En blogg som speglar vardag och helg

Nu var det ju verkligen ett bra tag sedan det skrevs något på denna sida. Tidigare har bloggen var till för att samla reflektioner från vårt församlingsarbete och tänk kring dop, dopuppföljning och inre liv i vardag och helg. Men nu är det dags att spegla själva livet i församlingen. Vad blev det av det och hur fungerar det? Församlingen får mycket frågor utifrån andra församling om både doparbetet och vår dopuppföljning i alla åldrar. Så vi fortsätter och reflekterar.

Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro (se doppastoralen).

Susanne Lindström, Församlingspedagog

 

 

”Medlet är din egen hjärna. Syftet är att tänka. Faktiskt ta sig tid att tänka.”

På väg in i fastan

Jag har en liten fin bok i min hand som heter ” Liten fastebok för själen”, Proprius förlag. Förordet börjar: Har du frid i själen? I alla tider har människan längtat efter ett inre lugn. Hur får man det? Hur gör man? Ett sätt är att använda sig av den gyllene regeln och fastetiden.

Boken handlar om hur man kan uppnå en viss balans i själen och förhoppningsvis i livet. Till ditt förfogande finns en utmätt tid- fyrtiodagar under sju veckor. Medlet är din egen hjärna. Syftet är att tänka. Faktiskt ta sig tid att tänka, annars är ju det här att känna det man kanske tänker på, men här är tanken och kontakt med dig själv det stora.

”Du behöver inte prata vitt och brett om dina tankar. Det blir en fasta som sker i det tysta. En fasta där du avstår från att mota bort dig själv. Istället diskuterar du DIG med dig själv. Några stilla minuter, kanske framför badrumsspegeln eller på väg till eller från jobbet.”

Som inspiration finns kortfattade tankar, uppmaningar och bibelcitat för varje fastedag och så det viktigaste anteckningsutrymme för dina egna tankar. Den känns handfast, tydlig och utmanande andas boken. Det är verkligen en möjlighet att ta tillfället som fastan och förberedelsetiden är och vill vara. Den känns genuin och kyrklig i de hållfasta traditionerna.

Den här boken kommer att skickas hem till alla våra gudstjänstideella som en inspiration. Det skall bli spännande att vandra fastevägen. Jag kommer också läsa och ta till mig vandringen på vägen, det skall bli spännande. Vi kanske möts!

Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

 

Inspirerar och ger en funderare!

”En fundering så här i sommartid”

Att bli tagen på allvar och att fundera över sin självkänsla, att vara osäker och ständigt fundera: Duger jag. Att känna att det jag har och erfarit – Har det något värde? Att känna sig ratad och inte vara någon. Att vara ensam och fundera över livet som har varit. Att upptäckten av att den kraft jag äger och det jag har använt mig av är en livskraft och livsande att tacka för söker sin bekräftelse.

”Ibland kan det vara skönt att vara ensam med någon man känner och känna den andres närvaro”.

… ja det är verkligen mitt i livet jag får vara med om och ta del av, en liten bit av dessa fantastiska människor som delar med sig av sina liv och leverne.  ”Det goda samtalet” plockar fram små glimtar av liv och vardag.

Det fanns en efterfrågan på att fortsätta på den röda tråden efter vi hade haft frälsarkransen ett år i studiegruppen. Det röda snöret som binder samman och länkar ihop och håller ihop, ger förståelse, visar att livet inte faller isär. Det ger mening och hopp.

Jag är faktisk så tagen varje gång jag möter dessa människor, de ger mig så mycket av klokheter och erfarenheter. Jag möter så mycket av längtan och förnöjdsamhet – verkligen som en gåva. Jag möter också skörheten och eftertänksamheten. Jag möter också en livsglädje att fortsätta att vilja lära och reflektera.

Jag är helt övertygad om att det handlar om växtplats -attityd och förhållningsätt.  Att dessa bitar måste satsat på och reflekteras över! Där man får växa som människa, växa i sin självkänsla där man får vara i gemenskap och växa genom relationer. Relationerna är inte så många utan de man har är man oerhört rädda om. Det är inte bara ”högt i taket ” utan man har en oerhörd respekt för varandra.  Kunskaper, erfarenheter och upplevelser delas. Vi delar varandras livsberättelser de som lyssnar hjälper mig att höra vad jag vill berätta om en själv. Gruppen skapar förtroende och växer samman till en grupp.

