Feb 27

Att leva med paradoxer

Rev. Dr. Johnson Mbillah, General Adviser, PROCMURA-Kyrkan måste leva i spänningen mellan vittnesbörd och dialog. Det är en paradox, men inte en motsättning.

Det sade Johnson Mbillah som leder PROCMURA, Program for Christian-Muslim Relations in Africa, när han gästade Stockholms stift i början av februari. När de afrikanska länderna frigjorde sig från kolonialmakterna i slutet av 50-talet insåg de kyrkliga ledarna att en förutsättning för fred och stabilitet var goda relationer mellan kristna och muslimer. Det var bakgrunden till att PROCMURA , som idag arbetar med olika projekt i många afrikanska länder, bildades år 1959.

-Både kristendom och islam är missionerande religioner, så det gäller att komma överens om att vi vittnar om vår tro på ett respektfullt sätt, och dessutom arbetar tillsammans för rättvisa, fred, försoning och en holistisk utveckling för människan och miljön. Trots våra skillnader kan vi enas om att människosläktet är en familj, och att vi är skapade till att vara skapelsen förvaltare, inte dess herrar, påpekade Johnson Mbillah:

-Jesus sade: ”ni ska vittna om mig” – och änglarna förkunnade att han är Fridsfursten. Som kristna lever vi alltså med paradoxen att både förkunna budskapet och i dialog verka för fred med andra.

Jag tänker att vi har något att lära av den afrikanska erfarenheten av att leva med paradoxer och stå ut med spänning. Det är svårt. Ibland försöker vi kanske undvika det genom att avstå från såväl vittnesbördet som dialogen. När vi tar emot flyktingar i våra församlingar vill vi se det som en diakonal uppgift, där vi serverar soppa och lär ut språk, men inte riktigt vågar tala om trosfrågor. Kanske av osäkerhet, men också av en sund känsla av att inte vilja utnyttja medmänniskors behov för att ”sälja in” vårt budskap. Men tänk om vi å ena sidan gick in för att så långt det gå göra detta diakonala arbete i samverkan med andra församlingar – såväl kristna som de av andra konfessioner – och å andra sidan var öppna för det existentiella samtalet där vi både delar med oss av vår tro och lyssnar till den andras vittnesbörd?

Det är ju i det mötet som vår tro, och vad i den som är viktigt för oss, kan bli tydlig för oss själva. Och för mig är det kanske just paradoxen som är central i min kristna tro. Gud som blir människa, styrkan som visar sig i svagheten, Guds vishet som ser ut som dårskap, att den som vill vara stor ska vara de andras tjänare, spänningen mellan att det goda segrat redan nu men ändå inte ännu. Att vi Martin Luthers ord är ”simul justus et peccator” – samtidigt rättfärdiga och syndare.

Kristen tro är full av paradoxer – liksom livet självt. Tron kan hjälpa oss att leva med paradoxerna, och då kan vi också helhjärtat tro att Jesus är vägen, sanningen och livet samtidigt som vi är övertygade om att även andra trosbekännare vandrar på Guds vägar.

Helene Egnell

Feb 17

Ny chans att se Besa – the Promise

Besa - the PromiseUnder hösten var vi med i ett samarbete kring filmen BESA – the Promise, som fick sin Sverigepremiär i Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Den berättar om en glömd del av historien om Andra världskriget: hur albanska muslimer gömde judar, ibland med fara för eget liv. Historien gestaltas genom två män, ättlingar till dem som räddade och dem som räddades. Besa är beteckningen på den albanska hederskod som innebär att man är skyldig att ta emot och skydda flyktingar.

Filmen visades i såväl Skärholmen som på Kista folkhögskola, i ett samarbete mellan de två folkhögskolorna, Svenska kyrkan i Skärholmen och Spånga-Kista, Forum för levande historia och Centrum för religionsdialog – allt på initiativ av stadsdelskontoret i Skärholmen. Det blev tre visningar med efterföljande panelsamtal, och samanlagt ett drygt hundratal personer såg filmen. Några reaktioner från publiken:

”Tack för att ni tagit hit en hoppfull berättelse! Det behöver vi”.

”Jobbigt att bli konfronterad med min bekvämlighet”.

”Hur vågade albanerna ta sådana risker? Hur kan man skydda främlingar och riskera sin familjs säkerhet? Jag vet inte om det egentligen är mod, plikt eller tokeri.”

