Archive for augusti, 2015

Gemensamt uttalande.

Aug 28

Följande uttalande gjorde de samlade evangelisk lutherska biskoparna från Tanzania och svenskkyrkliga biskoparna som var samlade till 5 dagars samtal och gemensamma gudstjänster mm. Utgångspunkten var texter från Apostlagärningarna. Uttalandet formulerades på engelska för att alla skulle kunna vara med och kommentera och publiceras i detta fall i sin helhet nedan:

Joint statement
by Bishops of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania and the Church of Sweden.

We, 14 Bishops out of 24 from the Evangelical Lutheran Church in Tanzania and the 14 Bishops from the Church of Sweden, representing two of the largest member churches of the Lutheran World Federation, have spent 24-28 August 2015 together at the Diocesan Centre in Rättvik, Sweden. The goals for our Common Bishops’ Meeting were:
To get to know each other as leaders in the one Church of Jesus Christ
To understand how context shapes our churches
To strengthen trust between church leaders and between our churches

During these days we worshipped and prayed, listened and talked to each other in smaller and bigger groups. A study visit to the Copper Mine and the Recycling Station in the city of Falun reminded us of our responsibility to be faithful stewards of creation and the resources of planet earth.
Before we leave the Common Bishops’ Meeting for visits of the ELCT bishops to the dioceses in Sweden we want to give this report:
The themes we have discussed cover leadership, common challenges facing our churches and how to maintain and promote cooperation as well as partnership between our churches. This has been done with the guidance by texts from The Book of Acts of the Apostles which describe the life of the first Christians. We focused on the following challenges for both our churches: teaching and education, poverty, discipleship, modern communication and being a church in dialogue – in society and with other religions.
We call on our churches
to give thanks to God for the gift of communion and for our journeys of learning
to persevere in mutual prayer, ministry and diaconia to the world and care for the creation
to renew and deepen our relationships being mindful of generational inclusiveness
to encourage interfaith dialogue and friendly co-existence, especially between Christians and Muslims
to give priority to education and teaching the Christian faith
to promote women in leadership
As leaders of our churches we commit ourselves
to promote mutual learning through exchange of groups, personnel and programs at national, diocesan and parish levels
to nurture discipleship and ministry of all the baptised in accordance with the principles of the Lutheran Reformation
to fight poverty, both material and spiritual
to share and respect theology shaped by our traditions and the contexts in which we live
Rättvik August 28, 2015

On behalf of
Bishop Andrew Gulle Bishop Fredrik Modéus
Bishop Job Mbwilo Bishop Ragnar Persenius
Bishop Solomon Massangwa Bishop Sven-Bernhard Fast
Bishop Fredrick Shoo Bishop Eva Brunne
Bishop Owdenburg Mdegella Bishop Eva Nordung Byström
Bishop Levis Sanga Bishop Per Eckerdal
Bishop Michael Adam Bishop Hans-Erik Nordin
Bishop Lucas Mbedule Bishop Martin Modéus
Bishop Elisa Buberwa Bishop Åke Bonnier
Bishop Stephen Munga Bishop Johan Tyrberg
Bishop Jacob Moreto Bishop Hans Stiglund
Bishop Charles Mjema Bishop Thomas Söderberg
Bishop Ambele Mwaipopo Bishop Esbjörn Hagberg

Presiding Bishop Alex Malasusa Archbishop Antje Jackelén

Filed Under: Okategoriserade

Den unga Svenska kyrkan – en vision som kan vara verklighet.

Aug 9

Nedanstående predikan höll jag idag i Gusav Adolfs kyrka i Borås. Svenska kyrkans Unga hade under ett antal dagar sitt riksårsmöte i Borås – ett årsmöte som avslutades med högmässa. Predikan riktar sig naturligtvis till de 300 ungdomarna som var närvarande liksom till de som sedvanligt brukar gå i Gustav Adolfs kyrka. Men den riktar sig lika mycket till Dig som läser den.

Ut härifrån! UT härifrån! Det där var ju en ganska otrevlig och möjligen något lite överraskande början på denna predikan över dagens evangelietext. Men, sitt kvar! Annars missar Ni ju resten av min predikan och mässan i övrigt. Jag är så glad för möjligheten att vara här hos Er, hos Er som normalt sett firar Er söndagliga gudstjänst här i Gustav Adolfs kyrka och hos alla Er från Svenska kyrkans Unga som just nu har Ert årsmöte här i Borås. Ni i Svenska kyrkans Unga är ocksåviktiga. Jag har nu, och jag ber om ursäkt för att jag upprepar mig, ett otal gånger i olika sammanhang kallat Svenska kyrkans Unga för Svenska kyrkans Tunga därför att Ni är viktiga och Ni måste höras i vår kyrka och jag kommer att säga något mer om detta i denna predikan.

