Så mycket bättre

För några veckor sedan innan jag åkte till Kenya och deltog i cykelkaravanen för kampanjen ’We have faith, act now for climate justice” satt jag liksom många andra svenskar bekvämt i TV-soffan och tittade på det populära programmet ”Så mycket bättre”. Genom TV-rutan kunde jag se och höra Lisa Nilsson sjunga sin version av Evert Taubes sång ”Änglamark” som går såhär:

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar.
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm,
låt fiskar simma bland bryggor och stenar.

Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Texten får en att tänka på att vi har en jord att ta hand om. Men hur går det egentligen med det? Jordens klimat har förvisso skiftat mellan extremer under årmiljoner och livsformerna har varierat men nu påverkar vi människor i hög grad dessa storskaliga skeenden. Den globala uppvärmningen orsakas enligt FN:s klimatpanel IPCC av mänsklig aktivitet; genom utsläpp av växthusgaser, nedhuggning av skogar, utarmning av mark och andra typer av naturlig vegetation. Det är industriländerna som årligen står för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser. Dock är det inte industriländerna som drabbas värst av klimatförändringarnas effekter utan det är de mest fattiga och utsatta samhällena som gör det.

Under cykelresan genom Kenya träffade jag människor som berättade om hur kännbara klimateffekterna är för dem. En kvinna från Uganda som jag går med sida vid sida under klimatmarschen i Nairobi berättar om hur hennes by nyligen drabbas av översvämningar som resulterat i att flera hus sjunkit ihop och spolats bort. Hadoju, en av cyklisterna i den kenyanska cykelkaravanen och även medlem i ’Kenya youth climate network’ berättar om när han i april-maj besökte sin hembygd i västra Kenya och såg hur vattentillgången hade minskat drastiskt i området. Alla floder utom två var uttorkade. På mornarna när människorna i byn hämtade dricksvatten uppstod konflikt. Det tog lång tid att få upp något av den lilla mängd vatten som fanns vilket skapade irritation och konflikt i köerna. Detta hade Hadoju aldrig tidigare skådat i sin hemby som ligger i den sydvästra delen av Kenya och som enligt honom inte vanligtvis brukar drabbas av svåra torkperioder utan är ett frodigt och grönt område. Berättelser likt dessa är främmande för mig och många andra i Sverige att relatera till. Vi har inte alls på samma konkreta sätt drabbats av klimatförändringarnas konsekvenser, än iallafall…

Jo, det är sannerligen olika hur pass kännbara klimatförändringarnas effekter är för människor runt om i världen. Dock har alla vi människor ett klimatansvar. Speciellt har vi i de rika länderna som har ’så mycket bättre’ förutsättningar att möta klimatförändringarna, ett stort ansvar att hjälpa de länder som inte har lika bra förutsättningar att tackla ett förändrat klimat. Att världens länder, trots olika förutsättningar, kan komma överens och arbeta tillsammans är jätteviktigt för att kunna bevara jorden vi ärvde och lunden den gröna. Det handlar också om att vi måste reflektera över det ekologiska fotavtryck som vi genom vårat sätt att leva på här i Sverige påverkar människor, djur och natur i andra delar av världen. Många gånger är det lättare att reagera än att agera. Men agera gjorde faktiskt över 27 000 människor i Sverige och över 750 000 människor från de nio afrikanska länderna där cykelkaravanen gick fram genom att de skrev på namninsamlingen för ’Act now for climate justice’. Dessa människor har fattat tag i pennan och därigenom visat sina vilja att påverka för att få en överenskommelse som ger klimaträttvisa och möjliggör en hållbar utveckling för ALLA!

 

IMG_5147  IMG_5284

IMG_5138IMG_5441

Allt gott,

Ellen Eriksson, Klimatambassadör i Uppsala

Run for your life

Spring, spring, spring för livet. Run for your life drar igenom Göteborg med målet inställt på Paris. Att visa gemenskap och sammanhållning är nu viktigare än någonsin. Vi ska visa COP21 att vägen framåt stavas TILLSAMMANS. När det drar kallt i världen är det viktigt att vi ställer oss närmre varandra och att vi rör på oss för att hålla värmen. Klimatfrågan är en fråga om generationssolidaritet. Vår generation tog emot en trasig stafettpinne men låt oss laga den innan vi lämnar över den till nästa generation.

