Tron som drivkraft – Människa med mandat

Vilken mångfald det finns bland oss människor, ingen människa är den andre lik, alla är unika. Alla lika, alla olika, jämlikheten är total, vi är olika men hör ändå samman, med lika värde och rätt. I materialet Världens kurs – Tron som drivkraft uttrycks detta i begreppet människan – en mosaik av mångfald. Jag tycker att det låter så vackert, mosaik är ett vackert ord. Människa är ett vackert ord, vilket privilegium att få vara människa i vår underbara värld. Ganska snart kommer jag att tänka på orden ur skapelseberättelsen, vi är skapade till Guds avbild, var och en av oss speglar Gud. I vårt unika jag finns ett fantastiskt skimmer av det gudomliga mysteriet. I varje människa kan vi möta Gud, andra människor kan möta Gud i oss.

Hur vi uttrycker vår tro och tolkar den på olika sätt blir till en lovsång om skapelsens djup och mysterium. Vi finns alla i en tradition och i ett sammanhang som vi formas av, det finns inte ett ”rätt” sätt att uttrycka sin tro på men vi måste alla sträva efter att försöka förstå varandra. Vi är alla individer med olika erfarenheter som har format oss och därför finns det mängder med olika sätt att visa sin egen tro. Vi behöver inte alltid hålla med varandra eller tycka lika, men vi måste alltid sträva efter respekt för olika uttryckssätt och för vår individuella strävan efter att beskriva vår tro.

Desmund Tutu, före detta ärkebiskop i Sydafrika, talar ofta om människan som Guds medarbetare.

Jesus has no arms, you are his arms. Jesus has no legs, you are Jesus’ legs. Hello, God’s partner!

Vilket uppdrag vi har fått, vilket mandat. Vi får vara Guds älskade medarbetare här på jorden. Gud behöver dig och mig. Tillsammans får vi hjälpas åt att skapa en bättre värld. Vi har alla ett heligt uppdrag, vilket är ditt?

Vi har alla olika erfarenheter av att möta Guds ord i bibeln. Guds ord kan bli levande först i mötet med oss och våra olika perspektiv. Varje röst räknas och varje människas fråga är viktig. Vi har alla ett uppdrag att i varje tid göra Guds ord relevanta. Det är först när vi tar med oss våra liv in i bibelns värld som berättelserna kan beröra våra liv. Det finns alltid en ny tolkning att göra av en bibeltext och ingen är objektiv. Tillsammans kan vi upptäcka nya tolkningar, om vi delar dem med varandra kan vi berika varandras förståelse och fördjupa vår tro.

Snart drar denna studiecirkel igång i Fässbergs församling. Jag ska få vara med och dela erfarenheter och tro, dela hopp och framtidstro, besvikelser och brustna förhoppningar. Tillsammans ska vi utforska hur vår kristna tro kan vara en drivkraft att förändra världen till det bättre. Hur vi med bibelns berättelser och Jesus som förebild kan hitta nya vägar och få inspiration till att genom små steg, gemensamt göra världen till en bättre och mer rättvis plats.

”Människa, räta på ryggen. Du är skapad till Guds avbild. Du är gudalik.” ur Tron som drivkraft

Sara Johannesson, Ageravolontär i Fässbergs församling

Nu blir jag vegan!

Till mina vänner, bekanta och andra som jag då och då delar måltidsgemenskap med säger jag nu: akta era tår! Imorgon börjar den 40 dagar långa fastan fram till påsk och jag tar steget fullt ut för att fasta från djurförtryck. Efter tio år som vegetarian är det nu hög tid för mig att växla upp och lägga undan även de produkter som producerats under tvång. Eftersom jag tycker mycket om att äta yoghurt, grädde, smör och ägg har vägen hit varit lång, men nu är jag redo!

Övergången från vegetarian till vegan har också fått vänta på sig av sociala bekvämlighetsskäl. Hemma har vi ätit veganskt en längre tid men att äta med andra har varit känsligare, jag vill ju inte såra någon persons känslor.

Söndagens predikan, den sista innan fastan, handlade om kärleken i första Korinthierbrevet. Kyrkoherden menade att vi människor har så lätt för att se endast den ljusa och trevliga sidan av kärleken och avskärma oss från den mindre lättillgängliga sidan: lidandet. För även om kärleken många gånger är ljuvlig så har den också en sida som inte alltid är så angenäm. Den som älskar kan inte sätta sig själv främst utan tvingas också ta hänsyn till andra trots att det många gånger är lättare att finna på undanflykter och istället göda sin egoism.

Jag tar chansen, att utifrån den möjlighet som erbjuds i och med fastan, leva ett mer kärleksfullt liv i första hand för andras skull. Så återigen, akta era tår! Med förhoppningen om att detta blir en beständig förändring i min livsstil äter jag inte alls produkter som kommer från djur. Det du har lagat, bakat eller kokat ihop till mig tackar jag allra ödmjukast nej till om det har skett på någon annans bekostnad. Till förmån för klövar, tassar, fenor och små fågelfötter är jag inte längre rädd att trampa på dina tår.