Det långsamma växandet är att Gud kallar och Gud sänder människor. Han ger visioner och en ny längtan efter att tjäna honom för hans rike skull. Att se människan som en gåva och är en resurs, det är med en härlig attityd man ser på människan. I mitt möte finns livsberättelserna med på något sätt. Jag – Gud – Du att få dela tro med varandra. Att den lilla berättelsen, d.v.s. lilla berättelsen som handlar om våra egna liv möter den stora berättelsen, det handlar om att få dela tro och dela liv.

Vilka ”JAG” är det jag pratar om kanske du tänker, jo de är de som är födda på 10, 20, 30 och 40 talet.

Som pedagog känner jag det oerhört stimulerande att få finnas i deras vardag och verklighet. Varje gång är som vanligt i en grupp att man inte riktigt vet vad som händer, det är en process och vad som helst kan hända. Det jag har svårt att förstå som är olikt andra grupper är att gruppen ”rör på sig”, nya tillkommer och några avlider, det är svårt tycker jag.

Jag trevar mig fram i innehållet och med de verktyg jag äger som pedagog och som människa vågar jag mig på att vara närvarande ibland dem. Det är nådefullt och livgivande. Jag tycker ibland att jag är oerhört modig som vågar göra det jag gör.

Jag upptäcker vad lite material det finns för att arbeta den här gruppen. Kyrkan behöver finnas med den här gruppen, det borde vara självklart men inte bara diakonalt utan också erbjuda samtalspartner och skapa goda växtplatser. Där tror jag kyrkan får utveckla sig och vara en föregångare, att ta livsfrågor på allvar bland alla åldrar.

Jag tror också på det här med det lilla sammanhanget att ta det på allvar och respektera det. Kulturutbyte och traditionsmångfald är något som jag får uppleva i dessa sammanhang.

Våra vägar till tro ser olika ut. Någon har intellektuella funderingar och gillar sådana utmaningar. Andra tycks känna sig för och känna efter. Någons väg har gått rakt fram, en annans har slingrat sig fram. Vilka bilder vi bär med oss av Gud varierar också. Men Gud möter oss just så att vi får en möjlighet att gå med våra egna steg på trons väg. Någon längtar efter Gud som skapare, annan söker mening med livet. En behöver få svar på alla frågor, någon annan behöver få uppleva en kärleksfull famn. Våra vägar är olika, och så får det lova att vara.

Ja det finns många vägar och jag utmanas fortfarande av mina verktyg och jag är glad över att de bär när man hanterar och vågar lita på dem. För mig är de mycket kreativa, reflekterande och härliga arbetssätt som jag vet har inspirerat många att dela tro och liv med.

 

Dikt

Den som gör en resa har något att berätta.

Vår främsta uppgift när vi närmar oss andra människor,

andra kulturer, andra religioner är att ta av oss skorna.

Ty platsen vi närmar oss är helig.

Eljest kanske vi en dag upptäcker att

vi trampat in i en annans dröm.

Ja det är allvarligare,

vi kan glömma att Gud var där före oss.

 

Okänd författare

 

Du får gärna höra av dig om du har erfarenheter eller vill reflektera tillsammans!

/Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

 

Fira gudstjänst med kärlek och evangelium med olika sinnen och rum.

 

 

 

 

 

32

Sommar i Lerums församling #lerumsförsamling

I inledningen på sommarens folder kan du/ni läsa: ”Sommar och vatten hör samman för många. Att bada i en insjö eller att segla på öppet hav ger vila och rekreation. En värmebölja som bryts går plötsligt över i åska och regn, rensar luften och ger livsenergi. Också genom Lerums församling är vattnet påtagligt. Vi har många sjöar och Säveån går som ett blått band genom trakten. Vi kallar oss därför för flodens och de tolv broarnas församling.

11244492_883166248385527_7745003188352586798_o

Vatten måste kunna passeras. Broarna är viktiga och därför många. Broar förbinder platser som relationer binder samman människor. Kyrkan är en livsgemenskap kring Jesus Kristus. Vi samlas runt honom för att få liv. Av honom är vi alla alltid älskade och sedda. När nu sommaren står för dörren vill vi gärna berätta om allt det som kan bli en del av din sommar – våra gudstjänster och vår verksamhet. Det finns ett brett smörgåsbord av tillfällen då vi längtar efter dig. Kanske kan denna sommar bli en bro till något nytt där ditt liv får fördjupad mening och innehåll.”