 

Stefanrun-for-your-life (2)

Stefan sprang tidigt på morgonen den 18e november en etapp i loppet Run for your life, ett stafettlopp för klimatet som kommer springa hela vägen till Paris. 

Stefan Evenseth, klimatambassadör i Göteborg

Tankar om klimaträttvisa ifrån cykelkaravanen i Kenya

Att höra berättelser från någon som drabbats, att reagera och att hoppas en kan bedriva någon sorts förändring är tungt. Det är som att väcka en inneboende skuld och samtidigt känna en maktlöshet inför att göra skillnad. Klimatfrågan är skoningslös på det viset, på egen hand kan en inte rädda planeten. Men tillsammans, genom att väcka varandra, genom att väcka opinion och genom att visa en global solidaritet kan vi se en skillnad.  

Kampanjen “Act Now for Climate Justice/We Have Faith” visar på kraften av att göra något tillsammans, vad som händer när nio nationers gränser korsas av en cykelkaravan för att ge plats åt klimaträttvisa. Det blev något så mycket mer än insamlade namn och planterade träd. Samhörigheten visar ett kraftigt budskap till COP21. “Vi TILLSAMMANS accepterar inte annat än klimaträttvisa”. Där har varje personen gjort en skillnad, då har den tysta majoriteten vaknat. Maktlösheten och den inneboende skulden har förvandlats till brinnande motivation att göra mer.  

Vi tog del i cykelkaravanen under de sista dagarna från Tanzanias gräns upp mot Nairobi, trots att det bara är en mindre sträcka i det stora hela så lämnade den starka spår av insikter och erfarenheter genom möten med människor. Realisationen om klimatpåverkans slående verklighet. Där såg och hörde vi om hur miljökonsekvenserna ledde till ett försvårat liv. Här på hemmaplan gestaltas klimatpåverkan främst genom omställningsprocessen och genom alarmerande rapporter. Det säger något om vikten av ett klimaträttvist avtal.

Avsked är svårt och det blir inte precis lättare med tiden. Alla de man mött och berörts av, som man inspirerats och stöttats utav under tuffa etapper. Alla dessa som man ärligt talat aldrig kommer att få se igen. Det river i hjärtat. Men jag tänker att det är känslan av klistret som dras av flera livsöden då den skiljs åt efter att ha mötts. Lite klister fastnar ändå alltid kvar. Klister i form av känslor, erfarenheter och lärdomar. Det gör ondare varje gång, kanske för att klistret kommer allt närmre kärnan. Jag känner en enorm tacksamhet för att få vara med om denna resa. Alla lärdomar om livet och om andras verkligheter. Jag är övertygad om att det leder till att vi kommer uppfylla ansvaret att jämna ut välståndsprivilegiet som livets lotteri givit oss.

IMG_5183

 

Ellen och Stefan, klimatambassadörer för Act now for Climate Justice, reste i början av november till Kenya för att delta i den afrikanska cykelkaravanen som är på väg mot Paris. 

 

 

Stefan Evenseth, Klimatambassadör i Gösteborg

 

Vi behövs mer än aldrig förr

Det blir inget klimattoppmöte. I alla fall inte för min del. Klimatambassadörernas resa till Paris har ställts in pga. av rådande säkerhetsläge. Den stora klimatmarschen i Paris med hundratusentals klimatkämpar från världens alla hörn kommer inte bli av. Det bedöms som en allt för stor säkerhetsrisk.

Det är med sorg jag inser att terroristerna har satt skräck i en hel värld. Människor undviker att göra saker de annars skulle gjort som en självklar del av sin vardag. Allt bedöms en extra gång, kan detta vara en risk för mitt eller ditt liv? Den resa som vi länge sett fram emot, laddat för och nu var så nära att få komma iväg på har de med sitt våld satt stopp för. Men om de tror att de kan tysta oss så kan jag meddela att där har de inte en chans. Våra röster kommer höras mer än någonsin!

