Okt 27

Programmet växer fram

Den 26 oktober samlades ett 50-tal dopteamledare på Stockholm Waterfront Congress Center. De fick då bland annat ta del av det festivalprogram som nu växer fram, utifrån de behov som fångats upp i församlingarna. Och det blir allt ifrån breda seminarier till handfasta konkreta workshops under Dopfestivalen.

 

Festgudstjänst inleder

Fredagen inleds med festgudstjänst där deltagna ska få möjlighet att dela sitt dop. Biskop Eva Brunne och stiftskansliets ledning gör sedan ett avstamp innan gudstjänstlokalen förvandlas till seminarielokal. Där håller sedan Anna Karin Hammar ett av de gemensamma seminarier som kommer att lägga den teologiska grunden för festivalen. Ett liknande gemensamt seminarium kommer att hållas under lördagsförmiddagen. Men vem som håller i det avslöjas inte här.
Handfasta workshops Efter denna gemensamma inledning kan deltagarna fritt välja mellan ett tiotal mindre seminarier, fyra panelsamtal och 16 handfasta workshops. Seminarier och panelsamtal kommer att vara 45 minuter och workshops 75 minuter. De flesta av dessa programpunkter hålls både fredag och lördag och kräver föranmälan om man ska vara garanterad plats. Vid sidan av detta kommer det även att hållas ett tiotal kortare så kallade appeller som inte kräver föranmälan.

 

Lägg upp ditt eget festivalprogram

Tanken är att varje deltagare i Dopfestivalen ska lägga upp sitt eget festivalprogram. Bäst är givetvis om deltagandet stäms av inom församlingens dopteam, så att både individen och församlingen får ut mesta möjliga av festivalen. Tryckta festvialprogram kommer att vara ute hos dopteamledarna senast den 14 november 2011 och senast den 5 december ska alla deltagare ha anmält sig till de programpunkter som kräver föranmälan.

 

Panelsamtal

De sista justeringarna av programmet görs efter dopteamledarträffen den 26 oktober, men både Lunds stifts dopprojekt och den norska kyrkan kommer att hålla seminarier. Biskop Eva Brunne kommer att hålla ett seminarium om det nya biskopsbrevet om dopet. Andra seminarieteman är Dopet som rit, Dopet i den världsvida kyrkan och Dopet i historiens spegel.Panelsamtalen kommer att hållas på teman som Vårt dop och andras tro och Dopet och ekumeniken.

 

Något för alla

Parallellt erbjuds en mängd handfasta workshops för olika yrkesgrupper, förtroendevalda och frivilligt engagerade. Under dessa kommer man bland annat att arbeta med Dopet och musiken, Hur synliggör vi Dopets vår?, Att döpa vuxna, Dopet och de unga och mycket annat.Och för den som inte bokar upp all sin tid erbjuds appeller kring bland annat dopstatistik, den nya kyrkohandboken och dop och flerspråkighet.Festivalen bör därmed kunna ge församlingarnas dopteam den bredd och fördjupning som efterfrågats, samtidigt som här ges plats och utrymme för egna samtal, möten och reflektion.

 

Mer information och möjlighet att ställa frågor och göra inlägg

På Facebook kan du göra inlägg i gruppen Dopfestivalen 2012 Stockholms stift: http://www.facebook.com/groups/150144535055086/

Du kan också maila projektgruppen: dopfestivalen2012@svenskakyrkan.se

På stiftets webbplats samlas all information som skickas ut: www.svenskakyrkan.se/dopfestivalen2012

Samma information finns givetvis även på stiftets intranätet: http://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/dopfestivalen2012

Jun 23

Dags att formera team till Dopfestivalen

Inom kort erbjuds alla stiftets församlingar att skicka minst ett dopteam på tio personer till Dopfestivalen den 13-14 januari. Större församlingar erbjuds fler platser och kan skicka flera team, till exempel från olika distrikt.

