Förklaringar: en predikan på påskdagen

Hållen i påskdagsmässan i S:ta Birgittakyrkan 160327

Tema

Kristus är uppstånden

Jes 25:6-9
1 Kor 15:53-57
Matt 28:1-20
Ps 118:15-24

Psalmer

Ing 146:- Vad ljus över griften
Grad 17:- Ge Jesus äran
Off 470 Kom med glädje
Utg 154:- Dina händer är fulla av blommor
Predikan

Kristus är uppstånden! Ja han är Sannerligen uppstånden!

Läs mer

Den rikes dilemma: en meditation på långfredagen

Hållen i Gravläggningsvespern i S:ta Birgittakyrkan kl 18 160325

Ordning 

Psalm 144:- O huvud blodigt sårat
Kollektbön
Psaltarpsalmen 22 ur Jubel och sång ”Fader i dina händer”
Evangelium Mt 27:57-66
Meditation
Psalm 458:1-4 Så är fullkomnat
Begravningsbön
Fader vår
Välsignelse
Psalm 460:- Ditt lidande har nått sitt slut
Meditation

De var alla överens, överens om att Jesus var död. De närmsta vännerna, lärjungarna, översteprästerna, fariséerna, Pontius Pilatus och den romerska armén.

Läs mer

Skärtorsdagen: Den sista måltiden, lärjungarna och vi – David Silverkors

Under skärtorsdagens mässa predikade David Silverkors kring evangelietexten ur Matteus 26:17-30:

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” 19Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.”
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Jesus förutsäger Petrus förnekelse
När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

160306 Midfastosöndagen: Har du missat något Gud redan gett dig? – David Silverkors

Söndagens tema är Livets bröd.
Kring evangelietexten ur Johannes 6:24-35 förkunnar David Silverkors utifrån frågan: Har du missat något som Gud redan har gett dig?