Maj 16

Bojkott av Israel

Har Svenska kyrkan med sin Israelbojkott satt Sverige på denna karta

Feb 27

Ska Moderaterna ändra lagen om Svenska kyrkan så att den blir multireligiös?

Saxat från tidningen dagen:

”När Svenska kyrkans framtid diskuterades i onsdags kom många av talarna från andra håll än det kyrkliga.
Bland andra fanns socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på plats.
Enligt honom bör kyrkan aktivt arbeta för att bli en plats där alla religioner får plats.

– Att stå fast i det man själv tror på, men samtidigt vara nyfiken på andra – det tror jag har ett otroligt värde.
Det kommer allt fler människor till Sverige som tar sin religion på allvar.
Jag tycker att Svenska kyrkan ska vara en brobyggare som skapar mötesplatser som samlar alla.
Ta den uppgiften på allvar och bli en bra mötesplats mellan ett växande Sverige med varierade religioner och uppfattningar, menade Ulf Kristersson.”

– – –

Undrar vem som bjudit in denna moderat-politiker att dela med sig av sina visioner om svenska kyrkan.
Men jag blir inte överraskad av hans visioner. Jag har hört tillräckligt många politiker
som förfäktat att eftersom Svk är en folkkyrka, måste alla få rymmas i den
och det bästa är om de politiska partierna, som ju representerar folket, också sitter med och styr kyrkan.

I Gällivare hörde jag en historia om en nybliven präst som hamnade på en laestadiansk gudstjänst.
Predikanten talade om, hur djävulen blev nedkastad från himmelen.
Sedan ställde han en fråga till prästen: Hur har då djävulen kommit in i himmelen.
Då inte prästen kunde svara säger predikanten: Då nu inte teologen kan svara får väl jag.
Det är genom prästernas dopnåd.
De döper vad som helst och då är det klart till och med djävulen kommer in i himmelen.

På samma sätt är det nog när politikerna styr Svenska kyrkan,
då måste ju deras och folkets tro också avspegla sig i kyrkan.
Ateister, muslimer, buddhister, hinduer, new age och andra religioner
måste få plats i kyrkan och deras tro återspeglas.

När ska svenska kyrkan bli fri från det politiska styret?

Just nu finns en lag om att svenska kyrkan ska vara ett evangeliskt lutherskt samfund.
Kommer moderaterna ändra den lagen så att Ulf Kristerssons vision kan bli verklighet?

Ska vi ha någon framtid i Svenska Kyrkan måste det bli mer Jesusanamma.
Jesus sa: ”jag är Vägen Sanningen och Livet” inte en av dem!
Om det behövs en reformation i kyrkan idag, så är det: tillbaka till ordet, tillbaka till Jesus.
Omvänd er och tro evangelium!

Nov 27

2 av 3 präster lyder rektorn

I Sundsvalls tidning berättar idag en rektor att de har avslutning på skolgården i stället för kyrkan. Rektorn hade svårt att få prästerna att förstå att de inte fick välsigna barnen, men de gjorde det i alla fall!

En annan rektor: Jag brukar ha ett bra samtal med prästen innan och det brukar inte vara något problem

En tredje rektor säger att samarbetet fungerar bra ”alla vet hur vi ska förhålla oss till varandra” (låter som ”prästen gör som jag säger”)

 

 

Nov 26

”FUCK OFF” Skolverket !

Vem har gett er mandat att tala om vad vi präster får göra i kyrkan?

Vem har gett er mandat att tillsätta rektorer att vara våra biskopar?

Kanske staten, men då är den också ute och cyklar! Välkommen till kyrkan, vi predikar om Jesus, välsignar, ber, lovsjunger, att oss är en frälsare född (sv.ps 114)

Hur kan jag säga så till ”överheten” ? Jesus kunde! se lukas 13:32
Kära kollegor, vi är fria att förkunna evangelium.  ”stå upp i tid och otid” (2 tim 4:2)

Mar 28

The Passion of the Christ

 

 

 

Nu har jag  sett filmen igen! Denna gång tillsammans med ungdomar i Iggesund. Filmen är grym. Kommentarer från ungdomarna var: hur kan dom göra så? Han har ju inte gjort något ont. På något sätt finns tanken att den som gjort något ont ska minsann få sona det han gjort. I andra filmer kan man tolerera våld eller t.o.m. kunna skratta åt det. men inte mot Jesus!

Det blir fler samtal. Nästa gång om vad det menas med ” för dig utgiven” ”För dig utgjutet”

 

Mar 6

Det spelar ingen roll i vilken riktning du går om du inte vet vart du ska!

Det är med en viss tvekan jag skriver dessa rader. Trycket på oss präster att hålla inne med kritik är stor. I alla fall om den riktar sig mot de förändringar som skett inom Svenska kyrkan. Idag kan en en sjukpensionerad präst som inte tjänstgör längre bli anklagad för att ha brutit sitt prästlöfte och stämplas som illojal eftersom han i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

läs mer:  http://sunnliden.se/wp-content/uploads/2011/12/OppetJulbrev.pdf

Nu kan vi också mista vår behörighet som präster om vi håller en gudstjänst i ett icke tillåtet samfund. Idag är det tillåtet i missionsförbundet och metodist kyrkan. Den 4 juni 2011 tog ett bildarmöte med ombud från Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige beslutet att tillsammans bilda en ny kyrka. Den nya kyrkan har arbetsnamnet Gemensam Framtid. (= icke tillåtet)

I våra församlingar har jag sett dokument som säger att vi ska bedriva en varsam kristen fostran, vad beträffar barnen, och inte prata så mycket om Jesus. Jag tror originalet fanns i Härnösands domkyrkoförsamling och skrevs redan på 70 talet och spreds ut i stiftet.