Tanken är att varje team ska innehålla olika yrkesgrupper, förtroendevalda och frivilliga som är engagerade i församlingens doparbete. Det är särskilt viktigt att få med dem som dagligen möter småbarnsföräldrar, men också vaktmästare, husmödrar, präster, musiker, pedagoger och expeditionspersonal. Kostnaden per deltagare ligger på 800 kronor för två dagars festival plus 400 kronor för fredagens festmiddag.

 

 

Dopteam som bidrar med innehåll

Varje församling behöver också utse en teamledare eller teamsamodnare i de församlingar som har flera team. Denna teamledare/samordnare kan hålla samman församlingens förberedelsearbete och vara kontaktperson för Dopfestivalens projektgrupp. Under festivalen delar teamet erfarenheter som de sedan kan arbeta vidare med och uttrycka i församlingens doparbete under våren 2012.

Dopfestivalen skapar vi tillsammans och varje team får gärna bidra med något till festivalprogrammet. Det kan vara allt ifrån att delar av teamet håller i ett seminarium eller en workshop till en enklare presentation av församlingens doparbete, i form av artiklar, film, utställning eller en kortpresentation på festivalens marknadsplats. Sedan en tid är kommunikationskonsulten Martin Garlöv kontrakterad för att inventera och fånga upp idéer, goda exempel och frågeställningar som kan ligga till grund för festivalprogrammet och på Dopfestivalens blogg och Facebookgrupp kan dopteam och enskilda mötas och dela idéer och frågeställningar.

Reserverade platser för alla församlingar Som en påminnelse om festivalen kommer alla församlingar före midsommar att få affischer till personalrum och bokmärken till alla anställda och förtroendevalda med festivalens symbol och adresserna till Dopfestivalens öppna arenor. I samband med detta skickas även ett brev till församlingarnas presidier där det framgår hur många personer och team respektive församling erbjuds skicka till Dopfestivalen. I slutet av augusti kommer mer information och under september kommer ett första programförslag att skickas ut.

(från Stockholms stifts nyhetsbrev Horisont nr 10/2011)

 

 

 

Maj 31

Vad församlingarnas webbplatser berättar om dopet

- Som en del i sökandet efter ämnen, människor, frågor och önskemål som ska vävas samman till programmet för Dopfestivalen, Stockholms stift stora möte om dopet, så ägnar jag mig åt nätvandring, berättar Martin Garlöv. Han har fått i uppdrag av stiftskansliet att förse mötesledningen med material, idéer och förslag till programmet.

Vilken bild ger webbplatserna av församlingarnas doparbete? Hur förklaras vad dopet är och hur det går till? Vad säger webbsidorna till de nyblivna föräldrarna som vill dopa sitt barn? Vad berättar sidorna för ungdomar och vuxna som ännu inte är döpta? Det är några frågor som Martin har med sig när han nu gett sig ut på sin digitala vandring mellan stiftets församlingar.

– Jag kommer säkert att hitta namn på församlingsmedarbetare som jag kan kontakta, för att få veta mer om det som verkar intressant och även för att få fråga om det som jag inte helt förstår bara av att läsa och titta på webben, säger Martin.

Att mötesledningen för Dopfestivalen nu valt att ge tid för en process för att involvera många fler människor än vanligt i arbetet med programmet för ett så stort möte, det är något nytt för Stockholms stift. Den här bloggen är en kanal som kompletterar de vanliga. Meddelanden har redan skickats till alla prenumeranter på nyhetsbrevet Horisont och på stiftets gemensamma webbplats utvecklas tankarna om ett möte där deltagarna också inbjuds och uppmuntras till medverkan.

För Dopfestivalen har en grupp på Facebook startats nyligen. Den har redan fler än 140 medlemmar. Medlemmar har börjat dela med sig av förslag till och önskemål om programmet för Dopfestivalen.