Det är i sådana här tider vi alla behöver komma samman och visa vilken värld vi vill ha. Att det är värden som fred, rättvisa, demokrati och kärlek som ska genomsyra varenda liten kvadratmeter av den här planeten. Deras hat, våld och propaganda kommer aldrig kunna få en plats i ditt och mitt samhälle om vi väljer att stå upp för motsatsen. Som Marin Luther King säger :

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Vi måste vara ljuste som besegrar deras mörker. Vi måste vara kärleken som besegrar deras hat. Tillsammans måste vi stå upp för det vi tror på och vara den kraft i världen som vi vill se.

Terroristerna må ha stoppat mig från att åka till Paris och göra min röst hörd där men om de tror att de kan tysta mig så har de helt fel. Jag kommer aldrig hålla tyst. Så länge det behövs kommer jag stå upp för fred, rättvisa, demokrati och allt annat som de inte representerar. Kärleken är min drivkraft och den kommer aldrig att ta slut. Det kan jag lova!

Om de tror att de kan vinna över oss så har de fel. Vi är fler, vi är starkare och kärlek vinner över hat, ljus vinner över mörker och vi kommer vinna över dem. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Veronica Pålsson
Ageravolontär och klimatambassadör i Lund

Hej Åsa!

1-powershift02

Vi är här på Power Shift idag för att samla in namn inför klimattoppmötet i Paris.

Så börjar vårt brev till Åsa Romson. I lördags var Klara, Veronica och jag på Power Shift i Malmö, en ungdomskonferens om hållbar utveckling. I år var temat klimaträttvisa, och var är det då mer passande att stå med ”Act Now for Climate Justice”-kampanjen? Dagen bjöd på workshops om klimaträttvisa, samt många intressanta samtal om varför vi vill minska våra utsläpp med minst 95 % och inte 100 %.

Just ja, Åsa. Hon talade via skype på Power Shift i söndags, och därför skickade vi en liten hälsning till henne, om att kämpa för ett så bra klimatavtal som möjligt i Paris. För det är så otroligt viktigt att vi får den alla politiker att känna att de kan vara hur radikala som helst i klimatfrågan, och fortfarande ha folkets stöd. Därför skickade vi ett brev till Åsa. Vi nämnde inte att vi är uppe i 12 000 namn, men hoppas att hon svarar. Både på vårt brev och med kraft och handling i Paris, och i den svenska klimatpolitiken.

Kämpa Åsa!

Jesper Schwarz

Ageravolontär i Lund

powershift01

Mänsklighetens viktigaste möte

”Mänsklighetens viktigaste möte” säger Rockström i sitt sommarprat, ”mänsklighetens historias viktigaste möte”.  Kan det vara så, vad är det egentligen som är så viktigt? Ännu ett klimattoppmöte, möte nummer 21. Det som skiljer nu från då är tiden. Globalt ropar klimatforskare om att det är nu det globala samfundet måste agera och ställa om, nu. Det är just den chansen vi får i på mötet i Paris, kanske den sista om vi ska hoppas på att komma under en klimatförändring på 2 grader. Just därför är vad vi gör inför detta möte så viktigt. Vi bäddar inför mötet där några få ska välja framtid åt alla oss andra. Det gör inte att vi saknar ansvar, tvärtom detta kräver att vi går samman för att visa att den enda framtid vi accepterar är hållbar och till för alla. Det är i längden precis vad klimatfrågan handlar om, rättvisa.

Det finns så mycket att göra innan mötet, nu krävs den extra miljöinsatsen som sträcker sig vidare än soppsortering och att cykla till jobbet. Nu ska vi nå beslutsfattare med det tydliga budskapet att vi kräver klimaträttvisa.

 

KlimatambassadörerSöndagen den tjugonde september utbildades 55 Klimatambassadörer för att sprida kampanjen Act Now for Climate Justice, med ambitionen att få igenom ett klimaträttvist avtal på toppmötet COP21 i Paris i december.

Stefan Evenseth,

Klimatambassadör i Göteborg

 

 

Ett steg för klimatet

Från världens alla hörn kommer pilgrimer vandra mot Paris för att delta på klimattoppmötet i december. Ett möte som vi alla hoppas kommer innebära ett krafttag mot vår tids största utmaning, klimatförändringarna. Varje dag ser vi hur människor världen över drabbas av effekterna av ett förändrat klimat. Vi kan inte vänta längre, det är dags att agera för klimaträttvisa. Och det NU!