/ Välkommen önskar Gunnar Göranzon, kyrkoherde

I år erbjuder vi massor av extra verksamheter och mötesplatser!

Kyrkan är inte nerkopplad utan här finns mycket att hitta och för alla åldrar. Det är också utmanande att få möjligheter att tänka lite förnyat utbud och liv för att utforska och uppmuntra församlingsbor och de som vistas i vår församling.

Caféer är ju alltid trevliga att få komma till, det krävs inte så mycket av en utan det fungerar mer som en mötesplats och möjlighet till påfyllande – bara vara!

Men sommaren har församlingen några olika slags nischer på caféerna. I caféerna erbjuder vi både musikcafe med mycket härliga musiker, texter och melodier att njuta av. Strandcaféet  i Aspenäs är ett annan möjlighet där du/ni kan avnjuta och få lyssna till intressanta tankar och berättelser samt få möjlighet att fira mässa tillsammans.

Sommarcafé på församlingshemmet på måndagarna är succé!

Frälsarkranscaféet under ett par tillfällen ( det ligger parallellt med sommarcaféet) där man i ett litet sammanhang får utforska och reflektera tillsammans, för att få en susning om hur man kan använda sig av frälsarkransen, som ett redskap i bön och se det som en möjlighet.

Verksamheter för barnen och familjen finns det också gott om: Sång, lek och bus. Sjunga och leka samt ett gott fika, det är toppen!

23

En nyhet för sommaren är att det funnits möjlighet att Pröva på en massa olika aktiviteter: Bibliodrama, färgvandring i kyrkorummet. Du kan pröva på geocaching,  ”skattjakt med gps”.

Något församlingen samlar kraft för är att bli en en miljödiplomerad församling. Där finns också ett roligt inslag som Skapa med återbruk… jorden ska brukas inte förbrukas.

IMG_7803

Återbruk, återanvändning, second hand, recycling, re-design, re make – kärt barn har många namn. Även om orden står för lite olika sätt att hantera det en gång redan använda,så visar de på samma trend: att fler och fler på senare tid har upptäckt eller kanske återupptäckt, nyttan och vinsterna med att förlänga livet på gamla prylar” Förändra, skapa och fixa med enkla saker.

Gudstjänster finns under veckorna, fira gudstjänst med kärlek och evangelium, dela bröd och vin.

Resor till  spännande platser och läger bla till Taizé för våra unga ledare och konfirmander som är årets grej och händelse!

Som du märker finns det något för alla tror vi och vi vill verkligen erbjuda mötesplatser och gemenskap, vi vill också satsa på fördjupning och nya inslag. Församlingen räcker ut handen. Är du hemma så är Du/ni välkomna att använda din/er kyrka! Ta gärna med din familj, granne! Församlingen längtar efter att mötas!

Du hittar mera på vår hemsida:

#lerumsförsamling,  som du märker så kan du instagramma och hitta mera bilder. //Susanne Lindström, församlingspedagog

Den äldsta är ändå 98 år i bibliodramat!

 

 

33333

Lerums församling har under 1,5 år varit aktiv och erbjudit bibliodrama vid många olika tillfällen och konstellationer. Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Bla så har vi haft formen på ett äldreboende var 14:e dag där en grupp anmält sig och varit med. Formen har varit anpassad. Det handlar mycket om att utforska, utmana och upptäcka på nytt. Vi har kombinerat formen som bibliodrama men med frälsarkransen som innehåll. Varje gång har haft sin pärla och det har varit bra. Det har också blivit ” det goda samtalet”. Viktiga frågor och funderingar har tagits upp och blivit synliga under alla gånger. Bara för att man är gammal så tappar man inte känslan och vill utvecklas. 

Ämnen som varit viktiga har varit: Förväntan, vad bibeln har betytt och betyder idag, det här med ensamhet, vad väcker tystnaden för känslor? Hur hanterar vi tystnaden, den valda eller påtvingade, tystnad på rummet, vad gör det med mitt liv. Att sitta tillsammans med andra och bara vänta, ingen säger något, eller orkar dra i samtalet. Att tystnaden också kan vara möjlighet till bön. Teman kring kärlek och relationer har varit viktiga. Ja gruppen möts och vill fortsätta med det. Det är känns stort att få dela med deltagarna och få leda dem i samtalet.