”Fått lära mig om hat mellan judar och muslimer, men det finns tydligen andra kapitel.”

”Har aldrig sett företrädare för tre religioner på samma scen.”

”Hur kan mina barn träna sin solidaritet?”

Nu får den som missade dessa visningar en ny chans att se filmen då Samarbetsrådet för judar och kristna i samarbete med Katedralakademin och Centrum för religionsdialog visar filmen den 5 mars. Observera att filmen är på engelska och delvis textad på engelska – ingen svensk text.

Mer om filmenbesathepromise.org

Tid: Söndagen den 5 mars, 15.00 – 17.00

Plats: Nicolaisalen, Själagårdsg. 11 (Gamla stan)

Helene Egnell


 

Feb 6

The Golden Rule Award till Centrum för religionsdialog

The Golden Rule AwardJag var inbjuden till Helsingfors förra veckan, för att medverka vid två olika evenemang. Det första var lanseringen av boken De många religionernas och åskådningarnas Finland som jag kommer att återkomma till i ett senare inlägg. Det andra var ett seminarium om religionsdialog för församlingsmedarbetare, arrangerat av Församlingsunionen i Helsingfors.

När jag kom till Församlingsunionens hus möttes jag av en liten delegation bestående av Lars Silén, Paula Kemell och Heidi Rautionmaa från olika dialognätverk i Helsingfors som meddelade att de hade en överraskning åt mig: jag skulle å Centrum för religionsdialogs vägnar få motta årets The Golden Rule Award!

Det är en utmärkelse som en rad interreligiösa organisationer i Finland: The Interfaith dialogue Network, Forum of religions in Helsinki, Living together in cities, Faiths without borders, och Religions of Peace Women of Faith Network in Finland delar ut i samband med World Interfaith Harmony Week.

Sju personer har fått det tidigare, bland vilka jag vill nämna några: Finlands förra president Tarja Halonen som efter attacken mot World Trade Center 2001 tog initiativ till årliga samlingar för representanter för de tre abrahamitiska religionerna i Finland; Fr James Channan OP från Pakistan, som gästade Centrum för religionsdialog 2011 och förra året musikern Sami Yusuf som bl.a. har komponerat den första officiella sången för World Interfaith Harmony Week .

Det känns mycket hedrande att få ingå i en sådan skara. Och samtidigt som en blir glad så kommer tanken: ”men inte ska väl jag/vi”… Vad har vi gjort för att förtjäna en sådan utmärkelse? Det finns ju så många andra som gör ett fantastiskt arbete för religionsdialog i vårt land – ingen nämnd och ingen glömd! Så jag tänker att vi får ta emot priset som en del av detta större interreligiösa sammanhang!

Motiveringen till utmärkelsen är

  • for an outstanding long term work for promoting interfaith dialogue
  • for guiding towards a peaceful and just society

Centrum för religionsdialog går in på sitt tionde år – och det står alltmer tydligt för mig hur viktigt det långsiktiga arbetet är när det gäller religionsdialog. ”Ting tar tid” som Piet Hein och Bodil Jönsson säger. Bygga relationer och nätverk tar tid – och det är vad interreligiöst arbete handlar om. Centrum för religionsdialogs arbete har inte synts så mycket utåt, det har inte genererat några braskande rubriker. Men jag tror vi har haft en betydelse för att finnas som resurs och bollplank för församlingar och organisationer, och varit med om att bygga upp och stärka olika interreligiösa nätverk.

Ibland kan det kännas ensamt och motigt att arbeta med religionsdialog – och därför är en sådan här utmärkelse en viktig uppmuntran. Att den kommer från andra som kämpar med samma utmaningar är också betydelsefullt. Vi behöver inspirera och lära av varandra – inte minst mellan de nordiska länderna, som är så lika och ändå så olika. Mer om detta i ett kommande inlägg. Jag slutar här med att säga kiitos paljon till de finska vännerna!

Helene Egnell

 

Läs mer: Om Fr James Channans, OP, besök på Centrum för religionsdialog i Centrum för religionsdialogs nyhetsbrev Nr 2 2011. (s. 3)

 

 


 

 

Feb 6

Nyförvärv till biblioteket: januari

Bokomslag: En bra plats att vara på

En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan av Kristina Helgesson Kjellin

Genom analyser av antropologiska studier bland anställda och ideellt engagerade inom nätverket Framtiden bor hos oss och Skärholmens församling visar författaren ”på en rad utmaningar: Hur kan Svenska kyrkan främja interkulturell kompetens bland de anställda på olika nivåer inom organisationen och också stödja dem som står i det här arbetet? Hur kan behovet av trygghet och igenkänning i gudstjänsten kombineras med en öppenhet och nyfikenhet för det nya och okända? Finns öppenheten för mångfalden också när gudstjänstuttryck och teologiska tolkningar skiljer sig radikalt från en svenskkyrklig ‘normalitet’.”

