Som en gåva att förvalta!

Det börjar bli slut på 2014 och dopteamet i församling har satt sig ner för att se hur och vad som hänt under året.

Vi startade med vårt nya doparbete i april i år och det har varit en spännande resa. Det har varit stort att få vara med i sammanhanget i samband med dopen.Det är fint att få dela tillsammans med faddrar och familjerna. Så stort att få dela och göra det tillsammans. Det känns viktigt och på riktigt!

Dopträffarna har varit en succé!  Oftast upplevs de som en ”mingelkänsla” där ett härligt myller av liv, gemenskap, fika, stilla, rörelse, musik och dopet får vara i centrum.

  • Vi vill utöka med att ge möjligheter till föräldrar och dopfamiljer att dela med sig av sina dopberättelser. Att vi aktivt tillfrågar och gör det synligt.
  • Vi upplever redan nu att det blir ringar på vattnet resultat…Från att träffat dem på dopträffen till träffar i andra verksamheter och på byn, synligt!

Gång på gång sker mysteriet kring dopet i vår församling, Det välkomnas en ny människa in i församlingen. Man blir döpt in i Kristi gemenskap och till ett liv i gemenskap med församlingen. På vilket sätt får det betydelse och hur görs det synligt? Efter dopet tar livet en ny början.

Två frågor som vi haft med oss under tiden har varit:

  • Hur blir dopet ett tydligt erbjudande för alla?( Och hur kan vi sänka trösklarna?) 
  • Hur kan vi bli tydligare med att markera att det finns en fortsättning in i församlingen efter dopet?

Vi märker nu att vi är inte helt färdiga men vi har kommit en bit på väg. Att arbeta med dopet och dopuppföljning är verkligen en process. Det syns också i vårt medvetna arbete med dopet att det blir både synligt, ger kunskap och ger tillgänglighet.

Vi kommer att forsätta även under 2015 och då har vi justerat vissa saker och fortsätter att vara församling. Många är delaktiga arbetet före -gudstjänsten och efter. -Det är att vara en församling.

Som en gåva att förvalta!

2

 

Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer.

Kommer vi till dig som gav oss livet. Kommer vi till dig som gav oss livet. Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer. Det som sker i dopet gör oss trygga, det som sker i dopet gör oss trygga. Svensk psalm 383: 1-2

 3 klänning1

jag är med er_hogupplost10426139_366284683519269_2472664518073373029_n