Idag var en stor dag!

2

Att förstå sitt liv i ljuset av Guds närvaro i världen är inte en självklarhet. Och det är inte heller något som man blir färdig med. Församlingens undervisning är ständigt pågående. Dopundervisning och konfirmandundervisning har sin avgränsade form, men församlingens undervisningsuppdrag pågår ständigt genom gudstjänsten, kyrkobyggnadens tilltal, musiken, enskilda samtal, trycksaker och närvaro i människors liv. I sin undervisning blir också församlingen undervisad.

En levande församling är öppen för att undervisning både är något man ger och tar emot. Tro och identitet hör samman, därför är undervisning för de mellan 0 och 18 år prioriterad. Det är främst under åren som barn och ung människan skapar sin identitet. Formen varierar från föräldrabarnsången i öppna förskolan till konfirmandgruppens samtal, men uppdraget är detsamma; att hjälpa människor att besvara frågan: – Vad har Gud med ditt liv att göra?

Församlingens handlingsplan för dopuppföljnings arbete styrs av Svenska Kyrkans konfirmandriktlinjer, församlingsinstruktionen, doppastoralen och församlingens plan för lärandet. ”Vi vill med dopet som grund erbjuda människor i församlingen tillfällen till andlig utveckling genom egna erfarenheter av gudstjänst och församlingsliv. Ge möjlighet att samtala om livsfrågor och ökad kunskap om kristen tro och tradition.”

Församlingen vill genom sitt arbete med lärande och undervisning bidra till att människor kan få uppleva och tolka sina liv i relation till Gud. En av lärandets centrala uppgifter är att röra vid frågorna: Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad har mitt liv med Gud att göra?

Församlingens medarbetare vill erbjuda varje individ möjlighet att under olika skeden i livet få veta mer om kristen tro, att uppleva kristendomen och att få dela erfarenheter med andra.

En grundtanke är att det är genom att delta som en människa lär sig.

Vi lär oss att be genom att be, vi lär oss att sjunga genom att sjunga och vi lär oss att relatera till varandra genom att göra just det: relatera till varandra.Vi lär oss bibelns berättelser genom att höra dem, läsa dem och tolka dem tillsammans med andra. Lärandet är en ömsesidig process, vilket innebär att både den som blir undervisad och den som undervisar är viktig. Vi har, var och en, något att lära…

MÅLET

LERUMS FÖRSAMLING VILL med barn och unga och deras föräldrar skapa bra växtplatser och genomgående betona ett diakonalt perspektiv och låta detta genomsyra arbetet.

Det grundläggande budskapet är: Du duger som du är! Du behöver inte bli eller vara någon annan. Du är älskad! Gud har med ditt liv att göra, och det som är viktigt i ditt liv är viktigt för Gud. Du behövs! Du är en del av den här församlingen.

Det blev många och på ett sätt var det bra för det är verkligen en röd tråd mellan de olika,kanske en stor del av församlingen.Handlingsplan för 0-18 år,det blev också en doppastoral  som är naturligt kopplad till handlingsplanen , samt en handlingsplan  för vuxet lärande, och en ideellplan om att öka och utveckla det ideella arbetet.

2 5

Som församling vill vi

 • Värde
 • Mening
 • Gemenskap
 • Människan i fokus
 • Att få göra tro
 • Medskapare

Vi vill inte att handlingsplanerna skall vara :

 • Bara papper!
 • Eller?
 • Vad skall de vara till för och för vem?
 • Hur tolkar vi dem?
 • Se dem som redskap, hjälp, stöttar

Några ledord till att få med alla i personalen på tåget blev.

Det handlar om vår inställning och attityd, vad är det vi  erbjuder och och vilket Innehåll har vi, Hur presenterar vi det?
 • Vi behöver se  till hela församlingens bästa, samverka och samarbeta
 • Vad önskar vi att människor i församlingen ska spela för roll i församlingens liv?
 • Vår förväntan och våra farhågor präglar vårt förhållningssätt
 • Vi drar åt det håll som våra förväntningar pekar?

Vi behöver våga..

-Våga prova!

-Provtänka!

- Testa