 

Bokomslag: Kultur, människa, möteKultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv av Ruth Illman och Peter Nynäs

I Kultur, människa, möte visar författarna hur kulturella gränser skapas i möten mellan människor i dagens mångkulturella och föränderliga värld. […] Boken erbjuder redskap för fördjupad förståelse av kulturmöten och visar hur vi kan se på bristande kommunikation, stereotypier och fördomar. Övriga teman som tas upp är bland annat globalisering, symboliska tolkningar och moralfrågor i relation till kulturmöten.”

 

Bokomslag: Twenty-First Century Theologies of ReligionsTwenty-First Century Theologies of Religions: Retrospection and Future Prospects av Elizabeth J. Harris, Paul Hedges och Shantikumar Hettiarachchi (red.)

Within Christian theology, debates on the theology of religions have intensified over the last thirty or so years. This volume surveys the field and maps future directions in this expanding and important area of research. Both established experts and new voices address typological debates, comparative theology, multiple religious belonging or identity, and how dialogue between different religious traditions affect s our understanding of these issues . Different perspectives and traditions are represented, and, while focusing upon debates in Christian theology, voices and perspectives from a range of religious traditions are also included.”

 

Bokomslag: Hilma Granqvist - antrolpolog med hjärtat i PalestinaHilma Granqvist: antropolog med hjärtat i Palestina av Sofia Häggman

Hilma Granqvist (1890-1972) var Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kultur-antropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925-1931, där hon idag hyllas som en hjältinna. Hennes dokumentation av livet i byn Artas räddade nämligen väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse och glömska.”

 

Bokomslag: Jews and WordsJews and Words av Amos Oz och Fania Oz-Salzberger

Why are Words so important to so many Jews? Novelist Amos Oz and histoian Fania Salzberger roam the gamut of Jewish history to explain the integral relationship of Jews and Words. Through a blend of storytelling and scholarship, conversation and argument, father and daughter tell the tales behind Judaism’s most enduring names, adages, disputes, texts, and quips. These Words, they argue, compose the chain connecting Abraham with the Jews of every subsequent generation.”

 

 


Malin Norrby

 

 

Jan 30

Nyhetsbrev Nr 1, 2017

 

Besa - the Promise

Det nya numret av vårt nyhetsbrev finns att läsa här!

Ur innehållet:

  • Guds vägar - judisk-kristen dialog
  • Om filmen Besa: The Promise
  • Kom och botanisera i Centrum för religionsdialogs bibliotek
  • På gång: Vandring för vänskap och föreläsningen Challenges in Christian-Muslim Dialogue in Africa.  Visning av Besa: The Promise samt Inspirationsfrukost om goda exempel på religionsdialog för att motverka motsättningar mellan trossamfund
  • Vi tipsar om den nya boken Våga möta: kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa

 

 


 

Malin Norrby

Jan 26

Vi tar ett nytt steg i dialogen

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådDe religiösa samfunden i Stockholm har tagit ett nytt steg, och är på väg att skapa ett interreligiöst råd för Stockholm. Den 25 januari samlades ett 20-tal personer från flera riktningar inom sex världsreligioner, däribland fyra olika ortodoxa kyrkor och fyra muslimska samfund i Centrum för religionsdialogs lokaler. På dagordningen stod samtal om varför vi behöver ett interreligiöst råd, och om ett förslag till stadgar som en arbetsgrupp tagit fram.

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådDet är hög tid” var den samfällda bedömningen hos de närvarande. Vi behöver ett interreligiöst råd för att motverka den ökande polariseringen i samhället, för att bygga goda relationer och lära känna varandra så att vi kan utveckla en interreligiös solidaritet där vi står upp för varandra gentemot antisemitism, islamofobi och andra religiöst grundade fördomar och hatbudskap. I det arbetet är det viktigt att kunna ha en öppen och ärlig dialog, där vi kan ta upp också de problem som finns inom och mellan olika samfund.

