Archive for september, 2014

Vi är olika i en gemenskap.

Sep 17

Så var de politiska valen över för denna gång i Sverige. Riksdag, kommun och landsting eller region har fått nya politiska sammansättningar. Det blev en svår politisk situation och i skrivande stund är vi nog många som undrar hur en regeringsbildning ska gå till och vad som händer med den nya regeringens budget. Likaledes är vi nog många som undrar vad som händer när nu Sverigedemokraterna fått så gott som 13 procent av alla röster.  Jag har i blogg, på facebook och i twitter varit tydlig med att jag som biskop vill tala tydligt för ett mångkulturellt, mångreligiöst och multietniskt Sverige i respekt och glädje över vår egen svenska kultur. Det torde nog ingen som läst vad jag skrivit eller som hört mig tala kunnat missa.

Med denna blogg vill jag dock understryka att i kyrkan får det aldrig bli så att man isoleras, utesluts eller känner sig ovälkommen p gr av sin politiska åsikt. Vi kan vara få eller många som inte delar den, men en människa är en människa och en människa är inte bara sin egen politiska övertygelse. En människa är ett Guds älskade barn – på en gång rättfärdig och syndare. Sådana är vi, både Du och jag. Därför är det så viktigt att vi som kyrka och församlingar står upp för det inkluderande sammanhanget också i vår egen församling eller stift. Vi måste kunna inkludera människor som inte har samma politiska övertygelse som vi själva, annars blir det väldigt trångt och samtidigt måste vi kunna hävda alla människors lika värde, att alla människor oavsett allt är älskade av Gud, inte för vad de gör utan för vad de är och att vi alla är kallade att bry oss om vår syster och bror oavsett varifrån vederbörande är. I Svenska kyrkan måste man därför kunna vara välkommen oavsett  partipolitisk hemmahörighet.

Vidare måste vi vara med och påverka så att de flyktingar vi tar emot blir behandlade på ett bra sätt och jag vill med denna blogg åter igen understryka att vi har fortsatt råd med en generös flyktingpolitik som måste innebära ett än mer humant flyktingmottagande. När människor flyr för sitt liv och knackar på vår ”dörr” i rädsla för misiler, bomber, terror, i rädsla för att bli dödad för sin tros skull, för sin sexuella identitets skull, för sin demokratiska strävans skull, ja då är det en kristen plikt att hjälpa – inte bara i närheten av deras ursprungsland utan också innanför de svenska gränserna.

När nu Sverigedemokraterna, som främst understrukit hjälp för flyktingar nära deras ursprungsländer , fått så många röster är det viktigt att vi som kyrka påminner om och understryker Jesu ord från Matt 25:31ff.

Men åter igen: Låt oss nu lokalt ta ett pastoralt ansvar för alla kyrkotillhöriga och låt oss träna på att se att i var och en, oavsett politisk åsikt, möter vi Jesus själv.

Alltså: Vi är olika – men i en gemenskap!

Filed Under: Okategoriserade

Kyrkan måste fortsätta att vara en politisk kraft

Sep 7

Jag har idag fått in en artikel på DN-debatt om kyrkans samhällsroll. Läs den gärna. http://www.dn.se/debatt/kyrkan-maste-fortsatta-att-vara-en-politisk-kraft/ Det är viktigt att kyrkans röst hörs i olika sammanhang. Jag har många gånger både talat och skrivit om kyrkans uppgift såsom jag ser den både för Skara stift men också för Svenska kyrkan i stort.

Svenska kyrkan måste än mer komma ut som kyrka och stärka sina medlemmar att vara kristna. Kyrkan ska tala tydligt om Jesus på ett sådant sätt att våra kyrkotillhöriga känner glädje och stolthet över att tillhöra kyrkan och glädje och stolthet över att vara kristna i ett multireligiöst samhälle i respekt för andras övertygelser. Som kyrka och som enskild kristen behöver vi s a s ”räta på ryggen” och våga vara dem vi i Kristus är.

Svenska kyrkan måste än mer gå ut som kyrka. Det betyder att vi ska finnas på olika ”arenor”, vara i dialog med olika typer av grupper och finnas i många olika sammanhang. Kyrkans röst är viktig och vi har något att bidra med liksom vi har mycket att berikas av. Vet vi var vi har vårt centrum behöver vi inte frukta andras sammanhang utan kan tvärtom möta dessa med öppenhet och glädje.

