Jul 21

Drop-in vigslar

Den 26 juli inbjuder Härnösands domkyrkoförsamling för första gången till drop-in vigsel. Vi gör det i samarbete med länsmuseet och vigslarna hålls i Murbergskyrkan mellan kl. 11 och 16. Reaktionerna har blivit blandade. Flera har hört av sig och uttryckt sin glädje. Några har varit kritiska.
Vi vet att många par funderar på att gifta sig, men det har inte blivit av. Ibland beror det på förväntningarna som man upplever från släkt och vänner på allt som ska äga rum efter vigseln med middag och fest. Nu erbjuds ett alternativ som går ut på att det ska vara en-kelt, värdigt och vackert.
Det som krävs är ett intyg om hindersprövning från skatteverket och att minst en i paret tillhör Svenska kyrkan. Först får de som ska gifta sig möta personal från domkyrkoförsam-lingens kansli som tar emot intyget. Sedan kommer jag som vigselpräst att ha ett kort samtal med paret. Därefter genomförs själva vigselgudstjänsten.
Församlingen tror att drop-in vigslarna fyller ett behov, precis som drop-in dopen gör. Om gensvaret blir positivt kommer drop-in vigslar att erbjudas varje sommar.
Två människor får gå så långt som livet är
tillsammans på den väg där Herren Gud går med.
Så får ni dela liv och bröd,
och Gud skall ge i lust och nöd s
in kraft och hjälp i liv och död.
(Svenska psalmboken 410:3)

Maj 28

BÖN FÖR VÄXTLIGHETEN

Förr ordnade man dagarna mellan Bönsöndagen och Kristi himmelsfärds dag processioner på åkrarna med bön för årets växtlighet. Då handlade det om att få mat för att överleva. Har funderat över vad våra böner för växtligheten idag bör innehålla. Självklart vill vi också få tillräckligt med mat för att överleva, men inte på vilka villkor som helst. För mig handlar det också om att be om något annat idag. I Första Kungaboken lovordar Gud kung Salomo för att han först främst ber om att kunna skilja mellan gott och ont. När vi ber om årets växtlighet och i vårt land, vill jag be om att vi ska undvika genmodifierade växter. Jag ber att vi inte ska ge hormoner till djur för att de ska växa fort. Min bön är att alla djur ska kunna leva ett drägligt liv, att vi har en god djurhållning. Allt detta handlar om att vårda och förvalta skapelsen. ”Gud hjälp oss att skilja på gott och ont!”

Feb 3

Barnens plats i gudstjänsten

I Härnösands domkyrka provar vi i vår något för oss nytt. Vi avskaffar familjegudstjänsterna och låter barnen få större plats i den vanliga högmässan under fyra gånger under våren. Detta har provats med gott resultat på andra håll men för oss blev det första gången på Kyndelsmässodagen. Barn fanns med som kyrkvärdar, som välkomnade gudstjänstdeltagarna och tog upp kollekt. Barn var också korsbärare, ljusbärare och bokbärare. Det var barn som läste inledningsorden, bad dagens bön, läste evangeliet och var med och bad förbönen samt bönen efter kommunionen. Barn fanns också med i dukandet av nattvardsbordet och vid utdelandet. Det var fantastiskt att se den glädje och stolthet som fanns hos dem som medverkade. Entusiasmen var också stor hos de äldre gudstjänstdeltagarna. Själv kände jag mig mycket glad både under och efter gudstjänsten. Det enda jag frågade mig var varför vi inte gjort så här tidigare. De kommande högmässorna med många barn som medverkar är 2 mars, 13 april och 25 maj.