Martin kommer att besöka alla församlingar han hittar. Så han lär titta in till Kungsholms församling och Gustavsberg-Ingarö församling och Vallentuna församling och Farsta församling. Bara för att nämna några.

Använd kommentarfältet här i bloggen för att tipsa om webbsidor eller lämna andra kommentarer och önskemål om Dopfestivalen 13-14 januari 2012 på Stockholm Waterfront Congress Center.

Maj 26

Kom i team. Gå i frid

Det finns 1.000 platser på Stockholms Dopfestival 2012. En av indikatorerna på en framgångsrik festival, ett bra möte, är att många församlingar kommer att vara representerade genom sina medarbetare.

En församlings doparbete är ett lagarbete. De flesta, om än inte precis alla, medarbetare är på något sätt involverade. En del gör sin del av jobbet mest före dopgudstjänsten, några är de som gör att själva dopet blir av och andra är de som mest bidrar under åren av dopuppföljning.

Öka värdet av att delta i Dopfestivalen genom att komma förberedd. Ta upp frågan tillsammans: med tanke på vad vi gör och vill göra för dopets skull, vilka borde vara med på mötet?

Kan man se den grupp som kommer till Dopfestivalen 2012 som ett dopteam? Hur skulle det vara sammansatt på bästa sätt? Vilka är de anställda medarbetarna i gruppen, de med frivilliga medarbetarna och de med förtroendeuppdrag?

Dopfestivalen avslutas med mässa i Storkyrkan, stiftets egen katedral. I mässan ingår en förnyelse av dopet.

Kom i team. Gå i frid.

Använd gärna kommentarfältet för att tänka högt om det här med ett väl sammansatt team, en grupp från församlingen som deltar och medverkar i Dopfestivalen. Tyck till om vad som ska finnas med i programmet för att det här ska bli ett möte som lockar många slags medarbetare och en festival som många kommer att ha glädje av länge hemma i församlingen.

Maj 24

Dela och bered vägen för Dopfestivalen

en notis från Horisont – nyhetsbrev till medarbetare i Stockholms stift
Dopfestivalen i januari 2012 ska bli deltagarnas möte. Därför inleds den redan nu i maj 2011 med en inventering av det goda arbete som redan sker i församlingarna. Och den fortsätter under hela våren 2012 som blir Dopets vår.
I stället för att presentera ett färdigt program för Dopfestivalen, vill projektledningen bjuda in alla goda och engagerade krafter i församlingarna till en kreativ process. Ur den kommer programinnehållet för festivalen att växa fram. 

Blogg och Facebookgrupp
Projektledningen har kontrakterat kommunikationskonsulten Martin Garlöv för att driva denna delaktighetsprocess under ett par månader. Till stöd för processen har han startat Dopfestivalens blogg och Dopfestivalens Facebookgrupp.

Så ta chansen att påverka Dopfestivalen med dina förslag och frågor. Starta gärna ett eget dopprojekt i församlingen för att inventera vad ni kan bidra med och vad ni skulle behöva stöd och inspiration kring. Och glöm inte att involvera alla medarbetargrupper, även förtroendevalda och frivilliga. Det är många som har viktiga roller i doparbetet: vaktmästare och husmödrar är till exempel oftast involverade i fler dop än en präst. Glöm inte heller personalen i barnverksamheten som i mötet med föräldrar kan göra mycket för att synliggöra både barn- och vuxendopets innehåll och betydelser.

Ett team från varje församling
Till Dopfestivalen den 13-14 januari 2012 kommer ett dopteam från varje församling att bjudas in. Dessa team bör bestå såväl av olika yrkesgrupper som av förtroendevalda. Under festivalen får teamen fortsätta att dela erfarenheter och arbeta vidare med dopfrågor i workshops och seminarier, fest och gudstjänster.

Efter festivaldagarna startar så Dopets vår, då tanken är att dopteamen ska fortsätta att stärka församlingarnas doparbete och göra det synligt. Det blir bland annat en dopkampanj i kollektivtrafiken och ett event i dopets tecken på Stockholms central den 20 och 21 april 2012.

