La KEK élit un Conseil de direction plus resserré

Gérald Machabert Co-opted Staff – Writer (United Protestant Church of France)

La 14ème Assemblée de la Conférence des Églises européennes (KEK) qui se tient à Budapest jusqu’au 8 juillet a élu 20 personnes représentatives de la diversité de ses membres au nouveau Conseil de direction.

Suivant le cadre de la nouvelle Constitution adoptée la veille, c’est un Conseil de direction réduit de moitié par rapport à l’équipe sortante du Comité central qui a été élu. Cette Constitution souhaite en effet doter la KEK d’un appareillage plus léger et changer le nom de ses structures de gouvernance.

Ce fut donc un travail d’orfèvre pour le Comité des nominations de l’Assemblée que de proposer une liste équilibrée pour ce futur Conseil, tentant de maintenir les grands équilibres dans la composition de cette équipe réduite.

http://assembly2013.ceceurope.org/index.php?id=1594

La KEK est en effet fortement attentive à la représentativité en ses institutions des différentes composantes tant confessionnelles que de statuts. Ainsi, même si un court débat a eu lieu entre différentes Eglises de la région Nord-Baltique au sujet d’un candidat danois que certaines Églises souhaitaient remplacer par Karin Burstrand, évêque luthérienne de l’Église de Suède et membre sortant du Comité central, les grands équilibres sont maintenus.

45% des membres de ce nouveau Conseil de direction sont des femmes et 35% sont des laïcs. Les jeunes ne sont plus tout à fait aussi présents, ne représentant que 20% des membres du Comité central. Les orthodoxes sont eux un peu plus présents avec 30% de la composition de cet organe exécutif.

Les membres de la 14ème Assemblée ont choisi – dans la foulée de l’adoption de la nouvelle Constitution – d’élire une équipe représentant le renouveau. Quatre membres du Comité central sortant seulement ont été reconduit dans leur mandat de direction de la KEK.

Istentisztelet a várakozás jegyében

Passalacqua Stella
Steward, Hungary

A CEC XIV. Nagygyűlése vasárnapi istentiszteletét felekezetek szerint Budapest különböző gyülekezeteiben tartották. Én a Budai Református Egyházközség istentiszteletén vettem részt. Külön angol nyelvű beszélgetésektől hangos buszokkal vittek minket a kijelölt gyülekezetekbe. A megérkezés pillanatában mindenki ámulatba esett, hiszen a templom leírhatatlanul gyönyörű és nagy mind kívülről, mind belülről. Az istentisztelet kezdete előtt a gyülekezet lelkipásztora, Lakatos Enikő – a külföldiekre való tekintettel – az összes éneket előre elénekeltette, hogy később majd könnyebb legyen kiejteni a magyar szavakat. Ez egy nagyon kedves gesztus volt a vendégek felé.  A szertartás több fordítatlan részt tartalmazott, de az ige (1 Sámuel 1, 4-20) és a példabeszéd angolul hangzott el Luca Baratto római lelkész tolmácsolásában. Ezt pedig Lakatos Enikő fordította.

Stella1A mai evangéliumi rész Annáról szólt, kinek Isten bezárta méhét, így nem szülhetett fiúgyermeket férjének, ami nagy bánatot okozott neki, mivel „riválisa”, Peninna már több gyermeket hozott világra közös férjüknek. Elkána nagyon szerette Annát, ezért próbálta vigasztalni, ám ebben a helyzetben egy nő nem vigasztalásra, hanem áldásra vágyik. Isten áldására, hogy egy apró lényt hozzon a világra, aki bearanyozza családja mindennapjait. Anna hevesen imádkozott, szája mozgott, de hang nem jött ki a torkán. Akkoriban mindenki hangosan imádkozott, ezért ez feltűnt Éli pap számára, aki meg is kérdezte Annát, hogy részeg-e. Az elkeseredett nő persze szerényen válaszolta, hogy nem ivott semmiféle alkoholt, ő csak a lelkét öntötte ki Istennek, akitől áldást remél. Ekkor Éli pap mást nem tudott tenni, mint békével útjára bocsátani Annát. Természetesen, mi mást is tudott volna tenni, csakúgy mint az egyház. Nem ő adja az áldást, hanem Isten. Ő az egyetlen, aki nem csak vigasztalni vagy meghallgatni tud bennünket, hanem tenni is valamit,  azonban sokszor már az is jót tesz, ha valaki meghallgat, hiszen nem minden probléma megoldója az ember, de ha magában tartja, óriási stressznek teheti ki magát. Végül Anna és Elkána visszatértek Rámába, majd Isten áldását megkapva az eddig elkeseredett nő boldog anyává lett. A fiúgyermeket Sámuelnek nevezte el és Isten szolgálatába ajánlotta.

