Den äldsta är ändå 98 år i bibliodramat!

 

 

33333

Lerums församling har under 1,5 år varit aktiv och erbjudit bibliodrama vid många olika tillfällen och konstellationer. Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Bla så har vi haft formen på ett äldreboende var 14:e dag där en grupp anmält sig och varit med. Formen har varit anpassad. Det handlar mycket om att utforska, utmana och upptäcka på nytt. Vi har kombinerat formen som bibliodrama men med frälsarkransen som innehåll. Varje gång har haft sin pärla och det har varit bra. Det har också blivit ” det goda samtalet”. Viktiga frågor och funderingar har tagits upp och blivit synliga under alla gånger. Bara för att man är gammal så tappar man inte känslan och vill utvecklas. 

Ämnen som varit viktiga har varit: Förväntan, vad bibeln har betytt och betyder idag, det här med ensamhet, vad väcker tystnaden för känslor? Hur hanterar vi tystnaden, den valda eller påtvingade, tystnad på rummet, vad gör det med mitt liv. Att sitta tillsammans med andra och bara vänta, ingen säger något, eller orkar dra i samtalet. Att tystnaden också kan vara möjlighet till bön. Teman kring kärlek och relationer har varit viktiga. Ja gruppen möts och vill fortsätta med det. Det är känns stort att få dela med deltagarna och få leda dem i samtalet.

Ordet Bibliodrama kan låta läskigt, roligt, konstigt, fantasifullt, farligt, främmande, fjantigt eller förfärligt spännande. Det bästa med Bibliodrama att det är just alltihop och mycket mer! Framförallt kan det skapa nya inre strukturer för lärande och utveckling! Det mod som krävs är en anmälan och ett utforskande och nyfiket.

  • Bibliodrama
  • … är något som skall upplevas – inte visas upp.
  • … bjuder in deltagarna till ett bibelstudium  för hela kroppen och alla sinnen.
  • … bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation.  Här tas leken på fullt allvar.
  • … är ett kreativt utforskande som bygger på nyfikenhet och skaparglädje genom olika uttrycksformer.
  • … uppstår i mötet mellan text och deltagare, där gemensamma upplevelser och den enskildes livs-erfarenheter ses som en tillgång.
  • … ger insikter om texten genom att låta deltagaren vara i texten. Ordet får liv.
  • … kräver inga förkunskaper.

Den 8 juni erbjuder vi en heldag med bibliodrama

Upptäck Bibeln på nytt 

Vi kommer att befinna oss i årets vackraste tid och Bibliodramat
kommer att landa i skapelsen.

Temat är den gröna pärlan i Frälsarkransen,som är ny och som lanserades 2015 i samband med 20-årsjubileet av Frälsar-kransen.De tre små hemlighetspärlorna i kransen, där den första är milt grön likt de första groddbladen och de andra två vita, symboliserar, drömmar, böner, förundran och önskningar. Vi kan utlova en dag med mycket färg och glädje! Så vill du pröva finns möjligheten!

Du hittar mera på vår hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama-i-sommarsida!

/Susanne LIndström församlingspedagog och bibliodramaledare

 

 

Röster från årets grupp stärker och ger hopp för att fler skall våga ta steget in genom dörren.

11150706_10152928133788920_3592112505931741725_n

Livet är lite som en vandring och på vägen finns…

…Frågor, funderingar, motfrågor, andra synpunkter, nya infallsvinklar. Samtalet böljar fram och tillbaka, ibland följt av eftertänksam tystnad. Tills någon igen kommer med en ny tanke, ett nytt perspektiv. Ja så går det till i katekumenatgruppen.

Vi kommer att träffas varannan vecka början i september. Vi hoppas bli ett gäng i olika åldrar, med varierande bakgrund. Det vi har gemensamt är att vi har bejakat våra frågor och längtan, vill samtala om livsfrågorna och vill veta mer om kristen tro. Vi gör vandringen som grupp, men i gruppen finns utrymme för var och en att fundera, pröva och mogna i egen takt. Vi är kopplade till församlingen som ber för oss och vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen.

Min väg -din väg – Guds väg

Vi börjar i våra egna frågor och samtalar om dem, vi läser bibeln, söker svaren och delar våra erfarenheter och berättelser, vi är inte främmande för frågor, tankar, tvivel och vår tro. Guds berättelse går hela tiden in i våra berättelser. Gud finns med i samtalen och ger oss den tid vi behöver.

Gruppen kan fungera som en förberedelse för dig som inte är döpt eller konfirmerad. Du som är döpt och konfirmerad är förstås också varmt välkommen, kanske har tankarna på tro dykt upp senare i livet. Kanske längtar du efter att pröva att sätta ord på den tro du innerst inne har, då är du välkommen att vandra med oss. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är självklart också välkommen att vara med.

Själva ordet katekumenat är inte lätt. Samtidigt är det intressant att den reaktionen kommit främst från människor som själva är aktiva i församlingen. De som gärna vill vara med i en katekumenatgrupp har i stället nyfiket frågat vad det handlar om. Lite så där som jag frågade vad pilates, thai chi eller chi gong var då jag hörde om dem första gången. Katekumenatet, som har sina rötter i urkyrkan, är också gångbart på många språk.

Vi erbjuder en  ”PRÖVA-PÅ-KVÄLL” den 9 september i Aspenäs kyrka kl. 18.30–20.00

”Pröva-på-kvällen” är ett tillfälle för dig att få veta mera om vad katekumenatet är och hur det fungerar. Du får pröva på hur en samling skulle kunna vara. Du får möta oss i ledargruppen. Det är en möjlighet att inspireras att vilja fortsätta eller så upptäcker du att ”nej det var inget för mig. ”Välkommen – se, testa & upptäck

11220815_10152928133748920_7767788035191450911_n - Kopia11114733_10152928133813920_7865869015769858016_n

Både mina egna erfarenheter av katekumenatgrupper och de erfarenheter andra delat stärker min tro på katekumenatet. Det tar vuxna och vuxna människors frågor på allvar, det är en lågtröskelverksamhet och det ger människor möjlighet att tillsammans fundera på de stora frågorna.

Röster från årets grupp stärker och ger hopp för att fler skall våga ta steget in genom dörren.* Röster: Det har varit en dragningskraft, jag ville dit och när jag var där kände jag att det rofullt!  Att få dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och dela tro med varandra är stort. Jag har känt att jag har bidragit och respekterats för det! Nu vågar jag gå på de vanliga bibelstudierna, jag reflekterar och vågar ställa frågor.

/Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling