Trehundratusen livsviktiga hembesök

Idag finns mentormammor i tre länder på den afrikanska kontinenten. Under 2016 har mentormammorna gjort närmare 300 000 hembesök och gett stöd till 13 000 gravida kvinnor genom uppsökande mödra- och barnahälsovård. Nyligen möttes några av dem för fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Mentormammor från Sydafrika, Swaziland och Etiopien samlades i Sydafrika för utbyta och fortbildning. Foto: Herman Hallonsten

”Att vara kvinna i våra länder innebär ett stort ansvar, oavsett om du är singel eller gift. Och som ensamstående och fattig är det svårt att fostra och ta hand barn. Så när vi går ut som mentormammor i våra grannskap möter vi bland våra klienter samma utmaningar som vi har i våra egna hem.”

Så sa en mentormamma från Siphilile, Swaziland, när mentormammor från fyra projekt i tre länder möttes för en konferens på Philanis nya Training Center vid Zithulele sjukhus i Östra Kapprovinsen. Flera av mentormammorna hade för första gången i sitt liv ansökt om pass för kunna lämna sina hem och flyga – även det för första gången – till Sydafrika för att dela erfarenheter från liv och arbete med sina kollegor.

Råd att köpa tvål
I det avslutande utvärderingssamtalet berättade flera mentormammor hur de genom jämförelser med förhållanden i de tre länderna, Etiopien, Swaziland och Sydafrika, fått en ny syn på sina egna och sina klienters livssituationer kring hälsa och social trygghet. Alla mentormammorna delar erfarenheter av utsatthet men lever under olika politiska system.

I det nya demokratiska Sydafrika, som fortfarande är ett av världens mest ojämlika länder, har dock barn rätt till ett månatligt barnbidrag på 360 rand. Denna rättighet saknas helt i Etiopien och Swaziland. En mentormamma från Philani i Sydafrika beskrev i utvärderingen:

”Vi är här för att vi utför samma arbete, men det som påverkat mig mest är att i andra länder måste kvinnor ibland fortfarande betala för grundläggande service som sjukhusvård. Ja, vissa har inte ens råd att gå på toaletten eller att köpa tvål. Detta är sådant vi i Sydafrika tar för givet, även om vi också är fattiga.”

Hiv bland unga kvinnor stiger
En fråga som de etiopiska mentormammorna förvånat återkom till flera gånger var den höga hiv-prevalensen i Swaziland och Sydafrika, och hur antalet nyinfekterade stiger igen, särskilt bland unga kvinnor. Mentormammorna fick möjlighet att tala om olika orsaker till detta, till exempel frågan om att hålla sig till en eller ha flera parallella partners, liksom svåra frågor kring skadliga sexualvanor, såsom torrsex, och det utbredda sexuella våldet.

Mentormammorna samtalade om kvinnors möjligheter och utmaningar i sina respektive samhällen. Foto: Herman Hallonsten

På programmet stod också den metod som mentormammorna arbetar utifrån. Många av deltagarna är pionjärer inom Philanis arbete, några hade varit med ända sedan starten 2002. Både från erfarna och nya mentormammor gavs många exempel på hur metoden och deras insatser både har räddat liv och skapat förutsättningar hälsa, trygghet och utbildning för otaliga kvinnor och barn.

Tala till hjärtat
Det gick inte att ta miste på hur arbetet också har gett mentormammorna själva en stolthet, till exempel inför sina egna barn och familjer. En mentormamma från Philani i Sydafrika beskrev målande en del av metodens innehåll:

”Det är vi viktigt att vi mentormammor är uthålliga och tålmodiga, och att vi talar till en ung mammas hjärta då vi i handling visar hur man kommunicerar på ett bra sätt med sitt barn.”

Mentormammorna ett föredöme
Att vara ”mentor” är att vara ett exempel för andra genom att ge råd och stöd utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Och det är att dela med sig utan att göra andra beroende av det stöd man erbjuder. Detta är svårt och på konferensen kunde mentormammorna också tala om vikten av att stödja varandra, både mentalt och andligt, samt att bidra till en konstruktiv arbetskultur i projekten – så att alla orkar med de tunga och utmanande mötena med sina klienter.

Tillsammans utgör mentormammorna ett exempel i samhället på att kvinnor förändrar. En mentormamma beskrev hur kvinnors situation förbättras i Etiopien, även om det sker långsamt:

”I Etiopien finns nu en medvetenhet om att kvinnor också är människor. Vi har en bättre status i samhället idag och vi blir uppmuntrade av att vi inte bara är mammor och systrar utan också vårdgivare. Vi är mentormammor.”

mentormammor-frnn-etiopien-tillsammans-med-philanis-grundare-ingrid-le-roux-och-kwanie-mbevu-senior-programme-manager-th_900px

I mitten läkaren Ingrid le Roux, grundare av Philani och mentormammamodellen, tillsammans med mentormammor från Etiopien. Foto: Herman Hallonsten

Sång och dans, bön och bibelläsning inramade dagarna, och det gavs många referenser till hur människor i Bibeln gjort liknande erfarenheter eller utgör förebilder. När vi läste om änkans gåva uttryckte en av mentormammorna att: ”Vi måste våga se att det vi bidrar med i våra klienters liv kan vara litet för oss men stort för dem.”

I berättelsen om bebådelsen, när Maria får veta att hon ska bli gravid, kunde vi alla påminnas om hur graviditeter och nyfödda barn inte bara innebär utmaningar och kamp utan i många fall också kommer med glädje och förväntan på nytt liv. Liv som ska rätt att utvecklas i enlighet med sin fulla potential!

Låt fler få fylla fem!

Guds välsignelse och en glad advent!

Herman Hallonsten. Foto: Magnus Aronson /IKON

Herman Hallonsten. Foto: Magnus Aronson /IKON

Herman Hallonsten ansvarar för att konsolidera och kvalitetssäkra mentormammamodellen och stödja de liknande verksamheter som startats i Etiopien och Swaziland. Han arbetar även med hälso- och genusfrågor.

 

Läs mer om julkampanjen Låt fler få fylla fem >>

Följ oss på Instagram,  Facebook och Twitter

 

 

Fakta
Idag arbetar cirka 300 mentormammor i Sydafrika, Etiopien och Swaziland med uppsökande mödra- och barnhälsovård bland gravida kvinnor och undernärda barn i åldrarna 0-5 år.

Tillsammans har de under 2016 gjort nästan 300 000 hembesök hos familjer och gett stöd åt mer än 13 000 gravida kvinnor och upprättats en journal åt lika många barn.

Under 2016 har Philani utbildat 56 nya egna mentormammor och tillsammans med hälsomyndigheter i Sydafrika utbildat ytterligare 54 hälsoarbetare i mödra- och barnhälsa.

Philani i Sydafrika möter också 270 barn i egna förskoleklasser samt 200 barn i lekgrupper, och Siphilile i Swaziland följer upp mer än 700 barn hos cirka 100 informella dagmammor.

Slutspurt: Låt fler få fylla fem

Världen är inte rättvis. Varje dag kämpar mammor för att kunna ge sina barn en chans att överleva. Under hela adventstiden och fram till idag har Svenska kyrkan lyft kampen mot barnadödlighet och kampen för att fler barn ska få fylla fem.

Klicka på bilden för fler sätt att ge!

Klicka på bilden för fler sätt att ge!

Här på bloggen ville vi sätta in barnadödligheten i det större sammanhang där den hör hemma. I vår kalender ville vi visa att allt hänger ihop. Barns hälsa och välmående hänger ihop med mammors hälsa, kunskap och välmående, som hänger ihop med kvinnors och flickors möjligheter till utbildning och inkomst, som hänger ihop med jämställdhetsfrågor och kvinnors och flickors möjlighet att bestämma över sin sexualitet och sina egna liv, som hänger ihop med människosyn och ja – ni förstår. Det är därför vi måste arbete på många fronter samtidigt. Läs gärna kalendertexterna igen – de finns ju kvar här.

Vi avslutar kampanjen idag. Det är rikskollekt i alla våra församlingar. Vi är så tacksamma för att vi är många här i vår kyrka som via engagemang, kollekter och gåvor är med i kampen för en rättvis värld, för jämställdhet, för allas lika värde, för barnen, för framtiden.

Vi vill dela en film med er idag från i Swaziland. Lindokuhle Nhlabatsi i Swaziland är en av många mammor som fått stöd av en mentormamma. För att kunna försörja sin familj reste Lindo med sina två yngsta barn till staden Matsapha. Men efter några månader blev hon svårt sjuk och kunde inte arbeta. Hennes tvåårige son Ilton drabbades också av sjukdomen och det gick så långt att hon förberedde sig på att begrava honom. Men Iltons liv kunde räddas och Lindokuhle har hopp om framtiden nu.

Hela dagen idag kan du ge en gåva till julkampanjen och vara med och göra high five för att fler ska få fylla fem! 
High five!

Fotograf: Simon Stanford/IKON

God jul!

Med lucka 24 avslutades den internationella julkalendern för den här gången. Men kampanjen Låt fler få fylla fem pågår fram till och med trettonhelgen 2016.

LUCKA 24

Under juldagarna föds i Khayelitsha ett antal ”Jesusbarn”. Flickor och pojkar som liksom Jesus föds i utsatthet. Mentormammorna stödjer dessa barn och deras föräldrar. Låt oss stödja mentormammorna så att fler barn får fylla fem och att utsatthet vänds till framtidstro. Från mörker till ljus!

Azosule, 6 månader:

Hur kan fler barn överleva i fattigdom? Vad menas med en mentormamma? Se denna fantastiska film om mentormamma Nozuko, mamma Ntombizodwa och lilla Azosule, då nyfödd, i Khayelitsha i Sydafrika.

Ditt stöd behövs! SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor för alla barns rätt till trygghet. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete och projektet med mentormammor på www.svenskakyrkan.se/p144
©Sonali Fernando/Tiny Cinema

Klicka på bilden för fler sätt att ge!

Klicka på bilden för fler sätt att ge!

 

När den heliga vreden väcks

 LUCKA 11

Enterna i filmen Lord of the rings vill inte engagera sig i världens bekymmer förrän de med egna ögon ser vad som håller på att ske. Copyright © New Line Cinema

Enterna i filmen Lord of the rings vill inte engagera sig i världens bekymmer förrän de med egna ögon ser vad som håller på att ske. Copyright © New Line Cinema

Sagan om ringen är ett väldigt epos som beskriver kampen mellan gott och ont. Det finns mycket att hämta från dessa böcker och hela den värld som JRR Tolkien skapade. En sekvens som jag fastnat för är historien om enternas marsch.

Enter i Tolkiens värld är trädvarelser, skogens herdar. De har levt länge och allt de gör går väldigt, väldigt långsamt. Nu är hela tillvaron hotad och de två hoberna Pippin och Merry försöker övertyga enterna om att de måste engagera sig på det godas sida, att de måste delta i världens kamp.

Men enterna är svåra att övertyga. Efter ett långt rådslag, som tar en evighet för de stressade hoberna som vet att deras vänner är i nöd, bestämmer sig enterna för att hålla sig utanför världens bekymmer. Det angår inte dem, de har inte orsakat kriget och tumultet som pågår i utkanten av deras skog!

Hoberna blir missmodiga, men Pippin får en idé. Han ber enternas ledare att bära dem ut ur skogen till en plats där de kan fortsätta sin färd. Pippin leder enten rakt in i fiendens näste, där den onde trollkarlen Saruman har skövlat skogen för att skapa en krigsindustri. När enternas ledare får se förödelsen som han bara har hört talas om, väcks en helig vrede inom honom. Han kan inte lägre stå utanför, han kan inte längre hävda att världens bekymmer inte angår enterna. Han kallar på alla enter som tillsammans besegrar de den onde Saruman.

Varje år dör runt sju miljoner barn innan de fyller fem år, en nästan ofattbar siffra. Att förlora ett barn betraktas av de flesta av oss som något av det värsta vi skulle kunna vara med om. Det är lätt att förskräckas över tanken att det drabbar sju miljoner familjer, varje år!

Men för de flesta av oss är det som för enterna, att det är lätt att hålla det svåra på distans. Att det inte är förrän vi exponeras, förrän vi ser och upplever som vi inte kan undvika att engagera oss längre. I mitt arbete i Swaziland har jag sett det många gånger, hur till och med mentormammorna får ett nytt engagemang när de ser och förstår hur deras grannar har det. Eller när personal från hälsoministeriet följer med en mentormamma till hennes klienter och kommer tillbaka chockade av vad de har upplevt i sitt eget land.

Även om vi inte får uppleva det och se med egna ögon, så är det viktigt att vi engagerar oss. Att vi låter kunskapen om världens kamp bli vår kamp, och att vi inte som enterna väljer att hålla oss utanför.

Låt fler få fylla fem!

Mats Målqvist Foto Magnus Aronson/IKON

Mats Målqvist
Foto Magnus Aronson/IKON

Mats Målqvist är läkare och utsänd till Swaziland för att fortsätta arbetet med den mödra- och barnhälsovård enligt mentormammamodellen.

 

Några av de viktigaste måtten på hälsa i ett land är barnadödlighet och mödrahälsa. Vi stöder uppsökande hälsovård för att barnen och deras mödrar ska bli friskare.

