Jun 4

Regnbågen

När jag tittar ut genom köksfönstret ser jag en regnbåge. Regnbågen är vacker med alla sina färger. Den är bild för mångfald, då alla färger behövs för att det ska bli en regnbåge. För mig är den också ett tecken på hur himmel och jord binds samman, och att Gud älskar oss.
Ingen ifrågasätter regnbågen på himlen. Men när den finns på en matta, är det några som skriker högljutt och påstår att endast homosexuella då är välkomna. I Härnösands domkyrka ser vi hur de allra flesta är mycket positiva till regnbågsmattan och att vi fått ännu fler gudstjänstbesökare. Tyvärr finns också de som påstår att Bibeln skulle förbjuda detta. Dock har ingen ännu kunnat visa var i Bibeln det står att regnbågen och dess färger är något ont.
Härnösands domkyrkoförsamling har hela tiden sedan mattan invigdes i september 2014 lyft fram att den står för mångfald och alla människors lika värde. Några enstaka, men mycket högljudda personer som har svårt för samkönade relationer, påstår att regnbågen i alla sammanhang står enbart för HBQT. Därför skriver de insändare och ondgör sig. Undrar hur de tänker, när de ser regnbågen på himlen och vem de ställer till svars för den? Eller är budskapet annorlunda på himlen än på en matta? Jag tittar på regnbågen igen. Den är vacker och påminner mig om mångfaldens välsignelse och allas lika värde.

Mar 31

Livets helg

 

”Livet vann, dess namn är Jesus”, så börjar psalmen 153 i psalmboken.

Annars påminns vi ständigt om död och elände. Förra veckan störtade ett flygplan med 150 passagerare. Häromdagen fick jag ett samtal från en förtvivlad person som väntar på utvisning. Exemplen skulle kunna bli många på sådant som snarare visar på lidande och död än på hopp och liv.

Under hela fastetiden och inte minst under Stilla Veckan (veckan före Påsk) påminns vi om hur Jesus fick utstå lidande och sedan t.o.m. dö trots att han var oskyldig. Men Långfredagen, Jesu dödsdag, följdes av Påskdagen, som vi firar därför att vi är övertygade om att Jesus uppstod från de döda och nu är levande mitt ibland oss. Vid påsknattsmässan och Påskdagens högmässa bryts mörkret och alla ljusen tänds. Musiken och sången är jublande. Allt som sker i gudstjänsten präglas av glädjen över att Jesus har uppstått. Livet har segrat och det får betydelse också för ditt och mitt liv.

Påsken vill också hjälpa oss att våga och orka ta tag i orättvisor och att liksom Jesus ställa upp för de svaga och utsatta.

Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.

Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet.(Sv. Ps. 155:1)

 

 

 

 

Feb 11

Att fylla år och bli äldre

Den 12 februari fyller jag år igen. Jag tycker att det inte var så länge sedan förra gången. Åren går fortare och fortare. Inte heller kan jag förstå att jag blivit så gammal. Det känns inte så länge sedan jag var yngst i arbetslaget, nu är jag äldst. När jag började mitt arbetsliv som 23-åring undrade jag hur en person över 60 år orkade arbeta. Nu när jag fyller 65 år vill jag gärna fortsätta några år till och känner mig inte alls oförmögen till arbete. När jag var ny präst kunde jag allt om den kristna tron och en massa annat, tyckte jag. Nu med stor erfarenhet, 42 år som präst och 37 år sedan jag blev kyrkoherde första gången, känner jag mig osäkrare hur Bibeln ska tolkas och är mer ödmjuk inför andras kunskap och erfarenhet. Livet har lärt mig mycket. Jag var uppväxt med att alltid försöka se det som är gott hos andra och tyda allt till det bästa. Åren har ibland gjort mig besviken på andra, precis som jag säkert gjort människor besvikna. Ibland blir det fel, trots att vi menar väl. Livet har hittills gett mig mycket, att arbeta som präst är stort och möten med människor är berikande. När livet nu fortsätter efter födelsedagen vill jag ta emot dagar och år som en gåva från Gud. Förmodligen kommer jag att uppleva ännu mer att jag kan mindre och mindre, att trons mysterium blir större och större. Jag ber att nåden och kärleken från Gud ska bära mig så länge livet är mig förunnat. Trots mina 65 år känner jag att framtiden är min och att vill dela den med familj och vänner. Jag är glad och tacksam över min födelsedag.

