Idealitet med potential att växa

Under Almedalsveckan 2015 togs frågan om ideellt engagemang i Sverige upp på ett seminarium. I en inledning gav jag min bild av det ideella engagemanget i Svenska kyrkan.

Trossamfundet Svenska kyrkan är den i särklass största organisationen i det svenska civilsamhället. Vad har gjort det ideella engagemanget så starkt i Svenska kyrkan och varför har det potential att bli ännu mycket starkare?

Jag vill lyfta fram fem områden:

Läs mer

Motkraft och hopp

Välkomna till bloggen Korsväg!

Den tryckta Korsväg har i nuvarande form funnits sedan 2010. Den når många, omkring 10 000 läsare med varje nummer. Men med en utgivning fyra gånger om året blir det långt mellan varje nummer.

När vi nu startar bloggen Korsväg är det dels för att sprida en del av materialet i Korsväg till fler. Vi vill också öppna för bloggtexter om aktuella ämnen mellan utgivningarna. Och slutligen – vi bjuder in er läsare att kommentera texterna för att skapa dialog.

Läs mer

Ola Sigurdson: Poängen med satir är att häckla makten

När är satir roligt? Och för vem? Sådana frågor aktualiseras säkert hos många i efterdyningarna av de tragiska händelserna i Paris den 7 januari 2015, när stora delar av redaktionen hos den franska satirtidningen Charlie Hebdo massakrerades. Charlie Hebdo såg, och ser fortfarande, sin uppgift i att håna och häckla allsköns företeelser i samhället, inklusive religion och religiösa ledare. Man anser sig stå i en fransk upplysningstradition av politisk satir, där bild och text används för att sticka hål på uppblåsta föreställningar om den egna betydelsen eller den egna övertygelsens helighet.

Läs mer

Fredrik Ivarsson: Satiren har en roll i det heliga

Jona är Bibelns sämsta profet. När Gud säger åt honom att gå mot öster, till den stora staden Nineve, då går han i stället mot väster och tar en båt för att komma så långt bort från Nineve som möjligt. Men Gud griper in och tvingar honom att gå åt rätt håll. Motvilligt predikar Jona för folket i Nineve att Gud ska förgöra deras stad. Sedan sätter han sig utanför staden och väntar på att få se skådespelet.

Läs mer