Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

Just nu är det lite reflektionstider.Det handlar om att samla ihop och gå in i vila och få lite återbäring av året.

Jag tänker att det som står i församlingens undervisningspastoral är så bra.

”Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet. Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.”

Jag sitter för tillfället och planerar inför kick off dagen som Göteborgs stift anordnar tidigt i höst för alla medarbetare som arbetar med ålder 0-18 år.” Dagens unga- nya tider, nya värderingar”. På punkterna kommer det finnas dagar som kan inspirera och ge ny energi inför hösten.

  • Det kommer handla om Konfirmation- till vilken nytta? Livstydning på dopets grund
  • Olika workshopar och där kommer Lerums församling ha två sådana som heter

”Alltid sedd och älskad”- Så här har vi valt att jobba med dopet och dopuppföljningen i vår församling. Synlighet, kunskap och tillgänglighet som är viktiga ledord.

Det är roligt att vi får vara med och inspirera andra församlingar och medarbetare i stiftet. Alla vi är ju en del av hela kyrkan och få komma ut och mötas är så viktigt. Vi är ganska bra på att finnas med och representera och representeras.Det kommer många tillfällen under hösten och våren som redan har sina datum.

Jag ser fram emot hösten och det skall bli så roligt att fortsätta det fina arbetet i församlingen. Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

En härlig sommar!

Susanne Lindström, församlingspedagog

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro.

Undervisningspastoral i Lerums församling

”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus ”.  (Galatierbrevet 3:27–28).

Genom dopet kallar Gud oss in i gemenskap med honom. Gud låter oss få del av hans kärlek och befriar oss att se varandra som omslutna av denna kärlek. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. Även om vi är till synes olika och bär på olika erfarenheter så är vi inför Guds kärlek alltid lika mycket värda.

Att relatera all undervisning i församlingen till dop – som en efterföljning av dopet eller som en förberedelse inför dopet innebär att dopets innebörd även måste prägla sättet hur vi undervisar. Blir vi genom dopet kallade in i en gemenskap med Gud och med varandra så innebär det att allt lärande måste bygga på respekt och tillitsfulla relationer. Även om det finns olika uppdrag inom kyrkan så betyder ”alla är ni ett i Kristus Jesus” att lärande är en process som fördjupar den gemenskap som Gud redan har skapat. Därmed innebär lärandet på dopets grund alltid ett ömsesidigt lärande.

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro. Vi behöver en dialog där olikheter berikar våra verksamheter. Vi vill väcka nyfikenhet och bjuda in till reflektion, fördjupning, uppmuntran och utmaning. Respekt, trygghet, öppenhet och gästfrihet ska prägla dessa möten. Människor ska få känna sig bekräftade och sedda i våra verksamheter. De ska få känna att de får vara sig själva.

Vår kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta bibelns berättelser och kyrkans liv och traditioner, får människan en möjlighet att spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet. Våra traditioner och symboler behövs, för vår tro kan knyta samman dåtid, nutid och framtid. Bibeltexten får liv och ger mening – genom att dela tro och liv. Församlingen vill genom sitt arbete med lärande och undervisning bidra till att människor kan erfara och tolka sina liv i relation med Gud.

Didaktisk mångfald Uttryckssätten för lärandet bör vara många och olika. Eftersom människor är många och olika behöver också metoderna vi använder för att undervisa och skapa lärande var många och olika. Undervisningen ska ha som mål att stimulera och engagera alla sinnena och hela kroppen. Eftersom varje grupp är en unik samling av människor innebär också den didaktiska mångfalden att verktygen för att bedriva undervisningen måste få forskas fram för varje ny grupp.

Motverka ensamhet och isolering Lärande och undervisning i kyrkans värld handlar inte endast om pedagogik. Det handlar också om diakoni. Allt levande befinner sig i en ständig längtan efter, och rörelse mot, förnyelse och utveckling. Allt som andas vill hela tiden dra nytta av sin omgivning för att själv fortsätta att utvecklas. I samspelet med andra människor gynnas växten ständigt genom delandet av personliga erfarenheter. Ensamhet och isolering däremot är den personliga utvecklingens största hot. Kyrkans främsta uppgift när det gäller lärande och undervisning bör alltså vara att skapa miljöer som motarbetar ensamhet och isolering och istället uppmuntrar till att bygga relationer och utbyta erfarenheter med andra människor.

Det livsnära lärandet Kyrkans undervisning ska ta sin utgångspunkt i människans situation här och nu. Ledord i detta ska vara respekt, inkännande, nyfikenhet och tålamod. Innan vi påbörjar någon form av ansats till lärande eller undervisning i mer formell mening måste vi veta mycket om människan i fråga. Undervisningen måste få en chans att bli livsnära. Om vi exempelvis vill undervisa om Bibeln måste vi först ta reda på vad personen i fråga redan vet om Bibeln. För att veta vilken nivå som är relevant behöver all undervisning och allt lärande börja med att kyrkan och dess representanter lyssnar och lär känna det som ligger nära, det livsnära, hos just den person man möter.

