Predikningar från Uppsala på YouTube

Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala är huvudkyrka i församlingen med samma namn. Den här hösten har man börjat dela med sig av predikningarna från kyrkan på YouTube.

Helga Trefaldighets församling delar webbplats med grannförsamlingen Uppsala domkyrkoförsamling. Den här länken leder till församlingarnas gemensamma webbplats Livet.nu.
Det är hoppfullt att märka hur det poppar olika sätt att använda de nya medierna runt om i Svenska Kyrkan. Ett exempel på en annan församling som använder YouTube är Lunds domkyrkoförsamling. Församlingen har två kanaler: Lunds Domkyrka och Ung i Lund

Mässa med Disneysånger

På söndag 25 oktober är det final på 30-årsfirandet i Böleängskyrkan i Umeå. Då firas en mässa med Disneysånger. Svenska Kyrkans tidning i Umeå heter Spira och berättar i sin nätupplaga att det kommer att sjungas sånger från Lejonkungen och Djungelboken. Sen blir det pannkakstårta och Doreen Månsson, känd från Bolibomba och sin pratshoweni SVT, kommer tillbaka till sin barndoms kyrka just den här dagen. Hela programmet här

Verktygdslåda för jobbet med arbetsmiljö

På senare år har arbetsmiljön i Svenska Kyrkan uppmärksammats. I första hand när det gäller de anställda medlemmarna i församlingarna. Flera exempel på dålig arbetsmiljö har lyfts fram i ljuset, inom Svenska Kyrkan och i massmedier.

Myndigheternas omfattande granskningar har visat att på en del håll har det varit riktigt dåligt ställt med arbetsförhållandena och människor har farit riktigt illa. Samtidigt har grundliga genomgångar visat att samtidigt i andra delar av Svenska Kyrkan fungerar det riktigt bra. Där är Svenska Kyrkan en god arbetsgivare.
Det finns fler än 2000 församlingar inom Svenska Kyrkan och fler än 800 lokala arbetsgivare. Den gemensamma nivån och ambitionen behöver höjas. Ett nationellt arbete som ska se till att det blir bättre i praktiken pågår. En särskild avdelning på Svenska Kyrkans webbplats öppnade tidigare i höstas. Här finns rikligt med fakta, mycket användbar information och en verktygslåda att använda sig av i församlingen.
Medlemmar som har Svenska Kyrkan som sin arbetsplats ser inte samma saker alltid, fast de arbetar nära tillsammans: Kalle ser lampor och bord, tunga lyft, dålig luft och trånga utrymmen framför sig. Olle ser vackra och vilsamma kontorsutrymmen och utemiljöer. Lisa tänker på samarbetet med arbetslaget, på kloka kollegor och på högar med arbete som inte hinner utföras. Stina tänker på stimulerande utmaningar. Pelle tänker på lagtext och paragrafer och att dokument ska finnas på arbetsplatsen. Så olika föreställningar kan man ha om arbetsmiljö.

Twitter från Kyrkodagar om folkyrka och demokrati

När Svenska Kyrkan i Sundsvall bjuder in till kyrkodagar om folkkyrka och demokrati borde det finnas en hel del att rapportera från den ljusa sidan. Planen är att Martin Garlöv deltar och twittrar från dagarna.

Fredag kl 15 talar Christian Braw med rubriken Kyrkorättens återupprättande. Lördag förmiddag kl 10 startar Marie-Louise von Bergmann Winberg sitt föredrag om mötet mellan demokrati och kyrka. Kl 13:30 talar Björn Vikström om folkkyrka i postmodern tid. Lördag kl. 16 börjar ett panelsamtal med fem av de kyrkliga partiledarna i kyrkomötet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Svenska Kyrkans Kyrkodagar i Sundsvall

Aktiva Gustaf Adolfs församling i Sundsvall inbjuder till Kyrkodagar 16-18 oktober. Temat ”Folkkyrkan och demokratin” är högaktuellt, så här bara några veckor efter kyrkovalet.

- Vi vill belysa frågor kring demokratin i Svenska kyrkan och kring uppdraget att vara en folkkyrka, säger kyrkoherden Stefan Nilsson.
Konferensens inledningstalare är stiftets biskop Tony Guldbrandzén. Efter honom talar prästen Christian Braw. Hans rubrik är Kyrkorättens återupprättelse. Andra dagen inleds med rubriken Mötet mellan demokrati och kyrka. Då talar professor Marie-Louise von Bergmann Winberg. Liksom den som som kommer efter henne i programmet Björn Vikström hör hon hemma i den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Innan det blir kväll ska ett panelsamtal mellan ledarna för de kyrkopolitiska partierna klaras av.
Hela programmet här. Sista anmälningdag igår fredag 9 oktober. Är du intresserad och vill komma med, gör ett försök och ta kontakt med församlingen tfn 073-27 10 115. Deltagaravgift: 350 kr

Konferens: Kyrkan är bättre än vi trodde

Fredag 6 november – lördag 7 november inbjuder Sollentuna församling till en konferens om församlingsutveckling i Kummelby kyrka med temat ”Kyrkan är bättre än vi trodde”. (Klicka vidare till en pdf med hela inbjudan) Prästen Gita Andersson skriver i inbjudan:

