Att aktivt ta steget ut ur sina egna lokaler och möta människor på ett ställe…

10171205_648678561912705_3737115938939380982_n 10502019_648678531912708_542307696172585049_n

För vem: Det vände sig till unga vuxna, vuxna och uppåt.

Innehållet: Varje dag hade ett tema, måndag= mission, tisdag= undervisning, onsdag= Gudstjänst, torsdag= Diakoni. Övrigt:  Att vara ideell och  att vara kyrka.  Aktivt under veckan: Vilka ”verksamheter” vill vi få människor att pröva på? Vilka ” verksamheter”  skall vi beskriva mer? Möt en… diakon, präst, musiker, pedagog, ideell, kyrkorådsledamot.

Utställningen har handlat om: Församlingens växtplatser, mötesplatser, viloplatser – En del av församlingen. Vad erbjuder församlingen vuxna?  Att få ihop verksamhet och mål. Texter på textiler, rummet  var  grundat från församlingsinstruktionen.

Varför: Vad vi ville med de här dagarna var  att församlingen ville vara mer synliga ,vara mer tillgänglig och ge kunskap.

Vilka har varit engagerade? Ideella, anställda, förtroendevalda. Det var ett 15 tal ideella krafter som har satt upp sig på listan för att vara närvarande under veckan. Härligt!

Antal som besökt under veckan: workshopar, utställningar, fikat har varit 450 stycken.

Information  Inför biblioteksveckan satsade församlingen på en större annons i Lerums Tidning, kostnad cirka 10 000, affischerade på ett flertal offentliga platser i Lerum och vid våra kyrkor. I kyrkorna fanns även en folder som medarbetarna hjälpte till att sprida i verksamheten. Inför och under veckan spreds mycket information via Facebook, inlägg där vi nådde runt 700 personer, enligt Facebooks statistik. Biblioteksveckan har även funnits med som en pålysning vid söndagens gudstjänst. Genom pressinformation till olika tidningar uppmärksammades veckan som en artikel i Lerums tidning.// Peter Ebbesson

Sensus har varit med som arrangörer samt vara aktiva i måndagens workshop. Roligt att få vara med en församling under en sådan vecka. Viktigt att bygga nätverk.

Röster om veckan:

Den ideella/ förtroendevald  ”Så roligt att få vara en del i det stora, det har varit roligt med myllret och att det varit en sån fin mötesplats under dessa dagar” Vi har mött många som kanske inte går till kyrkan så ofta.”

Kontraktet: ”Jag kom hit för att vara med på Världens kurs och bli inspirerad, nu åker jag hem och berättar för de andra vad jag fått för ide och tar med mig frågan hur vi kan fortsätta att utvecklas, kan vi göra något tillsammans i kontraket?

Sensus, ”Jag uppfattar det som väldigt positivt att församlingen tar ett sådant här initiativ. Att aktivt ta steget ut ur sina egna lokaler och möta människor på ett ställe som har helt andra förväntningar kopplade till sig. Fler församlingar borde inspireras av detta. Jag är också imponerad av hur lokalen (Dergårdsgalleriet) användes och hur församlingens arbete presenterades – snyggt och proffsigt! Det känns både roligt och viktigt att Sensus som församlingens samarbetspart fick vara med i detta också.” // Gudrun Norrfjärd

Anställda ” Att få vara kyrka och anställd ute bland folket är så värdefullt och viktigt”

Biblioteket ” Roligt att ni ville vara här och ha en annorlunda utställningen, det var  härlig vecka och roligt att se vilka ni är och det fina sätt som ni visade upp genom utställning etc.”

Som sammanfattning:

”En god eftersmak så här veckan efter! Jag känner glädje över den vecka som varit. Så många som har varit med och gjort den till vad den blev, många ideella i församlingen som bjudit på sin tid och varit närvarande under några timmar, det gjorde veckan så levande! Sen var det lyckat att lägga platsen utanför våra egna lokaler, det gjorde det lättare att våga sig in. Det var många som bekräftade det med sin egna ord och så många uppskattade att vi fanns på plats.  Det var ett pärlband av människor som besökte oss, människor som var nyfikna, frågande, glada, ifrågasättande, längtande och öppna, det gjorde det också till vad vi i omegagruppen har jobbat för, att visa på vad församlingen har för mötes- vilo – växtplatser i våra kyrkor. Det blev väldigt synligt vilka verksamheter som erbjuds.  Närvarande och öppen kyrka är ett mål i den nya församlingsinstruktionen i det mål som församlingen vill arbeta för. Vi behöver bli bättre på att visa på våra möjligheter vad kyrkan erbjuder och är. Vi som är anställda behöver komma ut mer bland människorna i Lerum. En folder och hemsida är bara ett medel och inget mål i sig. Alla ideella och förtroendevalda har också stora möjligheter att berätta för församlingsbor, vad det betyder för dem att finnas med i ett sammanhang.

