Vi kan göra skillnad!

I februari i år åkte jag och en annan Ageravolontär, Cissi, till Sydafrika för att  delta i Alternative Mining Indaba (AMI) i Kapstaden. (läs mer om AMI längre ner på bloggen))
Under våra dagar i Kapstaden och Pretoria fick vi lära oss mycket om gruvindustrin och dess konsekvenser för lokalbefolkningen i gruvsamhällena men också för landet i stort som förlorar enormt mycket pengar då utländska företag kommer och norpar åt sig av resurserna men betalar alldeles för lite i skatt för de vinster dem gör. Detta är dessutom inte bara ett problem i Sydafrika, utan i hela södra Afrika.

När jag kom hem från Sydafrika fick jag ett mail från mitt fackförbund, Vision. De ville att vi som redan är medlemmar skulle rekrytera en kollega och om en gjorde det skulle en ha chansen att vinna en iPad. Vision som är en Fair Union och jobbar mycket med rättvisefrågor hade uppenbarligen inte koll på att Apple är en av de sämsta bland de stora teknikbolagen när det kommer till etiskt ansvarstagande. Jag mailade den ansvarige för internationella frågor på Vision och berättade om AMI och allt jag fått lära mig där och ifrågasatte att de använder just en produkt från Apple.

Nyligen fick jag ett nytt mail från Vision, denna gången har en möjlighet att vinna en surfplatta från ett annat bolag, Samsung. Denna surfplatta är den enda TCO certifierad som finns på marknaden. TCO certifieringen innebär bland annat att det ställs krav på miljö och arbetsförhållanden för dem som tillverkar den.

 

Det går alltså att påverka företag, fackförbund och arbetsplatser att göra bättre val, att göra skillnad!

Idag kommer jag skicka ett nytt mail till Vision, där kommer jag tipsa dem om Fairphone, den första mobiltelefonen tillverkad av konfliktfria mineraler. Förhoppningsvis vill de ta sitt Fair Union på allvar och kanske är det en Fairphone de lockar med i nästa rekryteringskampanj!

 
Lisa Gerenmark, Ageravolontär i Mössebergs församling

Rättvisan kan inte vänta!

Livets Gud, led Afrika till Fred, Rättvisa och Värdighet. Det är temat på All Africa Conference of Churches jubileumssamling här i Kampala, Uganda. AACC firar att de har funnits i 50 år och vi svenskar är här som deltagare i det teologiska institutet som äger rum samtidigt. De senaste dagarna har vi varit med på den stora jubileumskonferensen och idag var det biskop emerita Caroline Krook som höll predikan under morgonandakten. Hon pratade om att rättvisan inte kan vänta. Att Jesus är sänd till världen och inte till kyrkan och vad det innebär för oss människor.

Till exempel tog hon upp ekologisk medvetenhet. Den ekologiska krisen är en aspekt av rättvisan. Hemma i Sverige har vi länge förväntat oss att kunna köpa billiga kläder, fastän vi egentligen vet under vilka villkor dessa kläder är tillgängliga för oss. Ekvationen går inte ihop, det går inte att producera billigare och billigare kläder utan att både naturens och människors integritet skadas. Trots att vi är fullt medvetna om detta fortsätter vi att efterfråga just dess kläder.

Idag finns flera alternativ, du kan köpa Fairtrade-certifierade jeans och tröjor. Det går att hitta flera plagg som tillverkats av ekologisk bomull och nu äntligen har den första Fairphonen lanserats. En telefon som tillverkats med hänsyn till mänskliga rättigheter och där beståndsdelarna är certifierade av Fairtrade. Det är alltså inte bara bananer, kaffe och choklad som går att köpa rättvisemärkt, fler och fler produkter lanseras hela tiden.

Varför är rättvisemärkning viktigt? För att fred och rättvisa hänger ihop. Vi behöver inte bara en värld som är fri från våldsamma konflikter. Vi behöver en värld där en rättvis fred råder. En värld där alla människor lever under samma förutsättningar. En värld där ekologisk medvetenhet och bevarandet av Guds skapelse tas på allvar. En värld av jämlikhet och värdighet för alla människor.

Här i Uganda har jag lärt mig mycket. Jag har träffat människor från olika delar av Afrika och världen och insett att våra olika perspektiv är viktiga. Vi kan lära oss mycket av varandra, och alla behövs vi i världen. Genom att utbyta erfarenheter och kunskaper kan vi bygga en framtid tillsammans. En framtid där fred, rättvisa och värdighet råder. En framtid där vi står upp för varandra och stöttar varandra. En framtid av kärlek och gemenskap.

Här i Uganda börjar vi unga teologer som samlats bygga den framtiden och de relationer vi bygger här hoppas jag får fortsätta utvecklats i en värld av fred, rättvisa och värdighet!

Sara Johannesson, Ageravolontär i Uganda