juli 2013

Ni visas månatligt arkiv för juli 2013.

Solen skiner och gräset växer. Pepparlaxen och romsåsen smakar bra. Målarburkarna töms på innehåll. Även slyet växer, men lien och motorsågen finns i beredskap. Det är viktigare att slappna av i de sköna utemöblerna. Nu finns tid för eftertanke. Hoppas att du också har det.

Vår gudsrelation lever av Guds nåd, och Gud leder oss till att ta ansvar. Den omfattar hela vårt liv. Det uttrycks i den vision för Uppsala stift som stiftsfullmäktige antog i maj: Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa. Det är ett hoppfullt evangelium som får konsekvenser.

Den 27-29 augusti har vi diakon- och prästmöte med temat Liv i försoning. Jag förbereder mig under sommarveckorna och reflekterar utifrån de tolv vägvisare för kyrkan som jag delade vid en framtidsdag i februari och nu också här för din eftertanke i skön sommartid.

Att vara kyrka är

Þ    att hävda människans oändliga värde oberoende av förmågor och prestationer

Þ    att möta medmänniskors behov oavsett deras personliga förutsättningar, livsåskådning och religion

Þ    att kämpa för fred och rättvisa åt alla och att varje människa behandlas med värdighet

Þ    att vara närvarande i sårbarhet och utsatthet, glädje och hopp, i livets avgörande skeden och i vardagen

Þ    att gestalta Guds närvaro så att medmänniskor ser att Gud möter deras längtan

Þ    att dela evangeliets stora berättelse så att den personliga berättelsen får plats i den 

Þ    att förkunna Guds solidaritet med människan, försoning och det nya livet genom Kristus

Þ    att vara en livsgemenskap, där frågorna om livets ursprung, mening och mål bearbetas och det finns möjlighet att växa som människa och kristen

Þ    att fira gudstjänst enkelt och varierat, med andligt djup och delaktighet i de heliga gåvorna

Þ    att gestalta delaktighet som tecken för ett samhälle där alla får vara med och för en kyrka som är en enhet i försonad mångfald

Þ    att leva i global solidaritet så att mänsklighetens ödesfrågor tas på allvar

Þ    att förkunna hoppet om ett framtidsland där alla relationer är helade och Guds vilja råder.

Taggar: , , , , , , ,