Bli en förnyare i dopets tjänst
Ta chansen och engagera dig redan nu så kanske du blir sänd som förnyare i dopets tjänst. Sätt ord på dina önskningar. Gör dem till rubriker i programmet. Tipsa om medarbetare i din församling eller andra intresserade och väck nya frågor.

Dessa arenor står öppna redan nu:
Dopfestivalens blogg: blogg.svenskakyrkan.se/dopfestivalen
Dopfestivalens Facebook-grupp: ”Dopfestivalen 2012″

Kontakta gärna Martin Garlöv  martin.garlov@svenskakyrkan.se, 0733-578 501 eller Björn Ericsson, stiftsinformatör och enhetsledare bjorn.ericsson@svenskakyrkan.se

Dopfestivalen skapar vi tlllsammans!

Björn Ericsson

 

Maj 19

Facebookgrupp för Dopfestivalen

Det finns en särskild Facebookgrupp för Dopfestivalen. Den startade nu i mitten på maj 2011 och kommer att vara aktiv fram till och med Dopfestivalen 13-14 januari 2012 och under våren som följer.

Från maj 2011, under sommaren och fram till slutet på augusti kommer Facebookgruppen mest att handla om att samla in förslag, önskemål och idéer om programmet för Dopfestivalen. Vem som vill kan bli medlem i gruppen och delta i dialogen: Vilka rubriker vill du se i programmet? Vad skulle du kunna säga om doparbetet i din församling på mötet? Vad skulle du vilja höra andra berätta om? Vad vill du se? Vad vill du lära dig? Vilka människor tycker du borde bjudas in som medverkande?

Här är länken till Dopfestivalens Facebookgrupp

Maj 11

Dopfestivalen 2012 i Stockholms stift

Dopfestivalen i Stockholsm stift 2012 ska inspirera och stärka församlingarnas arbete med dopet. Men tanken är inte att erbjuda färdiga lösningar, utan festivalens innehåll ska växa fram idialog med församlingarna under våren och början av hösten.

Hur tänker människor i Svenska kyrkan kring dopet idag? Vad händer när en människa döps? Vad är det att leva av och i sitt dop? Hur arbetar medarbetarna i en församling med dopet? Vilken är dopets plats i den världsvida kyrkan? Vad tänker människor kring dopet och hur blir de bemötta av församlingens medarbetare?

Det är några av de frågor som deltagarna kommer att bearbeta tillsammans under Dopfestivalen den 13-14 januari 2012 på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Skapar innehållet tillsammans

Men tanken är att både stiftskansliet och stiftets församlingar redan nu ska börja bearbeta dessa frågor, så att man tillsammans och i dialog bygga upp och skapa innehållet i de gudstjänster, seminarier och workshops som Dopfestivalen ska rymma. Stiftskansliet kommer inom kort att utse en projektledare som ska leda denna process.  Den syftar bland annat till att inventera goda exempel, hitta eldsjälar inom olika yrkeskategorier och att börja  bygga upp en bank med konkreta verktyg och metoder för doparbetet.

Dopets vår och annonskampanj

Under Dopfestivalen i januari möts deltagarna för att under två dagar dela och rusta sig med all den erfarenhet och klokskap som finns i stiftet. Festivalen avslutas sedan med att alla får möjlighet att förnya sina doplöften i en festmässa i Storkyrkan på lördagseftermiddagen.

Festmässan blir i sin tur blir startskottet för Dopets vår, då det som bearbetats under festivalen tar sig uttryck i ord och handling i stiftets församlingar. Kulmen på Dopets vår blir en tvåveckors kampanj i kollektivtrafiken, följd av ett dopevent i centralhallen på Stockholms Central den 20-21 april 2012.

Om Dopfestivalen i Stockholms stifts nyhetsbrev Horisont 8/2011