 

Ellen Skånberg, Ageravolontär

Med tron som drivkraft för att förändra världen!

Äntligen är det på gång! Detta sammanhang som min själ har längtat efter i flera år, som jag har sökt utan att finna. Förrän i måndags. Då samlades tillslut en grupp personer med en gemensam önskan om att få lära sig mer om världens utmaningar och hur vi kan använda vår tro som drivkraft för att engagera oss i dessa. Studiecirkeln med samma namn bygger på ett material från Sensus och är en del i serien Världens kurs. Mitt sökande efter en gemenskap med andra som vill fördjupa sig i tankarna om hur den kristna tron manar oss till handling har gett resultat.

Västerleds församling i Stockholm, där jag nu börjar känna mig allt mer hemma, satsade förra året all energi på att slå tidigare års insamling till fastekampanjen och de lyckades med 300 procent! Kreativiteten flödade och nya idéer som kläcktes då finns nu som tips i nyhetsbrevet som skickas ut till alla Svenska kyrkans församlingar. Exempelvis var idén att ta blodtrycket på församlingsmedlemmarna mot en gåva eller uppmaningarna på Facebook om att lägga en slant i bössan för att fira namnsdagar något som, så vitt jag vet, var helt nya i sammanhanget.

För att göra ALLT för att utrota hungern är insamling en mycket viktig del och alla nya, gamla, galna, modiga och säkra sätt att göra det på är grundläggande för att vi ska ha minsta chans att kunna lyckas eller i alla fall komma en bit på vägen. För att de pengar som samlas in ska kunna göra ännu mer nytta, och för att alla insamlare som lägger så mycket tid och energi på detta ska finna ny inspiration, är det också viktigt att ge tillfälle till egen reflektion och fördjupad kunskap kring läget i världen.

Fattigdom och orättvisor existerar inte på grund av brist på resurser utan på orättvis fördelning av dessa. Därför är det viktigt att se och förstå de strukturer som leder till hunger och lidande. Att världen ser ut som den gör beror på att några få vill att det ska vara så medan majoriteten av oss inte vet hur detta ska kunna förändras eller är ovetande eller passiva av olika anledningar.

Vilka drivkrafter kan vi hitta i bibeln för att aktivera oss mot orättvisor och förtryck? Vad säger Jesus om vårt ansvar för de fattiga? Hur kan vi tro med både hjärta, händer och röst? Det är frågor som jag efter lång tids sökande nu har en möjlighet att få dela med andra. Jag kan knappt bärga mig tills det är måndag igen!

 

Ellen Skånberg,

globalgruppen Västerleds församling och Ageravolontär

Med mänskliga rättigheter mot hunger

Idag, lördagen den 11 februari, samlades vi- ett stort antal internationellt engagerade i Lunds stift- i Höörs församlingshem och kyrka för att ha fasteupptakt tillsammans. På askonsdagen om en och en halv vecka inleds fastan, som detta år har en kampanj med temat ”Rätten till mat- Jämställdhet och jordbruk”.

Efter ett kort förmiddagsfika firade vi en härlig mässa i kyrkan, med finstämd livemusik från en trio från Trelleborg. (Jag fick noter på några av sångerna!) Det kändes som ett bra sätt att börja en dag med mycket information och engagemang.

Lena Klevenås, som är verksam inom FIAN (FoodFirst and Information and Action Network), höll ett väldigt spännande föredrag om det paradigmskifte som håller på att ske: Från att ha sett på hungerfrågan som en biståndsfråga (en fråga där exempelvis 5000 barn i Inidien dör varje dag, 42% av samma lands barn är undernärda och den indiska premiärministern  sagt att han skäms) går vi mot en tid då rätten till mat ses allt mer som en mänsklig rättighet. FIAN startades ur en Amnesty international-grupp 1986 i Heidelberg i Tyskland. Och precis som Amnesty skriver FIAN påverkansbrev, fast här för att uppmärksamma specifika fall där rätten till mat kränks.

Det finns olika sätt att engagera sig lokalt och globalt. Bössinsamlingar och syföreningar behövs, precis som politisk påverkan och utbildning. För datakunniga finns det i årets fastekampanj en intressant sak som kallas för ”Utmaningen”. Efter fastlagssöndagen kan du gå in på (www.utrotahungern.se) för att utmana någon du känner att göra något han eller hon kanske inte ”vågar” eller ”skulle gjort annars”. Pengarna går till ett gott ändamål och ett gott skratt kan ges på kuppen.

Vad vore väl en fasteupptakt utan fastlagsbullar? ;) Det var en mätt ageravolontär som samåkte ner till Malmö igen. Så fint det känns att vara ett ”vi” -gammal som ung- som vill engagera oss för en bättre värld.

Ha det gott! /Katarina, ageravolontär i Slottsstadens församling