Istentisztelet a várakozás jegyében

Passalacqua Stella
Steward, Hungary

A CEC XIV. Nagygyűlése vasárnapi istentiszteletét felekezetek szerint Budapest különböző gyülekezeteiben tartották. Én a Budai Református Egyházközség istentiszteletén vettem részt. Külön angol nyelvű beszélgetésektől hangos buszokkal vittek minket a kijelölt gyülekezetekbe. A megérkezés pillanatában mindenki ámulatba esett, hiszen a templom leírhatatlanul gyönyörű és nagy mind kívülről, mind belülről. Az istentisztelet kezdete előtt a gyülekezet lelkipásztora, Lakatos Enikő – a külföldiekre való tekintettel – az összes éneket előre elénekeltette, hogy később majd könnyebb legyen kiejteni a magyar szavakat. Ez egy nagyon kedves gesztus volt a vendégek felé.  A szertartás több fordítatlan részt tartalmazott, de az ige (1 Sámuel 1, 4-20) és a példabeszéd angolul hangzott el Luca Baratto római lelkész tolmácsolásában. Ezt pedig Lakatos Enikő fordította.

Stella1A mai evangéliumi rész Annáról szólt, kinek Isten bezárta méhét, így nem szülhetett fiúgyermeket férjének, ami nagy bánatot okozott neki, mivel „riválisa”, Peninna már több gyermeket hozott világra közös férjüknek. Elkána nagyon szerette Annát, ezért próbálta vigasztalni, ám ebben a helyzetben egy nő nem vigasztalásra, hanem áldásra vágyik. Isten áldására, hogy egy apró lényt hozzon a világra, aki bearanyozza családja mindennapjait. Anna hevesen imádkozott, szája mozgott, de hang nem jött ki a torkán. Akkoriban mindenki hangosan imádkozott, ezért ez feltűnt Éli pap számára, aki meg is kérdezte Annát, hogy részeg-e. Az elkeseredett nő persze szerényen válaszolta, hogy nem ivott semmiféle alkoholt, ő csak a lelkét öntötte ki Istennek, akitől áldást remél. Ekkor Éli pap mást nem tudott tenni, mint békével útjára bocsátani Annát. Természetesen, mi mást is tudott volna tenni, csakúgy mint az egyház. Nem ő adja az áldást, hanem Isten. Ő az egyetlen, aki nem csak vigasztalni vagy meghallgatni tud bennünket, hanem tenni is valamit,  azonban sokszor már az is jót tesz, ha valaki meghallgat, hiszen nem minden probléma megoldója az ember, de ha magában tartja, óriási stressznek teheti ki magát. Végül Anna és Elkána visszatértek Rámába, majd Isten áldását megkapva az eddig elkeseredett nő boldog anyává lett. A fiúgyermeket Sámuelnek nevezte el és Isten szolgálatába ajánlotta.

Luca Baratto lelkész három fő tanúlságot vont le az evangéliumi történetből. Az egyik a mások iránti tisztelet szükségessége. Szörnyű az, ha az ember annyira nem tiszteli a másikat, hogy gúnyt űz gyengeségéből, megalázza és érezteti alsóbbrendűségét, ami rajta kívül álló okokból fakadhat. A második a várakozás volt. Várakozás az áldásra, várakozás a jó dolgokra, várakozás a változásra. A harmadik pedig a templom, mint az a hely, ahol az ember kiöntheti lelkét Istennek, hiszen ott az Úr vendége lehet. A lelkipásztor elmesélte, hogy Rómában a templomukba járt egy dél-amerikai nő, aki minden istentisztelet előtt egy órával érkezett a templomba, és magányában, zokogva imádkozott. A lelkész első alkalommal azt hitte, hogy ez egyszeri alkalom, de amikor látta, hogy ez rendszeresen megtörténik, és a nő nem keresi a társaságát, ő melléült. Isten áldását kérte a nőre, és kérte, hogy Isten nyújtson gyógyírt a gondjaira.