Läs mer om  julkampanjen >>
Läs om vårt arbete för mänskliga rättigheter >>

Följ oss på Facebook och Twitter

 

 

aluthando

 

 

 

Mobil barnhälsovård på export

LUCKA 7

Ryggsäcken är som en symbol för mentormammorna och den den framgångsrika modellen. Nu jobbar vi tillsammans med Philani i Sydafrika på att replikera arbetet i andra länder. Här är mentormammor på väg i Addis i Etiopien. Foto: Magnus Aronson /IKON

Ryggsäcken är som en symbol för mentormammorna och den den framgångsrika modellen. Nu jobbar vi tillsammans med Philani i Sydafrika på att replikera arbetet i andra länder. Här är mentormammor på väg i Addis i Etiopien. Foto: Magnus Aronson /IKON

Hos organisationen Philani i Kapstadens kåkstäder och på landsbygden i Östra Kapprovinsen har ett unikt arbete skapats inom mödra- och barnhälsovård. Arbetet utförs av så kallade mentormammor – kvinnor som själva är mammor och med en grundläggande utbildning i mödra- och barnhälsa stöttar, undervisar och utför hälsoinsatser bland gravida kvinnor och barn mellan 0 och 5 år som är undernärda, hiv-positiva eller har tbc. 

I en svensk jämförelse kan vi beskriva mentormammornas arbete som mobila mödra- och barnavårdscentraler. Philanis arbete har utvärderats och forskare från USA och Sydafrika har funnit att mentormammornas arbete bidrar till bättre hälsa för kvinnor och barn inom flera områden. De goda resultaten har gjort att Sydafrikanska myndigheter fått upp ögonen för modellen, och vill att den ska bidra till uppbyggnaden av ett nytt system for primärhälsovård i Sydafrika.

I stora delar av världen frågar myndigheter, organisationer och kyrkor efter modeller som leder till förändring och goda resultat. Modellen med mentormammor hos Philani är ett svar på denna fråga. I Sverige talar vi på fackspråk om vikten av evidens-baserat arbete och att kvalitetssäkra insatser som visar sig ha positiva effekter så att de leder till hållbar utveckling. På ”sydafrikanska” kallar vi detta för Mentor Mothers – mentormammor.

Ni har säkert hört eller läst om begreppen socialt företagande, social innovation, social franchising eller socialt entreprenörskap. Var finns de bästa modellerna inom hälsa, social omsorg och utbildning? Och vem är bäst lämpad att driva och utveckla dessa modeller. Detta är komplicerade frågor men på Philani ger mentormammorna en del direkta svar: vissa grundläggande hälsoproblem löses bäst av dem det berör i det samhälle där de lever. Mentormammorna arbetar i grannskap där de själva bor och lever, och samarbetar med sjuksköterskor, socialarbetare och andra som kan tillföra lite extra kunskap och kompetens. Men styrkan ligger i att människor ges möjlighet att stötta varandra och sig själva utifrån delande av erfarenheter och resurser.

Philani och Svenska kyrkan samarbetar i att replikera modellen med mentormammor, och under de senaste åren har projekt startats tillsammans med lokala organisationer och kyrkor i Etiopien och Swaziland. På Philani utvecklar vi ytterligare resurser att sprida modellen till fler områden i Sydafrika och länder i Afrika. Allt för att skapa bättre hälsa och öka tillgången till hälsovård så att fler barn får fylla fem år, och fler kvinnor skall få uppleva en säker graviditet och förlossning. Inom detta arbete har jag under några år min arbetsplats på Philani.

Varför satsar Svenska kyrkan tillsammans med vänner och partners i syd på hälsoarbete, och särskilt rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa och mödra- och barnhälsa? Är det arbete för en kyrka?

Ja! Det finns många motiv till varför det är i linje med vår kyrkas grundläggande uppdrag, och jag ska kort utveckla tre av dessa.

Fokus på skapelsen. Det vi kallar skapelsen – livet och jorden – är en pågående handling och vi tror att alla människor är inbjudna att förvalta det vi fått och bidra till fortsatt skapelse. Varje nyfött barn, liksom hela arbetet med planetens överlevnad, är därför delar av det ansvar vi har att vara medskapare till nytt liv. Livet hotas då en kvinna upplever komplikationer under graviditeten och inte kan ta sig till sjukhus. Ett barns utveckling hindras då det inte får börja skolan för att det saknar ’birth certificate’ (personbevis).  Mentormammornas uppgift är då att stödja liv och utveckling. De gör vad Jesus gjorde när de söker upp människor som hamnat eller ställts utanför.

