Sanning är aldrig din eller min

höst2

Som en gåva!  På Facebook finns det en grupp som heter ”Dela tro-dela liv”: Här delar människor med sig av sina personliga tankar om tro och liv. Sidan är en del av Svenska kyrkans större satsning Dela tro – dela liv. Det är helt underbart härligt att läsa personliga och stora tankar som skrivs på den communityn. Ett tips till dig som inte känner till det!

Ibland blir man så där glad när man helt plötsligt får något som man inte har väntat på eller förväntat sig att få eller visste att man kunde få. Jag fick ett härligt mail av en hen som vill vara anonym. ”Du får gärna använda det och ge det vidare sa hen till mig. ”Jag har skrivit en hel del och här är är några tankar från mig.”

Jag skickar det vidare till dig och på det sättet delar tro – delar liv som jag hoppas fortsätter i vår församling.

Dikt och tankar från en vän.

Sanning

För mig är sanningen min

För dig är sanningen din

Sanning är aldrig din eller min

 

Tro 1

Mitt tvivel är min tro

När jag är säker känns det fel

Att våga tvivla ger mig ro

Att våga tro gör mig hel

Ger styrka att tro

 

Tro 2

Min tro känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Min vän känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Tro 3

Min kropp är som ett blad på ett stort stort träd

Alla är blad på trädet

Min själ är som ett sandkorn på en stor stor strand

Alla är korn på stranden

Min kropp skall som blad bli mull om hösten

Min själ är ett sandkorn på stranden

evigt

 

Vara sig själv

Många har mycket

Inom sig

Men vågar aldrig

Visa sig

Synd

 

 

Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro.

Undervisningspastoral i Lerums församling

”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus ”.  (Galatierbrevet 3:27–28).

Genom dopet kallar Gud oss in i gemenskap med honom. Gud låter oss få del av hans kärlek och befriar oss att se varandra som omslutna av denna kärlek. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. Även om vi är till synes olika och bär på olika erfarenheter så är vi inför Guds kärlek alltid lika mycket värda.

Att relatera all undervisning i församlingen till dop – som en efterföljning av dopet eller som en förberedelse inför dopet innebär att dopets innebörd även måste prägla sättet hur vi undervisar. Blir vi genom dopet kallade in i en gemenskap med Gud och med varandra så innebär det att allt lärande måste bygga på respekt och tillitsfulla relationer. Även om det finns olika uppdrag inom kyrkan så betyder ”alla är ni ett i Kristus Jesus” att lärande är en process som fördjupar den gemenskap som Gud redan har skapat. Därmed innebär lärandet på dopets grund alltid ett ömsesidigt lärande.

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro. Vi behöver en dialog där olikheter berikar våra verksamheter. Vi vill väcka nyfikenhet och bjuda in till reflektion, fördjupning, uppmuntran och utmaning. Respekt, trygghet, öppenhet och gästfrihet ska prägla dessa möten. Människor ska få känna sig bekräftade och sedda i våra verksamheter. De ska få känna att de får vara sig själva.

Vår kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta bibelns berättelser och kyrkans liv och traditioner, får människan en möjlighet att spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet. Våra traditioner och symboler behövs, för vår tro kan knyta samman dåtid, nutid och framtid. Bibeltexten får liv och ger mening – genom att dela tro och liv. Församlingen vill genom sitt arbete med lärande och undervisning bidra till att människor kan erfara och tolka sina liv i relation med Gud.

Didaktisk mångfald Uttryckssätten för lärandet bör vara många och olika. Eftersom människor är många och olika behöver också metoderna vi använder för att undervisa och skapa lärande var många och olika. Undervisningen ska ha som mål att stimulera och engagera alla sinnena och hela kroppen. Eftersom varje grupp är en unik samling av människor innebär också den didaktiska mångfalden att verktygen för att bedriva undervisningen måste få forskas fram för varje ny grupp.

Motverka ensamhet och isolering Lärande och undervisning i kyrkans värld handlar inte endast om pedagogik. Det handlar också om diakoni. Allt levande befinner sig i en ständig längtan efter, och rörelse mot, förnyelse och utveckling. Allt som andas vill hela tiden dra nytta av sin omgivning för att själv fortsätta att utvecklas. I samspelet med andra människor gynnas växten ständigt genom delandet av personliga erfarenheter. Ensamhet och isolering däremot är den personliga utvecklingens största hot. Kyrkans främsta uppgift när det gäller lärande och undervisning bör alltså vara att skapa miljöer som motarbetar ensamhet och isolering och istället uppmuntrar till att bygga relationer och utbyta erfarenheter med andra människor.

Det livsnära lärandet Kyrkans undervisning ska ta sin utgångspunkt i människans situation här och nu. Ledord i detta ska vara respekt, inkännande, nyfikenhet och tålamod. Innan vi påbörjar någon form av ansats till lärande eller undervisning i mer formell mening måste vi veta mycket om människan i fråga. Undervisningen måste få en chans att bli livsnära. Om vi exempelvis vill undervisa om Bibeln måste vi först ta reda på vad personen i fråga redan vet om Bibeln. För att veta vilken nivå som är relevant behöver all undervisning och allt lärande börja med att kyrkan och dess representanter lyssnar och lär känna det som ligger nära, det livsnära, hos just den person man möter.