Luca Baratto lelkész három fő tanúlságot vont le az evangéliumi történetből. Az egyik a mások iránti tisztelet szükségessége. Szörnyű az, ha az ember annyira nem tiszteli a másikat, hogy gúnyt űz gyengeségéből, megalázza és érezteti alsóbbrendűségét, ami rajta kívül álló okokból fakadhat. A második a várakozás volt. Várakozás az áldásra, várakozás a jó dolgokra, várakozás a változásra. A harmadik pedig a templom, mint az a hely, ahol az ember kiöntheti lelkét Istennek, hiszen ott az Úr vendége lehet. A lelkipásztor elmesélte, hogy Rómában a templomukba járt egy dél-amerikai nő, aki minden istentisztelet előtt egy órával érkezett a templomba, és magányában, zokogva imádkozott. A lelkész első alkalommal azt hitte, hogy ez egyszeri alkalom, de amikor látta, hogy ez rendszeresen megtörténik, és a nő nem keresi a társaságát, ő melléült. Isten áldását kérte a nőre, és kérte, hogy Isten nyújtson gyógyírt a gondjaira.

Stella2A gyönyörű istentiszteletet úrvacsora követette, majd Lakatos Enikő lelkipásztor a vendégeket egy kötetlen beszélgetésre és falatozásra invitálta a parókiára. A szeretetvendégség során lehetőség nyílt, a különböző egyházak találkozására, egymás megismerésére, valamint egymás helyzetének kipuhatolózására. Érdekesnek találtuk a Valdens Egyház helyzetét Olaszországban, hiszen a valdens hívők százalékban kifejezett aránya az össznépességhez viszonyítva 0.5%, ami a kisebbségnél is kisebbnek mondható. Éppen ezért egy olyan kisebbségi, közös egyház megvalósításán munkálkodnak, melyben egymást kölcsönös tisztelet övezi, és egy közös helyen együtt áhítoznak Isten szavára.

Eine russisch-orthodoxe Perspektive: Anton aus Weissrussland

Anikó Schuetz
Co-opted staff writer, Church of Scotland

Anton Blashko, Steward von der Russisch-Orthodoxen Kirche in Weißrussland.

Anton Blashko, Steward von der Russisch-Orthodoxen Kirche in Weißrussland.

Obwohl keine Delegierten oder Beobachter der Russisch-Orthodoxen Kirche an dieser KEK-Vollversammlung teilnehmen, ist doch einen Vertreter der Kirche nach Budapest gekommen. Anton Blashko, von der Russisch-Orthodoxen Kirche in Weißrussland, nimmt als Steward an der Versammlung teil. In seiner Heimat studiert er Theologie, um später Priester zu werden. Diesen Weg hat er schon seit seiner Kindheit verfolgt.

Er arbeitet bei einem der Universitätsprojekte mit, das sich mit sozialen Projekten beschäftigt. Eines der Projekte ist das ‘Haus der Nächstenliebe’, dessen Grundriss die Form des Kreuzes nachbildet. Unter anderem gehören dazu eine Kapelle und ein Krankenhaus, und das Projekt organisiert Veranstaltungen für und mit Menschen mit Behinderungen und für Waisenkinder.

Jeden Dienstag, wenn die Studentengottesdienste stattfinden, besucht Anton die Universitätskirche. An Sonntagen nehmen die Studenten dann an Gottesdiensten in verschiedenen Kirchengemeinden teil. Neben ihren eigenen Gottesdiensten finden auch einige ökumenische Veranstaltungen in der Universität statt. Beispielsweise werden regelmäßig Konferenzen angeboten, die die orthodoxen Christen mit Protestanten und Katholiken zusammenbringen. Einigen Studenten wird die Möglichkeit geboten, ein Semester lang im Ausland zu studieren,  zum Beispiel in Deutschland und Polen. Anton hofft, dass er, vielleicht in zwei oder drei Jahren, selbst an diesem Austauschprogramm teilnehmen kann.

Die Studenten können auch an internationalen Konferenzen und Programmen teilnehmen. Die KEK-Versammlung stellt eine solche Gelegenheit für Anton dar. Sein Bischof hat ihm dabei geholfen, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Er sieht es als gute Möglichkeit, andere Europäer und eine neue Kultur kennenzulernen, sowie neue Erfahrungen zu machen. Den ökumenischen Austausch betrachtet er als Chance, andere Sichtweisen zu hören und ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln.

Die Vorkonferenz für die Stewards und die jungen Delegierten hat Anton sehr genossen, vor allem die Möglichkeit, die anderen jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenzulernen und etwas Zeit zu haben, sich in seine Rolle während der Versammlung einzufinden. Er genießt es, ein so volles Programm zu haben und neue Erfahrungen zu machen. Er sagt, dass er diese Erfahrungen mit sich nehmen wird, wenn er nächste Woche nach Hause zurückkehrt und hofft, dass er sie mit seinen Freunden und Kommilitonen teilen kann.

