Archive for oktober, 2014

Nåden endast – en oktobertanke!

Okt 13

Martin Luther höll fram fem ”sola” (endast). Ett av dem är ”nåden endast”. Vi talar för lite om nåden och än mindre vilar vi i den. I vårt höghastighetssamhälle där det gäller att vara duktig, att vara lönsam, att vara med, att tillhöra blir Du någon genom att prestera. Nåden är kärnan i den kristna tron därför att den håller fram Jesu centrala gärning på korset. Nåden endast handlar om att Du och jag är värdefulla och älskade som dem vi är. Nåden endast handlar om att Jesus själv har dött för alla människor, burit alla våra brister på korset, burit all vår själviska inkrökthet in i och genom döen och på det sättet utplånat det. han har dött och uppstått för Din och min skull för att vi ska kunna leva i nåden och av nåden.

Nådens sammanhang är något annat än konsumtionssamhällets hetstempo. Ingen pryl i världen kan ge Dig ett värde som håller när allting annat sviker och bedrar. Nådens sammanhang är något annat än karriärismen. Nådens sammanhang handlar inte om den makt som trycker till utan om den gudomliga makt som befriar.

Låt oss tala mer om nåden – dela nåden med varandra och se på varandra med nådens ögon – där vi ser en syster och en broder oavsett etnisk härkomst, religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Nåden endast!

Gud, led oss med Din heliga Ande så att vi lever i den nåden. Både i lust och i nöd behöver vi Din nåd. Amen

Filed Under: Okategoriserade