Nya sätt att bilda församlingar i Svenska Kyrkan

För några veckor sedan skickades till alla församlingar i Svenska Kyrkan ett diskussionsmaterial om hur framtidens församlingar skulle kunna vara organiserade. Materialet är skriven av en utredning som nästa vår ska komma med sitt slutbetänkande.

Utredningen vill nu ha en diskussion om sju olika framtidsmodeller. De säger att deras utgångspunkt är  Svenska Kyrkans lokala församlingar, med modellerna handlar också om hur en ändrad organisation för Svenska Kyrkan skulle påverka de tretton stiften och det som händer på riksplanet. Utredningen påstår inte de presenterar fullt genomarbetade och helt färdiga förslag. Meningen är med modellerna de ska få samtalen och diskussioner att komma igång..

Utredningens webbplats

På webbplatsen för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan har finns en sammanfattning av diskussionsmaterialet från Svenska Kyrkans strukturutredning.

Det tycks som att utredningen vill provocera med sina modeller, för flera av dem skulle, om de blev verklighet, förändra Svenska Kyrkan radikalt. Man tänker sig att församlingar skickar in svar, men enskilda medlemmar är också välkomna att skicka in synpunkter på förslagen. Det finns ett webbformulär där man anmäla att man vill bidra med sitt svar.

Svenska Kyrkan i Göteborg har många medarbetare som finns på nätet

En ny jättebra lista på den gemensamma webbplatsen för Svenska Kyrkans församlingar i Göteborg. På den finns ett stort gäng medlemmar som är medarbetare i församlingarna och grupper i församlingar som också finns på nätet. På olika sätt.

Det är pedagoger, musiker, diakoner och präster. Det är ungdomsgrupper och körer.

Fler namn och fler grupper kommer alldeles säkert läggas till listan. För det finns en och annan som är minst sagt aktiva i sociala medier och på nätet på andra sätt, som just nu fattas.

Antecknade i kyrkböckerna kan bli medlemmar

”De antecknade” är ett nytt projekt inom Kyrkokansliet i Uppsala som handlar om att nå ungdomar  som antecknats i Svenska Kyrkans medlemregister utan att de är döpta och därför inte medlemmar.

Barn som är födda efter den 1 januari 1996 – när Svenska Kyrkan ändrade sina medlemsregler – och som inte döpts, men genom att en förälder eller båda var medlemmar i Svenska Kyrkan när det föddes har antecknats i Svenska kyrkans register i avvaktan på dop. Ett skäl till anteckningen är också att de hör till en familj där de myndiga vuxna är medlemmar. När antecknade barn blir myndiga och vuxna, så kommer anteckningen att tas bort.

I snart 15 år har det talats en del om vikten av att kommunicera med föräldrarna, med barnen och ungdomarna, för att återkommande erbjuda dop och medlemskap. Många ungdomar döps inför sin konfirmation. Men alla ungdomar som är antecknade är inte med i konfirmationsundervisningen.
Projektet ”De antecknade” har startats för att hitta nya vägar att nå de antecknade ungdomarna. Först görs en inventering i några församlingar och stift för att se vad som redan görs – och vad som borde göras, kan man tänka. Det kan finnas upp emot 200.000 barn och ungdomar antecknade i Svenska Kyrkans  medlemsregister. Några tiotusentals av dem närmar sig sin 18-års dag.  
På Svenska Kyrkans gemensamma intranätet kommer det senare i år att finnas inspirationsmaterial, goda exempel och verktyg för församlingar och stift. Det kan man nu läsa på samma intranät.

För mer information, kontakta Svenska kyrkans informationsservice 018-16 96 00 och  Marja-Anne Casparsson

Läs mer om de unga antecknade: En debattartikel av Johan Blix, först i Svensk Kyrkotidning och Mikael Pålsson senare i samma tidning. Båda också här på Livet i Svenska Kyrkan.

Kyrka offline och online

På söndag ges tillfälle att delta i en webbgudstjänst som sänds live via Bambuser. Om du loggar in dig kan du bidra med meddelanden under gudstjänsten. Det här är den första av flera webbgudstjänsten från Svenska Kyrkan i Göteborg. De kommer att firas i flera församlingar framöver. Webbgudstjänsterna använder ett twitterkonto som du kan välja att följa.

Tack för tipset Carina Etander Rimborg med POSK-bloggen

En ny bokbordsbok: Bönewebben kommer som pocket


Bönewebben på Svenska Kyrkans webbsida,, fick en hel del uppmärksamhet då den presenterades i samband med kyrkovalet förra hösten. Fler än 45 000 böner har fram till nu skrivits in på sajten och den fortsätter att växa.

Nu ger Svenska Kyrkans eget förlag Verbum ut en pocketbok med 300 av bönerna. Boken presenteras som ett tidsdokument över svenskars tro och liv. Och med det kan den ställas i raden av liknande bönböcker som kommit ut under tidigare decennier.

En del av försäljningspriset går till Svenska Kyrkans insamlingar för bättre värld. Nu dröjer det ända till hösten innan boken finns att köpa. Lagom till Första advent
kommer den. 