Wir danken Anton dafür, dass er sich Zeit für dieses Gespräch genommen hat.

Egy steward napja a kommunikációs csapatban

Stella Passalacqua
steward, Hungary

Az Információs Osztály mellett szerintem mi vagyunk a másik osztály, akik nap, mint nap a legérdekesebb emberekkel találkoznak. Megtisztelőnek éreztem, amikor ide beosztottak, hiszen újságírókkal, egyházi és világi médiában egyaránt jártas emberekkel találkozom és folytatok közvetlen beszélgetést minden nap. Hihetetlen, hogy ez egy egyszerű diákkal történik.

Reggel 7 órakor kelek fel, nyugodt tempóban elkészülök, még nyugodtabban megreggelizem a többi steward társammal, majd 8 órakor elindulok a Fortuna Hajó Hotelből a RaM Colosseumba a 8:15-kor kezdődő Kommunikációs Osztály találkozójára, ahol megbeszéljük az előző napi eseményeket, történéséket és az aznapi teendőket. Ez után két csoportra oszlunk, mivel van, aki felügyeli a sajtómunkatársak folyamatos érkezését, regisztrálja őket, figyeli a honlap működését, míg a másik csoport már kezdi is az információhalmok gyűjtését és feldolgozását hivatalos cikkek, blogok, facebook bejegyzések, tweetek és hírlevél formájában.

A feladataink háttérmunkának mondhatóak, mégis ezek nélkül minden fejetlenségnek tűnne. Például már az első nap azt a feladatot kaptam, hogy a mindennapos sajtótájékoztató előtt, ami a Helia Hotelben lesz, szervezzem meg, hogy legyen az előtérben kávé, tea és harapnivaló a vendégek számára. Mivel a hotelben erről mit sem tudtak és az utasítást is későn kapták, csak a végére tudták felszolgálni, de akkor még jobban esett a résztvevőknek a gondoskodás. Továbbá olyan feladatot is kaptam, hogy keressek egy nyomtatóirodát, ahol tudunk posztert nyomtatni 70×100 cm-es méretben. El sem tudtam képzelni, hogy ezt teljesíteni tudom, de végül rájöttem, hogy már vannak poszterek, szóval csak megkérdezem a helyi koordinátort, hol rendelték azokat és máris a háttérmunkálatok hőse lettem. :)

Rt Rev. Julio E. Murray

Rt Rev. Julio E. Murray

A gondolkodást igénylő munkák mellett társasági feladatunk is akadt/ akad, mint például átkísérni a RaM Colosseumból a Helia Hotelbe a sajtótájékoztatóra Julio Murray panamai püspököt, aki egy nagyon szimpatikus férfi igazán átható gondolatokkal az ökumenizmusról. A Latin-amerikai Egyházak Tanácsának elnöke volt 6 évig, így a nagy összefogásról és az együttműködésről figyelemreméltó meglátásai vannak. Véleménye szerint, a különbözőségeket elfogadva kell az egységet megélni, és korunk problémáira választ az evangélium által találunk.

Minden nap van sajtótájékoztató, vagy néha sajtókonferencia, ez a létszám nagyságának reményében változik. Ezen felül mi is blogolhatunk, facebook bejegyzéseket írhatunk, vagy tweetelhetünk, csak rajtunk és a szabadidőnk mennyiségén áll. Nyolc órát dolgozunk, de annyira jó a csapat, hogy ez az idő nagyon gyorsan elrepül. Mindig újabb és újabb kihívások várnak ránk. Ezáltal rendkívül sokat épülünk. A munkatársak segítőkészek, viccesek és fiatalosak, nyitottak az újdonságokra, ezért remek lehetőségnek tartom, hogy a XIV. CEC Nagygyűlés Kommunikációs csapatának tagja lehetek.

Tutkimusmatkalla ekumeniaan

Säde Loponen/ stuertti, Suomen Metodistikirkko

hoodRobert Peary oli amerikkalainen löytöretkeilijä, joka matkasi 1900-luvun alussa Grönlannissa. Hän tuli tunnetuksi Pohjoisnavan löytäjänä.  Saavutus on sittemmin kyseenalaistettu, mutta mies lienee ollut enimmillään muutaman kilometrin päässä tavoitteestaan.

En tietäisi mitään Pearysta, ellen olisi nukkunut viime öitä hänen mukaansa nimetyssä huoneessa. Oikeastaan kyseessä on pikkuinen hytti Tonavan rannalla kelluvassa laivassa. Toisella puolella laivaa on Pest, toisella puolella Margit-saari, jonka rannoilla hölkkääjät uhmaavat hellettä.