Det livslånga lärandet Lärande är en livslång process. Det sker tillsammans med andra i gudstjänster och i växtplatser, liksom i det enskilda mötet. Oavsett vad lärandet handlar om finns det inte en specifik början och ett specifikt slut. Man börjar inte lära sig språket vid första lektionen i svenska. Den processen börjar redan med det lilla spädbarnets kommunikation. Alla dessa lärandeprocesser fortsätter också helt naturligt när vi lämnat lärandeinstitutionerna. Vi fortsätter ständigt att utvecklas och lära, oavsett vilket ämne det gäller. När det gäller kyrkans syn på lärande och undervisning måste det också ses i ljuset av att vara en livslång process. Vilken människa kyrkan än möter bär hon alltid på någon form av erfarenhet. Det som vi i kyrkan kallar för nåd, frälsning, synd eller rättfärdighet anknyter till erfarenheter som varje människa har gjort i livet. För att ärlig och hållbar utveckling av den enskilda människan ska ta plats behöver kyrkan låta människan själv berätta, förklara och tolka. Allt detta i en djup förståelse av att vi lär så länge vi lever.

Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.

Åh en sån dag!

Åh en sån dag det blev!

Det är alltid pirrigt att veta vilka och om människor tar möjligheten att hänga med på ett erbjudande. Så kom lördagen och det var två bussar som tog oss med till Åh stiftsgård i Ljungskile. Ett 70- tal med en blandning av barnfamiljer, några tonåringar och vuxna och många övre åren samt många i personalen. Vilken bra början.

11017679_536748653139537_6909001455499834641_n

Vi kände oss verkligen hjärtligt välkomna till en härlig dag på Åh stiftsgård i vackra   Bohuslän. Dagen bjöd på uppehåll och rätt så stadigt väder, Vi fick vara tillsammans med alla åldrar, vi fick njuta av naturen, äta gott ochnågra tog sig ett dopp i havet!

Vi började med ett gott morgonfika ute i det fria är det måste för att få en bra start! Sedan ställde vi oss i en jättering och välkomnade alla till dagen, såg alla och berättade om dagen. Vi tog varandra i händerna som en levande kedja och skickade en hälsning genom att trycka handen med den som stod bredvid och tryckningarna skickades vidare, först väldigt försiktigt, men det funkade även med en dubbel tryck. Precis som livet som pulserar. På slutet av dagen kom vi tillbaka till den bilden. Att få med alla  på noterna och få en god stämning fortsatte genom att det delades in olika lag och femkamp med skojiga grenar. Det blev mycket skratt och lek så, det var roligt att se! En härlig lunch bjöds  på och tid för paus. Det är viktigt med balansen med rörelse och vila.

12006632_816615845118975_8480697273648728752_o 11999570_816615788452314_2727620429459338567_o

Efter lunchen så erbjöds eftermiddagen på ett antal workshops för alla åldrar och intressen.Var och en fick välja vad man ville göra.

  • Bibliodrama
  • Sång och rytmik för alla
  • Promenad med innehåll för barn och vuxna
  • Meditation
  • Skapande verksamhet
  • Föredrag – Värlsvida kyrkan

Vi avslutar dagen med en gudstjänst i stiftsgårdens fina kyrka. Under dagen hade bibelordet varit som ett ” tema” så under gudstjänsten blev det som ett lapptäcke av dagen där alla bidrog på sitt sätt. En blev en härlig mässa med mycket sång, predikan kring dagens bibeltext blev ”Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra en enda kropp, likaså är det med Kristus”.

Korinthierbrevet 12 som kom fram i de olika grupperna och gudstjänsten.

12006593_816615628452330_6590120146909365197_o

När vi satt där i kyrkan så kom hällregnet utanför, vilken tur att slippa det under dagen. Innan vi åkte hem smakade det gott med en kvällsmacka i kyrkbänkarna. det var en härlig stämning och alla kändes nöjda när de gick mot bussarna för att åka hem, en liten gåva fick alla genom en ”goodiebag”  till alla när de klev bussen.

Dagen blev en härlig upptakt för hösten, att åka bort för att pröva på vad som erbjuds i vanliga fall i församling och verksamheten.Härligt också att alla åldrar kan göra något tillsammans, det var mycket liv och rörelse.

Det var två gäster som förgyllde dagen tillsammans med oss : Kristina och Anders  Göranzon som just har återvänt från Sydafrika där de arbetat som Svenska kyrkans internationella arbetes utsända. De tog med oss i bibelsamtal, sång, bön, dans och funderingar kring vad kyrkorelationer kan betyda både här och där. Under sammanlagt 7,5 år har dem levt i sammanhang där underhållet av kyrkobyggnaderna är eftersatt, ekonomin krisartad och där planering och administration är satt på undantag. Kyrkbänkarna är dock oftast fyllda. Sång och dans gör att en 3-timmars gudstjänst sällan känns lång.

Eftersmaken är god så dagarna efter,så glada och nöjda vi är!

/Susanne Lindström, församlingspedagog