Dec 31

Nyårstankar

I natt kom sandbilen på vår gata. Det behövdes eftersom den är täckt av blankis. Min första tanke var att nu blir det säkrare för oss i morgon, när vi ska ut. Detta är bara ett exempel på det i stort välordnade samhälle vi har. Men om man vaknar i nattens timma, så är det lätt att börja fundera på både det ena och det andra inför det nya året. Mina tankar gick till tiggarna på våra gator och deras situation. Moskéer utsätts för brandattentat i vårt land. Jag funderade också över hur det ska bli i Ukraina och i Mellanöstern.

Det år som nu snart är slut har i mycket präglats av oro och nya krigshot. Ska 2015 bli ett fredens år eller ska konflikterna fortsätta och bli värre? Uppräkningen skulle kunna fortsätta i det oändliga. Vi har också alla som drabbas av ebola och kämpar för sitt liv och de som sörjer sina kära som dött av sjukdomen. Var finns tryggheten för dem? Hur ska jag och vi kunna hjälpa dem som är drabbade här hemma och långt borta?

Visst är det lätt att känna maktlöshet. Men så tänker jag på Martin Luther ord: ”Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd idag.” Vi måste försöka att aldrig ge upp. Vi måste gå in i år 2015 i förvissningen att vi alla kan bidra till en bättre värld. Vi får luta oss mot löftet i Lina Sandells psalm 249: ”Som din dag, så skall din kraft ock vara. Detta löfte gav han mig.”

Önskar ett alla ett gott och välsignat nytt år!

 

Aug 29

Regnbågsmattan

I början av september förra året målades den nedre trappan upp till Härnösands domkyrka i regnbågens färger. Av flera skäl var församlingen tvungen att ta bort färgen. I samband med en radiointervju slog mig tanken att vi skulle kunna göra en regnbågsmatta, en mer permanent lösning. Efter att vi diskuterat frågan i kyrkorådet beslöt vi att göra verklighet av detta. Nu är regnbågsmattan klar att invigas. Den är 17 meter lång och kan användas både utanför kyrkan, från den nedre kyrktrappan fram till gatan vid domkyrkan och inne i kyrkan, i gången. Invigningen kommer att ske den 16 september i samband med att Mark Levengood talar i domkyrkan över temat ”Att stå stadigt i en föränderlig värd” med underrubriken ”vikten att vara öppen för förändringar och förnyelse”. Regnbågens färger står av tradition för mångfald, inkluderande, hopp och längtan. Jag är mycket glad över att vi nu kommit så här långt. Det kommer också att firas en regnbågsmässa den 19 september kl. 23.00 som avslutning på den kulturnatt som församlingen arrangerar. ”Se på regnbågen och prisa dess skapare! Praktfull är den i sin glans” (Syraks bok 43:11).

 

Jul 21

Drop-in vigslar

Den 26 juli inbjuder Härnösands domkyrkoförsamling för första gången till drop-in vigsel. Vi gör det i samarbete med länsmuseet och vigslarna hålls i Murbergskyrkan mellan kl. 11 och 16. Reaktionerna har blivit blandade. Flera har hört av sig och uttryckt sin glädje. Några har varit kritiska.
Vi vet att många par funderar på att gifta sig, men det har inte blivit av. Ibland beror det på förväntningarna som man upplever från släkt och vänner på allt som ska äga rum efter vigseln med middag och fest. Nu erbjuds ett alternativ som går ut på att det ska vara en-kelt, värdigt och vackert.
Det som krävs är ett intyg om hindersprövning från skatteverket och att minst en i paret tillhör Svenska kyrkan. Först får de som ska gifta sig möta personal från domkyrkoförsam-lingens kansli som tar emot intyget. Sedan kommer jag som vigselpräst att ha ett kort samtal med paret. Därefter genomförs själva vigselgudstjänsten.
Församlingen tror att drop-in vigslarna fyller ett behov, precis som drop-in dopen gör. Om gensvaret blir positivt kommer drop-in vigslar att erbjudas varje sommar.
Två människor får gå så långt som livet är
tillsammans på den väg där Herren Gud går med.
Så får ni dela liv och bröd,
och Gud skall ge i lust och nöd s
in kraft och hjälp i liv och död.
(Svenska psalmboken 410:3)

Maj 28

BÖN FÖR VÄXTLIGHETEN

Förr ordnade man dagarna mellan Bönsöndagen och Kristi himmelsfärds dag processioner på åkrarna med bön för årets växtlighet. Då handlade det om att få mat för att överleva. Har funderat över vad våra böner för växtligheten idag bör innehålla. Självklart vill vi också få tillräckligt med mat för att överleva, men inte på vilka villkor som helst. För mig handlar det också om att be om något annat idag. I Första Kungaboken lovordar Gud kung Salomo för att han först främst ber om att kunna skilja mellan gott och ont. När vi ber om årets växtlighet och i vårt land, vill jag be om att vi ska undvika genmodifierade växter. Jag ber att vi inte ska ge hormoner till djur för att de ska växa fort. Min bön är att alla djur ska kunna leva ett drägligt liv, att vi har en god djurhållning. Allt detta handlar om att vårda och förvalta skapelsen. ”Gud hjälp oss att skilja på gott och ont!”

