Hej Åsa!

1-powershift02

Vi är här på Power Shift idag för att samla in namn inför klimattoppmötet i Paris.

Så börjar vårt brev till Åsa Romson. I lördags var Klara, Veronica och jag på Power Shift i Malmö, en ungdomskonferens om hållbar utveckling. I år var temat klimaträttvisa, och var är det då mer passande att stå med ”Act Now for Climate Justice”-kampanjen? Dagen bjöd på workshops om klimaträttvisa, samt många intressanta samtal om varför vi vill minska våra utsläpp med minst 95 % och inte 100 %.

Just ja, Åsa. Hon talade via skype på Power Shift i söndags, och därför skickade vi en liten hälsning till henne, om att kämpa för ett så bra klimatavtal som möjligt i Paris. För det är så otroligt viktigt att vi får den alla politiker att känna att de kan vara hur radikala som helst i klimatfrågan, och fortfarande ha folkets stöd. Därför skickade vi ett brev till Åsa. Vi nämnde inte att vi är uppe i 12 000 namn, men hoppas att hon svarar. Både på vårt brev och med kraft och handling i Paris, och i den svenska klimatpolitiken.

Kämpa Åsa!

Jesper Schwarz

Ageravolontär i Lund

powershift01

Who’s gonna save the world?! – Power Shift Sverige 2012 del 2 av 2

Hej igen! här kommer fortsättningen på förra inlägget
m

Vår gemensamma vision

Under lördagen var vår uppgift att komma fram till övergripande visioner för hur vi vill att ett hållbart samhälle ska se ut! Diskussion pågår

För att uppnå dessa visioner så var vi tvungna att presentera åtgärdspunkter för hur man ska kunna förverkliga dem. Det var inte helt lätt! Vi skulle sedan samlas i aulan och presentera alla förslag, rösta om de skulle komma med i den slutgiltiga versionen eller inte. Det här tog sin gilla tid, men man vet att det är någonting viktigt som man sysslar med när man drar över tiden och skjuter upp middagen…

Här kommer några av de viktigaste visionerna som vi gemensamt kom fram till:

  • Det finns en långsiktig och heltäckande CO2 beskattning grundad på oberoende forskning
- För att uppnå detta behövs en lagstiftning om successiv höjning av skatten på koldioxidekvivalenter nationellt, en implementering av detta internationellt och att även flyg inkluderas i denna beskattning.
m
  • Skolan integrerar hållbar utveckling och energifrågor både teoretiskt och praktiskt

- För att uppnå detta behövs att hållbar utveckling och energi inkluderas som en del i alla ämnen, att lärare i alla ämnen får möjlighet till utbildning i hållbar utveckling, att skolan lär ut kritiskt tänkande och tekniker för att förverkliga sina egna idéer, att lärarna agerar på ett föredömligt sätt som är hållbart för miljön och att skolmaten skall vara ekologisk, klimatvänlig och närodlad.

  • Vi har ett välfärdsmått som grundar sig i socialt och ekologiskt välmående

För att uppnå detta behövs att regeringen undersöker vad som definierar välmående i Sverige byggt på sociala och ekologiska aspekter, att det utvecklas ett index som täcker denna definition och detta index implementeras som komplement och jämförande index till BNP i beslutsfattning.

För att se dokumentet  i sin helhet: Vår gemensamma vision

Avslutande paneldebatt i Kulturhuset

De inbjudna gästerna var:

Petter Hojem, sakkunnig Framtidskommissionen (där sakkunniga och  regeringens alla partiledare sitter)
Maria Sunér Flemming, energiansvarig på Svenskt Näringsliv
Lorentz Tovatt, skribent på Supermiljöbloggen
Alva Snis Sigtryggsson, ungdomsdelegat Rio+20.

Vad var då meningen med helgen? Det är ju alltid trevligt när unga får möjlighet att mötas och dela tankar och åsikter med varandra om vilken värld vi egentligen vill leva i, men om inte politikerna och beslutsfattare tar med dem i beräkningen kan det lätt kännas meningslöst. Vi lämnade över dokumentet, till Petter från Framtidskommissionen och Maria från Svenskt Näringsliv och båda lovade att de skulle återkoppla till oss när de lämnat över dokumentet till sina respektive chefer.