Men jag inledde med att säga UT härifrån! För ut är vart Jesus kallar oss att gå. Vi ska komma UT, ut och bära frukt som grenarna på en vinstock bär frukt om de förblir på vinstocken. Vinstocken är en biblisk bild för Israels folk som används i den hebreiska delen i Bibeln. Gud älskar sin vingård men är samtidigt kritisk till att den inte bär frukt. Ni hörde något om detta i den första textläsningen idag. Profeten Jesaja talar tydligt om detta liksom andra profeter i vår Bibel. När Jesus talar om sig själv som den sanna vinstocken gör han det inte som en ersättningstanke för det judiska folket. Jesus var ju själv jude. Nej, Han gör det för att visa på Gud själv, Han, dvs Jesus, som var och är sann Gud och sann Människa. Den sanna vinstocken gör det möjligt för grenarna att bära frukt. Vi är grenarna. Du och jag är grenar och vi får bära frukt därför att vi tillhör den sanna vinstocken, vi tillhör Jesus. Ni i Svenska Kyrkans Unga ska som sagt vara Svenska kyrkans tunga och ni ska bära frukt, d v s Ni ska ut och påverka i vår kyrka och i samhället, lokalt och i stort. Era röster behövs! Ert engagemang behövs, engagemang för en bättre värld, ett bättre samhälle där alla människors lika värde hålls fram och tas på allvar! Ibland säger människor att kyrkan inte ska lägga sig i samhälleliga problem. Nej, kyrkan ska trösta och tala lite varmt och vänligt om Gud och Jesus i största allmänhet och finnas som serviceorganisation i samband med dop, vigslar, och begravningar och göra allt detta för dem som vill och som kommer till kyrkobyggnaden . Men Jesus talade aldrig om sina lärjungar som ett sorts ”serviceorgan”. Visst ska vi döpa. Det uppmanar ju Jesus oss till. ”Gå ut och döp”, säger han i Missionsbefallningen (Matt 28:19). Visst ska vi viga därför att vigseln handlar om förbön, lovsång och välsignelse. Visst ska vi fira begravningsgudstjänster därför att dessa handlar om att peka på Guds omsorg om den som avlidit och ge människor hopp inför döden och vägledning för detta livet. Visst ska vi fira mässor och visst ska vi i diakoni och annat vara engagerade i människor som på olika sätt lider nöd både i vår närhet och långt bort. Visst ska vi undervisa i den kristna tron och hjälpa människor till fördjupad förståelse. Det är ju så spännande! Men kyrkans röst ska också höras, också där kyrkans röst inte förväntas. Ert engagemang är så viktigt och Ni som är unga – stå upp för det Ni brinner för! Stå upp för den kyrka som också är Er kyrka! Ni ska UT och Jesus kallar Er, var och en. Ni ska ut och bära frukt och detta fruktbärande ser olika ut. Kroppen har olika delar säger Paulus och pekar på att vi alla behövs och att vi alla har olika saker att bidra med – och det oavsett ålder och oavsett trosvisshet.

Tillsammans behöver vi också stå upp för den unga Svenska kyrkan. Det är den kyrka jag drömmer om och brinner för och vill entusiasmera andra för och som är djupt Jesuscentrerad – ung och entusiastisk i sitt brinnande för evangeliet om Jesus Kristus -den inkarnerade, den korsfäste, uppståndne och nu levande och närvarande och verksamme. Den Unga Svenska kyrkan består av alla åldrar. Den består av alla oss som inte är unga längre och den består av alla er som är unga. Den unga Svenska kyrkan är en kyrka som förblir i Jesus. Det är en kyrka med oss alla som läser Bibeln i ljuset av Jesu kärlek – den kärlek som är störst av allt. Så ta fram Din Bibel när Du kommer hem och läs, stryk under, sätt frågetecken för det Du inte förstår och ljus för det Du gillar direkt och pil för det som träffar Dig. Läs och upptäck nya vidder av livets Ord och lev detta i Ditt eget liv. I den Unga Svenska kyrkan är Bibeln viktig och vi får också läsa och studera den tillsammans, i Svenska kyrkans Unga lokalt, i församlingars bibelstudiegrupper o s v. I den Unga Svenska kyrkan är mässan viktig. Vi kommer alla från olika delar av Sverige. Ni som tillhör Svenska kyrkans Unga: åk hem till Era församlingar och påpeka vikten av att fira mässa ofta…. Vi behöver livets bröd och livets dryck precis som vi behöver mat och dryck – så enkelt och naturligt är det. Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet! Det handlar inte om värdighet, det handlar inte om att tro tillräckligt. Det handlar om en inbjudan att få vara med – och Du får vara med och ta emot detta heliga sakrament – Kristus själv i brödets och vinets gestalt.