Ordet Bibliodrama kan låta läskigt, roligt, konstigt, fantasifullt, farligt, främmande, fjantigt eller förfärligt spännande. Det bästa med Bibliodrama att det är just alltihop och mycket mer! Framförallt kan det skapa nya inre strukturer för lärande och utveckling! Det mod som krävs är en anmälan och ett utforskande och nyfiket.

 • Bibliodrama
 • … är något som skall upplevas – inte visas upp.
 • … bjuder in deltagarna till ett bibelstudium  för hela kroppen och alla sinnen.
 • … bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation.  Här tas leken på fullt allvar.
 • … är ett kreativt utforskande som bygger på nyfikenhet och skaparglädje genom olika uttrycksformer.
 • … uppstår i mötet mellan text och deltagare, där gemensamma upplevelser och den enskildes livs-erfarenheter ses som en tillgång.
 • … ger insikter om texten genom att låta deltagaren vara i texten. Ordet får liv.
 • … kräver inga förkunskaper.

Den 8 juni erbjuder vi en heldag med bibliodrama

Upptäck Bibeln på nytt 

Vi kommer att befinna oss i årets vackraste tid och Bibliodramat
kommer att landa i skapelsen.

Temat är den gröna pärlan i Frälsarkransen,som är ny och som lanserades 2015 i samband med 20-årsjubileet av Frälsar-kransen.De tre små hemlighetspärlorna i kransen, där den första är milt grön likt de första groddbladen och de andra två vita, symboliserar, drömmar, böner, förundran och önskningar. Vi kan utlova en dag med mycket färg och glädje! Så vill du pröva finns möjligheten!

Du hittar mera på vår hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama-i-sommarsida!

/Susanne LIndström församlingspedagog och bibliodramaledare

 

 

Röster från årets grupp stärker och ger hopp för att fler skall våga ta steget in genom dörren.

11150706_10152928133788920_3592112505931741725_n

Livet är lite som en vandring och på vägen finns…

…Frågor, funderingar, motfrågor, andra synpunkter, nya infallsvinklar. Samtalet böljar fram och tillbaka, ibland följt av eftertänksam tystnad. Tills någon igen kommer med en ny tanke, ett nytt perspektiv. Ja så går det till i katekumenatgruppen.

Vi kommer att träffas varannan vecka början i september. Vi hoppas bli ett gäng i olika åldrar, med varierande bakgrund. Det vi har gemensamt är att vi har bejakat våra frågor och längtan, vill samtala om livsfrågorna och vill veta mer om kristen tro. Vi gör vandringen som grupp, men i gruppen finns utrymme för var och en att fundera, pröva och mogna i egen takt. Vi är kopplade till församlingen som ber för oss och vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen.

Min väg -din väg – Guds väg

Vi börjar i våra egna frågor och samtalar om dem, vi läser bibeln, söker svaren och delar våra erfarenheter och berättelser, vi är inte främmande för frågor, tankar, tvivel och vår tro. Guds berättelse går hela tiden in i våra berättelser. Gud finns med i samtalen och ger oss den tid vi behöver.

Gruppen kan fungera som en förberedelse för dig som inte är döpt eller konfirmerad. Du som är döpt och konfirmerad är förstås också varmt välkommen, kanske har tankarna på tro dykt upp senare i livet. Kanske längtar du efter att pröva att sätta ord på den tro du innerst inne har, då är du välkommen att vandra med oss. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är självklart också välkommen att vara med.

Själva ordet katekumenat är inte lätt. Samtidigt är det intressant att den reaktionen kommit främst från människor som själva är aktiva i församlingen. De som gärna vill vara med i en katekumenatgrupp har i stället nyfiket frågat vad det handlar om. Lite så där som jag frågade vad pilates, thai chi eller chi gong var då jag hörde om dem första gången. Katekumenatet, som har sina rötter i urkyrkan, är också gångbart på många språk.

Vi erbjuder en  ”PRÖVA-PÅ-KVÄLL” den 9 september i Aspenäs kyrka kl. 18.30–20.00

”Pröva-på-kvällen” är ett tillfälle för dig att få veta mera om vad katekumenatet är och hur det fungerar. Du får pröva på hur en samling skulle kunna vara. Du får möta oss i ledargruppen. Det är en möjlighet att inspireras att vilja fortsätta eller så upptäcker du att ”nej det var inget för mig. ”Välkommen – se, testa & upptäck

11220815_10152928133748920_7767788035191450911_n - Kopia11114733_10152928133813920_7865869015769858016_n

Både mina egna erfarenheter av katekumenatgrupper och de erfarenheter andra delat stärker min tro på katekumenatet. Det tar vuxna och vuxna människors frågor på allvar, det är en lågtröskelverksamhet och det ger människor möjlighet att tillsammans fundera på de stora frågorna.