Fokus på människan. Vi har en helhetssyn på människan och hennes behov och förmåga. Andliga behov kan inte skiljas från behov av hälsa, näring, gemenskap och utbildning. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild. Bibeln beskriver Gud som kärlek, och om Gud är kärlek så är vi alla uttryck för kärlek, skapade utifrån en gudomlig och god intention att kunna ge och ta emot kärlek. Mentormammorna ger uttryck för detta vid varje hembesök, då de med respekt och värdighet förmedlar kärlek och stärker varje mamma i sin egen förmåga att ge kärlek till sina barn och visa självrespekt. Mentormammorna tar Jesus på orden då han uppmanar sina vänner att älska varandra.

Fokus på barnen. Jesus pekar på barnen och uppmanar oss vuxna att studera hur barnen är och gör. I en tid och en kultur som inte räknade med barnen vänder Jesus upp och ner på begreppen och säger att barnen är de som kan förstå vad Gud, kärleken, är. Det är enligt Jesus svårt för människan att se Gud, men barnens änglar har förmåga att se Guds ansikte. Och vad är detta som vi skall lära oss av barnen? Jag tror det handlar om att bli påminda om kärlekens synonymer, dvs kreativitet, fantasi, nyfikenhet och öppenhet. Det som behövs för att vi skall kunna leva den kära leken – kärleken. Mentormammorna är utbildade i ’Early Childhood Development’, organiserar lekgrupper och undervisar mammorna i hur de ska tala med barnen, läsa för dem och leka med dem. Detta hjälper inte bara barnen utan stärker banden mellan barn och mammor. På så vis blir mentormammorna också stärkta i att skapa nya relationer och återupprätta de som brustit.

Detta är några skäl till varför Svenska kyrkans internationella arbete avgjort sig för att bidra i arbetet med förbättra hälsa och tillgång till hälsovård, och på så vis minska barna- och mödradödligheten i världen. Under arbetet med milleniemålen har det blivit mycket bättre men fortfarande dör årligen cirka 6 miljoner barn mellan 0 och 5 år samt cirka 250 000 kvinnor av sjukdomar och komplikationer som i de flesta fall kan förebyggas eller behandlas. Vi har kunskapen och vi har resurserna att begränsa detta, men prioriterar annat och detta är en skam. Svenska kyrkan och Philani hoppas att frågorna om rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa får stort utrymme i arbetet med de nya globala målen för en hållbar utveckling som kommer att vara vägledande för det globala utvecklingssamarbetet fram till år 2030. En helt avgörande ingrediens i denna strävan är att kvinnor ges utrymme att få vara med och fatta beslut om fördelning av resurser, och att kvinnors och barns värdighet och rättigheter respekteras.

Det handlar om livet – allas liv. Och om alla människors rättvisa och lika möjligheter till hälsa, social trygghet och utbildning. Därför säger vi: Låt fler få fylla fem! Från Kapstaden och Philani önskar jag er en glad advent!

 

Herman Hallonsten. Foto: Magnus Aronson /IKON

Herman Hallonsten. Foto: Magnus Aronson /IKON

Herman Hallonsten arbetar från hösten 2014 i Sydafrika med att konsolidera och kvalitetssäkra mammamentormodellen och också stödja de liknande verksamheter som startats i Etiopien och Swaziland. Han arbetar även med hälso- och genusfrågor.

 

Läs mer om julkamapanjen >>
Läs mer om mentormammaprojektet >>

Följ oss på Facebook och Twitter

 

 

 

Banner för mittspalt med motiv barn nr 2 438x150px

Dagis = ett mål varm mat

LUCKA 6

Dagmamman Nelly Magagula håller i lille Bonke, 13 månader. På daghemmet i Matsapha, Swaziland får tio små barn mat och omsorg dagtid. Mentormamman Constance Shabangu är där och följer upp barnens tillväxt. Foto: Simon Stanford/IKON

Dagmamman Nelly Magagula håller i lille Bonke, 13 månader. På daghemmet i Matsapha, Swaziland får tio små barn mat och omsorg dagtid. Mentormamman Constance Shabangu är där och följer upp barnens tillväxt. Foto: Simon Stanford/IKON

10 barn äter med nöjt smackande. Ris, morot, lök, olja, buljong. 12 timmar sitter de i detta rum. Nu får de ett mål varm mat om dagen. Det är glada, riskladdiga barnmunnar som säger hej när jag kommer in. Och vuxna munnar som säger: Tack för att ni hjälper oss!

Jag vet att det inte är mycket jag gjort. Jag har bara sagt att det är möjligt, resten har de gjort. Samlat in pengar från föräldrarna, fått dem att förstå att den lilla summan faktiskt kan få barnen att må bättre, lagat maten, matat alla de som är för små att äta själva.