Laiva on lastattu stuerteilla eli Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksen nuorilla vapaaehtoistyöntekijöillä. Itse olen kolmikymppisenä vanhimmasta päästä, kun taas nuorimmat ovat hiljattain täysi-ikään tulleita.

Edustamme eri kieliä ja kulttuureja. Käsitteet enemmistö ja vähemmistö saavat uusia merkityksiä, kun kohtaa vaikkapa luterilaisia, jotka ovat kotimaassaan kaikkea muuta kuin valtavirtaa. Suomalaista ilahduttaa se, että jokainen unkarilainen tuntuu osaavan ainakin muutaman sanan suomea. Pääosin kommunikointikieli on englanti.

Moninaisuus jatkuu  varsinaisessa yleiskokouksessa. Olen ihastellut eri kirkkojen edustajien hattuja, viittoja, lipereitä ja jättikokoisia ristejä. Suosikkejani ovat armenialaisten munkkien teräväkärkiset mustat huput.

Samaan aikaan kun edustajat tekevät päätöksiä, stuertit kantavat tavaroita ja monistavat dokumentteja. Olemme vähän kuin koirat tutkimusmatkailijan reen edessä: jolkottelemme tyytyväisinä sinne, minne meidän käsketään mennä. Viikon aikana selviää, kuinka pitkälle pääsemme. Kenties edustajilla on sama asenne kuin Robert Pearylla aikoinaan: “I shall find a way or make one.”

Élet a hajón

9190345061_666b5236a2Stella Passalacqua, steward

A XIV. CEC (Conference of European Churches) Nagygyűlésre a legtöbb európai országból érkeztek résztvevők, lelkészek, érsekek, püspökök, ám ahhoz, hogy minden könnyedén menjen, sok önkéntes segíti a munkát Magyarországról, továbbá 30 steward segítkezik a különböző csapatoknál. 10 steward érkezett belföldről, 20 pedig különböző európai országok és vallások képviselőiként. A stewardok a Fortuna Hajó Hotelben szállnak meg a pesti Alsó rakparton. Szerencsére minden számunkra fontosabb hely, mint például a Helia Hotel, a RaM Colosseum vagy a református templom 10 perc sétára van. A hotelnek bár háromcsillagos, szebbnek tűnik. A szobák gyönyörűek es tiszták. Bár a hajó ki van kötve, az elején sokat imbolygott, ami miatt nagyon nehéz volt hozzászokni az ottléthez. Az ételek nagyon finomak, az ebed kivetelevel a reggeli és a vacsora is svédasztalos. Minden fantasztikus, a felszolgálók kedvesek, a recepciósok segítőkészek, a tisztításért felelős menedzserek pedig láthatatlanok.

9190344365_b66b89a8da A stewardok és a youth delegates-ek (akik szintén részt vettek velünk a programokban) számára egy két napos előtalálkozót szerveztek, melyek soran többet megtudhattunk a CEC-ről, annak működéséről, szerepéről, a XIII. lyoni CEC Nagygyűlés eredményéről és az ott hozott döntésekről.

Az első nap sok kihívást tartogatott számunkra. Időbe tellett megtanulni, hogy kihez milyen nyelven szólhatunk. Azért, hogy ne csak a munkára összpontosítsunk, a szervezők és koordinátorok egy nemzetközi estet szerveztek, mely soran átsétáltunk a Margit-szigetre, ahol a Holdudvarban egy fantasztikus vacsora várt ránk, s ezután minden résztvevő ország bemutatkozott. Nagyon vicces este volt, sok énekléssel. Az előadások változatosak voltak, többek között, népmese felolvasás és előadása a dánoktól, videóvetítés Svájcról, sok-sok éneklés, skót népi viseletben előadott vers, ír vers és ének, és a magyar delegációtól pedig Kodály Zoltán Esti ének című műve és egy népdal zendült fel citera kísérettel. Nem biztos, hogy mindent tudunk egymás hagyományairól, szokásairól, de az biztos, hogy napról napra többet ismerünk meg a másik kultúrájából.

Stewards of the communication team

Stella, Säde and Annika.

Stella, Säde and Annika.

Annika

The stewards of the communication team, Annika Foltin, Säde Loponen and Stella Passalacqua are from Germany, Finland and Hungary respectively.

Annika is working on a report about the Youth and Stewards Pre-Assembly . “It is really important. It´s the place where we can raise our own voice and make us visible.”
Stella wants to learn more about different churches, meet new people and practice her English.

As a steward you have to be always prepared, every day there are new tasks ahead.
“I hope I´ll survive”, Stella says with a smile on her face.

Säde hopes that she will learn something new about herself and how God is working in different people. And for the future she has a thought to all of us: “It is not a bad thing, that we have different ideas. We don´t have to be similar to work together.”

Ulla Oinonen
Ev.luth Church of Finland

Stewards at work with branding - making CEC visible.

Stewards at work with branding – making CEC visible.