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådAtt tillsammans visa på religionens och det andliga livets betydelse för enskilda människor såväl som i det offentliga samtalet, och att värna religionsfriheten var andra viktiga mål för ett interreligiöst råd. En förhoppning är också att ett sådant råd ska ha en god relation till kommunstyrelsen och kunna fungera som samtalspartner och remissinstans.

Förberedelsmöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådNu går arbetet vidare med bearbetning av stadgeförslaget, och kanske kan Stockholms interreligiösa råd bli verklighet vid nästa möte i början av april.

Vi är många som känner rädsla inför utvecklingen i världen just nu. Förhoppningsvis kan arbetet med ett interreligiöst råd vara ett tecken som väcker hopp och tillit till att vi kan bryta de onda cirklarna och tillsammans verka för ett gott samhälle.

Helene Egnell

Jan 25

Nyförvärv till biblioteket

Här presenteras ett urval av december månads nyförvärv till Centrum för religionsdialogs bibliotek.

wingateVåga möta: kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa av Andrew Wingate och Pernilla Myrelid (red.), Artos 2016

”Våga möta innehåller över fyrtio artiklar med exempel på hur människor av olika tro samlas för att möta de utmaningar som finns i vårt samhälle och i världen i dag. Det är ett brett spektrum av personer som på olika sätt har erfarenheter av interreligiösa relationer med utgångspunkt i kyrkor i olika länder inom Borgågemenskapen, lutherska kyrkor i Norden samt Anglikanska kyrkan på de brittiska öarna.”

 

thatweare Who Do We Say That We Are?: Christian Identity in a Multi-Religious World         World Council of Churches Publications 2016

”This brief work, distilled from lengthy and broad theological consultation faciliated by the WCC, suggests ways in which our faith is deepened and exciting new vistas opened on traditional Christian faith commitments through interreligious dialogue and engagement:”     

 

hedges

Towards A Better Disagreement: Religion and Atheism in Dialogue av Paul Hedges, Jessica Kingsley Publishers 2016

Boldly paving the way for constructive dialogue between the belief systems of the World, Paul Hedges embarks on an unbiased investigation of the most inflammatory divides between religiousity and atheism today. Dispelling myths and taboos, Hedges considers gods and gurus of many kinds and lends equal weight to opposing arguments.”

 

stereotypingsvartvikReligious Stereotyping and Interreligious Relations av Svartvik & Wirén (red.), 2016

Few issues are more pressing in the Contemporary World than the consequences of religious stereotyping, and the conversations within this volume address the nature of this challenge with rigand intelligence. Beginning with methodological considerations, the editors hace enlisted philosophers, theologicans, and psychologists to reflect upon issues that are public, deeply private and never simple

 

upanisaderna

De tidiga Upanisaderna i översättning av Måns Broo och Martin Gansten, Nya Doxa 2005

”De tidiga upanisaderna härrör från de sju sista århundradena före vår tideräknings början. De har haft enorm betydelse för de indiska religionernas utveckling, men är också av stort allmänmänskligt och litterärt intresse.”

 

 

kushner

Jewish Spirituality: A Brief Introduction for Christians av Rabbi Lawrence Kushner, Jewish Lights Publishing, 2001

”In this special book, Kushner guides Christians through the rich wisdom of Jewish spirituality. He tailors his unique style to address Christians’ questions, and, in doing so, opens new windows on their own faith. Jewish spirituality is a window into the Jewish soul that people of all Faiths can understand and enjoy.”

Jan 24

Föredrag och samtal: Challenges for Christian-Muslim Dialogue in Africa

PROCMURA logoPROCMURA: Programme for Christian-Muslim Relations in Africa grundades i Nairobi 1959 och är Afrikas äldsta interreligiösa organisation.  I många afrikanska länder lever kristna och muslimer sida vid sida sedan sekler – men det händer också att konflikter får religiösa förtecken. PROCMURA arbetar aktivt för att främja dialog och samarbete.

Rev Dr Johnson MbillahDen 7:e februari står Centrum för religionsdialog som värd för ett föredrag med efterföljande samtal med PROCMURAs General Advisor Rev Dr Johnson Mbillah (bilden till vänster) som berättar om aktuella utmaningar i kristen-muslimsk dialog i Afrika. Stiftsadjunkt Helene Egnell leder sedan ett samtal om vad vi i Sverige kan lära av de afrikanska erfarenheterna. Föredraget och samtalet hålls på engelska.

