Måndagssamtal för unga utan bokning

Svenska Kyrkans församlingar i Örebro har ett gemensam Diakonicentrum. Varje måndag från kl 14 och fram till kl. 20 finns det vuxna här som tar emot ungdomar för samtal.

Och Måndagssamtal är det verkligen varje måndag, även om det skulle vara en röd dag i almanackan. Den som vill komma och snacka behöver inte boka tid i förväg, men vill man bestämma innan så går det också. De vuxna som ställer upp som samtalspartners presenterar sig på webben. Måndagssamtal har en grupp på Facebook.

För ett par år sedan genomfördes en undersökning i Örebro om av vad som finns för den som är ung i staden. Den visade att det fanns behov hos unga människor av att gå någonstans för att få samtala. Och det på ett sätt som inte skulle känns svårt och man skulle slippa behöva beställa tid och vänta länge på tid på samtalet. Det var för att möta behovet som Svenska Kyrkan i Örebro startade Måndagssamtal.

Alla döpta under året och faddrarna välkomnas till Dopets Söndag

Under ett år döps 80 barn i Barkåkra församling. På Kyndelsmässodagen bjuds de tillsammans med familj och faddrar till kyrkan, berättar Helsingborgs Dagblad
.

De som döpts under året får komma fram i kyrkan får en liten gåva av församlingen. Efter gudstjänsten blir det en fika i vapenhuset. Församlingens bokbord har fyllts på med böcker som kan ge stöd och inspiration för undervisning om dopet. På sin webbplats skriver församlingen om dop av barn:


Dop sker vanligtvis i Barkåkra kyrka. Dop kan även ske på annan plats t.ex. Luntertuns kyrkoruin. Dop i kyrkan sker i regel vid någon av våra gudstjänster på söndagarna. Det finns också möjlighet till dop vid särskilda dopgudstjänster på vissa lördagar.

Flest gudstjänstdeltagare i domkyrkan i Lund?

Lunds Domkyrkoförsamling har sammanställt räkningen av gudstjänstleltagare i sin katedral 2009. Glädjande siffror. Nästa 85.000 deltagare i gudstjänster och musikevenemang blev det, berättar församlingen på sin webbplats.En vanlig vecka firas ungefär tjugofem gudstjänster i Lunds domkyrka. Församlingens informatör Rickard Bonnevier säger:

Gudstjänsten på söndag förmiddag är fortfarande den enskilda gudstjänst som samlar flest deltagare, närmare 14.500.

Ja, det finns nog bara en annan kyrka i Svenska Kyrkan som kan ha fler deltagare i sina gudstjänster och musikevenemang under ett år, och det är Uppsala Domkyrka


Dagen och Svenska Kyrkans Tidning skriver om de många gudstjänstdeltagarna i Lund.

Uppåt i Kiviks församling

Kyrkoherden i Kiviks församling på Österlen i Lunds stift tror på upprepning. För Ystads Allehanda förklarar han och jämför högmässan med ett Friskis&Svettis-pass.

Jag tror mycket på återupprepning. På ett träningspass utför du samma rörelser gång på gång vilket gör att du blir mer bekväm. Kommer det in en ny deltagare har den personen lättare att dras med när han eller hon ser att de andra redan kan. Samma sak gäller för en gudstjänst.

Kiviks församling hade fler gudstjänstdeltagare 2009 än något annat år sedan Svenska Kyrkan blev fri från staten.  Kyrkoherden Per Frostensson leder en församling med högmässan i fokus. Och det engagerar. Han beskriver mässan som en rituel lek, som inte är prästens soloföreställning. 

På församlingens webbplats står det: Livet i Kiviks församling blir aldrig omodernt. Nu gör vi vårt 850 år.

Kiviks församling bildades vid årsskiftet2002 genom en sammanläggning av de tre medeltida församlingarna Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby. I församlingen finns tre kyrkor, Ravlunda och Vitaby anrika medeltidskyrkor och Södra Mellby ljusa och rymliga 1800-talskyrka. På sommaren öppnar man också Kiviks kapell, ett stenkast från Östersjön.

Att se alla som kommer

I förhållande till medlemstal är det försvinnande få – men relativt sett är det storslaget. De flesta kommer eftersom vår gudstjänst är liturgiskt rik. Med rik liturgi följer att det blir visuellt, fler sinnen tas i bruk. Den rika gudstjänsten fungerar som goda skäl för att vara där- samma motivering som andra använder för att slippa komma dit.

Citatet är hämtat från bloggen Stillsam, som skrivs av prästen Lars B Stenström i Örebro. Han är kyrkoherde i en församling som samlar fler till gudstjänst än av som är vanligt i Svenska Kyrkan. Söndagens högmässa i Olaus Petri kyrka väcker känslor. Människor dras hit och en del känner sig inte hemma och är kritiska. Läs hela hans inlägg här, där han konstaterar att de som inte deltar i gudstjänsten ofta är de som har mest invändningar.


Olaus Petri församling är en av de 30 församlingar som ingår i det forskningsprojekt som en annan präst, Fredrik Modéus arbetar med. Ett projekt som ska mynna ut i hans doktorsavhandling. Redan har han gett ut boken Längta efter liv. Förra helgen talade Fredrik Modéus på POSK Kyrkodagar i Uppsala. Se och hör honom tala här:


 


Ett bra ställe att handla böcker till bra priser är Kulturbutiken. Längta efter liv kostar här i skrivande stund endast 177 kr + 19 kr porto.

Ett nytt nätverk för Livet i Svenska Kyrkan

För ett par dagar förgrenade sig bloggen Livet i Svenska Kyrkan i ett försök med ett nätverk på internet. Och det med hjälp av ett gratisverktyg som heter Ning.

Det är den här bloggens redaktör Martin Garlöv som tar sig för att testa intresset och viljan bland aktiva i Svenska Kyrkan att bidra med eget material och finna nya kontakter med andra som vill kyrkan väl och har tagit på sig uppgiften att bygga nytt och bygga vidare.

På nätverksplatsen Livet i Svenska Kyrkan registrerar man sig utan kostnad som medlem och kan lägga upp aktiviteter i en gemensam kalender, dela med sig av länkar, skriva notiser, publicera bilder och videor. Och ta kontakt med varandra för att ställa frågor och bjuda på kunskaper och erfarenheter.

- En förebild för mig är det katolska medienätverket SQPN och en av deras mest drivande krafter prästen
Roderick Vonhogen, säger Martin Garlöv. Jag kommer att behöva en hel del hjälp från medlemmar i vårt nya svenskkyrkliga nätverk innan jag närmar mig vad SQPN och fader Roderick åstadkommit.

Det återstår att se om Livet i Svenska Kyrkans test av Ning kommer att dra till sig medlemmar, eller om samma verktyg kommer att användas av andra grupper inom Svenska Kyrkan som vill få fart på sitt nätverkande.

-Jag tänker på diakonerna med sin webbplats diakoni.nu eller församlingspedagoger som använder Facebook. Och det finns webbplatser för musiker, ekonomer, administratörer och många fler kategorier av medarbetare inom Svenska Kyrkan. Men det är inte så många som på ett enkelt sätt gör att medlemmarna själva kan bidra med innehållet. Och det är ju vad Web 2.0 och sociala medier handlar om.

Några av de webbplatser som Martin talar om finns listade till höger på den här bloggen. Vad borde läggas till? Kontakta martin.garlov@svenskakyrkan.se och berätta vad du saknar.

Biskop Hans-Erik vill ha livsnära gudstjänster

I slutet av förra året talade biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs stift allvarsord med stiftsfullmäktiges ledamöter, då de hade sitt första möte efter kyrkovalet. Han talade om en kris för gudstjänstlivet i stiftets församlingar. Det han sa har gett många reaktioner.

