Ageravolontär

Hösten är här, med regn och kyla, och sommarens soliga vecka i Visby känns avlägsen. Det var där, under Almedalsveckan, som Svenska kyrkans första Ageravolontärer kläcktes. Under en intensiv men rolig vecka drillades vi i globala rättvisefrågor. Vi fick lära oss om Svenska kyrkans internationella arbete, om varför kyrkan tar ställning och engagerar sig för världens utsatta. Vi fick lära oss om Fairtrade, och om hur man kan förbättra världen när man handlar. Vi fördjupade oss i klimatfrågan och i begreppet klimaträttvisa som kyrkan jobbar med. Vi fick lära oss att leda studiecirklar, och bekantade oss med Världens kurs och hur detta material kan användas i församlingar. Vi pratade om rätten till mat, om hur man bedriver politiskt påverkansarbete, om policyfrågor och media. Intensivt som sagt, men både roligt och lärorikt.

När det kändes som om huvudet skulle spricka gick vi ut på stan för att omsätta våra nya kunskaper i praktiken. Vi gick runt i Visby med kaffekossor och banandräkter och bjöd politiker och Almedalsbesökare på uppskattat Fairtradekaffe. På det internationella torget stod vi på scen och spelade upp en teater om klimaträttvisa. En kväll var vi funktionärer på Fairtrades stora mingel i en slottsruin, och en av våra volontärer fick äran att, till publikens jubel, visa upp nya Fairtrademärkta arbetsuniformer på catwalken tillsammans med bland andra Gudrun Schyman, Jytte Guteland och Åsa Romson.

Men det var i somras, och nu är vi alla nio Ageravolontärer tillbaka i våra hemförsamlingar och ska försöka gå från ord till handling. Det är utmanande och ibland svårt. Några av oss måste starta upp internationella grupper från grunden. Andra träder in i en struktur som redan är etablerad. Vi ska vara lyhörda och ödmjuka inför de olika gruppernas intressen och behov, och samtidigt hitta utrymme att driva våra fokusfrågor. Under hösten kommer vi framförallt att jobba med Fairtrade och klimatfrågan/COP 17. Men även om man ibland kan känna sig ensam i sin roll har vi alltid varandra att falla tillbaka på, och kan hämta stöd och inspiration hos övriga volontärer.

I den här bloggen kommer vi att skriva om vårt uppdrag som Ageravolontärer, och vad vi gör i våra församlingar runt om i Sverige. Välkomna att följa oss!

Av: Ulrica Hansson,  Ageravolontär i Sollentuna församling