Stella2A gyönyörű istentiszteletet úrvacsora követette, majd Lakatos Enikő lelkipásztor a vendégeket egy kötetlen beszélgetésre és falatozásra invitálta a parókiára. A szeretetvendégség során lehetőség nyílt, a különböző egyházak találkozására, egymás megismerésére, valamint egymás helyzetének kipuhatolózására. Érdekesnek találtuk a Valdens Egyház helyzetét Olaszországban, hiszen a valdens hívők százalékban kifejezett aránya az össznépességhez viszonyítva 0.5%, ami a kisebbségnél is kisebbnek mondható. Éppen ezért egy olyan kisebbségi, közös egyház megvalósításán munkálkodnak, melyben egymást kölcsönös tisztelet övezi, és egy közös helyen együtt áhítoznak Isten szavára.

Egy steward napja a kommunikációs csapatban

Stella Passalacqua
steward, Hungary

Az Információs Osztály mellett szerintem mi vagyunk a másik osztály, akik nap, mint nap a legérdekesebb emberekkel találkoznak. Megtisztelőnek éreztem, amikor ide beosztottak, hiszen újságírókkal, egyházi és világi médiában egyaránt jártas emberekkel találkozom és folytatok közvetlen beszélgetést minden nap. Hihetetlen, hogy ez egy egyszerű diákkal történik.

Reggel 7 órakor kelek fel, nyugodt tempóban elkészülök, még nyugodtabban megreggelizem a többi steward társammal, majd 8 órakor elindulok a Fortuna Hajó Hotelből a RaM Colosseumba a 8:15-kor kezdődő Kommunikációs Osztály találkozójára, ahol megbeszéljük az előző napi eseményeket, történéséket és az aznapi teendőket. Ez után két csoportra oszlunk, mivel van, aki felügyeli a sajtómunkatársak folyamatos érkezését, regisztrálja őket, figyeli a honlap működését, míg a másik csoport már kezdi is az információhalmok gyűjtését és feldolgozását hivatalos cikkek, blogok, facebook bejegyzések, tweetek és hírlevél formájában.

A feladataink háttérmunkának mondhatóak, mégis ezek nélkül minden fejetlenségnek tűnne. Például már az első nap azt a feladatot kaptam, hogy a mindennapos sajtótájékoztató előtt, ami a Helia Hotelben lesz, szervezzem meg, hogy legyen az előtérben kávé, tea és harapnivaló a vendégek számára. Mivel a hotelben erről mit sem tudtak és az utasítást is későn kapták, csak a végére tudták felszolgálni, de akkor még jobban esett a résztvevőknek a gondoskodás. Továbbá olyan feladatot is kaptam, hogy keressek egy nyomtatóirodát, ahol tudunk posztert nyomtatni 70×100 cm-es méretben. El sem tudtam képzelni, hogy ezt teljesíteni tudom, de végül rájöttem, hogy már vannak poszterek, szóval csak megkérdezem a helyi koordinátort, hol rendelték azokat és máris a háttérmunkálatok hőse lettem. :)

Rt Rev. Julio E. Murray

Rt Rev. Julio E. Murray

A gondolkodást igénylő munkák mellett társasági feladatunk is akadt/ akad, mint például átkísérni a RaM Colosseumból a Helia Hotelbe a sajtótájékoztatóra Julio Murray panamai püspököt, aki egy nagyon szimpatikus férfi igazán átható gondolatokkal az ökumenizmusról. A Latin-amerikai Egyházak Tanácsának elnöke volt 6 évig, így a nagy összefogásról és az együttműködésről figyelemreméltó meglátásai vannak. Véleménye szerint, a különbözőségeket elfogadva kell az egységet megélni, és korunk problémáira választ az evangélium által találunk.