Jag trodde väl inte i min vildaste fantasi att sv.k skulle fortsätta att sekulariseras till den milda grad när vi blev ”fria” från staten. De politiska banden stärktes. (S) o (C) regerar kyrkan.

Jag skulle kunna ”gnälla” på mycket mer, men istället säger jag att det borde bli mer av Jessusanamma hos oss. De är ju trots allt på hans kallelse vi blivit präster i kyrkan (eller?) Det är hans ord som väcker oss till liv. Det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta, varför ska vi då vara tysta och inte berätta för våra barn om Jesus, Och när några besöker våra kyrkolokaler borde inte någon kunna ställa krav på att vi bara ska hälsa välkommen och sedan hålla tyst. När vi sammarbetar med skola, kommun, landsting får vi oftast höra att vi ska ligga lågt med vårt budskap.

De första kristna blev beordrade att hålla käft om Jesus, men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” (Apostlagärningarna 4:19, 20)

Vad blir det kvar av den kristna tron när folk matas med den blodfattiga kost det blir, när man inte räknar med Jesu död på korset och hans uppståndelse?

Jag hörde en dag en predikan som till sitt innehåll lät ungefär så:

“Vad man blir deprimerad när man läser tidningar och ser på nyhetsprogram. det är bara krig och elände, kvinnor våldtas och folk blir nedskjutna på gatorna.  Det är nästan som om det inte fanns någon Gud. Amen.”

Något evangelium fick vi inte denna dag från predikstolen.

Inte undra på om även troende lämnar Svenska kyrkan.

Så, mer Jesusanamma, för utan Jesus inget liv.


Det blev en del gnäll idag Jesus, jag vet att det inte förändrar en organisation som Sv.k. Den enda som skulle klara det är du Jesus. Du sa till Petrus att det var du som skulle bygga kyrkan. Nu har många andra tagit på sig det uppdraget och då blir det som det blir.

Det är inte lätt att förändras, det är att dö en smula. Ändå ber jag för egen del: Hjälp mig Jesus,…. Ps.576

Dec 27

, gubbröra, köksbordssamtal och f.i.k.a.

Grannsamverkan, gubbröra, köksbordssamtal och f.i.k.a.

Alla är de uttryck för den gemenskap som betyder l.i.k.a.

jag inviterar några grannar som jag nästan bara sett från mitt fönster

Fixar ett enkelt fika runt mitt köksbord man behöver inget mönster

Jag bjuder på mig själv och ser min granne. (jag hade glömt vad han heter)

Vi delar livet och upptäcker varandras erfarenheter

Bland dessa har Jesus en särskild plats och gör mig fri modig het

Att jag inte honom döljer kan bli som följer, min granne blir ny modig het

Okt 28

Samtliga präster i Svenska kyrkan ska inneha vigselbehörighet.

Kyrkomötet beslutade att bejaka en (S) motion som innebär att kyrkostyrelse nu ska säkerställa att samtliga präster i Svenska kyrkan ska inneha vigselbehörighet.

Undrar om det kommer att innebära att om man inte har vigselbehörighet, då är man inte präst längre.

Om någon glömt att kolla om brudparet har gjort hindersprövning hos skattemyndigheten innan vigseln och ändå viger paret kan man bli fråntagen sin vigselbehörighet av kammarrätten ,,

Innebär detta att kyrkostyrelsen kommer att försöka beveka kammarrätten att tumma på sina regler för att på så sätt säkerställa att alla präster ska ha vigselbehörighet?

Eller kommer kammarrätten att indirekt få besluta vilka som får verka som präster i svenska kyrkan?

Egentligen borde staten sköta om allt själva vad beträffar vigslarna!

 

När ska svenska kyrkan bli fri?

Juholt besökte kyrkomötet på onsdag och bekräftade genom sin närvaro sambandet mellan politik och kyrka. Enligt kyrkans tidning blev sossarna entusiastiska över hans besök och vad han sa. Olle Burell (S) berättar att Håkan Juholt visade prov på stor insikt om vad Svenska kyrkan betyder för många människor här i landet som folkrörelse.
– Enligt socialdemokraternas kyrkopolitiska program är kyrkopolitiken för socialdemokraterna en del av kulturpolitiken.

Så sjöng socialdemokraterna som present till partiordföranden en rysk rödgardist marsch: ”vi bygger landet”. Det var ju klädsamt att man inte sjöng den sång man sjunger annars i leden

Internationalen:

I höjden räddarn vi ej hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi,

nej, själva vilja vi oss frälsa, och samfälld skall vår räddning bli

För att kräva ut det stulna, bröder, och för att slita andens band,

vi smida medan järnet glöder, med senig arm och kraftig hand.

 

Upp till kamp emot kvalen. Siste striden det är,

ty Internationalen till alla lycka bär.

Upp till kamp emot kvalen. Sista striden det är,

ty Internationalen åt alla lycka bär.

 

Undrar vad (c) skulle sjunga?

 

 

 

Jul 16

Mycke ånger här…..

Efter en härlig dag med tre dop och tillsist predikade jag om att förlåta i Långvinds kapell. På väg därfrån svängde jag in på rastplatsen vid Ångersjön. I kön till toaletten hörde jag en man med härlig dialekt från norrbotten. Vi hälsade på varandra, han var från Pajala, själv är jag född i Haparanda. Så säger mannen: du är ju präst, nog är det mycket ånger här i trakten. Först ”En ånger” sedan ”Njut ånger” och till sist en  hel sjö med ånger, men inte hjälper väl det. Det behövs ju tro också!

Jun 29

”Face it” på besök i vänortsförsamlingen i Opole

En härlig resa med ungdomsgruppen från Iggesund till Opole i Polen och sista dagen även besök i ett koncentrationsläger.

Följ länken till bilderna