Det livslånga lärandet Lärande är en livslång process. Det sker tillsammans med andra i gudstjänster och i växtplatser, liksom i det enskilda mötet. Oavsett vad lärandet handlar om finns det inte en specifik början och ett specifikt slut. Man börjar inte lära sig språket vid första lektionen i svenska. Den processen börjar redan med det lilla spädbarnets kommunikation. Alla dessa lärandeprocesser fortsätter också helt naturligt när vi lämnat lärandeinstitutionerna. Vi fortsätter ständigt att utvecklas och lära, oavsett vilket ämne det gäller. När det gäller kyrkans syn på lärande och undervisning måste det också ses i ljuset av att vara en livslång process. Vilken människa kyrkan än möter bär hon alltid på någon form av erfarenhet. Det som vi i kyrkan kallar för nåd, frälsning, synd eller rättfärdighet anknyter till erfarenheter som varje människa har gjort i livet. För att ärlig och hållbar utveckling av den enskilda människan ska ta plats behöver kyrkan låta människan själv berätta, förklara och tolka. Allt detta i en djup förståelse av att vi lär så länge vi lever.

Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.

Vad blir det för snackisar och vad styr längtan våra församlingsbor…

 Vi är mitt upp i en församlingsvecka!

Vår vecka startade på onsdag i förra veckan och slutar på onsdag i denna vecka. Det var ett annat sätt att arbeta på. Veckan har varit full med liv, aktivitet och entusiasm. Temat har varit konkret och nyskapande, vi har haft frälsarkransen som tema och varje dag har det varit olika program efter pärlans tema och kreativitet.

sommar 10250115_591049404342288_5533810567440837423_n 10351914_593051170808778_3664563984637246523_n 10352758_591921217588440_2806380199652098757_n 10392551_593050957475466_5182274451912574044_n 10418525_593051334142095_8193156020099103628_n 10419941_10152262070593920_7624387589441700351_n 10421376_591921437588418_6315681629911260834_n 10426143_593051137475448_8300440885876668355_n 10441162_591049424342286_1645374750305708842_n 10441940_591921417588420_182778192703944213_n 10464020_591921360921759_3056995059214944275_n 10464154_593049674142261_1350947568099378173_n 10478132_591921394255089_6701912420417909504_n 10482240_591049624342266_4870825693831092926_n 10487502_593049477475614_2107391061860028327_n 10513244_591921327588429_3937414603527031507_n bild jag 10312680_593051017475460_742440025640627179_n

Frälsarkransen handlar om kärleken från Gud till dig

Gud älskar dig ända sedan du skapades -Gudspärlan

Gud älskar dig och finns nära dig-Tystnadspärlorna

Gud älskar dig precis som du är-Jag pärlan

Gud älskar dig och vill ge dig allt gott-Doppärlan

Gud älskar dig och skulle aldrig överge dig – Ökenpärlan

Gud älskar dig-var inte rädd -Bekymmerlöshetspärlan

Gud älskar dig och för alltid -Kärlekspärlorna

Gud älskar dig och förlåter dig -Hemlighetspärlorna

Gud älskar dig och har delat döden med dig -Nattpärlan

Gud älskar dig även efter döden-Uppståndelsepärlan

Gud älskar dig och vill ge dig tro- Tillbaka till Gudspärlan

Frälsarkransen är så tacksam att ha med att göra, den föder så mycket och den innehåller hela livet.Församlingen välkomnar  till en vecka för alla sinnen! Vi inbjuder till bön, gemenskap, kreativitet, reflektion och glädje. Här erbjuds något för alla åldrar under en hel vecka och förhoppningsvis något för dig!

”Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Det är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation”. (Martin Lönnebo).

Varje dag är kopplad till en pärla och dess tema.  Att få möjlighet att upptäcka och uppleva ”Livets pärlor” -Frälsarkransen. Varje dag har vi haft en gemensam start där vi introducerar dagens pärla och ibland kan det vara flera pärlor. Sedan gör vi något skapande/aktiviteter och vi avslutar med att  fika eller äta lunch tillsammans.

Det har funnits mycket tid till samtal och gemenskap under veckan. Man har kunna komma varje dag, att erbjuda när människor kan, men det har visat sig att det är många som har kommit varje dag för de vill liksom vara med.Det som vi gjort under den här veckan är inget speciellt annorlunda, jo det är det  att vi gjort något tillsammans i hela församlingen att vi lagt en satsning på det, att

Det har känts viktigt att ha öppet i kyrkan även på sommaren för dem som inte kommer någon annanstans, för dem som har tid att vara i kyrkan, för dem som vill vara tillsammans och få göra med något konkret.

Bön

Gemenskap

Kreativitet

Strandcafé

Tid

Reflektion

Konst

Öppenhet

Glädje

Ro

Pärlor

Mässa

Samtal

Lek

Mångfald

Skapande

Möjligheter

Utflykt

Överraskningar

Konsert

Det är en härlig känsla som sprider sig i kroppen och göra något målmedvetet och få använda många sinnen är verkligen en bra modell att fortsatt med. Vi har också haft detta som ett projekt och många är delaktiga i arbetet, det är viktigt för att kunna genomsyra. Vi får se vad det ger för ringar på vattnet, vad det blir för snackisar och vad styr längtan  våra församlingsbor…

Just nu är vi i Guds härliga natur och församling!