På nätet och i några av lokaltidningarna i stiftet har gudstjänstlivet och biskopens ord debatterats. Nu går han själv in och kommenterar i Södermanlands Nyheter. Han skriver:

Jag välkomnar ett samtal med stiftets församlingar hur vi skall finna lämpliga gestaltningar av gudstjänstlivet, så att vi får än mer levande gudstjänster. Mycket trohet och uppriktigt engagemang finns redan och erfarenheter behöver delas. Därför kommer jag att inom kort påbörja ett samtal kring gudstjänstlivet i stiftets församlingar, där också möjligheter öppnas för försök av olika slag, inom ramen för den grundläggande ordning som alltid bör finnas i en gudstjänst: Samling, Ordet, Måltiden och Sändningen, en grundordning som återfinns genom århundraden i alla de stora historiska kyrkorna.

Biskopen berättar om att det pågår en översyn och omarbetning av de samlade ordningarna för Svenska

Kyrkans gudstjänster i kyrkohandboken. Ett arbete som ska leda fram till nya ordningar 2014.

På POSK Kyrkodagar 23-24 januari talade en av de som nu arbetar med kyrkohandboken, prästen och prästutbildaren Lena Petersson. Se och hör hennes föredrag här på nätet. Gå till Bambuser och POSKs egen avdelning här. Det krävs inget annat än en vanlig och valfri webbläsare för att se och höra.

En bra sammanställning av information om Kyrkohandboksgruppens uppdrag och arbete finns hos POSK. Från den artikeln flera länkar vidare till mer information. En del att läsa direkt på webben, annat att ladda hem som pdf:er.

1000-tals kyrkomedlemmar utbildas för styrelseuppdrag

Den här våren sätter sig många medlemmar i Svenska Kyrkan på skolbänken. De är nyvalda till uppdrag i församlingarnas beslutande organ och behöver skolas in. Eller så har de varit med ett tag och önskar påfyllning.

På olika sätt stöder stiften församlingarna med utbildning. I Lunds stift kommer upp emot 400 att delta i stiftets satsning. Biskopen Antje Jackelén är själv engagerad och säger:

Svenska Kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Dess utveckling har stor betydelse för vårt samhälle. Kyrkan förvaltar landets mest omfattande kulturarv och den är en självklar plats för glädjens och sorgens högtider lika mycket som för vardagsmöten och samtal.

I Lunds stift är utbildningen uppdelad i en seminariedel och en studiecirkeldel,och tar upp kyrkoordningen, begravningsverksamheten, arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi, internationella frågor och  kommunikation.

Kyrkorådet är arbetsgivare och med uppdraget som förtroendevald följer ett stort ansvar. Dessutom handlar det om att möta förväntningar och krav från anställda och medlemmar. Därför är denna utbildning viktig för både nya och gamla förtroendevalda,

Så säger en av de kursansvariga, Lena Simonsson-Torstensson, kanslichef på stiftskansliet i Lund. Den första seminarierdagen hålls redan imorgon 28 januari i Malmöö. I februari samlas förtroendevalda i  Hässleholm och Helsingborg. Mer om Lunds stifts utbildningar i en pdf här.
I Karlstads stift har man räknat ut att de 88 församlingarna tillsammans har  106 beslutande organ med 1.568 ledamöter, plus ersättare. Och man vet att en stor andel är  är nyvalda för mandatperioden 2010-2013. På sex olika ställen i stiftet samlas de nyvalda till upptaktsfest för att dela tankar om det gemensamma uppdraget som kyrka i Karlstads stift, fira gudstjänst och lyssna till föredrag av biskop Esbjörn Hagberg på temat ”Vår gemensamma framtid”. Redan i lördags 23 januari hölls den första upptakten i Mellerud.
I februari blir det  utbildningsdagar och i mars seminarier på temat Styrning och ledning – Att vara förtroendevald i en föränderlig tid. Sen återkommer man till hösten med fördjupningsdagar om Svenska Kyrkans tro och tradition, om att vara ledamot, att vara arbetsgivare, att arbeta fram vision, mål och församlingsinstruktioner, om ekonomi i församlingen, om begravningsfrågor och ansvaret för gudstjänstlivet.
Stockholms stift samarbetar med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation i sitt utbud av kvällskurser, med start i mitten på februari. Fyra föreläsningar fram till i april kommer man att hinna med.

