Vad blir det för snackisar och vad styr längtan våra församlingsbor…

 Vi är mitt upp i en församlingsvecka!

Vår vecka startade på onsdag i förra veckan och slutar på onsdag i denna vecka. Det var ett annat sätt att arbeta på. Veckan har varit full med liv, aktivitet och entusiasm. Temat har varit konkret och nyskapande, vi har haft frälsarkransen som tema och varje dag har det varit olika program efter pärlans tema och kreativitet.

sommar 10250115_591049404342288_5533810567440837423_n 10351914_593051170808778_3664563984637246523_n 10352758_591921217588440_2806380199652098757_n 10392551_593050957475466_5182274451912574044_n 10418525_593051334142095_8193156020099103628_n 10419941_10152262070593920_7624387589441700351_n 10421376_591921437588418_6315681629911260834_n 10426143_593051137475448_8300440885876668355_n 10441162_591049424342286_1645374750305708842_n 10441940_591921417588420_182778192703944213_n 10464020_591921360921759_3056995059214944275_n 10464154_593049674142261_1350947568099378173_n 10478132_591921394255089_6701912420417909504_n 10482240_591049624342266_4870825693831092926_n 10487502_593049477475614_2107391061860028327_n 10513244_591921327588429_3937414603527031507_n bild jag 10312680_593051017475460_742440025640627179_n

Frälsarkransen handlar om kärleken från Gud till dig

Gud älskar dig ända sedan du skapades -Gudspärlan

Gud älskar dig och finns nära dig-Tystnadspärlorna

Gud älskar dig precis som du är-Jag pärlan

Gud älskar dig och vill ge dig allt gott-Doppärlan

Gud älskar dig och skulle aldrig överge dig – Ökenpärlan

Gud älskar dig-var inte rädd -Bekymmerlöshetspärlan

Gud älskar dig och för alltid -Kärlekspärlorna

Gud älskar dig och förlåter dig -Hemlighetspärlorna

Gud älskar dig och har delat döden med dig -Nattpärlan

Gud älskar dig även efter döden-Uppståndelsepärlan

Gud älskar dig och vill ge dig tro- Tillbaka till Gudspärlan

Frälsarkransen är så tacksam att ha med att göra, den föder så mycket och den innehåller hela livet.Församlingen välkomnar  till en vecka för alla sinnen! Vi inbjuder till bön, gemenskap, kreativitet, reflektion och glädje. Här erbjuds något för alla åldrar under en hel vecka och förhoppningsvis något för dig!

”Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Det är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation”. (Martin Lönnebo).

Varje dag är kopplad till en pärla och dess tema.  Att få möjlighet att upptäcka och uppleva ”Livets pärlor” -Frälsarkransen. Varje dag har vi haft en gemensam start där vi introducerar dagens pärla och ibland kan det vara flera pärlor. Sedan gör vi något skapande/aktiviteter och vi avslutar med att  fika eller äta lunch tillsammans.

Det har funnits mycket tid till samtal och gemenskap under veckan. Man har kunna komma varje dag, att erbjuda när människor kan, men det har visat sig att det är många som har kommit varje dag för de vill liksom vara med.Det som vi gjort under den här veckan är inget speciellt annorlunda, jo det är det  att vi gjort något tillsammans i hela församlingen att vi lagt en satsning på det, att

Det har känts viktigt att ha öppet i kyrkan även på sommaren för dem som inte kommer någon annanstans, för dem som har tid att vara i kyrkan, för dem som vill vara tillsammans och få göra med något konkret.

Bön

Gemenskap

Kreativitet

Strandcafé

Tid

Reflektion

Konst

Öppenhet

Glädje

Ro

Pärlor

Mässa

Samtal

Lek

Mångfald

Skapande

Möjligheter

Utflykt

Överraskningar

Konsert

Det är en härlig känsla som sprider sig i kroppen och göra något målmedvetet och få använda många sinnen är verkligen en bra modell att fortsatt med. Vi har också haft detta som ett projekt och många är delaktiga i arbetet, det är viktigt för att kunna genomsyra. Vi får se vad det ger för ringar på vattnet, vad det blir för snackisar och vad styr längtan  våra församlingsbor…

Just nu är vi i Guds härliga natur och församling!