Svenska kyrkan måste än mer stå upp som kyrka, och det är det som min artikel i dag på DN-debatt vill understryka. Kyrkans röst måste höras när människor trampas på, när individer kommer i kläm på grund av orättfärdighet o s v.

I Skara stift har vi summerat detta i en vision: ”Tillsammans i Skara stift i ord och handling tala tydligt om Jesus.” Det är en vision med konsekvenser!

Filed Under: Okategoriserade

Lämna oss inte ensamma!

Sep 5

Så var 1000-årsjubileumsfirandet över för Skara stifts räkning. Så roligt det har varit! Så många som har deltagit! I Skara deltog förra fredagen och lördagen ungefär 12 000 personer. 5000 personer ungefär firade jubileumsmässa utomhus och vädret var oss nådigt. Inga regndroppar föll under mässan. Först på eftermiddagen föll ett ganska lätt regn under någon timme eller två.

Till jubileet kom internationella gäster från när och fjärran fält. Jag fick förmånen att träffa dem alla och gladdes åt kontakt med våra vänstiftsbiskopar från Sydafrika, Tyskland (Bayern) och England (West Yorkshire and the Dales. Det var stimulerande att tala med dem och jag gläds över vår vänrelation. De ”största” mötena var dock med biskop Munib Younan från det Heliga Landet och Jordanien. Han är också ordförande för Lutherska Världsförbundet, samt med biskop Thomas från Egypten. Att få lyssna till dessa bägge biskopars livserfarenhet gällande situationen i Mellanöstern var oerhört viktigt för mig. Jag har frågat medarbetare vad de bär med sig från vårt jubileum, vad som blivit det bestående och det är en fråga som jag också vill bära ut till alla pastorat i vårt stift som fanns med på ett eller anat sätt under jubileumsdagarna. För min del är det två meningar som jag bär med mig. Det var biskop Munib och biskop Thomas som yttrade dem.

”Don´leave us alone’ och ‘come and hold our hand’. ‘Lämna oss inte ensamma’ och ‘kom och håll vår hand’. Det handlar om relation. Det handlar om möte. Det handlar om att bry sig om sina systrar och bröder i den kristna Kyrkans sammanhang. Det spelar ingen roll om man är kopt eller lutheran, katolik eller baptist, anglikan eller reformert o s v. Vi hör ihop som bröder och systrar. Biskop Thomas och hans med kristna och biskop Munib och hans medkristna är mina systrar och bröder. Som kyrka kan vi inte bara nöja oss med att ta upp kollekt. Det är bra att ta upp kollekt och vi ska göra det till Svenska kyrkans internationella arbete som bedriver en så oerhört viktig, ja livsviktig, verksamhet som är kyrkans verksamhet på internationellt plan. Men vi som kristna i våra lokala sammanhang måste fundera över hur vi på olika sätt, i bön och samtal, i studier och gudstjänst, i möten och i text kan vara medbröder och medsystrar med våra syskon på andra delar av vårt klot. I Skara stiftsorganisation vill jag fundera mer över vad detta kan betyda konkret, hur vi än mer konkret kan visa solidaritet, hur vi kan vara en röst och en hand som betyder något. Mycket görs som inte syns i media. Mycket görs som inte hörs i några högtalare. jag sitter i Svenska kyrkans internationella råd och har just fått en uppdatering om mycket sådant som inte ska synas eller höras därför att det är mest effektivt det som sker i det tysta. Men samtidigt behöver vi göra mer och när jag säger vi menar jag alla vi som vill kalla oss kristna, alla vi som med glatt mod sjunger psalmen ”Jag behövde en nästa var Du där, var Du där?” (Sv.Ps 97).

Lämna oss inte ensamma,  vädjade biskop Munib Younan och biskop Thomas. Vi behöver vara en del av deras röst i kampen mot förtryck, orättvisa och orättfärdighet. Vi behöver leva relation – en relation där vi får tillbaka minst lika mycket som vi ger, där vi i vårt kulturland, där kristen tro riskerar att förvandlas till en allmän kulturföreteelse med religiösa inslag, lär oss vad kristen tro på liv och död kan betyda och där vi får inspireras av detta i våra olika kyrkostrukturer.

Biskoparna Munibs och Thomas ord ekar i mitt hjärta: ”Lämna oss inte ensamma!” Kom och håll vår hand!”

Herre förbarma Dig! ”…Världen behöver din kärlek strömmande genom mig!” (Psalm 96)

Filed Under: Okategoriserade