Den unga Svenska kyrkan är en kyrka som kommer ut och står upp som kyrka, som står upp för ett inkluderande samhälle med en inkluderande kyrka där detta med att vara homosexuell, bisexuell, transperson eller queer inte är skuldbelagt, inte är något konstigt utan är en identitet bland andra identiteter. I den Unga Svenska kyrkan är därför alla hatbrott något vedervärdigt och som självklart fördöms. I den unga Svenska kyrkan ska alla, oavsett sexuell identitet, känna sig hemma och sedda, älskade och bekräftade som den en är, inte som den andra tycker att en borde vara. Likaså är den unga Svenska kyrkan tydlig i sin kamp mot rasism, mot främlingsfientlighet oavsett vem som står bakom och oavsett om det anses vara tillåtet att affischera på offentlig plats. Den unga Svenska kyrkan ska vara tydlig i sin kamp mot antiziganism, mot antisemitism, mot islamofobi. För Gud är Gud och Gud är helig och allt det nämnda destruktiva är emot Gud. I den unga Svenska kyrkan blir klimatfrågan viktig därför att skapelsen, Guds skapelse är helig. I den unga Svenska kyrkan får ingen bli sedd på som någon som inte får yttra sig p gr av att en är för ung eller för gammal. Ingen ska behöva bli klappad på huvudet varesig konkret eller symboliskt och ”lilla-vännad”. I den unga Svenska kyrkan blir varje människa tagen på allvar.

Ut HÄRIFRÅN. Det handlar om altaret – altaret som får vara en symbol för vårt kristna centrum, en symbol för den uppståndne Jesus. För utan Jesus, utan Hans kärlek som är Faderns kärlek, Guds kärlek, förmår vi inget. I den unga Svenska kyrkan vill vi förbli i Jesus. I den unga Svenska kyrkan vågar vi vara tydligt kristna, komma ut som kristna och kyrka. Så till Dig som är här idag vill jag säga: Fördjupa Din relation till Jesus, genom det som jag nämnde, genom Bibeln, genom mässan men självklart också genom bönen. Vi ber för lite i vår kyrka. Det är som om vi inte riktigt litar på att Gud hör bön, att det är meningsfullt att be. Men Jesus uppmanar oss i vår evangelietext idag till bön, genom de ord han säger: Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. (Joh 15:7) När vi är i Jesus, när han får vara vår kraftkälla, vårt centrum, vår ledstjärna, då blir bönen inte en bön i största allmänhet utan en bön i linje med Hans vilja. Bönesvaret är det svar som Gud vill ge och som vi måste vara lyhörda för, och som kan se annorlunda ut än vad vi tänkt oss. Men låt oss be för vår lokala församling, vårt lokala stift och för vår Svenska kyrka. Låt oss också be för Kyrkan med stort K som inkluderar alla de olika kyrkofamiljerna, alla de olika kristna trossamfunden. Låt oss be om Kyrkans enhet, en enhet i mångfald! Låt oss be för dem som förföljs för sin kristna tro både här hemma och på andra håll i världen och låt oss idag alldeles speciellt be för de 227 syrisk ortodoxa som hålls som gisslan i den syriska byn Alqariatin.

Så får vi leva Jesu Ord, leva Jesu bud. Egentligen borde en bibelvers till varit med i vår evangelietext för direkt efter predikotexten står det: ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek.”(Joh 15:10) Det handlar om att leva kärleken konkret, att ta kärlekens initiativ också när det inte är så enkelt, också när det bär emot. Vi får därför alla vara med och ta Jesu förkunnelse på allvar. Hans ord är ju inga sagor. Hans ord är ingenting som vi kristna bara kan ha instängda i mellan bokpärmar. Vi måste ta dem på allvar, låta oss påverkas av dem, för utan Jesus kan vi ingenting göra.

Den unga Svenska kyrkan är en kyrka där ålder inte spelar någon roll därför att vi hör ihop, därför att vi är kyrka tillsammans. Det betyder också att unga måste få finnas med i de beslutande sammanhangen, i kyrkomöte, på självklar plats i kyrkostyrelsen och också i kyrkoråd och församlingsråd. I den unga Svenska kyrkan blir barn och unga tagna på allvar inte bara genom barnkonsekvensanalys utan genom att få vara med på samma villkor som andra. Den unga Svenska kyrkan är på detta viset en ung fräsch, engagerad, Jesuscentrerad, brinnande och fruktbärande kyrka som i allt vill ge Jesus äran. Det är det vi ska vara och göra och därmed leva tillsammans – eller hur?

Så, kära alla, låt oss GÅ UT HÄRIFRÅN! I Jesu namn! Amen

 

Filed Under: Okategoriserade