Ny webbplats om katekumenatet – vuxenväg till tro

Sedan en liten tid finns en helt ny svensk webbplats om katekumenatet – vuxenväg till tro. Det är den ekumeniska föreningen till stöd för katemumenatet, som framför allt samlar människor i Svenska Kyrkans och den romersk-katolska kyrkans församlingar i Sverige, som öppnat webbplatsen.

Katekumenatet.se är en webbplats som redan samlat på sig både utförlig information om vad katekumenatet går ut på, vad det leder till och hur det går till, och där det finns material för fri användning, t.ex. olika gudstjänstordningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

När biskopen kommer på visit

Visit är en påhälsning, en uppvaktning. Visitation är mer av en besiktning, en noggrann undersökning.

Barnen på dagis kan den här: Staren kommer på visit. Maskens mamma ropar: Smit!

Man kan undra vad det ropas i församlingar när biskopen kommer för att göra sin visitation – sitt besök för att besiktiga församlingen. För ett sätt för en biskop att sköta sitt uppdrag är att just visitera församlingarna inom stiftet. Ett annat är att leda domkapitlet, som till dels är en kyrklig domstol. En biskop kan ge kontraktsprosten uppdraget att i biskopens ställe genomföra en visitation. Både biskopar och församlingarna ser säkert visitationens värde också som ett inspirationstillfälle. Och biskopen kan fungera som en dörröppnare till möten med människor på platser och i sammanhang som församlingen inte varje vecka är i kontakt med. Med biskopen i församlingen finns en anledning att arrangera möten och föra samtal, som inte riktigt blivit av och ändå kan få en bra fortsättning.

Biskopens uppgifter sammanfattas i Svenska Kyrkans egen lagbok, kyrkoordningen. Här står i sju punkter vad en biskop har för ansvar och vad en biskop ska göra:

1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.

Biskoparna i i Svenska Kyrkan genomför visitationerna på olika sätt. I Strängnäs stift har visitationerna
lagts in i en modell med andra moment, så att stiftsledningen och församlingens ledning möts minst en gång om året. Med Strängnäsmodellen bildas en 12-årscykel. Förutom biskopsvisitationer och kontraktsprostvisitationer möts man till Strängnäsvisiter på stiftskansliet och en av medarbetarna vid stiftskansliet besöker församlingen varje år. 

Den här veckan visiterar Lunds stifts biskop Antje ett kontrakt inom Blekinge-delen av stiftet. Det är Listers och Bräkne kontrakt som får besök av biskopen och hennes medarbetare. Kontraktet omfattar de tre kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Med start på onsdag 30 mars 2011 och under fyra dagar är det många programpunkter, gudstjänster, samtal och möten som ska genomföras. Det är bestämt att biskopens visitation ska ha ett tema: Energi
- Energi är ett fysikaliskt begrepp av stor betydelse, säger biskopen. Energitillförsel och energianvändning påverkar livet i stort som smått. I västra Blekinge finns energikrävande industrier och energialstrande vindkraft. 
- Men energi är också ett andligt begrepp, fortsätter biskopen. Kyrka och gudstjänst är energikällor av stora mått – ett flöde från Gud. Guds skaparkraft möter oss också i den energi vi hämtar ur mötet med naturen.

I visitationen ingår besök hos fotbollsklubben Mjällby, Nordenbergsskolan i Olofström, Karlshamn Kraft och Sölvesborgs kommun. Biskopen kommer också att delta i ett öppet panelsamtal med landshövding Gunvor Engström och andra medverkande. 

Ur programmet: Onsdagen den 30 mars kl. 17.30 inleds visitationen med en mässa i S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg. Fredagen den 1 april kl. 17.00 ges tillfälle att möta biskopen på after work på Harrys pub i Karlshamn. Lördagen den 2 april kl. 14.00 Lovsångsmässa kl. 16.00 i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.
Pressmeddelande om biskop Antjes visitation

Visitationen, som kan hålla på en eller flera dagar, avslutas med gudstjänst och med biskopens visitationstal. När biskop Ragnar i Uppsala stift visiterade Forsa Högs församling tidigare för en vecka sedan sa han så här:

Det är viktigt att vi signalerar att kristen tro inte förmedlar svart och vitt, innanför och utanför, utan handlar om växt, kamp, brottning, frågor och tvivel likaväl som förtröstan, förlåtelse och tillit. Möjligheterna till samtal behöver prioriteras. Arbeta också aktivt med strategier och visioner för att få fler delaktiga. Hur vi kommunicerar med varandra och omvärlden är av stor betydelse. Vi har också en bred kontaktyta genom de kyrkliga handlingarna och dessa är viktiga att vårda. I livets avgörande skeenden finns många naturliga mötesplatser.

Och han avslutade talet:

Jag vill tacka för samtal, gästfrihet och gemenskap under visitationen. Framför allt finns anledning att tacka Gud för att ni finns och allt gott som utförs i denna församling.

Ordet Visitationstal ger fler än 600 googleträffar och ger många länkar till biskopars tal som webbsidor eller pdf:er. Talen är ofta utförliga beskrivningar av församlingarna och deras verksamhet, tillsammans med biskopens analys, rekommendationer och uppmaningar.