En av alla vandringar som är en del av kampanjen Act now for climate justice som Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Unga är en del av gick av stapeln i Bergen i Norge i slutet av juni. Changemaker Norge, den norska varianten av ageravolontärerna, avslutade sitt årliga sommarläger SommerSNU med att pilgrimsvandra mellan två av Norges alla bergstoppar. Tillsammans med de norska ungdomarna fanns även ungdomar från sju andra länder från världens alla hörn och bl.a. två ageravolontärer från Sverige.

Tillsammans vandrade vi för klimatet. Vi gick från en topp till en annan för att visa att vi vill ha ett hållbart klimatavtal i Paris. Att världens ledare ska ta sitt ansvar så att vi kan lämna över en välmående jord till kommande generationer. Att vi ska se jorden som vår gemensamma som vi tillsammans måste ta ansvar för, istället för att enbart se till det egna landets intressen. Klimatet kommer inte lösa sig självt. Vi måste göra det tillsammans.

Vi vandrade tillsammans, ungdomar från åtta länder från tre olika världsdelar. Effekterna av klimatförändringarna ser väldigt olika ut i Sverige, Danmark, Kenya och Kambodja. Vissa av oss möter konsekvenserna av ett varmare klimat varje dag medans några av oss lever i samhällen där människor ifrågasätter om klimatförändringar ens existerar. Men oavsett varifrån i världen vi kommer behöver vi ett hållbart klimatavtal som kommer vända den utveckling vi ser idag. Tillsammans kommer vi vandra till Paris. Tillsammans kommer vi vara en del av kampen för klimaträttvisa. Hoppas du vill vandra med oss. Tillsammans tar vi steget mot en bättre, grönare och rättvisare värld.

Har du skrivit på namninsamlingen inför Paris för ett hållbart klimatavtal? Här finns länken:

http://actclimate.org/sv/

 

Veronica Pålsson

Svenska kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp och Ageravolontär i Skövde församling

19053252509_fa153b0662_k

Redo för att fortsätta vandra.

 

19051745440_e77eebec95_z

Vi vandrar för klimatet och tillsammans går vi mot Paris.

 

19243149471_36589017e2_k

Om vi kan bestiga berg kan politikerna nå ett klimatavtal.

 

19242822811_e9cc9b8ec6_k

Vi nådde toppen och dagens mål. Men vägen är lång till Paris och det mål vi hoppas nå där.

 

 

 

Almedalen agerade för klimaträttvisa

En vecka senare är jag helt slutkörd. Vi har under Almedalen kampanjat, rest tält, fått in folk i tältet, haft riktigt bra samtal och fått över tusen personer att skriva under kampanjen. Många kändisar, politiker (miljöpartiet vann vår utmaning genom att få flest politiker att skriva under) och andra, har skrivit under, men framför allt har vi fått hjälpa vanliga svenssons och alis att agera för klimatet.

Det har varit dåliga reaktioner. Som vanligt när en representerar kyrkan kommer glåpord och påhopp. Några vägrade skriva under, någon ville inte samarbeta med kyrkan eftersom hon ”inte är vidskeplig”, någon tror att klimatförändringarna är en konspiration, och någon tycker det är för hopplöst för att ens försöka förändra. Kunskaperna om klimatfrågan är väldigt varierande – vilket förstås gör uppdraget utmanande. Många känner inte till att kyrkan arbetar med klimatet, vissa att kyrkan inte borde.

Men det har också varit bra reaktioner. De allra flesta tycker att initiativet är bra, och att kampanjen var kul. Jag vågar säga att våra samtal har varit givande för människor, inte bara oss själva, och att vi till och med har åstadkommit något för klimatet. Om alla tar ett steg, kan det leda ända till Paris.

Något jag kommer bära med mig är sista kvällen, då vi var inbjudna till miljöaktuellts mingel. Kön visade sig vara över en timme lång, så vi beslöt att inte gå in. Sedan slog det oss: Här står människor som har ett intresse för klimatet, och dessutom tid att ta död på. Så vi tog fram våra listor och diskuterade oss igenom kön – vi fick åtminstone ett hundratal underskrifter, och framför allt många givande samtal.

Tack Gud för Almedalsveckan, tack för nya vänner, goda utbyten, så många underskrifter och hopp inför framtiden.