Ja det finns inga enkla svar, samtidigt finns det ett enkelt svar!

 

IMG_2349.JPG (2)

 ”Alltid sedd – alltid älskad” och behandlade hur vi alltid är älskade av Gud därför kan älska varandra.

Det är något som vi i församling använder hela tiden när vi vill beskriva Gud och den kristna tron. Vi säger det till våra dopbarn och familjer, konfirmander, ideella, unga, barn, vuxna och äldre. Vi säger det vid våra kyrkliga handlingar som är ett samlingsbegrepp för dop, konfirmation, vigsel/välsignelse över partnerskap och begravning – gudtjänster i anslutning till viktiga händelser i livet.

Det är spännande med vad man lägger in i orden och begreppen. Vi hade en diskussion i vårt arbetslag som började ställa frågor krig detta begrepp och det var då jag tänkte att det här behöver lyftas. Det säger ju även en hel del om de personer som funderar, men ord kan verkligen innehålla olika värderingar, olika fördomar, olika erfarenheter och olika upplevelser. Det är bra att de tas fram och luftas lite. Vi tycker ju olika hela tiden och för att kunna komma in i ”samma tänk” är det bra att fundera vad ord betyder och ger för betydelse. Det här med begreppet ”Alltid sedd och älskad” kan också bli en fråga. En fråga som säger vad betyder det? Vad menas med det? Är det bara ett begrepp, finns det nått innehåll? Finns det nått djup i orden.

Citat från

Ärkebiskop Anders Wejryds doptal vid dopet av prinsessan Leonore Lilian Maria

”Nu är hon också offentligt och tydligt del av Guds rike. Vi hörde om Jesus som sa ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det säger vi i varje dop till just den som döps: lita på orden ”Jag är med dig alla dagar till tidens slut”!

Det har vi sagt till henne för att hon ska veta att där finns också ett hjärta som alltid slår för henne vare sig det går bra eller dåligt.  Gud stänger ingen ute, ingen som längtar, alla är välkomna till honom. Och det vill jag säga också till föräldrar och gudföräldrar: Berätta för henne om detta, att hon är älskad. Be med henne, hjälp henne att hitta Guds närhet. Man kan inte se den, men den finns där. Det är faktiskt är så att det är i Gud som vi lever och rör oss och är till. Gud är inte bara någon annanstans utan här.”

 

Slut på citat

ABSOLUT-det är klockrent!  Att alltid vara älskad och sedd är ingen självklarhet, men det borde vara det! Du är sedd och älskad av Gud.

Vem har ansvaret att ge det? Alla har ansvaret att vara medmänniska och ge andra det man själv skulle vilja ha av kärlek och vara uppmärksam och se en annan människa. Fråga hur står det till och mena det.

Citat från ärkebiskopens doptal

 ” Nu är Leonore Lilian Maria vigd – nej, säger ni, hon har ju inte gift sig, och inte har hon blivit prästvigd heller. Men den grundläggande vigningen i vår kyrkotradition, det är dopet. Man vigs till att vara med i kampen mellan gott och ont. Och den pågår både utanför oss och i oss själva. Att vara med och lägga till lite på det godas sida.”

Alltså…Vem du än är och vilka bördor du än bär på, så vill Gud alltid finnas vid din sida. Gud vill dela både din glädje och din sorg. Där har ju alla döpa ett stort ansvar och vi som arbetar i kyrkan har en medvetenhet i vårt sätt att möta, bemöta. Det vi säger, uttrycker oss, visar på annat sätt är jätteviktigt att det blir bra och trovärdigt!

Vad kan man göra och hur? Ja det finns inga enkla svar, samtidigt finns det ett enkelt svar! Var dig själv, använd dig av din klokhet. Använd ditt sätt, du får vara både enkel, kreativ och påhittig.

När? Alla tider, rum och närvaro.

Varför? För att Gud älskar oss, det står i bibeln! Våga lita på orden! Gud behöver våra händer, fötter, ögon, öron!  Han har inga andra än oss så Gud behöver oss.

DET VAR ETT FANTASTISKT TAL SOM KAN HJÄLPA OSS ATT HITTA ORD FÖR BEGREPP!! Ni som inte hörde det eller har läst det:

Här är ett utdrag ur Ärkebiskop Anders Wejryds doptal vid dopet av prinsessan Leonore Lilian Maria. Drottningholms slottskapell den 8 juni 2014:

Jesus sa: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Leonore Lilian Maria, vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.

Ta emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 Tacksamhet, glädje och oro. Allt det där finns när man välkomnar en ny människa. Hur ska det gå? Vad är det för värld hon föds in i? Freden. Grundläggande rättigheter.

Allt sådant är mycket skörare än vi vill veta.

Men hon har fötts och ni vill henne allt allt gott, och det vill vi också. Och så är hon född till prinsessa. Då har man medlut men också motlut. Allt blir så synligt. Det gäller att hitta sin väg fastän man har privilegier – men därmed också andra svårigheter.

 Må hon hitta sin väg så att hon kan leva i gemenskap och respekt, i förhållande till sina medmänniskor men också med omsorg om kommande generationer.

Ni har en alldeles särskild uppgift men också möjlighet som föräldrar. Det är nog ni som allra bäst kan ge henne den grundläggande tryggheten som kommer av att man vet sig vara älskad, vet sig stå nära någras hjärtan – både när man lyckas och misslyckas. Den tryggheten behöver hon.

 Nu är hon också offentligt och tydligt del av Guds rike. Vi hörde om Jesus som sa ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det säger vi i varje dop till just den som döps: lita på orden ”Jag är med dig alla dagar till tidens slut”!

 

Det har vi sagt till henne för att hon ska veta att där finns också ett hjärta som alltid slår för henne vare sig det går bra eller dåligt.Gud stänger ingen ute, ingen som längtar, alla är välkomna till honom. Och det vill jag säga också till föräldrar och gudföräldrar: Berätta för henne om detta, att hon är älskad. Be med henne, hjälp henne att hitta Guds närhet. Man kan inte se den, men den finns där.

 

Det är faktiskt är så att det är i Gud som vi lever och rör oss och är till. Gud är inte bara någon annanstans utan här.

Och så är dopet liksom en förebild för livet. Det var inte mycket vatten här. Det var inte mycket jag kunde tvätta av. Men det är också bilden av dopet – att kunna tvätta av, att kunna få lämna bakom sig, att gå vidare, OM man vill lämna.

 

Gud förlåter det vi vill ha förlåtet, inför Gud är vi inte belastade.Och så hörde vi om Gud. Vare sig om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna – och vi kanske får tillägga: prinsessa eller plebej – får vi stå i bredd inför Gud, för vi behöver Guds hjälp och vi behöver Guds ledning och nåd, oavsett vilka vi är.Inför Gud får vi vårt värde, och det är i grunden lika. En djup grundläggning av idén om de mänskliga rättigheterna.

 

Nu är Leonore Lilian Maria vigd – nej, säger ni, hon har ju inte gift sig, och inte har hon blivit prästvigd heller. Men den grundläggande vigningen i vår kyrkotradition, det är dopet.

Man vigs till att vara med i kampen mellan gott och ont. Och den pågår både utanför oss och i oss själva. Att vara med och lägga till lite på det godas sida.

