Det märks verkligen att sommaren har varit god!

En ny höst framför sig.

Det är så roligt att sommaren gett så mycket energi och livskraft. Det jag möter är människor med fulla av kraft och det märks verkligen att sommaren har varit god! Toppen! Ja hösten är ett oskrivet blad.

Församlingen får många nya tillskott i personalen. De handlingsplaner som församlingen skrev och mognade fram före sommaren ska nu komma i bruk och det känns både spännande och utmanande.

Vi kommer att åka på ideella dagar i Norrköping, församlingen har erbjudet plats för fem ungdomar och fem vuxna.Det är viktigt att vi får uppleva och göra saker tillsammans. De som får möjligheten och vill åka skall också få fungera som inspiratörer när de kommer hem. Det är ingen tung och svår uppgift, se det mer som en utmaning och spännande resa. – Att vilja ge vidare!

Som jag skrev i inbjudan ”Du måste välja två seminerar samt två reservalternativ. Dessutom blir det en massa goa föredrag, andakter och möten med sköna människor från hela Sverige samt trevliga mötesplatser.”

Just nu känns det lättare att få med de unga, de vuxna har ingen tid och det känns som man bara frågar de som redan är fullt engagerad, det hoppas jag på att under det arbete som är framåt att vi skall få bygga upp ett kontaktnät. Ja det är ett arbete som nu skall verkligen ta bruk, personalen kommer att få gå en utbildning ” arbetslagsprocesser om ideellt engagemang” . Under tre halvdagar får hela arbetslaget möjlighet att bearbeta frågor som församlingssyn, förväntningar på kyrkan, roller och ledarskap, uppmuntran, rekrytering och medarbetarskap. Målet är att påbörja processen med vårt ideella arbete i församlingen och det som vår handlingsplan har kommit fram, hur spännande som helst!

2

Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga, genom kunskap fylls rummen med vackra och dyrbara ting .Ords 24:3-4

Ja livet rullar på…”Låt oss aldrig glömma den gudomliga grund vi står på”

Susanne Lindström, församlingspedagog