Om David Silverkors

Komminister i Knivsta pastorat.

Glädje och fruktan, om känslor, fakta och Jesus uppståndelse

Detta är en predikan utifrån Påskdagens texter enligt Matteus, från veckomässan i Sankta Birgittakyrkan. Vi publicerar denna särskilt eftersom ett antal Facebook-vänner till David medverkade med egna berättelser om glädje och fruktan.

LJUD: Melodifestivalen och nardusbalsam

Vad har melodifestivalen och nardusbalsam gemensamt?

David Silverkors predikar ur evangelietexten för 2:a söndagen i fastan – Markus 14:3-9:

3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.4Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. 5För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. 8Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. 9Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Narnias författare och längtan

Tema och texter

  • Uppenbarelsens ljus
  • Mika 7:7-8
  • Apg 2:42-46
  • Luk 2:22-40
  • Ps 138

Om predikan

Kyndelsmässodagen handlar om Symeon och Hannas möte med Jesus, mötet med ”Uppenbarelsens ljus för hedningarna”.
David Silverkors förkunnar kring evangelietexten och tar avstamp i ett citat av C S Lewis, författaren till bland andra Narniaböckerna.