Nelly Magagulas daghem i Matsapha i Swaziland är inget himmelrike, det är smutsigt, och pedagogiskt sett en katastrof. Men Nelly vill barnen väl, hon vill att de ska få mat, och hon är beredd att förändra sina vanor för att dessa tjugotal barn som kommer dit varje dag mellan sex på morgonen och sex på kvällen ska få det bättre.

Guds rike finns inom er, säger Jesus. Det är när vi tror det som saker kan förändras. Då börjar möjligheter sippra fram. Låt oss söka Guds rike, på nytt och nytt. ”Så skall det andra tillfalla er”, står det ju.

 

Elisabeth Målqvist Foto: Magnus Aronson /IKON

Elisabeth Målqvist Foto: Magnus Aronson /IKON

Elisabet Målqvist
präst, utsänd av Svenska kyrkan till projekt Siphilile i Swaziland

De första fem åren är de sköraste i ett barns liv. Just då är rätten till mat, rent vatten och hälsa avgörande. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete – för alla barns rätt till ett tryggt liv. Låt fler få fylla fem!

Läs mer om julkamapanjen >>
Läs mer om mentormammaprojektet >>

Följ oss på Facebook och Twitter

 

Banner för mittspalt med motiv barn nr 2 438x150px

Det sjuder i hela Sverige!

 

LUCKA 30 november

Basarer, adventskonserter, high fives i sociala medier och bösskramling för att fler ska få fylla fem. Här är det Helena Frankson som håller i bössan. Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Basarer, adventskonserter, high fives i sociala medier och bösskramling för att fler ska få fylla fem. Här är det Helena Frankson som håller i bössan. Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Nu är julkampanjen igång! Under 40 dagar kommer tusentals människor över hela landet samla in pengar för att fler barn ska få fylla fem. När vi delar med oss av vår tid, våra pengar och vårt engagemang gör vi skillnad.

Varje arbetsdag sedan i början på året har jag planerat och förberett, och nu är det äntligen dags. Som julkampanjens projektledare känns det fantastiskt att få se hur det nu sjuder av kampanjaktiviteter runtom i hela Sverige.

Tusentals människor engagerar sig för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete: Röda kampanjljus tänds i kyrkor och församlingshem, barngrupper och kyrkokörer sjunger om att ge fler barn ett tryggt liv, ombud för det internationella arbetet bakar, fixar och berättar om vårt viktiga arbete.

På sociala medier delas high fives för att fler ska få fylla fem och på SF-biografer runtom i landet visas filmklipp med nyfödda Azosule som finns med i det mentormammaprojekt som Svenska kyrkan stödjer i Sydafrika.

Att få arbeta med Svenska kyrkans julkampanj är det bästa arbete jag kan tänka mig. Jag känner mig så stolt och så hoppfull när jag ser vad Svenska kyrkans internationella arbete kan åstadkomma.

Genom att stötta kyrkor och partner i utsatta delar av världen är vi med och ger människor nya möjligheter till ett värdigt liv. För det är när du och jag delar med oss av vår tid, våra pengar och vårt engagemang som vi tillsammans kan göra skillnad. Vi står upp för alla barns rätt till ett tryggt liv. Nu!

Dela en high five för att fler ska få fylla fem, #5för5! Läs här >>

 

Susanna Olivin. Foto: Magnus Aronson /IKON
Susanna Olivin. Foto: Magnus Aronson /IKON

Susanna Olivin
Projektledare för Låt fler få fylla fem
Svenska kyrkans internationella arbete

 

De första fem åren är de sköraste i ett barns liv. Just då är rätten till mat, rent vatten och hälsa avgörande. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete – för alla barns rätt till ett tryggt liv. Låt fler få fylla fem!

Läs mer om julkampanjen >>

Följ oss på Facebook och Twitter

 

Hur kan fler barn överleva i fattigdom? Vad menas med en mentormamma? Se denna fantastiska film om mentormamma Nozuko, mamma Ntombizodwa och lilla nyfödda Azosule i Khayelitsha i Sydafrika. ©Sonali Fernando/Tiny Cinema
Se fler filmklipp  >>

Ditt stöd behövs – Låt fler få fylla fem! SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor för alla barns rätt till trygghet. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete och projektet med mentormammor på ww.svenskakyrkan.se/p144

Banner för helbredd med motiv ljus 672x163px

Swaziland: Kyrkoledares kairosdokument en brandfackla

I förra veckan lanserade Swaziland Concerned Church leaders, SCCL, kairosdokumentet Swaziland’s Moment of Truth. Ett dokument som uppmanar så väl kyrka som stat att ta ansvar för landets utveckling. Den lutherska kyrkan, som redan stuckit ut hakan och markerat sitt stöd för mänskliga rättigheter, för yttrandefrihet  och mot maktmissbruk, har ett svårt och farligt uppdrag framför sig.

