Ta barn och unga på allvar!

Tanke från veckans nummer av Kyrkans Tidning

Hannah Kroksson är ung kvinna med kloka åsikter och hon tillsammans med Svenska Kyrkans Unga driver verkligen på debatten och visar på barn och ungas liv i kyrkan är viktig! Jag fastnat ofta för hennes tankebanor och uppskattar att hon sätter ord på det! Hon skrivier en ledaren:

”att vi skall fortsätta värna barnet i kyrkan. Som hon säger att kyrkan är bra se på barnets särställning i Svenska kyrkan. Många präster, diakoner och pedagoger ska på allvar känna att de räddar livet på barn genom sin verksamhet. Det är många som vill vara med och bidra till det viset. I november sa ärkebiskopen att barn har och behöver livsmod, vi behöver alla livsmod. Vi behöver våga leva trygga i och att vi klarar oss och i den kärlek som omslutar oss. Riktlinjer som sprids i hela vår kyrka om hur vi tänker kring barnet 0-6 år är bra. Jag blir enormt stolt över en kyrka som sätter ner fötterna och uppmärksammar barnets unika värde.Hon skriver att det är hög tid att barnets verksamheter får lika tydliga riktlinjer som konfirmandernas.”

Det här med att ta barn och unga på allvar försöker vi nu göra genom att tänka igenom vår tanke med vilka verksamheter vi skall ha i Lerums församling, vad vi skall erbjuda för mötesplatser. Vi tänker också över vårt uppdrag att erbjuda dopuppföljning som man också kan kalla undervisning. Just ordet dopuppföljning kan man tolka på olika sätt och det är något som vi kommer att tolka, syna och se vad det betyder för oss. Återkommer med mera…

/Susanne Lindström

Magasinet -en del av församlingen

Nu är det nya församlingsbladet ute och där är det två sidor om fokusgrupperna. Det hoppas församlingen på att det skall vara informativt och till nytta, att se vad som är på gång och det finns många tanketrådar att ta del av… Det är en viktig bit i fokusarbetet att förankra och berätta. Sedd & älskad -hur? Dopet- en del hela tiden, man trivs när man behövs, det finns det många som kan berätta om. Längtan efter växt, förnyelse och påfyllnad. Dela vardag, dela tro möter vi många som längtar efter- vilka mötesplatser är avsedda för det? Alla kanske, tar man tillvara möjligheterna? Det är många frågor vi kommer att ställas och det är intressant och GIVANDE att mötas i dialog. Välkommen!

Besök hos Björkekärr

Idag gjorde delar av den ideella fokusgruppen ett studiebesök hos Björkekärrs församling. De har stora erfarenheter av församlingsutveckling! Så roligt att vara där! Bra möte! Vi samtalade om uppmuntran, samordning, att utrusta människor till uppgifter.Hitta strukturer, hur viktigt det är att förankra. Ja det var spännande att höra hur de har gjort sin resa.Vi mötte Lars Olsson som är kyrkoherde och motorn i församlingen.Tack för ett gott prat och inspiration!

Ett klokt citat från dagens möte: Det är en rättighet att få använda sina gåvor -en drivkraft!

PROVTÄNKER

Vi provtänker!  Under vägens gång kan mycket hända. Just nu så får man tänka och prova, vrida och vända. Ibland behöver man dra sig undan för att  ¨få det att landa” för att kunna gå vidare. Ett spännande skede.

Hur tänker du?

Delaktighet

”Valv bakom valv”, att öppna nya dörrar till möjligheter, så ser vi det här med att tänka församling och delaktighet.

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan

trängdes turisterna i halvmörkret.

Valv gapade bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig

och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar

och föstes ut på den solsjudande

piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,

Herr Tanaka och Signora Sabatini,

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

 

Ur diktsamlingen ”För levande och döda” (1989)

 

 

Hej Världen, Hej Lerum!

Fint att få börja med hej världen, som också är Hej Lerum!

Det finns så mycket att berätta! Den lilla berättelsen som möter den stora berättelsen är något som kyrkan försöker med och gör hela tiden.