 Må hon få en god start i livet. Och må hon få upptäcka att Gud vill hjälpa henne med det. Vi kan märka av Gud och Guds hjälp på många sätt. Den kommer till oss om vi har ögonen öppna. Men det är klart, så här på pingstdagen, kyrkans födelsedag, behöver vi påminna oss också om att det blev då inget av den här kunskapen och den här gemenskapen om inte den allmänneliga universella kyrkan fanns. Gud välsigne er, er familj och barnet.

Fortsättning följer, detta inlägg var ett sätt att lyfta begreppet en bit till…ser fram emot några bitar till att fylla orden med!

Du är ett Guds barn –
må du alltid känna
Guds oändliga omsorg om dig.
Må Guds värme omsluta dig.
Må Gud viska ord av frid till dig.
Må Gud låta dig växa i sin nåd.
Må Guds välsignelse vara med dig alltid.

 

Susanne Lindström, församlingspedagog

Dela tro och liv- vuxna

prick

Lerums församling har jobbat aktivt genom att göra strategiska val när det gäller kommunikation om dop. *Synlighet  * Ge kunskap,* och att det skall vara tillgänglighet.Vi har jobbat mycket med barn och familjer och även arbeta för att ge fler möjligheter till dop. Nu är det dags för vuxensidan att få sitt.

Var finns platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor? Vad gör man av en andlig längtan?( Ja alla kallar den inte andlig.) Eller en speciell upplevelse som man inte kan sätta ord på? Och vart tar man vägen om man som vuxen skulle vilja uppdatera sin konfirmandtid? För ärligt sagt man minns ju inte så mycket, men när livet verkligen ställer frågor, hur gör man då? Du är kanske inte är konfirmerad?  Eller döpt? Eller skulle Du vilja bli medlem i  Svenska kyrkan. Många i Svenska kyrkans församlingar längtar, efter att vara en välkomnande församling, att få kontakt med de vuxna sökare som kyrkan inte når. Många längtar efter egen fördjupning och att de egna livsfrågorna ska tas på allvar och att gudstjänsten ska höra ihop med våra vanliga liv…

Nu får vi en möjlighet att mötas till samtal om livet och tron.

MIN VÄG -DIN VÄG – GUDS VÄG

Som vuxen har vi ryggsäcken full av livfarenheter. Vi delar tankar, tro och tvivel med varandra – och så funderar vi på hur våra egna berättelser får plats i Guds stora berättelse. Gruppen kan fungera som en förberedelse för dig som inte är döpt eller konfirmerad. Du som är döpt och konfirmerad är förstås också varmt välkommen, kanske har tankarna på tro dykt upp senare i livet. Kanske längtar du efter att pröva att sätta ord på den tro du innerst inne har, då är du välkommen att vandra med oss. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är självklart också välkommen att vara med!

Vi startar en katekumnatgrupp i höst, just det sättet har inte församlingen haft tidugrae så det kommer bli något nytt att jobba med en modell, koncept som svara upp till våra stagiska val som både synligt, kunskap och tillgängligt.

KATEKUMENATET ÄR ETT SÄTT för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna och längtar efter en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Modellen fungerar också som en bra modell för dem som redan är döpa och konfirmerade men längtar efter att utveckla sin tro tillsammans med andra. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet. Vuxenkatekumenatet är en arbetsmodell för vuxengrupper som vill växa vidare. Det är en väg där den enskilde sökaren får dela erfarenheter med andra och göra en resa in i trons värld mot en personlig tro och in i en levande församling.

Förhållningsättet är också tydligt:

KATEKUMENATETS MÄNNISKOSYN

Katekumenen(deltagaren) i centrum, är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. En människa är viktig, inte bara för att han eller hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Hjärtats upplevelse och delaktighet kopplas till den intellektuella kunskapen. Idén med katekumenatet passar väldigt bra ihop med dagens tänkande om vuxeninlärning. Att få tyda sitt liv. I människosynen i vuxenkatekumenatet ställs det många frågor. Frågor som ligger till grund för innehållet under processen.

