Framtiden bor verkligen här

Erik B

Jag som skriver detta heter Erik Boström och är sedan den 13 juni 2016 pastorsadjunkt i Bergsjöns församling. Igår var jag inne på vårt arkiv och letade jag efter ett skrivblock men jag hittade inget. Däremot hittade jag olika gruppfoton av ungdomar som konfirmerats i Bergsjöns kyrka genom åren.

konfa oldschool_15

Av frisyrerna att döma var de äldsta bilderna från 80-talet, konfirmanderna hade fönat hår och prästen en tveksam mustasch. På de äldsta bilderna var det ett 40-tal konfirmander, de flesta blonda, alla sannolikt med svensk bakgrund. På bilderna några år senare var konfirmanderna färre, nu runt 30 stycken, nu hade några av ungdomarna på bilden också sin bakgrund i ett annat land. Ju nyare konfirmandbilderna var desto färre personer var det på bilden, och desto fler av konfirmanderna hade sannolikt sin bakgrund i ett annat land än Sverige.

Utvecklingen med minskat antal konfirmander har fortsatt i Bergsjön och i år har vi ingen konfirmandgrupp.

Bergsjöns församling är en av de församlingar med lägst antal tillhöriga i Göteborg (och i Sverige) och därmed också en av de församlingar med minst resurser. På exempelvis (http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22232202.ab) kan man läsa att Bergsjön är ett av de 15 områden i Sverige som polisen ser som särskilt utsatta för grov brottslighet t.ex. i form av upplopp, narkotikahandel och annan grov brottslighet.

Med dessa uppgifter som utgångspunkt så borde Bergsjöns församling logiskt sätt vara ett av de sista ställen man som pastorsadjunkt söker sig till. Det finns församlingar i Göteborg som har närmare tio gånger så många medlemmar som i Bergsjön, och där medelinkomsten inom församlingen är åtminstone sju gånger så hög. Det finns ett utjämningssystem mellan rika och fattiga församlingar inom Svenskakyrkan men trots detta så finns det synnerligen stora ekonomiska skillnader mellan olika församlingar. Kyrkan är en produkt av den omgivning som den verkar i. Göteborg är en segregerad stad. Resurser speglar förstås hur verksamheten ser ut och i en verksamhet med ständigt minskade intäkter kan det vara svårt att möta framtiden.

Vad kan man då göra när framtiden förändras och man tappar medlemmar och intäkter

Det finns två klassiska svar:

  1. Ge upp. Det vanliga är att man helt enkelt sakta men säkert ger upp. Oavsett vilken verksamhet man bedriver så måste den i någon form vara relevant för omgivningen för att den ska kunna fortleva. I ett konkurrensutsatt globaliserat samhälle faller den verksamhet som inte bär sig ekonomiskt för eller senare samman. Detta gäller för restauranger, affärer, hantverkare, psykologer och kyrkor. Man kan förklara den minskade verksamheten med att omgivningen är inte intresserad, konjunkturen är dålig eller att samhället är emot verksamheten. Oavsett förklaring så blir slutresultatet detsamma.
  2. Det andra svaret är att man anpassar sig till en förändrad värld. Företaget Nokia var under en period världsledande. Inte inom gummistövelsförsäljning som man ägnade sig åt från början utan inom mobiltelefontillverkning. Företaget anpassade sig till en förändrad omgivning och gick därmed från att vara ett konkursbo till att bli ett världsledande företag.

Inom kyrkan i Bergsjön har man precis som Nokia anpassat sig till en förändrad omgivning. Konfirmanderna minskar men det diakonala behoven i Bergsjön ökar. Verksamheten har anpassats till detta och kyrkan har t.ex. mat- kläd- och blöjutdelning till behövande. De flesta människor i Bergsjön har sin bakgrund i ett annat land men det betraktas inte som ett hinder utan istället som en möjlighet i gudstjänsten.

Konsekvensen har blivit att trots att Bergsjön är en av de fattigaste församl

ingarna med minst resurser så är kyrkan en av de mest besökta i Göteborg. Istället för stängda dörrar är kyrkan öppen. På söndagarna är kyrkan ofta full, med människor från alla olika världsdelar och mängder av olika kulturella och religiösa traditioner. Språk och olika kyrkotraditioner blandas i gudstjänsten.  Alla som vill får en uppgift.

Nätverket ”Framtiden bor hos oss samlar” distrikt och församlingar i mångreligiösa och –kulturella stadsdelar i Sverige. Här tar den nya kyrkan form. Jag tycker att namnet ”framtiden bor hos oss” är bra för framtiden bor verkligen här. Och jag tror att den är ljus.

 Erik Boström Pastorsadjunkt Bergsjöns församling