Röster från årets grupp stärker och ger hopp för att fler skall våga ta steget in genom dörren.* Röster: Det har varit en dragningskraft, jag ville dit och när jag var där kände jag att det rofullt!  Att få dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och dela tro med varandra är stort. Jag har känt att jag har bidragit och respekterats för det! Nu vågar jag gå på de vanliga bibelstudierna, jag reflekterar och vågar ställa frågor.

/Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

Det är dags för årets dopfest

Nu har vi fått vara med om detta! Vilken succé det blev! Man vet aldrig hur det kommer att tas emot när man erbjuder och planerar för saker. Men i söndags så var det dags för årets dopfest.

Alla som hade döpts under 2014 blev inbjudna med en personligt brev. Barnkörena hade tränat musikalen festen ett tag. Fikat planerades med bakelser och kaffe och saft. Många engagerades, alla ville liksom vara med den här dagen för att alla ettåringar och deras familjer skulle känna sig välkomna.

Vart skall vi ställa barnvagnarna? Vi måste ha två in och utgångar. Vi behöver många händer och fötter som stöttar upp. En härlig logistik och ett gott hjärta. Blåsa upp hjärteballonger med texten ” ALLTID ÄLSKAD” passade väldigt bra den här dagen.

11071025_729464543834106_3701292318100488974_n

Alla dophängen som delades ut under dopen under året och som sedan har hängt i dopträdet plockades ner och sorterades i högar och det lättaste blev det i den månad som man hade döpts i.

Över 360 personer dök upp! Gudstjänsten blev en fantastisk mötesplats och jag tror att nästa inget ögat var torrt. Barnkörerna var i olika storlekar och alla åldrar och de minsta fick agera änglar i den här kontorsvärlden att jobba på kontortet där man döpte barn. Det härliga var också att alla generationer fanns med och det kändes så stort och heligt att få uppleva detta tillsammans.

Kalaset efteråt blev också verkligen det där stora extra som man kan leva på länge, att mötas på ett uppsluppet sätt. Vi servades fika både inne och ute, det var så mycket folk så vi fick ta till allt vi hade. Vi har varit många som har jobbat med den här dagen och vi är glada över att få uppleva den. Dopuppföljning och vikten av dopets betydelse har vi fått smaka på. Det är stort. Tacksamhet!

/Susanne Lindström

10606538_729464503834110_4114223720370530053_n 11008431_461208370693566_6223241005307127956_n

 

Att rensa och hitta något med nya ögon

Ibland får man lite tid över, då gör man sådant som kanske inte gör i första hand. Vi har den stora förmånen att en av våra ideella medarbetare är en erfaren och duktig bibliotekarie och hon ville vara med och göra i ordning församlingens referensbibliotek. Vi har haft våra böcker spridda i många lokaler och inte haft någon som helst samordning.

Vi hade väl olika kriterier som:

 • En bok som man använder dagligen och ofta eller som man upplever som väldigt egen och personlig då kanske man skall ha den på sitt kontor.
 • Det finns böcker som alla behöver någon gång då är de satta i referenshyllan.
 • Våra ideella medarbetare uppmuntras också att låna ur referensbiblioteket.

Uppdelningen fick vara: Praktisk teologi, poesi, uppbyggelse, etik, bönböcker, sociala frågor, handböcker, gudstjänst, ideellt arbete, biblar och psalmböcker,  exegetik-bibelstudier, konfirmand,  barn/unga, psykologi /pedagogik, frälsarkransen, blandat, kyrklig administration och församlingsarbete.

Va lustigt det är att när man väl börjar sortera och vrida och vända så får böckerna ett nytt liv och man ser dem med ett annat ljus.  Det var också många böcker som rensades ur och hamnade i bokhimlen. Det skall vara lätt, enkelt och förståligt så nu hoppas vi att denna ordning blir fungerande och att läsande ökar!

Glädjen är stor bland alla, att jobbet är gjord och nyfikenheten  sprider sig när de får ett mail om nyheter i referensbiblioteket.

Det är viktigt med böcker, det är viktigt med kunskap och det är viktigt att få reflektera.

 

Att få börja året med bön och förbön känns helt rätt.