Tid: Tisdagen den 7:e februari 17.30-20.00. Smörgås serveras från 17.30. Programmet börjar klockan 18.00.

Plats: Svenska kyrkan Stockholms stiftskansli, Klara södra kyrkogata 1.

Anmälan: senast fredagen den 3:e februari till malin.norrby@svenskakyrkan.se

Läs mer om PROCMURA här

 

 


Malin Norrby

 

 

Jan 24

Ljusvandring för fred och vänskap

Ljusvandring för fred och vänskapInterreligiöst Fredsforum och Sveriges interreligiösa råd arrangerar en annorlunda vandring för vänskap i samband med World Interfaith Harmony Week och Sveriges interreligiösa råds samtalsdag den 1 februari. Vandringen börjar vid Bajit, det judiska kulturcentret kl 16:15, och går via Kungsträdgården, Slottsbacken och Judiska museet på Själagårdsgatan till Stora Moskén på söder, där vi avslutar med en ljusmanifestation där texter om fred från olika religiösa traditioner kommer att läsas.
Även den som inte deltar i samtalsdagen är välkommen att delta i vandringen, eller att ansluta vid moskén, dit vi beräknas nå ca 17:45. Den som inte orkar gå hela vägen kan ta buss 2 från Kungsträdgården eller Skeppsbron.

Tid: Onsdagen 1 februari 16.15-18.30.

Plats: Start vid Bajit kulturcentrum på Nybrogatan 19 A och avslutning vid Stora Moskén, Kapellgränd 10

Anmälan: Ingen föranmälan

 

 

 


Malin Norrby

 

Jan 23

Nytt år – ny blogg

 

Helene EgnellJesus låt mig alltid börja/i ditt namn allt vad jag gör” sjunger vi i psalm 273:2 i Den svenska psalmboken. När vi nu påbörjar ett nytt år på Centrum för religionsdialog – vårt tionde! – gör vi det med att starta en bloggsida. Här kommer vi att publicera reflektioner över aktuella händelser från oss som jobbar här, men bloggen vill också vara en resursbank för religionsdialog, och informera om vår verksamhet och de olika sammanhang vi finns med i. Om vi säger att vi startar denna bloggsida i Jesu namn – vad menar vi då? Vad innebär det att ha religionsdialog i Jesu namn? Det skulle man kunna skriva en hel avhandling om – men här kommer några tankar.

Att göra något i Jesu namn innebär att göra det å Jesu vägnar, och att göra det på Jesu sätt. ”Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus” skriver Paulus i Filipperbrevet. Jesus var ständigt i dialog med människor. Ibland undervisade han, och i evangelierna har vi hans undervisning samlad som långa sammanhängande tal – men i verkligheten var nog mycket av det som står där snarare svar på frågor, delar av tankeutbyten. Vi har också en hel del berättelser om sådana konversationer i evangelierna.

Det är slående att i flera av de berättelserna verkar det som om Jesus inte bara lyssnar in vad den andra personen säger, utan också tar intryck av det. I mötet med den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Johannes 4) erkänner Jesus sin sårbarhet, att han är beroende av andra, då han ber henne om vatten. I mötet med den syrofeniciska kvinnan (Markus 7:24-29) omprövar han sin ståndpunkt och får en vidgad förståelse av sitt uppdrag. Båda kvinnorna kom från andra folkgrupper och trostraditioner – och i liknelsen om den barmhärtige samariern är det ju just en av ”de andra” som lyfts fram som föredömet, den vi kan lära något av. Jesu föredöme inspirerar oss att lita på att i dialogen får vi inte bara ge, utan också ta emot.

I Bergspredikan uppmanar Jesus oss att inte döma varandra, utan när vi ser något hos den andre som vi ogillar, ska vi först rannsaka oss själva – ”ta först bort bjälken ur ditt eget öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga”. Alla religiösa traditioner kan och har missbrukats – och först när vi kan erkänna det onda som gjorts i vår egen traditions namn kan vi hjälpa varandra att bekämpa det negativa i våra respektive religioner.

Så vill vi börja ett nytt år i Jesu namn – i tillit till att i det ärliga, lyssnande samtalet där vi vågar visa vår sårbarhet och är beredda på att förändras, där är Kristus mitt ibland oss. Vi hoppas att också vår nya blogg ska kunna förmedla något av detta.

Helene Egnell