…Det känns levande, det känns konkret, nu får vi vila lite i julens budskap om att barnet som föds för vår skull….

Ibland är det skönt att få titta övergripande på de uppgifter vi har och att ha en heldag tillsammans med representanter från vårt stift och tillsammans med alla berörda i personalen tog vi oss tid att checka av fråga för fråga..

 Vi hade ett genomlysningsdag om 0-18 år, konfirmandpastoral, doppastoral

 Många och härliga frågor som tex:

Berätta om församlingen 0-18 år?

Hur många medlemmar?

Hur många döpta?

Antecknande?

Ej döpta?

Hur ser området ut?

Hur lever och mår barn och ungdomar i församlingen?Mötesplatsers i kyrkan för barn och utanför?

Det här med dopuppföljningen lärande och undervisning

Utvärderingar är viktigt och skall göras mera

En del frågor är bara att checka av eftersom vi också arbetat med att göra en plan, vad gäller dessa områden så det kändes skönt. Vi har jobbat med dem, borrat oss in i dem och analyserat. Nu fick vi damma av våra planer och upptäcker genast att de får nog uppdateras redan fast de inte är sjösatta ännu i praktiken.

De gick vi igenom rejält i alla led i våras sedan lades de till att gotta till sig innan vi nu skall ta dem i bruk 2014. Det är väl så de skall fungera som ett verktyg, det är verkligen att jobba sig fram och nu börjar vi se resultat på att det här kan fungera och då tänker jag på vår doppastoral där planen är att i april 2014 kommer vi ha vår första dopträff där vi inbjuder församlingen dopfamiljer och faddrar till en gemensam mötesplats där vi som kyrkan vill på lättaste sätter erbjuda föräldrar en fin början på barndop.

På det sättet har vi fått tänkt igenom hela kedjan t.ex. hur ser inbjudningarna ut? Vad inbjuder vi till? Vi vill erbjuda ett personligt och fräscht innehåll och satsar på att ge mycket service kring dopet som tex att vår hemsida får mycket mer information och konkreta svar kring dopet.

Dopträffen kommer bli tillgänglig med fler som i personalen kring familjen och vad säger dopet, vad betyder det, musiken och alla de andra frågorna som man kan ha i en familj skall varvas på ett trevligt sätt, tillsammans.

Att samtala med andra är en förutsättning för att kunna utbyta erfarenheter och växa. För att lyssna och prata behövs tid och många barnfamiljer lever under knappa omständigheter i det avseendet Vi vill och kan uppmuntra familjen att finna stunder där man delar glädje, bekymmer, drömmar, värderingar och tro.

Av alla checkfrågor ställs den här frågan: Vad är ett lyckat arbete med dopuppföljningen?Ja just det! Det är ju en sån viktig fråga! Vad är församlingen till för? Vad är det att vara församling?

Diskussion växer och spontana tankar ploppar upp som popcorn….alla tycker att det är spännande…

  •  …Att varje människa liten som stor kunde kännaVad har Gud med mitt liv att göra?
  • Vad har mitt liv med Gud att göra
  • Att känna sig älskade och sedd…
  • Få verktyg, med sig i livet, få höra orden,
  • Att kyrkan kan vara möteplatser där det är naturligt att prata om dessa frågor, möta andra ,människor som delar sin vardag och sin tro…
  • Tillsammans är vi församling..

 

…Det känns levande, det känns konkret, nu får vi vila lite i julens budskap om att barnet som föds för vår skull….

Susanne Lindström, församlingspedagog