KATEKUMENATETS PEDAGOGIK

Varje människa har något att bidra med. Varje människa har gåvor, erfarenheter och kunskap som hon kan dela med andra. När människor möts och ges möjlighet och utrymme att dela med sig av och lyssna till varandras erfarenheter, kan deras kunskaper växa, utvecklas och fördjupas. Katekumenatets präglas av denna syn på lärande och vill främja deltagarnas delaktighet och engagemang. delandet av erfarenheter genom samtal och dialog är centrum i katekumenatets pedagogik, vilket står folkbildnings-traditionen och andlig vägledningstradition nära. I tanken om det allmänna prästadömet i hög grad av sin specifika förhållningsätt snarare än givna övningar. Det senare kan variera mycket mellan grupper, men den lyssnande attityden och delandet i samtal är bärande drag i det pedagogiska förhållningssättet.

KATEKUMENATETS TEOLOGI

En människa som tar kontakt med församlingen för att få veta mer om kristen tro ses som en gåva från Gud. Människan är skapad till Guds avbild och till gemenskap med Gud genom Kristus vars kropp är kyrkan. Den som kommer till församlingen och önskar lära känna den kristna tron är bärare av Guds erfarenhet. Inte bara då hon eller han är skapad till Guds avbild utan också genom sin nyfikenhet på och längtan efter tro, vilket i sig är ett tecken på Guds verkan.

KATEKUMENATETS KUNSKAPSSYN

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition. Så får människan en möjlighet att spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

Förarbetet är på gång, det är mycket jobb att göra det synligt och bereda plats, men det är det värt! Du hittar mera information om Katekumenatet:

Susanne Lindström,församlingspedagog

Att vara en aktiv kyrka en närvarande eller härvarande

Lerums församling väljer att satsa på möteplatser med innehåll under sommaren, så nu har kyrkan tre terminer. Så roligt och så naturligt. Ibland sägs det  att alla åker bort på sommaren till sina sommarställen etc och så är det nog men det är också väldigt många som är hemma eller hemvändare som finns i församlingen. Att vara kyrka hela året, vara kyrka för alla som vistas i området. Ja det är väl det vi ändå är att vara kyrka. Att vara en aktiv kyrka en närvarande eller härvarande som är det ” senaste”.

Förra året hade vi ett församlingsläger som blev ett lyckat arrangemang och det berodde säkert på att det var för alla åldrar, vi kunde konstatera att det var mellan åldrarna 4- 84 år. Programmet var skräddarsytt och som sagt det fanns nått för alla åldrar. I år gör vi om det och den 6-7 september drar vi iväg med bussen till Flämslätt stiftsgård som ligger utanför Skara. Ett toppenställe!

Församlingsveckan som vi kommer ha i sommar kallar vi församlingsvecka med sommarbubbel, det blir ett förträff ett sätt att väcka liv i lusten att göra mera tillsammans. Vi har varit många som planerat och fokusen har vi lagt på frälskarkransen -en vecka för alla sinnen!

Vi inbjuder till bön, gemenskap, kreativitet, reflektion och glädje. Här erbjuds något för alla åldrar Varje dag är kopplad till en pärla och dess tema.  Upptäck och upplev ”Livets pärlor” -Frälsarkransen. Varje dag har vi en gemensam start där vi introducerar dagens pärla och ibland kan det vara flera pärlor. Sedan gör vi något skapande/aktiviteter och avslutar med en stilla stund i kyrkorummet. Det finns tid till samtal, fika och gemenskap under veckan. Du kan komma varje dag, du kan komma när du kan, förhoppningsvis får du smakbitar och ändå en helhet på veckan. Vi centrerar till en plats och gör olika saker men tillsammans. Utmanande och uppmuntrande.

Dessutom finns det även andra bitar kvar som gör sommaren inte så ensam.sommar

Susanne Lindström,församlingspedagog