Archive for maj, 2015

Äntligen

Maj 26

… fick hon till ett nytt blogginlägg. – Jo, jag kan erkänna att jag nu börjar bli lite trött och sliten. Det har verkligen varit en intensiv inledning på min biskopstid. Men snart har jag för första gången gjort det mesta av det en biskop skall göra.

Just nu sitter jag på tåget på väg hem från Uppsala och mitt första möte med läronämnden. Läronämnden består av samtliga biskopar samt åtta andra ledamöter valda av kyrkomötet. Läronämndens uppdrag är att yttra sig i de kyrkomötesfrågor som berör kyrkans lära.

Ansvaret för kyrkans lära är en av de viktigaste biskopsuppgifterna och ett utmärkande drag i vår kyrkas struktur. I Svenska kyrkans organisation finns två ansvarslinjer som gemensamt skall ta ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift. Den ena ansvarslinjen består av de förtroendevalda vi väljer i kyrkovalet vart fjärde år. Deras uppdrag är att ha arbetsgivare- och styrelseansvar i församlingar och stift. Under mina resor runt om i stiftet denna vår har jag haft förmånen att träffa många hängivna förtroendevalda. Och det glädjer mig att många av dem också är ideellt engagerade i sina församlingar. Den andra ansvarslinjen består av det vi kallar vigningstjänsten, det vill säga diakoner, präster och biskopar. De har ett särskilt ansvar för att församlingarna och stiften bedriver sin verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro och lära.

Dessa två ansvarslinjer som gemensamt bär ansvaret för Svenska kyrkan gör att hon har en helt egen organisationsform. Vi fungerar varken som en koncern, ett företag, en kommun eller en förening. Vi är en kyrka med en så kallad episkopal struktur, en kyrklig organisationsform som finns i många länder.

Jag tror att det är viktigt att vi hanterar och bemöter vår organisation efter dessa speciella förutsättningar om vi skall kunna leva och verka i det som är vår identitet och vårt uppdrag som kyrka.
+Eva

Filed Under: Okategoriserade