Nätverka det är också en del av det hela!

”I församlingen finns människor som tar ansvar för att församlingens uppgifter blir utförda och som är beredda att åtaga sig förtroendeuppdragen i församlingen.” KO kap 2§

Ja det står tydligt att medarbetare i kyrkan är både ideella,  förtroendevalda och anställda.  Det är hopp för kyrkan! I början på december kommer vår församlingstidning ut och hela det numret kommer ha fokus på idealitet i Lerums församling. Det kommer gå som en rödtråd genom hela tidningen,där man kan få små berättelser av människor som på något sätt finns med i församlingens alla och brokiga mångfald av verksamheter.

I veckan var jag med på stiftets nätverk för ideella,det var rätt många med och alla hade en sak gemensamt. Alla hade på något sätt det här med att  samordna och vara med och forma så det fungerar ute i församlingarna. Det är viktigt med nätverk! ”Gör världen lite bättre – engagera dig ideellt!”!

Det finns så mycket att göra och det här är verkligen ett sätt att bygga församling. Så roligt att få fler ”lemmar” delaktiga i små och stora uppdrag!

Lerums kommun inbjöd också till ett nätverk och det känns även viktigt att finnas med i det tänket. I kommunen finns ett nära samarbete med föreningar, frivilligorganisationer och olika samfund som har god erfarenhet av frivilligverksamhet.För att förenkla har Lerums kommun startat ett samverkansprojekt. Där  får man kontinuerlig utbildning och handledning från oss.Vårt nätverk heter GEMYT och vi är representanter från olika föreningar.Nu kommer det säkerligen utvecklas och det ser vi samordnare mycket framemot! Där finns vi med. Bräcke diakoni, Röda korset och PRO finns också med som aktiva aktörer!

…. ”Gör världen lite bättre – engagera dig ideellt!”!

Susanne LIndström