Archive for maj, 2017

Ramadan Mubarak!

Maj 26
Lyktor som dekorerar en gata i Kairo under Ramadan. Bild: Wikimedia Creative Commons

Lyktor som dekorerar en gata i Kairo under Ramadan. Bild: Wikimedia Creative Commons

Idag inleds den muslimska fastemånaden Ramadan, och vi får önska våra muslimska vänner ”ramadan mubarak”, en välsignad ramadan. Man kan också säga ramadan kareem, vilket ordagrant betyder ”en givmild ramadan”. Att dela med sig av det man har är en viktig aspekt av fastan.

När jag läst mina muslimska vänners facebookuppdateringar den senaste veckan har de präglats av glädje och förväntan. De ser fram emot fastemånaden som en tid av fördjupning i tron och gemenskap i såväl avståendet från mat som brytandet av fastan vid iftarmåltiden.

Detta är en fullständigt ovetenskaplig observation, men mitt intryck är att fastan har en annan karaktär inom islam än i kristendom och judendom. I judendom och kristendom är fastan huvudsakligen ett uttryck för sorg och/eller botfärdighet. Den stora fastan i kristen tradition handlar om att förbereda sig inför påsken genom att begrunda Kristi lidande. Judar fastar på Försoningsdagen, då man ber om förlåtelse för sina synder, och på dagen för templets förstörelse, Tisha b’av. Det finns förstås ett moment av självrannsakan i ramadan också, men jag uppfattar att den mer uppfattas som en möjlighet till andlig växt, en andlig disciplin som den troende går in i med glädje.

Nu hårdrar jag skillnaden, och menar inte att det ena är bättre än det andra. Men jag tänker att genom att uppmärksamma såväl likheter som skillnader mellan religiösa traditioner lär vi oss mer om både oss själva och varandra. Vi kan konstatera att fasta finns inom de flesta religiösa traditioner, och att det ofta har såväl en rättviseaspekt som en trosuppbyggande aspekt. Men när vi går vidare och ser att fasta också kan utövas på olika sätt och ha olika betydelser så är det också ett sätt att växa andligt och upptäcka att trons universum är större än vi trott.

Så kan ramadan bli ett tillfälle till andlig växt också för oss som inte är muslimer. Vi kan läsa oss till mera kunskap, t ex genom boken Ramadan en svensk tradition som finns på välsorterade bibliotek, bland dem vårt eget på Centrum för religionsdialog. Vi kan tacka ja om vi blir inbjudna till en iftar-måltid, och kanske pröva att fasta en dag. Vi kan prata med muslimer i bekantskapskretsen om vad fastemånaden betyder för dem.

Och vi kan önska muslimer i vår närhet en välsignad fastemånad. Ramadan mubarak! Ramadan kareem!

Helene Egnell

Filed Under: Bloggtexter

Teologi i migrationens tid – konferens på Medelhavsmuseet den 30 augusti

Maj 18

Installation av Marios Spiliopoulos: flyktingars skor vid Medelhavets vågor. Från utställningen Guds 700 namn. Hur kan vi tänka teologiskt kring migration? Vilken roll spelar religionen för den som är på flykt? Vad finns det i våra religiösa traditioner som kan hjälpa oss att förstå vad som händer, och hur vi ska agera? Välkommen till en dag då vi får reflektera tillsammans över sådana frågor!

Medverkande

Regina Polak är lektor i praktisk teologi vid Wiens universitet. Hennes forskning handlar om religiösa förändringsprocesser i Europa, och religion i migrationens kontext. Hon är rådgivare till den tyska katolska biskopskonferensens migrationskommission.

Pernilla Myrelid är församlingspräst i Berga församling i Linköpings domkyrkopastorat samt samordnare för Svenska kyrkans interreligiösa arbete i Linköping. Hon deltar i forskningsprojektet

Helene Egnell är stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.

Mousa Elias är musiker och musikvetare från Syrien, bosatt i Sverige. 1987 utsågs han till Syriens främsta oud-spelare.

Program

Med reservation för eventuella ändringar

9:30 Morgonkaffe

10:00 Föreläsning av Regina Polak: ” Migration: a chance for Metanoia”. Regina Polak kommer att tala om migrationen som en möjlighet till metanoia, det ord Nya testamentet använder för omvändelse. Föreläsningen utgör detta års Krister Stendahl Memorial Lecture, och arrangeras i samarbete med Paideia, the Europan Institute for Jewish Studies in Sweden.

12:00 Lunch och visning av utställningen ”Berättelser från Syrien”

13:30 Föreläsning av Pernilla Myrelid: Predikan som medlidande och ”empowerment” i ”flyktingkrisens” tid

14:15 Introduktion till workshop ”Det sårbara värdskapet” av Helene Egnell

14:30 Kaffe

15:00 Workshops: Predikan i ”flyktingkrisens tid” eller Det sårbara värdskapet, följt av återkoppling/panelsamtal med Regina Pollak, Pernilla Myrelid och Helene Egnell.

17:00 Buffé med mingel

18:00 Konsert med Mousa Elias

Avgift: 700 kronor.

Konferensen arrangeras av Centrum för religionsdialog och Enheten för integration och social sammanhållning i Stockholms stift tillsammans med Sensus och Medelhavsmuseet och vänder sig i första hand till anställda i Svenska kyrkan.

Anmälan via Svenska kyrkans kurswebb: http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7081

Har du frågor, kontakta Katinka Levin, tel 08-508 40 42, katinka.levin@svenskakyrkan.se.

 

Krister Stendahl Memorial Lecture

Det finns också möjlighet att lyssna till Regina Pollaks föreläsning under konferensen Teologi i migrationens tid (se ovan) utan att delta i hela konferensen. Det kostar ingenting, men då ingår ingen förtäring.

Obligatorisk föranmälan till malin.norrby@svenskakyrkan.se.

 

 

Helene Egnell

Filed Under: På gång