Apr 15

Helig Synk ~ Gud & Människa!

imageHelig Synk ~ Gudsbilden & Människa!

Det finns en modul i vår natur som ger svindel. Den lätta vidröringen av Det som är Större ~ Verklighetens Hjärta höjer Dig och ger tillvaron strålglans.

Jag kallar detta Mysterium!

Påsk!

Guds Människors Hjärta Blöder

Stockholm Inside ~ kyrkornas cyberskepp navigerar i De Vidunderliga Landskapen.

Möts på facebook

Apr 14

Lita på varandra i Påsk!

Lita på varandra i Allt!

image

Här hamnade jag bland gudstjänstfirande ortodoxer i Österhaninge kyrka, Haninge kommun.

Korset & Kronan ~ Svenska kyrkan och Staten. Två svenska giganter som alltjämt lever i en skön symbios med varandra. Båda står för Igenkänning & Trygghet.

Svenska kyrkan med 6,3 miljoner medlemmar är i synk med staten och regleras genom en särskild lag. Visst är det bra! 

Svenska folket och kyrkan lever i nån slags kärlekssymbios. 

 

image

Jag var med i den parlamentariska så kallade Kyrkoberedningen som regeringen tillsatte för att utreda kyrka~statfrågan.

Det blev en ny lag ~ Lagen om Svenska kyrkan ~ som tydligt och klart anger att Svenska kyrkan skall vara en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka på luthersk grund.

Thanks God!

 Arbetet vid Berga örlogsbas ute i Stockholms skärgård har givit nyttiga insikter. Här möter jag människor som aktivt arbetar för din och min frihet, demokrati och fred.

image

Här tillsammans med Sveriges första kvinnliga amiral Eva Skoog Haslum.

Vi måste lite på varandra, särskilt i kristider! Den tredje partnern i den svenska allianspakten är Svärdet, Försvarsmakten.

Gladvänstern har oftast oreflekterat raljerat över det mesta. Även vårt försvar.

Men när det oväntade drabbar är det några du kan lita på; Polisen, Ambulans, Brandkår, Försvarsmakten och Gud! Här finns folk som är väl förberedda på att hantera det värsta. 

image

Påsk ~ 2017.

Det började i total kaos med en oskyldigt dömd och avrättad människa. I det händer Något Stort som sakta växer sig in i kultur & samhälle och blir en Makt starkare än allt!

Glad Påsk!

Stockholm Inside

navigerar genom

teologins & filosofins eviga marker.

Vågar mer;

Möts på

Facebook 

Apr 12

Påsk!

imageDet intet finns som inte vinns av kärleken  som lider. Det var kärleken som blev korsfäst. Det är Påsk! Vi föds i Gud, lever och dör i Gud.

Stockholm Inside ~ kyrkornas smartaste cyberskepp som fritt och modigt navigerar i det öppna.

Möts på facebook

 

Apr 10

Experiment Sverige

bp KL 3Visionärt Seende & Synk med Verkligheten

Kriminologen G W Persson lever i verkligheten. I bland annat tidningen Expressen sätter han frågetecken kring uppblåsta politiker som ägnar sig åt verbala gympaövningar. När verklighetens brutala ansikte målas på våra näthinnor inser folk att det är politisk handling som behövs för att hålla kaos på plats. Det räcker inte med att verbalisera värdegrunden. Somliga människor kan man inte ha på gator och torg. De förstör, stjäl, våldtar, mördar besinningslöst. Så ser verkligheten ut på Drottninggatan den 7 april. För sånt måste ett demokratiskt samhälle stänga dörren, inte med snack, utan med tydlig handling. Det  är humanism!

Det kravlösa Sverige krackelerar. Smarta affärsmän räknade ut att importerad arbetskraft utan språkkunskaper och förankring i vad som gäller kan utnyttjas till att göra skitgörat med slavlöner. Rädda Välfärden kallas konceptet. Med överskott på arbetskraft kan man sänka löneanspråk.

