Twittrande församlingar är mer tillgängliga


Svenska Kyrkan i Göteborg är flera – väldigt många faktiskt – som tillsammans berättar om det som händer och sker hos dem i flera kanaler. Rätt nyligen har de lagt Twitter till sin ”verkktygslåda”. Så här ser det ut.

Svenska Kyrkan i Berlin twittrar också. Och många fler församlingar och aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan gör det.
Här är en lista. Kom gärna med tips om twittrande församlingar som borde läggas till listan. Mejla till bloggens redaktör Martin Garlöv.

Konfirmander på webben – mer än för rekrytering

Församlingar som använder webben för att berätta för unga om konfirmationsundervisningen de erbjuder blir allt vanligare och det är bra. På några håll har stiften tagit initiativ och erbjudit församlingarna större kampanjer, så t.ex. i Stockholm och Västerås. Ett nytt lokalt exempel på en församling som rekryterar med hjälp av webben är Ekerö församlng. Ett annat är Svenska Kyrkan i Örebro.

Positivt är att alltfler församlingar också använder nätet i konfirmandarbetet. Församlingarna i Säffle har en webbplats om 70 stegen, den metod de använder i sitt konfirmandarbete. I Lunds domkyrkoförsamling syns konfirmanderna och deras ledare på YouTube med egna kanalen Ung i Lund.
Marknadsföringskampanjer är för förstås inte det som avgör saken, utan innehåll i konfirmationsundervisningen och allra mest att uthållighet jobba med hög kvalitet. Härnösands stift har prioriterat konfirmanderna och konfirmandledarna i många år. Det har gett resultat. Stiftet stöder församlingarnas arbete med utbildning.
Du som vet om fler församlingar som använder webben i sitt konfirmandarbete, hör av dig till Livet i Svenska Kyrkan. Mejla bloggens redaktör Martin Garlöv eller skriv direkt en kommentar till den här bloggposten.

Biskop Antje skickade prostarna till IKEA

I Lunds stift har ett gäng medarbetare vandrat till IKEA för att se och lära, på uppmaning av sin biskop. Ett studiebesök som hos de två som SVT intervjuade väckte en hel del tankar. Mission completed?

Läs en artikel på stiftets webbplats. Här skriver en av stiftets informatörer Maria Lundström:
Några av de verktyg Ikea använder i sitt ledarskap är Management by Walking Around (att gå runt och möta personalen), SWOT-modellen för att identifiera styrkor och svagheter samt fyrarummaren för att komma i kontakt med känslor.
Man praktiserar On the Job Learning där var och en är ansvarig för sitt eget lärande. Man möts också i små grupper för att ge feedback och spegla varandra både vad gäller arbets- och privatliv, i så kallat Self-Managed Learning.
Tidningen Dagen hakade på reportaget i SVT och skrev om prostarnas studiebesök på IKEA.

Friare församling för att behålla medlemmar

Sten Dellby är en av många aktiva i den lilla församlingen Äspered i Skara stift. Han skrev en krönika i veckan som gick på Stiftets webbplats. Där berättade han om det stora steget att riva ett gammalt församlingshem för att bygga ett nytt. Och att det är i det nya församlingshemmet man samlas till gudstjänst mycket oftare än i kyrkan. Krönikan handlar också om de alltmer märkbara nackdelarna med en otidsenlig regel för medlemskap i Svenska Kyrkan:
Ytterligare vemod väcker insikten att vi har aktiva som har valt att lämna Svenska kyrkan.
För personer som gillar vår verksamhet, men som bor utanför församlingen, kan medlemsavgiften till en helt annan församling kännas tung. Man lämnar kyrkan och ger i kollekt en summa som motsvarar den medlemsavgift man sparar.
Bättre hade naturligtvis varit om man hade kunnat bli medlem i vår församling utan att behöva bo här. Det är därför synd att kyrkomötet avslog motioner som syftade till friare församlingstillhörighet.
Det är klart att det var en helt annan sak i den gamla enhetskulturen där Svenska Kyrkan nära nog hade monopol och i en tid när människor bodde och arbetade på samma fläck, många gånger livet igenom. Men idag 2009 ser verkligheten annorlunda ut. Känslan av tillhörighet behöver bekräftas. Valfriheten behöver öka.
Äspereds församling ingår i Toarps pastorat. Det nya församlingshemmet invigdes i år, sista helgen i augusti. Gudstjänst och verksamhet bygger här på visionen om öppna dörrar mellan allt och alla. I församlingen finns en EFS-förening.

Lunch och andlig spis


Källa: GP

Med start idag tisdag 10 november inleddes en konferens i Göteborg, med temat Den Goda Staden. Till lunchen som får ätas inne i Domkyrkan talade en landshövding, en chefredaktör och en kommuntyrelseordförande under den gemensamma rubriken ”En kvart om staden”.

- Deras uppdrag är att tala en kvart om staden ur sitt perspektiv. Det kan vara deras visioner, farhågor eller erfarenheter, säger Jonas Eek, domkyrkoteolog.

Imorgon onsdag är deltema är Knark och Kultur. Då talar Britta Broman från Stadsmissionen och Mattias Andersson från Backateatern. På torsdagen undrar talarna om Gud är hemma Genusforskaren och f d kommunalrådet Kerstin Alnebratt och den engelske teologen Chris Baker står för prat en kvart var, med start kl 12 i domkyrkan.

Christopher Baker, präst, teolog och forskare från Storbritannien, ger ett seminarium om kyrkans utmaningar i staden, om urban religiositet och postsekulär ecklesiologi. Han utgår från sin forskning, bland annat presenterad i hans senaste bok The Hybrid Church in the City (2007).


.

Kyrkbänken i Mörby centrum


Danderyds församling har släpat en kyrkbänk till Mörby Centrum. Bloggen Herregud & CO var på studiebesök och provsatt kyrkbänken tidigare i år. Läs här och se fler bilder.

Det behövs inte så stora installationer för att markera den kristna församlingens närvaro i det offentliga rummet – likaväl som i det halvoffentliga som ett kommersiellt affärscentrum är.

Andra församlingar i landet syns också med diakoner och andra medarbetare i lokala köpcentrum, t.ex. i Partille och Marieberg (Örebro).

Känner du till fler exempel. Berätta om dem för redaktören.

Lunds domkyrka utan stolar

Kommande helg är Lunds domkyrka extra värd ett besök. Då är det tömd på stolar och bänkar. Fredag 13 november bärs alla stolar ner i katedralens krypta. Att se Lunds domkyrka med ett rent golv utan alla stolar blir en resa bakåt i tiden, för bänkar och stolar i mängd är ett relativt sent påfund i kyrkorna.
Anledningen till den stora ommöbleringen är ett stort Taizemöte från fredag till söndag.
Tidningen Dagen rapporterar
Gå till din egen kyrka och tänk dig den utan stolar och bänkar. Annorlunda? Lockande?
Händer det något med rummet, så händer det något med människorna i rummet och med gudstjänsten.
Ska det hända något med gudstjänsten, ja då behöver det säkert hända något med människorna som ska fira gudstjänst tillsammans. Och med rummet de är tillsammans i.