Dec 3

Nylansering

Vi bör sova omkring sju timmar varje natt är, säger en forskare till Upsala Nya tidning. Annars löper vi ökad risk att dö i förtid. Och det vill ju inte göra.
Andra forskare talar om vikten att motionera och att inte äta för mycket. Senaste tiden har jag mött flera som använder 5:2-dieten. En diet som innebär att man kraftigt begränsar intaget av kalorier två dagar i veckan och äter normalt de övriga fem dagarna. Då går man ner i vikt och mår bra.
Jag har funderat en del över att nylansera 6:1-veckan. Det skulle innebära att lönearbeta fem dagar i veckan. Den sjätte dagen, för de flesta lördagen, skulle man arbeta hemma, handla, tvätta, städa och så vidare. Alltså sex aktiva dagar. Den sjunde dagen, söndagen, skulle vara en dag av vila, gudstjänstdeltagande, bokläsning, konsertbesök och annat som innebär att vi tar emot och byggs upp. Min övertygelse är att det skulle vara bra för vårt välbefinnande. Det skulle vara lika viktigt för hälsan som att sova rätt antal timmar och äta rätt.
Vår inre människa behöver liksom den yttre, kroppen, sin omvårdnad och återhämtning. ”Tänk på vilodagen, så att du helgar den”. För din egen, och för Guds skull.

Sep 15

Regnbågen

Som barn fascinerades jag av regnbågen, den som ser ut att binda ihop två platser. Vi känner alla också till regnbågsflaggan. De olika färgerna representerar mångfald, inkluderande, hopp och längtan. Regnbågsflaggan har också blivit en symol för HBT-rörelsen och står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner samt för respekt för medmänniskor och tolerans. Natten till tisdag förra veckan målades den nedre trappan upp mot Härnösands domkyrka av någon/några i regnbågens färger. Det väckte stor uppmärksamhet. Genom massmedia och Facebook spreds nyheten om ”regnbågstrappan” i hela landet, ja långt ut i världen. Reaktionerna var positiva hos många. Det skapades också en Facebookgrupp med över 3000 gillanden för att rädda ”regnbågstrappan”.
Av formella och praktiska skäl var dock domkyrkoförsamlingen tvungen att ta bort färgen på trappan. Ett regelverk styr hur det får se ut, det var det formella skälet. Det praktiska skälet var att färgen lätt löstes i vatten och fastnade på skor. Vid kraftigt regn hade förmodligen färgen runnit ut på gatan nedanför.
I våra gudstjänster tar vi då och då upp de värden som regnbågsflaggan står för. Det var därför inte ett helt enkelt beslut att ta bort något som så många uppskattade. Då slog det mig att vi kanske skulle kunna fånga upp det budskap som målningen representerade. Därför har församlingen påbörjat ett arbete att ta fram en ”regnbågsmatta” som vi kan lägga utanför kyrkporten vid olika tillfällen, främst under sommarhalvåret. ”Regnbågsmattan” kan vara med och påminna om mångfald, inkluderande, hopp och längtan. En ”regnbågstrappa” som togs bort och annars snart hade regnat bort får alltså en efterföljare. Vi hoppas att snart kunna visa upp den. ”Se på regnbågen och prisa dess skapare! Praktfull är den i sin glans” (Syraks bok 43:11).

Aug 26

Förenkla kyrkovalet

FÖRENKLA KYRKOVALET

Om några veckor är det kyrkoval. Det är viktigt att Svenska kyrkan är demokratisk, och att medlemmarna får utse dem som ska styra i församling, stift och på nationell nivå. Men röstdeltagandet är allmänt lågt. Vid kyrkovalet 2009 röstade 13,2% av medlemmarna. Dessutom kostar valet mycket pengar. Jag har funderat på hur man skulle kunna förenkla valsystemet och få fler att rösta. En tanke är att avskaffa själva valdagen och röstningen då. Det är bättre att utveckla förtidsröstningen på församlingsexpeditionerna och förlänga tiden för röstning till tre veckor. Bud- och brevröstningen bör naturligtvis också finnas kvar. Dessutom bör enligt min mening vi införa en möjlighet att rösta elektronisk genom e-legitimation eller BankID. Jag är övertygad om att det skulle öka röstdeltagandet, inte minst bland unga. Fungerar det vid deklarationen borde det kunna göra det också vid ett kyrkoval. Många av oss har varit vana att rösta på en valdag och tycker det är festligt. Men fler och fler väljer att förhandsrösta. Att ta bort valdagen skulle innebära en kostnadsbesparing, som vi i stället kunde använda för att införa möjlighet till elektronisk röstning. Det är viktigt för demokratin i Svenska kyrkan att många utnyttjar sin rösträtt!

