Archive for augusti, 2015

Tid för halvårssummering

Aug 17

Olavsfestdagerne 3
Semestern har i år varit uppdelad i olika perioder där jag fått tid för familjen, återhämtning och summering av mitt första biskopshalvår. Sommarens uppdrag har bland annat varit besök i Trondheim och grannstiftet Nidaros och på Svenska Kyrkans Ungas stora årsmöte i Borås. Mötet med Svenska Kyrkans Unga kommer jag att skriva mer om sedan jag deltagit i kyrkomötet. Jag tror nämligen att kyrkans beslutande organ på alla nivåer har mycket att hämta från Svenska Kyrkans Unga. Jag ser fram emot att få jämföra kyrkomötet med Svenska Kyrkans Ungas stora årsmöte.

Mötet med vårt grannstift i Norge gav mig positiv kraft och givande kontakter. Samtalen med biskop Tor, presesbiskop Helga och anställda på stiftskansliet stärkte mina egna upplevelser och analyser av mitt första halvår som biskop i Härnösands stift. Nidaros bispedöme är Norges ”ärkestift” men har av naturliga skäl mer kulturella likheter och samverkansbehov med oss än med vårt ärkestift.

Det sydsamiska arbetet är ett av våra gemensamma områden där vi kan lära mycket av Nidaros. Här måste vi snarast sätta i gång och arbeta på allvar då vår sydsamiska verksamhet liksom övrigt minoritetsspråksarbete med några få undantag nästan helt avstannat på stiftsnivån.

Pilgrimsverksamheten är stor och viktig i Nidaros, ja man är faktiskt Europas fjärde pilgrimsmål efter Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Här förväntar sig Nidaros också mer nära samverkan med oss eftersom Norges nationalhelgon St Olav har en stark koppling till Sverige och speciellt till vårt stift. Ingenstans i världen, inte ens i Norge, finns så många St Olofs kyrkor som hos oss. Pilgrimsverksamhet och den andliga väglednings- och själavårdstraditionen som följer i dess spår är en av de största mötesarenorna för sökande vuxna vi har i Svenska kyrkan i dag. Härnösands stift har här en unik möjlighet att i samarbete med Nidaros verkligen bli ett pilgrimsstift i Europa.

Annat som vi behöver jobba med och som vi kan göra i samverkan med Nidaros är prästbemanningen i Härjedalen och Jämtland samt indelningsfrågor och chefs- och styrelsestöd. Och så kan vi med stor stolthet få dela med oss av våra goda erfarenheter kring arbetet med unga ledare som imponerar stort på vårt grannstift. Både den verksamheten och mycket mer som utförs på ett helt fantastiskt sätt i vårt stift gör att jag med glädje och stor tillförsikt nu ser fram emot mitt andra halvår som biskop.
+Eva


Bild: Från Pilgrimsvandringen genom Trondheim som inleder Olavsfestdagarna
Foto: Gunnar Prytz Leland

Filed Under: Okategoriserade