Kyrkan vill vara levande hela veckan med allt vad det innebär, att dela människors liv, verksamheter, kyrkliga handlingar och gudstjänster vi måste se hela spektret och se det som en helhet. Vi kanske inte orkar vara med i allt men allt det är församlingen.

Varje människa som bor och vistas i området är som gåvor till församlingen. Vi delar med varandra, ger möjligheter till gemenskap i många former och hjälper varandra att vara och bygga det goda samhället.  Jag är som sagt glad och ödmjuk över veckan som varit. Jag hoppas också att det blir ringar på vattnet av veckan på många olika sätt.

Susanne Lindström, samordnare för veckan och församlingspedagog

HOPPSAN! HELHET!

Snart har det gått en vecka sedan vi var i Norrköping på idédagar för ideella. För mig så är det tredje gången gillt. Vi var ett gäng som åkte från församlingen och det är härligt att göra något givande och roligt tillsammans! När jag tänker tillbaka på den här helgen så är det lite spridda skurar! Dels upplevde jag att det var fler ideella än anställda med i år, det var fler biskopar och blivande biskopar med i år. Oftast är det citat som fastnar och det som skrivs ner som anteckning som fastnar och som får fungera  som små frön som man får fundera vidare på och måste bearbetas lite till.

Jag är glad att jag åkte, jag är glad för alla frön! Det var hög klass på föredragen, det fanns många pauser där man kunde mötas och prata med varandra. Dessutom så träffade jag en massa gamla bekanta som jag gladdes över. Vi var från hela Sverige- det är rikt! Jag känner mig rik!

Här kommer lite citat som fastnade hos mig och som jag tuggar på!

 • ” Att få vara en del… något man kan vara stolt över!”
 • ”Smaka på ett förhållningsätt” ( Skärholmens församling)
 • ”Ett VI som blir större och ökar”  – en följdfråga ”Vad vill vi göra människor delaktiga i?!”
 • ”Se före, under och efter gudstjänsten som ett knytkalas! Alla saker/delar är lika viktiga!”
 • ”Kyrkans uppgift är att ge en bild av Guds rike””
 • ”Vi lider inte av nätverkssammanhang!” Frågan är hur vi använder oss av dem!”
 • TILLBEDJAN fira gudstjänst (ett nytt ord i mitt sammanhang. Smaka på det!)
 • ”Att vara kyrka är både fredags, lördag och söndagskristna, se till att inte grupper och verksamheter ställs mot varandra, utan se det som en helhet och en bild av Kristi kropp!”
 • ”Gudstjänstens olika delar (fridshälsning, syndabekännelsen, ordet etc) tränar oss att vara en bild av Guds rike!”
 • ”Bygga gemenskap, Gud arbetar med oss och vi arbetar med varandra!”
 • ”Det här med hur viktigt välkomnande/ attityden är, sas många gånger!”
 • ”Bilden av Guds rike är inte ett kompisgäng som stänger in sig med varandra!”
 • ”Det gäller att hitta ett sammanhang i sitt liv= att vara kyrka”
 • Det lilla vi gör, spelar stor roll för Guds frälsning!”
 • ”Tänk så här, vi bjuder in till ett sammanhang ett äventyr som Kristi kyrka!”
 • ” Din tro räcker”
 • ”Vi lever som vi lär, det gäller att få en utmaning och utmanas för att göra skillnad!”
 • ”Byråkratin är ett medel inget syfte”
 • ”Det skall vara lätt att göra rätt”
 • ”Kyrkan är en stark röst!”- Vi arbetar mot rasism och hat och  för kärlek.
 • ”Vi finns överallt, vi har ett stort utrymme, vilken rörelse!”
 • ”Vi sitter på möten inte som en dekoration utan vi sitter där för att påverka”
 • ”Något som är på riktigt”
 • ”Endast de som sitter på makten kan fördela makten”
 • Iden bär oss, rädslan förhindras!
 • Sverige borde få guldmedalj, vi mår bäst men ändå frågar vi oss: Behövs jag?! Ändå känner vi ett utanförskap!
 • Att motverka utanförskap är en uppgift som kyrka har! Hur påverkar det våra verksamheter?!
 • ” Du är för normal för att vara intressant”

Glad och nöjd och reflekterande..Susanne Lindström, samordnare för ideellt arbete i Lerums församling