Uppdatering 29 mars 2011 Den här veckan är även Svenska Kyrkans ärkebiskop Anders ute i en församling på visitation. Han gästar Vaksala församling i Uppsala. Ärkebiskopen kommer  att tillsammans med en grupp från församlingen besöka det stora köptemplet Gränby Centrum. I besöket ingår ett samtal om Vaksala församlings möjligheter att på ett mer påtagligt sätt finnas till för Gränby Centrums anställda och besökare.

Uppdatering 30 mars 2011: Biskop Antje gästbloggar om visitationen i tidningen Sydöstran.

Hur var det senast när din församling tog emot en biskop för visitation? När kommer biskopen till din församling nästa gång? Skriv gärna en kommentar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

En timme för hela klotet: Earth Hour runt om i Svenska Kyrkan

- Vi är med och släcker, rapporteras från Svenska Kyrkan i Helsingborg. Kl. 20.30 släcks alla strålkastarna som en vanlig kväll lyser upp Gustav Adolfs kyrkan. Det gör skillnad, säger Eric Ericson, som är församlingens kyrkoherde. Församlingarna i Helsingborg är en del av Earth Hour imorgon lördag.

I Heby kommun ligger Östervåla och Harbo församlingar. Och de ansluter till lokala aktiviteter.

Flera församlingar i Stockholm är är också med om att uppmärksamma Earth Hour. I Saltsjöbadens församling släcks kyrkans fasadbelysning kl 20.30. Inne i kyrkan, i skenet från stearinljus, framförs musik ur Stabat Mater av Pergolesi och efteråt blir det mingel i Prästgården.

Falköpings församling släcker ner S:t Olofs kyrka och i skenet av levande ljussjunger och spelar Ulrica och Tomas Rislund med temat ”Ur jorden under solen”.

Gräsmarks församling släcker. Det gör också Östra Ämtervik. I Hudiksvall öppnar församlingen Jacobs kyrka till bön för skapelsen.

Svenska Kyrkans Tidning berättar om vad som händer i Landskrona församling.

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift har stort konfirmandmöte i Enköping och där kommer papperslyktor att tändas, för att sedan sväva mot skyn.

129 församlingar i Svenska Kyrkan och i andra kyrkor och trossamfund har anmält sitt deltagande på WWF-sajten.

Kända byggnader i Sverige och världens som släcks ner.

Berätta i en kommentar till den här bloggposten vad som händer i din församling imorgon lördag 26 mars på Earth Hour. 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,Prästen i Eskilstuna säljer korv – inte ost

Den nya större församlingen i Eskilstuna är resultatet av att Fors och Klosters församlingar lagts samman sedan drygt ett år. Inom församlingen finns åtta kyrkor. I slutet av förra veckan inledde församlingen en utåtriktat kampanj för att verkligen visa att Eskilstuna församling samverkar med andra i närsamhället och att man strävar efter en öppen och äkta dialog med Eskilstunaborna.

- Vi vill vara en av de goda krafterna och har mycket att bidra med till vardags här i Eskilstuna, säger kyrkoherden Torbjörn Strand. Att praktisera i människors vardag är ett sätt att starta denna dialog. I ett första steg skickar vi därför ut präster och diakoner för att praktisera i andra verkligheter än sin vanliga.

Själv var Torbjörn Strand ute och sålde korv i grillkiosken på Fristadstorget mitt i staden i fredags. Han hade sällskap av diakonen Alexander Kepp.

Hela kommunikationssatsningen har gjorts möjlig med stöd av pengar från Strängnäs stift. Tidigare i planeringsfasen sa Torbjörn Strand till tidningen Folket:

– Det kan handla om att finslipa hemsidan, intensifierar annonseringen, eller kanske att skapa en församlingstidning. Det kan också handla om att anlita en extern firma som hjälper oss. Kyrkan har inte så stor erfarenhet av marknadsföring som moderna företag, vi är ju ett gammalt företag, tusen år, säger Torbjörn Strand.

Och så blev det. Församlingen anlitade kommunikationsbyrån Citat, eller varjedagsbyrån som de själva kallar sig.

Också i lördags när diakonen Marja Peju och prästen Timothy Stayton rörde sig i staden fanns en koppling till mat, om än inte korv denna gång. Eskilstuna-kuriren följde dem när de hjälpte till med serveringen på Hurtigs café och restaurang i Smedjan.

Om ett par veckor är det dags för nästa steg i kampanjen. Då ska församlingen synas lite extra med hjälp av utomhusreklam. Konsulterna från Citat har också lovat att krydda med lite gerillamarknadsföring.

Kyrkans Tidning rapporterar om fotograferingen av några medarbetare församlingen som ska synas med personliga prylar i den kommande utomhusreklamen på bussar och stortavlor.

Pressmeddelande från församlingen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Stoltom domkyrka i Lund ger plats för stort Taizémöte

Fredag 24 mars 2011 plockas alla stolar bort ur Lunds Domkyrka. Kyrkorummet med öppna golv kommer under hela helgen plats för ett stort Taizémöte. Men innan dess är det nattkyrka. Stolarna är borta under hela den kommande veckan och torsdagen den 31 mars hålls en tyst dag i kyrkorummet.