Det swaziska kairosdokukumentet har kommit till utifrån den oro som swaziska kyrkoledare känner över tillståndet i landet. Swaziland är en auktoritär monarki med ekonomisk och social tillbakagång, hög arbetslöshet, fattigdom och en stor hiv/aidsproblematik.

Kommittén för Swaziland Concerned Church leaders som nu presenterat en lägesbeskrivning och färdplan för situationen i Swaziland. Foto: Kristina Göranzon

Kommittén för Swaziland Concerned Church leaders som nu presenterat en lägesbeskrivning och färdplan för situationen i Swaziland. Foto: Kristina Göranzon

Sedan 2011 har SCCL som består av valda personer från de olika kyrkorna i Swaziland, företrädesvis representanter från Chuncil of Swaziland Churches men även personer från ”League of African Churches” och ”Conferences of Churches” där de representerar sig själva och inte sina kyrkor, skrivit, samtalat och fått hjälp att formulera sin oro och sitt upprop om rättvisa för Swazilands folk. Nu vill de berika förståelsen av hur kyrkan och staten gemensamt ska agera för att hitta varaktiga lösningar och genom att människor i församlingarna tillsammans ska läsa och tolka Bibeln kontextuellt.

Några av landets huvudproblem som identifieras är:

  • Swazilands kulturella seder som står i konflikt med Bibelns syn
  • De socio-politiska utmaningarna som inskränkningar i yttrandefriheten, och frånvaron av god myndighetsutövning
  • Socio-ekonomiska utmaningar med fattigdom och arbetslöshet
  • Orättvisor som genom hur lagen praktiseras drabbar främst sårbara grupper såsom kvinnor och barn. För varje problem presenteras reflektioner utifrån Bibeln och kyrkans uppgift att vara profetisk och verka i Guds mission. Utgångspunkten är en vers ur Lukasevangeliet, 4:18:

“The Spirit of the Lord is upon me for he has anointed me to preach good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom to the prisoners; and the recovery of sight to the blind; to release the oppressed and to proclaim the year of the Lord’s favour. (Luke 4:18)

Ett helt kapitel ägnas åt hur kyrkorna ska agera. En av de stora svårigheterna i arbetet med att ta fram det swaziska kairosdokumentet har varit samarbetet mellan de tre ekumeniska organisationer som samlar olika kyrkofamiljer och som tillsammans författat dokumentet.

Den största organisationen, The League of African Churches, vill inte kritisera hur kung Mswati III styr landet eftersom han själv är aktiv i denna kyrkofamilj. Conferences of Churches består av olika evangelikala kyrkor och även de har haft svårt att kritisera den absoluta kungamakten då de undviker att involvera sig politiskt. Enskilda människor har ändå varit engagerade i att ta fram Kairosdokumentet. Den organsation vars kyrkor slutit upp bredast är Chuncil of Swaziland Churches som främst består av katolska, anglikanska och lutherska kyrkan samt Metodistkyrkan.

För varje problemområde finns en handlingplan där de bland annat säger:

“We re-affirm that this is a KARIOS time – a moment of truth for the Church and by extension the country as whole. The Church needs to re-visit the theology of how God continues to be involved in the affairs of the world as He establishes his rule, authority and kingdom. Historically, this God is very much concerned with the struggles of the oppressed and vulnerable people. In the Swazi context then, the struggle of the people wanting a political voice cannot be ignored and be relegated as unimportant. It is time that the Church gets to the agenda of saving humanity and establishing peace and harmony in our Kingdom.”

Swazilands Lutherska kyrka ELCSA-ED, har nu ett svårt och farligt uppdrag att utföra. De har redan maktens ögon på sig genom sitt ställningstagande för oppositionsledaren för PUDEMO, Mario Masuku, journalisten Mr Bheki Makhubu, samt en advokat för mänskliga rättigheter,  Mr Thulani Maseko som sitter fängslade på obestämd tid efter att de kritiserat regeringen och domstolen i tal eller olika artiklar. ELCSA-ED har även tagit ställning och direkt engagerat sig mot att kungen på ett orättfärdigt sätt vräkt människor från sina hem utan att ge kompensation av nytt land.

Vi i Svenska kyrkan behöver be och stödja våra kristna syskon i deras kamp för ett rättvist samhälle i Swaziland.

God bless Swaziland
Guide her leaders
Bless her children
Hear her prayers
And give her peace

Här kan du läsa hela dokumentet  http://sccl.webs.com/kairosswaziland.htm

Kristina Göranzon Foto Magnus Aronson/IKON

Kristina Göranzon
Foto Magnus Aronson/IKON

Kristina Göranzon är utsänd av Svenska kyrkan och arbetar med kyrkorelationer.