Ute i  parallellsamhällena Rinkeby, Akalla, Husby, Biskopsgården i Göteborg och Rosengården i Malmö lever människor i totalt annorlundaskap. Här odlas främlingskapet och växer till ohämmat hat. I sådana miljöer frodas kriminalitet, drogmissbruk och våldsbejakande extremism. Det är inte mångkultur, utan anti-kultur! Förmodligen kommer detta att medföra mycket tydliga förändringar i hur folk kommer rösta i de allmänna valen år 2018. Vi får se.

Apr 9

STILLA VECKAN

STILLA VECKAN

GUD i Dig föds, andas och lever jag.    

Oändligt omsluter Du allt levande.

Du är Verklighetens Hjärta.

All min tanke & vilja finns i Dig.

När jag ser Människan anar jag Dig.

Min Människosyn & Gudsbild är i synk!  

Det är i den synken min respekt och kärlek till människor lever.

Guds rike tillhör sådana som dem!

image

Apr 9

Pray for Stockholm!

Bråk & Trubbel! Det var så det började! Polisingripande. Arrestering. Och! Lagens hårdaste påföljd ~ Avrättning gm Korsfästelse!  

Jerusalem~storyn handlade om En människa som bara gjorde Gott & ville Allas Väl!

image

Det blev ett incitament att bygga ett helt nytt tänk med. Utbildning. Skolor, Sjukhus. Samhälle. Näringsliv & Demokrati blomstrade som gav hälsa och Hållbar Utveckling.

Var rädd om sånt som är kulturbärande!

Den våldsbejakande extremismen frodas ute i parallell~samhällena Rinkeby, Hjulsta, Akalla, Biskopsgården i Göteborg & Rosengården i Malmö. Krackelerat utbildningssystem, bristande språkkunskap. Arbetslöshet. Kvinnoförakt. Utanförskap & Annorlundaskap har ett pris. Det är detta vi nu ser i Stockholm.

image

Stockholm Inside

Vi var där när det hände.

Möts på Facebook 

Apr 7

Stockholm i panik!

imageStockholm är attackerat.  

Är på plats. Försöker lugna i paniken.

Nån 100%~koll på läget är en sorglig illusion. Terroristattacken i Stockholm visar att vadsomhelst kan hända närsomhelst.

Just nu 4 döda & 12 allvarligt skadade.

Gud i Dina Händer.

Stockholm Inside

Möts på facebook

Apr 7

Palmer!

imageStockholm Inside

levererar trygga & säkra inlägg varje dygn. Hela menyn med synk filosofi, teologi, poesi och musik.

En del aktuella frågeställningar är tabuiserade. Just nu har Sveriges Televisions Kalla Fakta, Uppdrag Granskning, Aftonbladet, Expressen och GöteborgsPosten  bättre koll på vad som håller på hända i Det Kravlösa Sverige.

TREVLIG PALMSÖNDAG!

Möts på

facebook

Apr 6

Tillfälligt omhändertagen med lyft!

image

Bland mina mer flashiga jag återfinns jag bogserad och tillfälligt omhändertagen ute i Västerhaninge.  Som vanligt buren och utan riktigt fotfäste!

Whatever will happen to me. I know someone will keep me up! 

Stockholm Inside

sänder worldwide

Möts på Facebook 

Apr 5

Kyrkan – Vi, Det Annorlunda Folket!

dop muskö 2 april 1Att Vara Kyrka Är Vara Annorlunda!

Helt annorlunda! Där andra ser det omöjliga, ser vi det Möjliga. Där andra ser ingenting, ser vi Någonting Större. Där andra ser svaghet, ser vi Styrka. Där andra ser slutet, ser vi Början. Där andra ser död, ser vi Liv! Där andra ser Nuet, ser vi Ett Bortom. Där andra ser etik, krav och moral, ser vi Kärlek och Förlåtelse. Där andra ser nederlag, ser vi En Triumferande Seger!

Där andra ser människan Jesus, ser vi Gud! 

image

Stockholm Inside

botaniserar i teologins filosofins eviga trädgårdar.

Möts på Facebook