Minden nap van sajtótájékoztató, vagy néha sajtókonferencia, ez a létszám nagyságának reményében változik. Ezen felül mi is blogolhatunk, facebook bejegyzéseket írhatunk, vagy tweetelhetünk, csak rajtunk és a szabadidőnk mennyiségén áll. Nyolc órát dolgozunk, de annyira jó a csapat, hogy ez az idő nagyon gyorsan elrepül. Mindig újabb és újabb kihívások várnak ránk. Ezáltal rendkívül sokat épülünk. A munkatársak segítőkészek, viccesek és fiatalosak, nyitottak az újdonságokra, ezért remek lehetőségnek tartom, hogy a XIV. CEC Nagygyűlés Kommunikációs csapatának tagja lehetek.

Zöldebb és fenntarthatóbb CEC

Zságer László Zsolt
Magyar Református Egyház

Már a 2009-ben megrendezett lyoni nagygyűlésen felvetődött a fenntarthatóság mellett a környezettudatosság gondolata is teremtett világunk megőrzése érdekében. Ez a XIV. CEC Nagygyűlés budapesti helyszínén már nemcsak gondolat, hanem megvalósuló gyakorlat. Julio Murray panamai püspök szerint, keresztényként arra vagyunk hivatottak, hogy jó életünk legyen, s nem kizárólag arra, hogy jól éljünk. Ez a gondolat egybecseng a fenntarthatóság és a környezettudatosság szükségszerűségének gondolatával.

CO2 compensationA környezettudatosság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségnek több nyoma is fellelhető a nagygyűlésen:

  • Egy konferencia papírigénye általában roppant mennyiséget tesz ki. Ezért erre a nagygyűlésre már úgy készültek a szervezők, hogy a lehető legtöbb keletkező anyag és tartalom a szervezet honlapján kerüljön megosztásra a papírfogyasztás csökkentése végett. Ez csak részben valósítható meg, hiszen számos anyagot szükséges kinyomtatni. Ám ehhez is újrahasznosított vagy energiahatékony papírt használnak.
  • A rangos eseménynek helyet adó RaM Colosseum művelődési központ és Danubius Hélia szálloda vezetősége és személyzete is a szervezők segítségére van a környezettudatosság megvalósításában – többek között – a szelektív hulladékgyűjtés, a többször használatos kéztörlők használata, környezetbarát tisztítószerek alkalmazása, a hatékony energia- és vízfelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás visszaszorítása révén.
  • A fenntarthatóság és a szénlábnyom minimalizálása érdekében a szervezők gondoskodtak, arról is, hogy az ételekhez használt alapanyagokat lehetőleg helyi kereskedésekből és termelőktől szerezzék be. A konferencián található vízállomások és a bennük lévő víz is (amit a többször használatos poharainkból iszunk) mind Magyarországról származnak.
  • Mivel az utazás is szén-dioxid kibocsátással jár, ezért arra kérték a résztvevőket, hogy egy jelképes összeg befizetésével járuljanak hozzá különböző ökológiai projektekhez, többek között ahhoz a faültetési projektekhez, ami a magyarországi egyházak és környezetvédelmi szervezetek együttműködése által valósul meg. Ezekről a programokról bővebb információ a RaM Colosseum ülésterme közelében elhelyezett faliújságon található.

Julio Murray a latin-amerikai ökumenikus mozgalomról a CEC sajtótájékoztatóján

Lakatos Judit, Magyarországi Metodista Egyház 
Zságer László Zsolt, Magyar Református Egyház

Julio MurrayAz Európai Egyházak Konferenciája XIV. Nagygyűlésének harmadik napján Julio Murray tartott sajtótájékoztatót. A Panamai Anglikán Egyház püspöke korábban a Latin-amerikai Egyházak Tanácsának elnöke, az ökumenikus mozgalom elkötelezett híve volt az idei nagygyűlés egyik meghívott vezérszónoka. A panamai püspök Latin-Amerika és Európa közötti hasonlóságokról beszélt, s kiemelte, hogy mindkét térségben, multikulturális környezetben, a különbözőségeket elfogadva kell az egységet megélni. Szólt arról is, hogy korunk kihívásaira egyedül az Evangélium tud választ adni és reményt közvetíteni. Az ökumenizmus mindkét térségben az egymásért való imádságot kell, hogy jelentse, és teret kell biztosítania a vitára és párbeszédre teológiai és társadalmi kérdésekben.