 

 

Nu börjar arbetet igen

När änglasången tystnat
och stjärnornas ljus slocknat
När kungar och prinsar rest hem igen
och när herdarna återvänt till sina flockar
då börjar julens arbete;
att hitta de vilsna
att hela de sjuka
att mätta de hungriga
att frige de fångna
att återuppbygga nationerna
att skapa fred bland folken
att låta musik födas i hjärtat.

Howard Thurman, Fellowship of Reconciliation, USA, sv övers Victoria Rudebark

Gott Nytt År! Även i Sydafrika är firandet över och dags att omsätta julens budskap i handling. Mentormammorna återvänder till arbetet med kvinnors och barns hälsa i Sydafrika, Etiopien och Swaziland.

Under 2015 kommer många unga ”Marior” och nyfödda ”Jesusbarn” att få hembesök där mentormammornas kunskap och uppmuntran är det som ger kvinnorna den start som behövs för att själv klara att forma en god hälsa och framtid för familjen.

Mentormamma Thandi Nzima besöker Louisa Mangi Philisile, 15 år och hennes förstfödda son Thembinkosi Mavimbela som är 15 veckor. Foto: Simon Stanford /IKON

Mentormamma Thandi Nzima besöker Louisa Mangi Philisile, 15 år och hennes förstfödda son Thembinkosi Mavimbela som är 15 veckor. Foto: Simon Stanford /IKON

Under helgerna har vi påmints om hur kärleken i ett barns gestalt visar att inga mänskliga villkor är främmande i kampen för allas rättigheter, värdighet och liv. I Sverige avslutades Julkampanjen ”Låt fler få fylla fem” på Trettondagen. På engelska heter Trettondagen ’Epiphany’, av ett grekiskt ord som betyder uppenbarelse eller synliggörande. Lite friare kan man översätta det med imponerande insikt, eller till och med frapperande förverkligande.

Och det är vad som händer när mentormammorna startar upp sitt arbete igen, uppenbarar julens budskap och låter medlen som samlats in förverkliga drömmar om hälsa och utveckling. Tack alla som arbetat i Julkampanjen och alla som bidragit med gåvor, böner och vänskap, och därmed uppenbarat att förbättrad mödra- och barnhälsa är ett mål vi delar med varandra. God Jul hela 2015!

Foto: Magnus Aronson/IKON

Foto: Magnus Aronson/IKON

Herman Hallonsten arbetar från hösten 2014 i Sydafrika med att konsolidera och kvalitetssäkra mammamentormodellen och också stödja de liknande verksamheter som startats i Etiopien och Swaziland. Han ska även arbeta med hälso- och genusfrågor.

Julkampanjen: Thandolwethu kan springa!

I morgon, trettondagsafton, är sista dagen för julkampanjen 2014. Vi vill dela historien om tvååriga Thandolwethu med dig, som en påminnelse om hur små medel kan leda till stora förändringar. Tack för din gåva och ditt engagemang!

Thandolwethu föddes med klumpfot på bägge benen, en missbildning som gör det omöjligt att gå normalt. Med rätt behandling kan klumpfoten dock rättas till. Det är viktigt att man börjar tidigt, helst innan barnet ska börja gå.

Thandolwethu hade inte fått någon behandling och kunde vid två och ett halvt års ålder inte gå när Siphilile’s mentormamma Thandi Nzima hittade henne. Thandolwethus mamma hade gett upp, hon kunde inte söka jobb för det fanns ingen som ville ta hand om hennes dotter, barnets pappa hade för länge sedan övergett dem och hon hade ingen familj som kunde stötta henne. Utan inkomst eller möjligheter såg det hopplöst ut för Thandolwethus tonåriga mamma.

Siphilile bekostade barnets behandling, totalt runt 500 kronor, och med stöttning och uppmuntran av mentormamman Thandi kunde hela den långa rehabiliteringen fullföljas. Idag kan Thandolwethu gå, och springer till och med ifrån sin mamma.

Se presentationsfilmen om mentormammaprogrammet:

Se återbesöket hos Thadolwethu:

 

Mats Målqvist, utsänd till Swaziland. Foto: Magnus Aronson/IKON

Mats Målqvist, utsänd till Swaziland. Foto: Magnus Aronson/IKON

Mats Målqvist är läkare och utsänd till Swaziland för att fortsätta arbetet med den mödra- och barnhälsovård enligt mentormammamodellen.

Mats är utsänd från Uppsala stift.