Avslutande tanke

Det är allas vår uppgift att rädda världen

 

 

 

Om inte politiker som faktiskt har makt vågar fatta några beslut i frågan, så får vi ta saken i egna händer och själva agera för en hållbarare framtid . Som svar på rubriken är det alltså allas vårt ansvar att rädda världen!

 

 

 

 

Lena Johansson, Ageravolontär i Farsta församling & Matilda Mattson, Ageravolontär i Säterbygdens församling

Who’s gonna save the world?! – Power Shift Sverige 2012 del 1 av 2

Förra helgen, den 21-23 september så medverkade vi (Matilda och Lena) på ett klimatmöte om en hållbar framtid som anordnades i Stockholm av Power Shift för engagerade ungdomar.

Så vad är då Power Shift?

Power Shift är en global klimatrörelse för alla mellan 16-30 år som startade år 2007 i USA. Varje höst samlas ungdomar på olika platser i världen för att träffa och inspirera varandra. Ofta avslutas dessa möten med en Flashmob. Power Shift Sverige är en tre dagar lång klimathelg fylld med inspirerande talare, workshops och diskussioner för nyfikna och engagerade ungdomar.

Årets tema var ”Ny energi”. Konferensen har därför kretsat kring sol-, vind- och vattenenergi. Vi har diskuterat hur unga ska få energi att vara med och påverka sin egen framtid, vilket är viktigt eftersom det är vi unga som kommer att få ta ansvar för följderna av många av de beslut som fattas idag. Under söndagen lämnade vi över (under ett öppet panelsamtal) den gemensamma vision som vi tillsammans arbetade fram under helgen.

Under fredagkvällen fick vi lyssna på fyra inspirerande talare som hade blivit inbjudna för att peppa oss deltagare och ge oss lite tips inför framtida engagemang.

  • Först upp på scenen var Fredrik Hannerz, Stockholm Resilience Center. Fredrik talade om hur mycket vi, den moderna människan, har påverkat jorden. Han visade en film som är en tre minuter lång resan genom de senaste 250 åren som vi tycker passar väldigt bra att lägga upp här: Welcome to the Anthropocene
  • Efter Fredrik så var det Sissa Pagels, grundare av Green Teens, tur. Green Teens Blekinge är en förening vars fokus ligger i att planera och genomföra olika gröna populärkulturella evenemang och på det sättet sprida miljömedvetenhet och öka kunskapen om dagens problem med global uppvärmning och miljöförstöring. Genom att visa omvärlden hur lätt det är att leva och ha roligt tillsammans utan att behöva missbruka jordens resurser på ett ohållbart sätt. Sissa gav oss lite tips på hur man kan engagera andra människor till att verka för miljön.
  • Nästa i raden av talare var James Spelling, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan. James talade om förnybara energier på ett väldigt inspirerande sätt. Enligt hans siffror så skulle energin från sex timmar av solens strålenergi räcka till att räcka det världsvida behovet av energi under ett helt år. Tänk om vi verkligen tog tillvara på energin som vår sol ger oss.

Efter det berättade han om någonting som kallas Solar Thermal Power. Vi hade inte hört talas om det innan. Här kommer en väldigt förenklad förklaring om hur det fungerar:           Man fångar upp värmen från solens strålar med speglar och sedan kan värmen som man samlar in lagras och omvandlas till energi. Möjligheten att lagra värmen gör så att energin kan användas precis när vi vill, när vi behöver den och inte bara direkt när den finns tillgänglig.

  • Sist ut var Emma Biermann, från organisationen 350.org
    Emma visade oss en film av Bill McKibben, grundaren av organisationen 350.org, som handlar om det han kallar ”The Fight of Our Time”. Det handlar om att vi tillsammans måste ta ställning för framtiden, för vår framtid! Här kommer en länk till klippet: Bill McKibben’s Thought Bubble: The Fight of Our Time

Väldigt inspirerade till att engagera oss så gick vi hemåt i väntan på att nästa dag skulle ta sin början.

 

Det här var del 1 av 2 om klimatmötet i Stockholm.

 

Lena Johansson, Ageravolontär i Farsta församling och Matilda Mattsson, Ageravolontär i Säterbygdens församling