En fallgrop bland de sociala medierna. En predikan 4:e sön. Ef. trefaldighet

Hållen i Vassunda och Östuna kyrkor 150628

Tema

Att inte döma

2 Sam 12:1-7

Rom 2:1-4

Matt 7:1-5

Ps 62:2-9

Psalmer

Vassunda

Ing 752:- ”Över berg och dal”

Grad 548:- ”När inför din dom jag stod”

Förbön 767:- ”Möt mig nu som den jag är”

Off 590:- ”Som källor utan vatten”

Utg 217:- ”Gud för dig är allting klart”

Östuna

Ing 752:- ”Över berg och dal”

Grad 548:- ”När inför din dom jag stod”

Ef pred 590:- ”Som källor utan vatten”

Off 217:- ”Gud för dig är allting klart”

Utg 588:4-7 ”Allt mänskosläktet av ett blod”

Predikan

Det har varit festival på Bråvalla utanför Norrköping. Det var bra att den avslutades igår så att ni hann komma tillbaka till söndagsmässan! Jag var inte där, vi hade så mycket med Saxnäsgruppens konfirmation att göra så det har varit svårt att slita sig från S:ta Birgittakyrkan. Men det går att följa det som händer i media trots allt. I en recension av festivalen fanns en notis att rapparen Angel Haze ställde in sin konsert med kort varsel med hänvisning till att det blivit nått strul med hennes resa med SAS från USA till Sverige. Konstigt nog hade hon bara några timmar tidigare twittrat att det var så skönt att vara hemma i USA. Recensenten skriver lite spetsigt att hon inte riktigt verkar ha haft koll på att hon skulle vara med på festivalen över huvud taget.

Mycket av det vi gör och säger fastnar på nätet idag och kan på gott och ont användas till vår för- eller nackdel. Våra avtryck finns kvar på ett annat sätt än förut och kan påverka hur andra människor ser på oss för resten av våra liv. Vi kan få en stämpel hur vi är långt utanför den krets vi möter öga mot öga. Internet och sociala medier får vårt samhälle att mer likna en hederskultur. Enskilda människors heder påverkas av när ett brott begåtts men även familjers och släkters heder. När hedern är bruten måste den återställas, eller måste personen lämna byn, familjen eller sammanhanget.

De spår vi sätter i sociala medier eller på internet i stort kan i vissa fall leda till värre konsekvenser än traditionell hederskultur. Misstag men också lyckade handlingar och ord finns kvar och påverkar relationer och framtid. Jesu ord om att inte döma sägs in i den tidens hederskultur, inte vår, eller? Hederskulturerna kan bli mycket krävande och inlåsande. Vem är det som sätter ramen och värderingarna för hur vi får vara innan vi går utanför det som anses vara ok?

En dom på nätet kan vara så mycket mer förödande än en dom i en hederskultur. I hederskulturen går det att lämna byn, familjen eller släkten som en sista utväg. Internets globala karaktär gör det mycket svårt att fly, det finns inget ställe att fly till. Överallt har ryktet gått före. Ett kort twitterinlägg kan gå från att vara en liten sticka till en stor bjälke på nolltid. 

Recensenten av Bråvalla använde ett enda inlägg för att hävda att Angel Haze inte hade koll på att hon skulle vara med på festivalen. Vi vet inte bakgrunden och sanningen, vi vet inte vad Angel visste, vi vet inte om det var hon som twittrade eller någon kommunikatör i henne ställe, vi vet inte om SAS strulat med resan eller inte. Vi har inte hela perspektivet, men vi lurar oss själva hela tiden och tror att det vi ser är allt som finns att se, och det vi hör är allt som finns att höra. Vår uppfattning om världen runtomkring oss är begränsad. Paulus skriver i Första Korintierbrevet ”Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.” (1 Kor 13:9). Med Gud är det däremot annorlunda och Paulus skriver några verser senare: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.” (1 Kor 13:12)

Att Gud är den som har det fullständiga perspektivet att döma är klart för oss kristna. Vi har fått lära oss av skriften att vi ska låta bli den uppgiften. Däremot måste vi hela tiden bedöma människor, situationer och händelser för att kunna leva våra liv. Utan omdömet att bedöma skulle vi inte ha tagit oss ända fram med bilen till kyrkan. Bedömningarna av andra människors handlingar måste hela tiden skiljas från varje människas person. Jesus möter kvinnan som begått äktenskapsbrott i Joh 8. Han erkänner det hon gjort, förlåter det och säger ”gå och synda inte mer”. Vi får lära oss av Jesus som möter varje människa, förkastar synden men upprättar människan. För att lyckas med Jesu hållning måste vi hela tiden arbeta på vår egen självkännedom. När vi känner oss själva tillräckligt väl så kan vi avslöja våra fördomar och spontana reflexer. Vi hinner stanna upp och reflektera och göra en välgrundad bedömning som inte går över i ett fördömande.
Detta är svårt, ja kanske till och med omöjligt för oss, men vi kan sträva efter men också be om nåden att få den gåvan. Paulus skriver Första Korintierbrevet att en del får gåvan ”att skilja mellan olika andar” (1 Kor 12:10). Detta är inte en gåva att döma, men att bedöma vad som kommer från Gud och vad som är något annat. 

Inte bara kulturrecensenterna behöver öva sig i eftertanke och självkännedom innan de uttalar sig. Sociala medier och internets alla möjligheter inbjuder till att var och en frestas att bli en proffstyckare som ger sitt utlåtande om det ena och det andra och om den ena och den andra. För trots Jesu föredöme, den helige Andes nådegåvor och all den kraft vi lägger ner på att öva oss i att rätt möta varandra är det bara Gud som har det sanna perspektivet. Predikaren skriver: ”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.” (Pred 3:11)