Påskmässa via internet

Nätten till påskdagen leder biskop Esbjörn Hagberg en ekumenisk påsknattsmässa på Svenska Kyrkans Ungas påskläger i Sandviksgården i Edane. Mässan firas via Skype tillsammans med en församling i stiftet Rio
Bamba i Ecuador.

Ungdomar i Karlstad stift har sedan mer än 30 år ett samarbete och gemenskap med unga i den romersk-katolska kyrkan i stiftet Rio Bamba i Ecuador.

Mässan start vid midnatt svensk tid och då är klockan fem på eftermiddagen i Ecuador. Den katolske biskopen Victor Coral leder mässan från Ecuador.

Läs mer: Svenska Kyrkans Unga i Karlstad stift

Böner med sms i gudstjänst i Umeå

Förra söndagen sände Sveriges Radio P1 en gudstjänst från Carlskyrkan i Umeå. Det var direktsändning och för fösta gången inbjöds gudstjänstdeltagarna (både de i kyrkan och de som lyssnade på radio, får man anta) att sms:a böner som användes i de pågående gudstjänsten. Och det kom tolv böner.

Carlskyrkans bönemobil var ingen engångsgrej. Tanken är att gudstjänstbesökare även i fortsättningen ska kunna sms:a sina böneämnen under pågående gudstjänst. Personer som är ansvariga för förbönen håller kolla på meddelandena till bönemobilen.

– Mobilen är tänkt som ett alternativ till bönelappar, berättar prästen Mats Bohman för Svenska Kyrkans tidning i Umeå, Spira. Han rekommenderar även församlingens webbplats där man kan skriva in böner.

Carlskyrkan är en distriktskyrka inom Ålidhems församling och en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlands-stiftelsen, där EFS missionsförening i Carlskyrkan med 140 medlemmarn har ansvar för det löpande arbetet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nordisk Kyrkorumskonferens: Det heliga idag. Behöver Gud ett rum?

I samtiden söker många hjälp för att tolka livet, för de heliga, för stora upplevelser. Nordkalottens folk har bott nära element. Sambandet mellan naturen och den heliga har varit centralt för både samer och andra folk i norr. Kyrkan har ofta varit kritisk distans till befolkningen sätt att relatera till det heliga på. Men genom nya värdebaserad, ekologiska och andra utmaningar har delar av ursprungsbefolkningarnas attityder och föreställningar fått ny aktualitet.


På konferensen ställer frågan hur kyrkan bidra till fred i världen? Människor söker efter efter det heliga. Är Gud i naturen, i tältet eller i kyrkan? 27-30 maj 2010 Nordisk Kyrkorumskonferens i Tromsö

Församlingar tillsammans på Södermalm tillsammans på webben

Stockholmska Södermalm är det gemensamma territoriet för de fyra församlingarna Högalid, Katarina, Maria Magdalena och Sofia. Tillsammans kommunicerar de med församlingsmedlemmar och många fler på Södermalm och i vidare kretsar med gemensamma webbplatsen Himmel och jord. De gör också en gemensam tidning som delas ut till alla hushåll med gratistidningen Södermalmsnytt. Tidningen har samma namn som webbplatsen.


Webbplatsen Himmel och Jord rymmer också de fyra församlingarnas gemensamma kalender för söndagens gudstjänster och veckans aktiviteter.

Svenska Kyrkan i Lund får ett nytt domkyrkoforum

När Lunds Domkyrkoförsamling nu bygger ett nytt domkyrkoforum kan det följas på en ny webbplats. Byggd med det flexibla blogg- och webbverktyget WordPress.

Domkyrkoforum ska bli en plats för möte och dialog, en plats där mångfald ryms. Bottenvåningen kommer att bestå av bland annat hörsal, rum för lärande och utställningsutrymme.

– Domkyrkorforum ska bli Domkyrkans vardagsrum, sa Håkan E Wilhelmsson, domprost i Lunds domkyrkoförsamling. En plats där besökare, regelbundna som oregelbundna, kan umgås på andra sätt än i Domkyrkan. Dessutom ska forumet bli en plats för lärande, där människor från hela Skåne och Blekinge kan komma och inspireras.

Konfirmanderna blir fler i Borlänge

- Ta chansen. Vi pratar om livsfrågor och det är väldigt intressant. Man lär sig mycket både om kyrkan och sig själv. Strunta i om kompisarna inte ska konfirmera sig, gå din egen väg, säger hon och får medhåll av sina kamrater i gruppen.

Så säger Emelie Klasson om att konfirmeras, intervjuad av Dalarnas Tidningar Det är Borlänge församling som med hjälp av nya metoder och ett gott betyg från ungdomarna får med sig fler konfirmander varje år sedan en omstart 2005.

Prästen Petter Karlsson berättar för Dalarnas Tidning om hur församlingen har arbetat med att informera om konfirmationsundervisningen,  först till föräldrarna och sen till ungdomarna. Utöver det besöks sjundeklasserna av präster på vårterminen.

På annat håll, i Blekinge, samlades i helgen 380 ungdomar från flera församlingars konfirmandgrupper till en dag i Rödeby. Temat för deras möte var självkänsla. Ungdomarna fyllde församlingshem, kyrkan, och klassrum och gympasal i skolan intill, berättar tidningen Sydöstran.

Mer om konfirmation i Svenska Kyrkan  på den gemensamma webbplatsen.