Lerums församling har verkligen satsat på stort. Det började med att kyrkorådet hade en önskan om att vilja se över innehållet på stora delar av församlingen. En helhetsrenovering är på gång. Många finns med i den här processen, Lerums församlingsanställda, förtroendevalda och ideella medarbetare som är stora delar av församlingen. Församlingen lägger FOKUS på tre områden: Dop och dopuppföljning,växtgrupper och idealitet-delaktighet.

Varför vi startade den här bloggen är ett sätt att komplettera det här med att nå ut till dig som bor eller vistas i Lerum, sedan är det också till för dig som är kanske  i samma situation i din församling och som vrider och vänder på dessa frågor. Vi hoppas kunna bidra med tankar och funderingar.Vi hoppas också på omvänd reaktion, att vi får stöttning och input från andra. Frågor och funderingar är annat vi önskar oss.

Vår tanke är att vi inte skulle uppfinna hjulet en gång till, utan att vi tillsammans skall komma vidare och utvecklas genom att lyssna och se hur andra också har utvecklats. Det kanske är en klyscha det här när man säger ”att målet inte är det viktigaste utan själva processen att vara med, delaktighet”. Men det är verkligen  DET som vi vill med det här arbetet, att fler skall förstå, vara med och att vi skall förstå vårt uppdrag i församlingen och på det sättet vara med och utveckla och utvecklas och utrustas med att vara människor.Tillsammans är vi församling. Tillsammans vill vi också berätta om Jesus Kristus.

Församlingen vill att alla ska känna sig sedda och älskade i Lerums församling.

För att nå dit finns det mycket att fundera över: Omvärldsbeskrivning -Utifrån ett barn och ungdomsperspektiv, när det gäller dopuppföljningen 0-18 år.

Vad har vi för syfte, mål, vilka arbetssätt, hur vill vi arbeta metodiskt?Vilka metoder skall vi ha? Det är mycket att svara på. Varför-hur-vad och när- frågorna är naturliga frågor men det handlar också om hur vi skall samverka och försöka se hela församlingen med alla dess möjligheter och mångfald. Det handlar också om attityder och värderingar.

På ett sätt är det bra att vi har delat upp det i tre tydliga spår: dop och dopuppföljning, växtplatser och idealitet, det kan man också läsa om i den här bloggen. Vad varje spår/del håller på med. Det kan du hitta lägst upp på sidan med den olika namnen.Under varje flik kan du följa de olika gruppernas arbete.Så det här är precis i starten av den här processen. Vi förväntas vara klara i juni 2013 och de skall sjösättas under hösten 2013.

” En lärande kyrka är en kyrka som lever i gemenskap med Gud och bejakar egna och andras erfarenheter av Gud och Guds målet är inte det viktigaste utan själva processen att vara med –delaktighet.”

Det handlar om ett ”TILLSAMMANS och jag som församlingspedagog ser också att vi behöver ha in en medveten attityd kring undervisningen och pedagogik i alla åldrar så att vi kan göra det ogripliga begripligt.

Att röra vid frågorna: Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad har mitt liv med Gud att göra?

Lärandet är en ömsesidig process vilket innebär att både den som blir undervisad och den som undervisar är viktiga. Vi har var och en något att lära. Vi behöver utveckla vår förmåga att samtala om och leva i tro. Församlingen erbjuder verksamheter och mötesplatser för lärande i olika stadier av livet. Dessutom behöver vi erbjuda stimulerande miljöer där vi kan kan få utvecklas och växa både i vår tro och som människor.

I kommunikationsplanen i Lerums församling står det: Språket skall vara rakt, okonstlat och vardagligt. Språket, bilder – uttryck. Jag hoppas att vi kan presentera oss på ett enkelt sätt.

*Inga idéer är dåliga* alla idéer är bra- någonstans någon gång.Tappa inte bort dem, spara dem i din skatt-hitt-låda*

//Susanne Lindström församlingspedagog i Lerums församling och samordnare för dessa fokusgrupper.