Lucia besöker Fikafé

Foto: Martin Jansson

Årets sista Hammarönoten med kören Da Capo

Foto: Martin Jansson