Archive for juni, 2015

Ett fantastiskt uppdrag

Jun 15

14 juni 2015
I ekonomins värld är det viktigt med avstämning. Halvårs- och helårsrapporter väger extra tungt i den processen. Men avstämningar bör också göras utifrån andra värden. Det är meningslöst med en god förvaltning om verksamhetens mål inte uppfylls. Detta är inte minst viktigt i en verksamhet som kyrkans. Alla våra medlemmar betalar sin medlemsavgift för att kyrkan skall var kyrka på ett relevant och nära sätt i vårt samhälle och inte endast för att debet och kredit skall stämma. När arbetet med kommande års budget påbörjas så är det därför verksamhetens målskrivningar som ska stå i centrum och bilda utgångspunkten. Det är det viktigaste uppdraget som våra folkvalda förtroendemän och förtroendekvinnor har i styrelser och kyrkoråd.

Hur vet de då hur de ska prioritera? Jo vi har ett reglemente, Kyrkoordningen, som sätter ramarna för målskrivningsarbetet. Den skriver tydligt att kyrkan har en grundläggande uppgift vars syfte är att ge tro, leva i tro, sprida Guds rike och ta ansvar för varandra och skapelsen. Med andra ord att både leva i och sprida det kärleksbudskap som Jesus gav oss. Kyrkoordningen skriver om hur vi skall erbjuda mötesplatser och stöd för barns och ungas rätt till liv och andlig utveckling, att vi skall stå upp för samhällets svaga och marginaliserade, att vi skall fira gudstjänst och erbjuda andlig fördjupning och själavård och arbeta med bistånd, etik och rättvise- och hållbarhetsfrågor. Vi har verkligen ett fantastiskt och viktigt uppdrag i vår kyrka!

För egen del summerar jag nu mitt första halvår som biskop. Och just på halvårsdagen den 14 juni hade jag förmånen att få viga en präst och två diakoner till tjänst i vårt stift. Vigningen innebär att man får uppdraget att på ett särskilt sätt tillsammans med de förtroendevalda dela ansvaret för kyrkans grundläggande uppgift. Jag önskar de nyvigda Guds rika välsignelser i sitt nya uppdrag och ber samtidigt om klokhet, kärlek och djärvhet i allt viktigt budgetarbete som nu pågår runt om i stiftet.

Jag återkommer i nästa blogg med tankar kring min egen summering av mitt första halvår.
+ Eva

Filed Under: Okategoriserade