Konstutställning

imageVERNISSAGE lördag 23 maj kl 12-18 på GALLERI GREGER Hornsgatan 46. Utställningen håller på i tre veckor till o med den 11 juni. Ta med era vänner och kom.

Varmt välkomna!!

Lyssna på stenarna.

Palmsöndagen. Vägen till korset. Om lärjungarna tiger så kommer stenarna att ropa! (Lukasevangeliet 19:40)

Se, vi går upp till Jerusalem. Ja, vi går upp till smärtornas plats. Ty det som gör ont ska upp. Upp på bordet. Inte hållas hemligt. Inte döljas. Inte dövas. Inte sövas. Nej, det som gör ont ska bäras upp och bäras fram.

Vägen till korset är att frambära sin smärta. Bära den – och faktiskt låta sig ledas av den. Ledas dit där det gör som ondast. För just DÄR finns det något att lyssna till. Där det är som mest knutet, hårt och FÖRSTENAT, där finns det mycket som vill bli sagt. Där det är stumt, hårt och tyst finns mycket som behöver ropas ut. Bäras upp, bäras fram.

Lägg örat till stenen som man lägger örat till en snäcka. Lyssna! Där det är tystast och ondast och hårdast ska du lyssna extra nogsamt. Det förstenade och tystade vill ropa.

Stenarna ropar!