Svenska kyrkan, del av den världsvida kyrkan?

Snart är det kyrkoval och på sociala medier och Svenska kyrkans hemsida flaggas det för att det är hög tid att bli medlem, om en inte redan är det, för att en ska kunna få rösta.

Frågan som kommer till mig är om papperslösa nysvenskar också kan bli medlemmar och rösta för sin kyrkas framtid. Många är de människor som kommer till Sverige och finner sin andliga hemvist i vår kyrka, flertalet får avslag och måste lämna, vissa stannar kvar i hemlighet.

Enligt kyrkoordningen får den som är svensk medborgare, alternativt utländsk medborgare bosatt i Sverige, bli medlem i svenska kyrkan. Men för att få rösta krävs det att en är folkbokförd i Sverige, något en papperslös per definition inte kan vara. Hur kan byråkrati få stå i vägen för demokrati? Vad är det för kyrka som säger; Du får vara med, du får till och med bli medlem, men inte på samma villkor som oss andra.

Har vi andra klassens medlemmar i våra kyrkor, de som inte är riktigt lika mycket värda, de som inte får vara med på samma villkor som oss andra? Ja uppenbarligen är det så, och på grund av vad? Jo, för att vi fortfarande är så nära sammankopplade till den svenska staten och dess medborgarskap. För att få vara fullvärdig medlem i Svenska kyrkan måste den svenska staten ha godkänt dig. Den svenska staten som bryter mot de mänskliga rättigheterna och skickar människor till tortyr och död, där måste du vara medlem för att få rösta hos oss. Det hade väl gått an om staten Sverige delade Svenska Kyrkans värderingar, det hade väl gått an om den som vill bli svensk medborgare får lov att bli det, men nu är det inte så. Nu är det så att för att få bli svensk medborgare så måste du vända ut och in på dig själv och ditt liv inför främmande människor, berätta om allt du varit med om, gjort, vem du är, dina sexuella preferenser, könsidentitet, tro och politisk tillhörighet, vilka i din familj du sett bli mördade, hur många gånger du blivit utsatt för attentat, hor eller tortyr, och av vem, hur och när? Du kanske måste stå ut med handläggarens frågor om din och din partners sexliv, eller hur du vet att de du hade sex med i ditt hemland verkligen var homosexuella. Du måste stå ut med att inte bli trodd, med att bli ifrågasatt, du måste stå ut med att bli bemött som en kriminell, och trots allt detta är det långt ifrån säkert att du får lov att stanna, får lov att bli medborgare i Sverige och därmed fullvärdig medlem i Svenska kyrkan.

Det är ovärdigt en kyrka att ställa sådana krav på medlemskap, en kyrka ska vara öppen för alla som vill leva med Gud. Det är ovärdigt en kyrka att begränsas av nationalstaternas gränser, vi är alla skapade av samma Gud, satta att leva på en och samma jord.

Sedan måste vi också komma ihåg att vi i västvärlden har ett ansvar för många av de som flyr, inte enbart för att de är våra systrar och bröder utan för att vi genom vårt sätt att leva bidragit till den situation de flyr ifrån. 20% av världens befolkning lever på 80% av världens tillgångar.  Vi har ett direkt ansvar för människor som flyr från krig och konflikt, svält, sjukdomar och fattigdom. Vi tillhör de 20 procenten.

 

Snart är det val, val till vår kristna och demokratiska kyrka. En kyrka som vilar på Jesu Kristus liv, ord och handlingar, Jesus som stod på de förtrycktas sida och inkludera människor i utanförskap in i sin gemenskap.

Det är hög tid att vi börjar samtala kring hur vi som kyrka kan göra detsamma.

 

Lisa Lottadotter Gerenmark, Ageravolontär