Egy újságíró kérdésére válaszolva elmondta, hogy az új pápával a kapcsolatfelvételre ugyan nem került sor, de Latin-Amerika szerte nagy várakozás övezi és sok imádság kíséri Ferenc pápa szolgálatának kezdetét.

Annak kapcsán, hogy az evangéliumi és pünkösdi egyházak távol maradnak az ökumenikus mozgalomtól, Julio Murray elmondta, hogy a Globális Keresztény Fórum találkozóin viszont rendszeresen sor kerül közös bizonyságtételre. Ezeknél jóval több alkalomra van szükség a párbeszéd folytatásához, s egy nagyobb egység irányába kell haladni. Az ökumenikus mozgalomban nem az ítélkezésre van szükség, hanem arra, hogy minél több felet bevonjunk az együttgondolkodásba. Gondoskodnunk kell arról, hogy „mindenki, akinek ott kell lennie az asztalnál, ott legyen.”

Latin-amerikai viszonylatban megemlítette az őslakos kultúrákhoz való közeledést. Szinte minden kultúrában megtalálható a harmónia problematikája. Ez közös nevezőül szolgálhat a további párbeszédhez, ugyanis a teremtett világgal való összhang- egyensúly megtalálása minden keresztény közös vágya, mely válasz lehet a globalizáció kihívásaira.

Gáncs Péter evangélikus püspök gondolatai az ökumenéről és az evangélikus egyház szerepéről

Lakatos Judit, Magyarországi Metodista Egyház
Zságer László Zsolt, Magyar Református Egyház

9208919402_b0bfc239f6Gáncs Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke a CEC XIV. Nagygyűlésének második napján tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyarországi egyházak hálásak a lehetőségért, hogy Budapest helyet adhat egy ilyen nagyszabású ökumenikus rendezvénynek. A rendszerváltás után az emberek individualisták – sok esetben – önzőek lettek, s hasonlóképpen az egyházak is „magukat építették és befelé fordultak”. Véleménye szerint, az egyházaknak meg kell tanulniuk csapatban dolgozni, közösen gondolkodni, meglátni egymásban a testvért. Gáncs Péter püspök beszélt arról is, hogy Magyarország mindig egyfajta hídszerepet töltött be Kelet és Nyugat között. A magyarországi egyházak is szeretnének ugyanilyen híddá válni az európai egyházak között.

A Magyarországi Evangélikus Egyház helyzetéről szólva elmondta, hogy a lakosságnak mintegy 2-3 százaléka tartozik hozzájuk, de szeretnének só és kovász lenni a társadalomban. Nem a létszám vagy a mennyiség számít, hanem az „íz”. Mára a kereszténység Európában is egyre inkább kisebbségbe szorul, de így is meg kell őriznie a küldetését a világban.

Egy újságírói kérdésre válaszolva beszélt a püspök arról is, hogy a határon túl élő magyarokkal való kapcsolattartás és közösségvállalás is fontos feladata a magyarországi egyházaknak. Az evangélikus egyház többnyelvű, mivel szlovák- és németajkú gyülekezetek is tartoznak hozzá. 

Az új vallási törvény hatásaival kapcsolatban feltett kérdésre elmondta, hogy a törvény új, módosított változata, meglátása szerint, megnyugtatóan rendezte a vallási közösségek helyzetét Magyarországon.