Aug 17

Barnsoldater

En av dagens nyheter är att 82 barn, några så unga som åtta år, har räddats från en beväpnad grupp i Kongo-Kinshasa. Barnen hade tvångsrekryterats som barnsoldater. Vi kan känna glädje över att de här barnen är befriade och förhoppningsvis så småningom kan återvända till ett normalt liv i sina familjer. Troligen dock med minnen som kanske aldrig försvinner. Samtidigt är det skrämmande att det finns barnsoldater och många är långt ifrån att bli fria. Kampen för dem måste fortsätta! Vi måste fördöma alla som utnyttjar barn vad det än gäller.
Det är lätt att se och kritisera det som sker långt ifrån oss. Men även i vår närhet far barn illa på olika sätt. Det är viktigt att barnkonventionen hålls levande också för oss. Vi får inte heller glömma att i Svenska kyrkan ska vi på alla nivåer analysera vilka konsekvenser våra beslut får för barnen. Jesus satte barnen i centrum. Gör vi det?

Jun 6

Stolt över invandrarbakgrund

Som barn fick jag veta att jag är av vallonsläkt. Jag minns hur stolt jag blev. Vallonerna som kom till Sverige på slutet av 1600-talet med en metod för framställning av järn som blev världsledande. Jag växte upp utanför Östhammar och har också bott i Österbybruk som påminner om vallonernas betydelse. Där finns världens enda bevarade vallonsmedja kvar.
Idag kommer också många från andra länder till vårt land. Många har tvingas fly. De är tyvärr inte välkomna av alla. Många har hög utbildning och lång yrkeserfarenhet. Långt ifrån alltid tar vi vara på deras kompetens. Arbetslösheten är stor i vårt land och bland de nya svenskarna är den skrämmande hög.
Jag har haft förmånen att lära känna flera av dem som nu kommit hit till Härnösand från andra länder. Jag är glad över att det. Idag på vår nationaldag känner jag det viktigt att vi tänker på att vi alla oavsett bakgrund får bidra till att Sverige är och förblir ett bra land att leva i. Jag är stolt över min invandrarbakgrund.

Maj 2

Flyktingbarn

Enligt ett förslag från regeringen ska alla kommuner från 1 januari 2014 tvingas ta emot ensamkommande, asylsökande barn och unga. Förslaget innebär att Migrationsverket utan speciella skäl ska kunna placera barnen i vilken kommun som helst, och kommunerna ska inte kunna överklaga besluten. I år väntas 4000 till Sverige. För åtta år sedan var det 400. Det har alltså blivit en kraftig ökning.
Min reflektion är att förslaget är bra, men det är tråkigt att det ska behövas en tvingande lag. Det bästa vore om alla kommuner kunde inse att det är positivt att kunna hjälpa de utsatta barnen som tvingas fly från sitt land.
Vi behöver också som enskilda personer arbeta med vår attityd mot flyktingar överhuvudtaget. Jag märker i min hemstad att när en av våra nya svenskar begår ett brott, så ligger det nära till att döma ut hela gruppen. Så resonerar vi inte när en infödd svensk gjort något brottsligt. Vi måste arbeta mot främlingsfientlighet och för människovärdet!

Apr 19

Barnens bästa

Motormännen har gjort en undersökning av hastigheten vid skolor där högsta tillåtna hastighet är 30 km i timmen. 46% av bilisterna körde för fort och en stor majoritet av dem var män. Det är skrämmande siffror. Motiveringen för att köra för fort är ofta stress. Vi är sent ute och måste passa en tid. Vi vet att med ökad hastighet blir bromssträckan avsevärt längre. När vi kör för fort vid skolor äventyrar vi barns liv och säkerhet. Bakom ratten blir vi ibland väldigt egoistiska och har svårt att se andras rättigheter och behov.
I Svenska kyrkan gäller från 1 januari att vi måste göra en barnkonsekvensanalys innan vi fattar beslut. Det innebär ett nytt sätt att tänka för många av oss. Vad får det beslut vi fattar för konsekvens för barnen? Ibland är det i vår verksamhet som vid skolorna. Vi ser inte barnens behov. Det är nyttigt att vi tvingas tänka på ett nytt sätt.