Kyrkan bättre än vi trodde! Det säger de som vid vuxen ålder kommit till tro på Jesus och fått en tillhörighet till församlingen. Och vi tror att det är sant! Vår erfarenhet är att när människor i tro på Jesus fungerar tillsammans i en gemensam längtan och riktning, då växer en ny tillit fram som blir en förändringsfaktor i både församling och samhälle. Kummelby är en distriktskyrka i Svenska kyrkan Sollentuna. Under de senaste åren har allt fler funnit en tillhörighet till kyrkan, främst genom Alphakursen som genomförts varje termin i tolv år. Tillväxten har lett till en utveckling av såväl gudstjänstliv som församlingsliv, ledarskap, strukturer och växtplatser för frivillighet. Av detta vill vi ge vidare!
Det hela startar med fika och registrering kl 9.00. En timme senare börjar det egentliga programmet. Gemensamma föreläsningar varvas med parallella seminarier. Deltagaravgiften är blygsamma 700 kr.

Satsning på församlingarnas kommunikation i Örebro

Svenska Kyrkan i Örebro sätter gör en extra satsning på kommunikation i år. Projektet kallas Kraftsatsning Kommunikation och har fått en egen blogg.

För lite mer än en månad sedan samlades församlingsmedarbetare till en Kraftdag om kommunikation. Inbjudna föreläsare var mr Storyteller Matts Heijbel, Värdskapets Katarina Bergström, författande informatören Rickard Bonnevier och den mångsidige teckenspråkstolken Rune Carlsson. Deras fyra föreläsningar finns på webben i strömmande videoformat.

Boknytt: Längta efter liv

Fredrik Modéus är präst i Svenska Kyrkan. I flera år var han kyrkoherde för Helgeands församling i Lund. Sedan några år är han tjänstledig från församlingstjänsten och tjänar Svenska Kyrkan som forskare. Och det han forskar på är församlingsutveckling. Nyligen kom han ut med boken Längta efter liv (Verbum).

2008 hade han samlat på sig 35 församlingar fördelade på Svenska Kyrkan tretton stift. Dem har han tittat närmare på. Han valde ut församlingar som hade samlat fler än vanligt till gudstjänst och hans bok bygger till stor del på vad engagerade medlemmar i Svenska Kyrkan anser om levande församlingsliv. Boken rymmer också Fredrik Modéus egna åsikter. Mixen gör boken läsvärd.
Boken bjuder på flera perspektiv och röster. Den har en inbyggd studiehandledning. Den framstår som höstens och vinterns mest angelägna bok för församlingar i Svenska Kyrkan.
Två begrepp som Fredrik Modéus användare ocj som gör boken särskilt intressant är äkthet (autenticitet) och genomskinlighet (transparens). Det äkta mötet låter sig inte placeras i fack, i en särskild bibelsyn eller fromhetstradition. Genomskinligheten är ett förhållningssätt till medmänniskor och världen som kan tillämpas av både ledare och medarbetare, som inte är könsbundet eller kopplat till ålder eller etnecitet.
Fredrik Modéus skriver:
I en tid då Svenska Kyrkan tycks osäker på sin identitet – och då behovet av arbete med ecklesiologiska (läran om kyrkan) frågor är stort – finns det en risk att man på alla nivåer förlorar sig i ett utåtriktat arbete genom vilket man försöker motivera sin existens. Behovet av inre samling, modet att göra det mest centrala och koncentrationen på just identiteten borde i stället stå högst på dagordningen.

Ett kapitel i boken ägnas åt mission. Fredrik Modéus använder begreppet ”missionsorienterad folkkyrka”. Och han skissar på ett intresseväckande sätt hur en sådan framtidsförsamling skulle se ut och arbeta.
Lyssnandets triangel, som en viktig sak för ledarskapet i församlingen, skriver Fredrik Modéus om i ett annat kapitel. En triangel av att lyssna till Gud, till sig själv och till andra människor.
I bokens tionde och sista kapitelmed titeln Vetekornets lag bjuder Fredrik Modéus på sex teser om församlingsväxt i Svenska Kyrkan.
Mer om boken här Köp den gärna hos Kulturbutik
Mer om Fredrik Modéus här

Änglarnas Dag

Idag är det änglarna som är tema för Svenska Kyrkans gudstjänster. Finns det änglar? Vad tror du?

Prästen och kyrkoherden Lars B Stenström är en lika flitig som läsvärd bloggare. Idag skriver han om änglarna. Han föreslår sina läsare att hålla lite extra noga utskick efter Guds sändebud:
Så håll lite extra nogrann utkik. Just i ögonvrån kanske ett ljusfenomen glimmar till? Eller möjligen kommer det gäster på besök. Då ska man vara extra uppmärksam – det kan vara änglar…

En psalm som sjungs i många kyrkor idag har nummer 167 Gud låter sina trogna här…
Bilden är hämtad från en kanadensisk webbplats med gudstjänstinspiration.