Få Almedalen att agera för klimaträttvisa

Äntligen Almedalen 2015. Det är ett jippo för de insatta, visst. De flesta vi vill påverka kommer aldrig dit, visst. Det finns betänkligheter ur både klimatmässiga och andra skäl. Visst är det så. Men det är dags för kampanjen Act Now for Climate Justice att synas.

Almedalsveckan i Visby samlas politiker och media för att diskutera politik och träffa såväl näringsliv och forskare som frivilligorganisationer och privatpersoner. Människor med alla möjliga viktiga och oviktiga budskap försöker höras i massan, men mitt i det är det vårt uppdrag att få fram ett globalt meddelande. Act Now for Climate Justice är en global kampanj, i Sverige driven av Svenska kyrkan och Diakonia, som vill åstadkomma en klimatomställning. Vi vill att klimatsatsningarna ska göras på allvar, och inte finansieras med biståndspengar, tidigare utlovade löften ska hållas. Globalt måste vi se till att hålla temperaturökningen under 2 grader, Sverige ska hålla sig till finansieringsplanen och minska våra egna utsläpp. För detta ska vi inför COP21 samla in 20 000 namn i Sverige, 1 000 000 globalt.

Så nu lagom till semestern, fråga inte vad klimatet kan göra för dig utan vad du kan göra för klimatet. Är det att sluta äta kött, åka kollektivt till jobbet eller få skolan klimatmärkt? Eller är det att sortera soporna rätt, plocka upp skräp efter någon annan eller ställa till med en klimataktion för att påverka andra? Först av allt, skriv under för klimatet. Agera och dela med dig – dags att ta ett steg för klimatet.

IMG_20150628_220824

 

Under veckan kommer fler volontärer från kampanjen att göra sina röster hörda, så håll utkik! I morgon sätter vi igång, här är en bild från våra förberedelser ikväll.

Mikael Risenfors
Ageravolontärerna och Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp

Det handlar om solidaritet

För några veckor sedan var jag tillbaka och besökte min gamla värdfamilj i Frankrike, och jag passade på att avsluta This Changes Everything av Naomi Klein. Flera saker sammanföll som fick mig att tänka på klimatförändringarna. På rådhuset i förorten till Lyon där jag var står ett fjärde ord under de traditionella Frihet, Jämlikhet och Broderskap – Solidaritet. För mig är det detta fjärde ord hela klimatrörelsen kokar ner till. Det handlar inte om oss, och vilka eventuella konsekvenser som drabbar mig i Sverige.

Solidaritet handlar om medmänsklighet i handling. Vi kan inte använda ekonomiska argument för att kämpa för klimatet. För hur värderar en människoliv i pengar? Det är omoraliskt att prata om hur mycket utsläpp kostar, och att sälja dem i form av utsläppsrätter på en fri marknad, när det handlar om hela länders överlevnad.

Vidare diskuterade jag med min franska värdfamilj om vad som krävs för en bättre värld. Med helt olika utgångspunkter kom vi fram till att det krävs ett systemskifte. Vi kan inte lösa problemen med samma system som skapade dem, exempelvis genom att handla med utsläppsrätter. Det vi kan göra är att ställa krav. Även om vi inte alltid själva kan föreställa lösningarna, och inte vet hur det framtida samhället kommer att se ut, så måste vi ställa konkreta krav. Att vi, som bär klimatskulden, kompenserar fattigare och sårbarare länder, för de skador vi åstadkommit genom våra utsläpp. Att vi som samhälle måste ställa om till ett hållbart levnadssätt med kraftigt minskade utsläpp, istället för att som nu öka våra utsläpp!

Svenska Kyrkan driver genom Act Alliance kampanjen ActClimate. Inför det FN:s klimattoppmöte i Paris i december samlar vi in namnunderskrifter, för att med konkreta krav uppmana svenska politiker till att gå in med ambitiösa och livsnödvändiga krav i förhandlingarna.

På lördag 28/3 är det Earth Hour, och Ageravolontärerna i Lund tillsammans med Diakoniaaktivisterna ska ut och dela ut värmeljus för att uppmärksamma detta. Var med du med, släck ljuset mellan 20.30 och 21.30, i solidaritet. Men framförallt, gå in på actclimate.org och skriv under för en bättre värld. Om du inte redan gjort det.

Jesper Schwarz
Ageravolontär i Helgeands Församling, Lund