Uppsala stift kallar sin utbildning för förtroendevalda för DAGS och ger grunderna för nyvalda: kunskap om Svenska Kyrkans organisation och insikter och verktyg för uppdraget i kyrkan. DAGS står för demokrati, ansvar, gemenskap och strategi. I sin inbjudan skriver man:

Som förtroendevald har du del i ansvaret att utveckla verksamheten i din församling. Det förutsätter kunskaper på flera olika områden. Vi kommer att arbeta med församlingens uppdrag ur olika perspektiv samt att fira gudstjänster där vi fördjupar oss lite mera i några av gudstjänstens delar.

På den rikskyrkliga webbplatsen har man samlat mer information om stiftens olika utbildningar för de valda medlemmarna. Stiften samarbetar nästan alltid med Svenska Kyrkans studiefurbund Sensus, som själva berättar om sitt bidrag till utbildningen av de valda på sin webbplats. De böcker som används i kurser och studiecirklar kommer oftast från Svenska Kyrkans förlag Verbum.

Kyrkodagar i Uppsala sänds på nätet

23-24 januari 2010 samlar föreningen POSK till Kyrkodagar i Uppsala. Prästen och chefen för Stadsmissionen i Stockholm, Marika Markovits kommer och talar. Det gör också prästen och läraren för Svenska Kyrkans prästutbildning i Lund, Lena Petersson och prästen och forskaren Fredrik Modéus. Deras föredrag filmas och sänds på nätet med hjälp av Bambuser.

Hela programmet för de Kyrkodagar som Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan hittar du här. Temat för dagarna är Nyvald – Omvald. Det handlar om att nätverka med andra förteroendevalda i Svenska Kyrkan, att få inspiration och kunskap om vad som händer och är på gång, i Svenska Kyrkan och i POSK. Men framför allt att komma tillsammans och få fira gudstjänst tillsammans – i tjänst som förtroendevald och i gudstjänsten.

Fler inspirerande möten i Svenska Kyrkan under 2010 hittar du här

Många mötesplatser

Viktigast är mötesplatserna i hemförsamling. Söndagsmöten och vardagsmöten. För som biskop Martin Lönnebo sagt: Man måste ha ett hem för att kunna resa bort.

Att resa bort kan ge inspiration, kan ge nya perspektiv, ny kunskap och nya kontakter. I Svenska Kyrkan erbjuds över hela året många mötesplatser. Stiftsvisa möten och olika slags riksmöten. När dessa rader skrivs in i bloggen är det mindre än två dagar innan POSK inleder sina årliga Kyrkodagar. Denna gång i Uppsala.

Kyrkodagar skulle man också kunna kalla det veckolånga möte som för andra året i rad hålls i Visby: Gotlands Kyrkvecka 30 juni till 4 juli 2010. Visby domkyrkoförsamling och Visby stift står som värdar för veckan. Uppslutningen från flera kyrkliga riksorganisationer och organ är god: Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, Ideellt Forum, Sigtuna folkhögskola och Svenska Kyrkans eget bokförlag Verbum. Veckan har också stöd av rikskyrkan (Svenska Kyrkan på nationell nivå, som kansliet i Uppsala också kallas).

Ledningen för Visby Kyrkvecka beskriver själva syftet med mötet så här:

• vi vill skapa en mötesplats för dig som:
• känner ett engagemang för kyrkans framtid
• vill utmana och utveckla verksamheten
• känner ett ansvar för kyrkans roll i samhället

Det blir tid för diskussion, inspiration och reflektion. Du är välkommen själv, med församlingens ledningsgrupp, kyrkorådet eller hela arbetslaget. Ta chansen att vara med i ett forum där centrala ämnen för kyrkan diskuteras, analyseras och ställs på sin spets!

Hitta fler möten i den här sammanställningen. Skicka gärna information om fler öppna mötesplatser i Svenska Kyrkan under 2010 till Livet i Svenska Kyrkans redaktör martin.garlov@svenskakyrkan.se