Megvalósuló Ökumené Budapesten

 Zságer László Zsolt, Magyar Református Egyház

Tegnap, a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László és az európai egyházak 9190458295_87173c7d55képviselői jelenlétében megtartott ökumenikus nyitóistentisztelettel – hivatalosan is – kezdetét vette az Európai Egyházak 14. ökumenikus Nagygyűlése (Conference of European Churches, CEC) a Pozsonyi úti Református Templomban. A július 3-a és 8-a között Budapesten megrendezésre kerülő eseményen az Európában nagy múltra visszatekintő keresztény egyházak – többek között az anglikán, baptista, evangélikus, metodista, református, ortodox, ókatolikus, egyesült egyházak – képviselői vesznek részt és tanácskoznak a keresztény ökumenét megtestesítő nagygyűlés jövőjéről, aktuális és jövőbeni kihívásairól, valamint ezek megoldásáról. A nagygyűlés keretein belül sor kerül számos a CEC megreformálását, illetve megújítását célzó intézkedés megvitatására és elfogadására.
9199928799_322a926eff

Gyorsan változó világunkban az egyház új kihívásokkal (szekularizáció, értékvesztettség, bizonyos országokban az új generációk jövőjének kilátástalansága, a gazdasági válság által gerjesztett, egyre fokozódó társadalmi problémák) és feladatokkal szembesül. Ezekkel csak egy megerősödött, egységes, gyorsan reagáló, új kommunikációs eszközöket alkalmazó, új arculattal rendelkező entitás képes szembenézni. „Erre égető szükség van…” – mondta Dr. Leslie Nathaniel, a CEC Nagygyűlés Előkészítő Bizottságának moderátora. Éppen ezért választották az esemény mottójául azt Bibliából származó idézetet, hogy „Most tehát miért késlekedsz?”(ApCsel 22, 14-16).

9199199889_815dcc62bd

9199202699_2a7b3f618c

Élet a hajón

9190345061_666b5236a2Stella Passalacqua, steward

A XIV. CEC (Conference of European Churches) Nagygyűlésre a legtöbb európai országból érkeztek résztvevők, lelkészek, érsekek, püspökök, ám ahhoz, hogy minden könnyedén menjen, sok önkéntes segíti a munkát Magyarországról, továbbá 30 steward segítkezik a különböző csapatoknál. 10 steward érkezett belföldről, 20 pedig különböző európai országok és vallások képviselőiként. A stewardok a Fortuna Hajó Hotelben szállnak meg a pesti Alsó rakparton. Szerencsére minden számunkra fontosabb hely, mint például a Helia Hotel, a RaM Colosseum vagy a református templom 10 perc sétára van. A hotelnek bár háromcsillagos, szebbnek tűnik. A szobák gyönyörűek es tiszták. Bár a hajó ki van kötve, az elején sokat imbolygott, ami miatt nagyon nehéz volt hozzászokni az ottléthez. Az ételek nagyon finomak, az ebed kivetelevel a reggeli és a vacsora is svédasztalos. Minden fantasztikus, a felszolgálók kedvesek, a recepciósok segítőkészek, a tisztításért felelős menedzserek pedig láthatatlanok.

9190344365_b66b89a8da A stewardok és a youth delegates-ek (akik szintén részt vettek velünk a programokban) számára egy két napos előtalálkozót szerveztek, melyek soran többet megtudhattunk a CEC-ről, annak működéséről, szerepéről, a XIII. lyoni CEC Nagygyűlés eredményéről és az ott hozott döntésekről.

Az első nap sok kihívást tartogatott számunkra. Időbe tellett megtanulni, hogy kihez milyen nyelven szólhatunk. Azért, hogy ne csak a munkára összpontosítsunk, a szervezők és koordinátorok egy nemzetközi estet szerveztek, mely soran átsétáltunk a Margit-szigetre, ahol a Holdudvarban egy fantasztikus vacsora várt ránk, s ezután minden résztvevő ország bemutatkozott. Nagyon vicces este volt, sok énekléssel. Az előadások változatosak voltak, többek között, népmese felolvasás és előadása a dánoktól, videóvetítés Svájcról, sok-sok éneklés, skót népi viseletben előadott vers, ír vers és ének, és a magyar delegációtól pedig Kodály Zoltán Esti ének című műve és egy népdal zendült fel citera kísérettel. Nem biztos, hogy mindent tudunk egymás hagyományairól, szokásairól, de az biztos, hogy napról napra többet ismerünk meg a másik kultúrájából.