Feb 3

Barnens plats i gudstjänsten

I Härnösands domkyrka provar vi i vår något för oss nytt. Vi avskaffar familjegudstjänsterna och låter barnen få större plats i den vanliga högmässan under fyra gånger under våren. Detta har provats med gott resultat på andra håll men för oss blev det första gången på Kyndelsmässodagen. Barn fanns med som kyrkvärdar, som välkomnade gudstjänstdeltagarna och tog upp kollekt. Barn var också korsbärare, ljusbärare och bokbärare. Det var barn som läste inledningsorden, bad dagens bön, läste evangeliet och var med och bad förbönen samt bönen efter kommunionen. Barn fanns också med i dukandet av nattvardsbordet och vid utdelandet. Det var fantastiskt att se den glädje och stolthet som fanns hos dem som medverkade. Entusiasmen var också stor hos de äldre gudstjänstdeltagarna. Själv kände jag mig mycket glad både under och efter gudstjänsten. Det enda jag frågade mig var varför vi inte gjort så här tidigare. De kommande högmässorna med många barn som medverkar är 2 mars, 13 april och 25 maj.

Dec 3

Nylansering

Vi bör sova omkring sju timmar varje natt är, säger en forskare till Upsala Nya tidning. Annars löper vi ökad risk att dö i förtid. Och det vill ju inte göra.
Andra forskare talar om vikten att motionera och att inte äta för mycket. Senaste tiden har jag mött flera som använder 5:2-dieten. En diet som innebär att man kraftigt begränsar intaget av kalorier två dagar i veckan och äter normalt de övriga fem dagarna. Då går man ner i vikt och mår bra.
Jag har funderat en del över att nylansera 6:1-veckan. Det skulle innebära att lönearbeta fem dagar i veckan. Den sjätte dagen, för de flesta lördagen, skulle man arbeta hemma, handla, tvätta, städa och så vidare. Alltså sex aktiva dagar. Den sjunde dagen, söndagen, skulle vara en dag av vila, gudstjänstdeltagande, bokläsning, konsertbesök och annat som innebär att vi tar emot och byggs upp. Min övertygelse är att det skulle vara bra för vårt välbefinnande. Det skulle vara lika viktigt för hälsan som att sova rätt antal timmar och äta rätt.
Vår inre människa behöver liksom den yttre, kroppen, sin omvårdnad och återhämtning. ”Tänk på vilodagen, så att du helgar den”. För din egen, och för Guds skull.

Sep 15

Regnbågen

Som barn fascinerades jag av regnbågen, den som ser ut att binda ihop två platser. Vi känner alla också till regnbågsflaggan. De olika färgerna representerar mångfald, inkluderande, hopp och längtan. Regnbågsflaggan har också blivit en symol för HBT-rörelsen och står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner samt för respekt för medmänniskor och tolerans. Natten till tisdag förra veckan målades den nedre trappan upp mot Härnösands domkyrka av någon/några i regnbågens färger. Det väckte stor uppmärksamhet. Genom massmedia och Facebook spreds nyheten om ”regnbågstrappan” i hela landet, ja långt ut i världen. Reaktionerna var positiva hos många. Det skapades också en Facebookgrupp med över 3000 gillanden för att rädda ”regnbågstrappan”.
Av formella och praktiska skäl var dock domkyrkoförsamlingen tvungen att ta bort färgen på trappan. Ett regelverk styr hur det får se ut, det var det formella skälet. Det praktiska skälet var att färgen lätt löstes i vatten och fastnade på skor. Vid kraftigt regn hade förmodligen färgen runnit ut på gatan nedanför.
I våra gudstjänster tar vi då och då upp de värden som regnbågsflaggan står för. Det var därför inte ett helt enkelt beslut att ta bort något som så många uppskattade. Då slog det mig att vi kanske skulle kunna fånga upp det budskap som målningen representerade. Därför har församlingen påbörjat ett arbete att ta fram en ”regnbågsmatta” som vi kan lägga utanför kyrkporten vid olika tillfällen, främst under sommarhalvåret. ”Regnbågsmattan” kan vara med och påminna om mångfald, inkluderande, hopp och längtan. En ”regnbågstrappa” som togs bort och annars snart hade regnat bort får alltså en efterföljare. Vi hoppas att snart kunna visa upp den. ”Se på regnbågen och prisa dess skapare! Praktfull är den i sin glans” (Syraks bok 43:11).