 

image

Januari rullar på och vi har haft fullt upp med planeringar och inför allt…

-Det är nått som vi lägger mycket tid på: planeringar och förberedelser!

Det här året kommer bli ett händelsefullt år med glädje och sång. Bla så har vi ett speciellt musikår i år, det är  ett pampigt Bachår i Lerums kyrka och det är ju inte det vanligaste att ha! Det är många konserter som är planerade och musiklivet växer och frodas. Musikerna är överglada och församlingen njuter. Det är gott att veta!

Sen är det också ett frälsarkransår även i Lerum och det kommer upplevas och göras på många sätt, pärlcaféer, gudstjänster, skapande verksamheter, bibliodrama, i barngrupper mm. Det är många som bär frälsarkransen om sina handlederboch det får vara ett redskap i bönen. Det skall bli spännande att få upptäcka den gröna pärlan, och det var just det, skall vi upptäcka den eller skall vi ta den gamla kransen? Jo vi får också upptäcka den gröna!

IMG_6220

Året började med att vi har skrivit ett samabetsavtal med studieförbundet Sensus och då är nästan all vår verksamheter och händelser berörda, det skall bli spännande att få se det växa.

After school, hobby och fixarna,  sjung och lek, filmcafe, tjejgrupp, ungdomsgrupp, församlingens körtrappa, förskola, Agera –fotoutställning.

Föredrag om det nya Europa inte för alla! Samtal och bibelstudiegrupper, meditation, beröringspunkt, katekumenatet, vardagsbio, dopsamlingar, Mariagrupp, komp.band, gudstjänster. Det är många samtal för våra diakoner. …..Ja det är mycket gott som händer och sker i församlingen, det är puls och den slår ibland fort och ibland långsamt.

Det är en församling som sprudlar av liv…Vi är absolut inte perfekta och det finns mycket att göra och fundera kring, men det är liv och rörelse…Att få ta emot att Gud är god och att i böneatmosfär hämta det goda Gud vill med våra liv det är härligt att få vara församling i Lerum.

Tack!

Susanne Lindström, församlingspedagog

Som en gåva att förvalta!

Det börjar bli slut på 2014 och dopteamet i församling har satt sig ner för att se hur och vad som hänt under året.

Vi startade med vårt nya doparbete i april i år och det har varit en spännande resa. Det har varit stort att få vara med i sammanhanget i samband med dopen.Det är fint att få dela tillsammans med faddrar och familjerna. Så stort att få dela och göra det tillsammans. Det känns viktigt och på riktigt!

Dopträffarna har varit en succé!  Oftast upplevs de som en ”mingelkänsla” där ett härligt myller av liv, gemenskap, fika, stilla, rörelse, musik och dopet får vara i centrum.

 • Vi vill utöka med att ge möjligheter till föräldrar och dopfamiljer att dela med sig av sina dopberättelser. Att vi aktivt tillfrågar och gör det synligt.
 • Vi upplever redan nu att det blir ringar på vattnet resultat…Från att träffat dem på dopträffen till träffar i andra verksamheter och på byn, synligt!

Gång på gång sker mysteriet kring dopet i vår församling, Det välkomnas en ny människa in i församlingen. Man blir döpt in i Kristi gemenskap och till ett liv i gemenskap med församlingen. På vilket sätt får det betydelse och hur görs det synligt? Efter dopet tar livet en ny början.

Två frågor som vi haft med oss under tiden har varit:

 • Hur blir dopet ett tydligt erbjudande för alla?( Och hur kan vi sänka trösklarna?) 
 • Hur kan vi bli tydligare med att markera att det finns en fortsättning in i församlingen efter dopet?

Vi märker nu att vi är inte helt färdiga men vi har kommit en bit på väg. Att arbeta med dopet och dopuppföljning är verkligen en process. Det syns också i vårt medvetna arbete med dopet att det blir både synligt, ger kunskap och ger tillgänglighet.

Vi kommer att forsätta även under 2015 och då har vi justerat vissa saker och fortsätter att vara församling. Många är delaktiga arbetet före -gudstjänsten och efter. -Det är att vara en församling.

Som en gåva att förvalta!

2

 

Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer.

Kommer vi till dig som gav oss livet. Kommer vi till dig som gav oss livet. Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer. Det som sker i dopet gör oss trygga, det som sker i dopet gör oss trygga. Svensk psalm 383: 1-2

 3 klänning1

jag är med er_hogupplost10426139_366284683519269_2472664518073373029_n