Marianne Ejdersten, e-post på Kyrkokansliet i Uppsala svarar på frågor om Bönewebbens pocketbok. 

Känn ingen oro – Uppbyggelsehelg i Örebro

Nu i helgen arrangerar Olaus Petri församling i Örebro en Uppbyggelsehelg. Och det är inte första gången. Säkert är det tredje gången, och då är det tradition. 

Församlingens kyrkoherde Lars B Stenström skriver så här på sin blogg Stillsam:
Att få tillfälle att fördjupa sig i tron är viktigt och i Olaus Petri församling finns många vägar till fördjupning i tron. Återkommande varje år är Uppbyggelsehelgem. Under en helg varvas gudstjänst och bön med föredrag och samtal.

Det kan vara bra att åka bort och låta bruset stilla men alla har inte möjligheten att åka bort och med vår uppbyggelsehelg vill vi betona att ett kristet liv framför allt levs i församlingen och mitt i vår vardag.

Temat i år är Tröstaren, den Heliga Anden, som skapar och bygger upp den troendes liv och kyrkans liv. Föredrag varvas med samtal i grupper, bön och gudstjänst. I söndagens festhögmässa predikar Strängnäs stifts förre biskop Jonas Jonsson.

Vilka liknande uppbyggliga dagar och helger i andra församlingar känner du till och vill berätta om? Skriv en kommentar till den här artikeln eller mejla martin.garlov@svenskakyrkan.se eller skicka SMS till 0733-578 501.

1000 pilgrimers dag i Lunds stift

Det blir många vandringar att välja på runt om i Lunds stift nu på lördag 17 april. Och tillsammans blir det säkert minst 1000 pilgrimer som ger sig ut för att vandra längs Pilgrimvägen Skåne Blekinge. Svenska Kyrkan i Lunds stift som med sina församlingar är arrangör inbjuder alla att gå, i grupp eller för att vandra ensam i tystnad.

Vandringarna går mellan två eller flera kyrkor längs Pilgrimsvägen. En del vandringar går helt i tystnad medan andra i delvis tystnad.

1000 pilgrimers dag på webbplatsen för Pilgrimsvägen.

Hoppas ringningen inte sätter stopp för natt i kyrkan

Det var inte meningen att det skulle höras att församlingspedagogen Anders Holz hade med sig en gäng 10-13-åringar övernattandes i Herrhagskyrkan i Karlstad. Men det gjorde det. För någon av de unga tryckte på knappen som startade kyrkklockorna. Skylten ”Rör ej – kyrkklockorna” var inget hinder.

 
– Min dotter kom springande och ropade i lätt panik ”pappa, pappa, ska kyrkklockorna ringa?!”. Den knapp som satt i gång dem gick inte att stänga av dem med, så jag fick leta fram en nyckel och öppna en monter där det sitter en annan knapp, så det tog väl tio minuter innan det blev tyst. Sen samlade jag gänget och gav dem en rejäl åthutning. Halv tre på natten är man inte på så gott humör.
Så berättar Anders Holz för Värmlands Folkblad. En natt i kyrkan på påsklovet är tradition sen tre år med prat, filmvisning och andakt. Läs hela artikeln i Värmlands Folkblad
Att sova över i kyrkan låter som en mycket bra idé. Hoppas, hoppas att busstrecket inte sätter stopp för komma övernattningar.
Känner du till fler församlingar som ordnar med nätter i kyrkan? Skriv till Livet i Svenska Kyrkan och berätta.

Vanligaste dopnamnen i Göteborg är inte Kal och Ada

Idag presenterades topplistan med namnen på barnen som döptes i Svenska Kyrkan i Göteborg förra året.

3.000 barn döptes 2009. Alexander, Hugo och William toppar listan bland pojkarna medan flickorna 2009 medan flickorna fick namn som Julia, Alice och Emma. Så berättar Svenska Kyrkan i Göteborg på församlingarnas gemensamma webbplats. I årskullen finns 684 olika tilltalsnamn bland de döpta och av dem är 363 namn unika.

Hela listan och hela artikeln här

Det finns alltid mer att berätta om livet i Svenska Kyrkan

Det är mycket vanligt att församlingar i Svenska Kyrkan har mer att berätta om vad som händer vardag och söndag. Det behövs fler medarbetare som talar om och visar vad som är på gång och vad församlingen kan erbjuda.

Att det är så här bekräftas av en ny undersökning i Västerås. Många västeråsare vill veta mer om vad Svenska Kyrkan egentligen gör och står för. Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet SKOP på uppdrag av Svenska Kyrkan och visar att många vill ha mer information om vad kyrkan håller på med.

För tre år sedan gjorde församlingarna i Västerås en liknande undersökning, och det som alltså fortfarande är en brist är att berätta vad kyrkan verkligen arbetar med, skriver församlingarnas egen tidning Basilika.

Till radion säger en av kyrkoherdarna i Västerås, Annika Hansson att en brawebbplast, Facebook och bloggar ska användas för att göra det tydligare vad Svenska Kyrkan gör och kan erbjuda.

SR Västmanland Svenska Kyrkan ska bli tydligare säger Annika Hansson, kyrkoherde i Skerike-Gideonsbergs församling