Domkyrkans skönhet framträder på ett nytt sätt då rummet upplevs utan stolar. Det är en upplevelse att gå in i katedralen och ger aningar om en tid när de öppna ytorna var det vanliga.

Programmet för fredagens Nattkyrkan finns på Lunds domkyrkoförsamlings webbplats.

Taizémötet börjar på lördagen och fortsätter med en avslutning på söndag 26 mars 2011. Mötet är öppet och alla som vill kan komma och delta utan att ens behöva anmäla sig i förväg.  Lördage kl. 13.00 är det  middagsbön och kl. 20.30 kvällsbön med ljuständning. Då får alla gudstjänstfirare ett eget ljus att tända. Det kommer att bli fullt i kyrkan. Förra Taizémöte i Lund samlade över 1000 deltagare. 

På söndagen avslutas mötet med att Broder Matthew från Taizé predikar i högmässan kl. 11.00. Hela programmet finns på församlingens webbplats.  För mötet finns  en särskild blogg med mer information.

Lunds Domkyrka har en Facebooksida och finns på Twitter.

Fotot är lånat från församlingens webbplats

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tre mötesplatser, en tidning varje månad och frågor till alla utträdare

Björnekulla-Västra Broby församling har inte lika många medlemmar som förr. Orsakerna är flera: De som flyttar in i församlingen är inte medlemmar i lika hög grad nuförtiden. De som föds döps inte lika ofta. Och det finns medlemmar som utträder.

Frågan har debatterats i Helsingborgs Dagblad och i kyrkofullmäktige. Nu berättar Helsingborgs Dagblad att församlingen satsar på medlemskommunikation för att möta medlemsminskningen. Under året satsar man på tre större händelser på orten: Torparedagarna i Åstorp, Hyllinge kyrkas 30-årsjubileum och Första Advent i Perslund.

Församlingens tidning sk komma ut oftare – en gång i månaden. En tredje nyhet är att församlingen kommer att be alla som utträder att svara på en enkät. Förra året var det 189 som sa upp sitt medlemskap i församlingen och i Svenska Kyrkan. Nu ska enkätsvaren ge besked om varför.

Björnekulla-Västra Broby församling ligger i Lunds stift. Stiftets biskop Antje har tagit initiativ till en satsning på medlemskap, som ett av tio högst priorterade områden under 2011.

Församlingarna i Malmö är de inom Lunds stift som har lägst andel medlemmar bland människorna som bor inom deras gränser. Det uppmärksammar flera medier idag: Sveriges Radio, Helsingborgs Dagblad

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Munkfors: Fria rörelser i kyrkan ger nyfikna barn

– De flesta tycker att det är spännande att få röra sig fritt i kyrkan och samtala om kyrkorummet på ett avslappnat sätt. Frågor som ofta ställs under rundvandringarna handlarom allt från hur det är att arbeta som präst till funderingar om korset och dess betydelse, berättar Thomas Pfitzinger-Drewes.

Han är kyrkoherde i Munkfors församling som sedan ett par år har ett projekt som gjort kyrkorummet mer tillgängligt för barn. Man använder sig av en metod Kirchenpädagogik som är importerad från församlingar i Tyskland. 
Projektet har en egen blogg, en webbplats. Under våren annordnas flera workshops inom Karlstad stift. Tider och platser annonseras på webbplatsen
15-16 juni 2011 inbjuder församlingen tillsammans med Sensus till en kurs om kyrkopedagogik på Geijerskolan i Ransäter.
Forskaren Sören Dalevi, vid Karlstad Universitet, studerar hur kyrkopedagogik fungerar.
Metoden används också i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Följ länken vidare till nedladdningsbart material.
Projektet finansieras delvis med ett riktat stöd till barn- och ungdomsarbete i Svenska Kyrkans församlingar som ges av den nationella kyrkosstyrelsen.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ny Nattkyrka i Löddeköping

Med fyra fredagar i vår startar Svenska Kyrkan i Löddeköping sin nya Nattkyrka. Öppet från kl 20-24 med program, musik och mässa.

Ida Wreland är präst i församlingen och berättar för Sydsvenska Dagbladet att meningen med Nattkyrkan är att erbjuda en ny träffpunkt för att bryta generationsgränser och en alternativ mötesplats en fredagskväll.

Går man in på Löddebygdens församlings webbplats syns det direkt att mötesplatser är en bärande idé för den här församlingen. Vi vill skapa mötesplatser, står det på flera webbsidor. Och nu lägger man alltså en mötesplats till de som redan finns.

Livet i Svenska Kyrkan har berättat om andra församlingar med Nattkyrka tidigare.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Barnen i Arvika målar sin kyrka

Trefaldighetskyrkan i Arvika har 100-årsjubileum i år. Det tar Arvika Östra församling vara på och gör en massa saker. Ett inslag är en teckningstävling so 16 skolklasser deltar i. Om två veckor ska det vinnande bidraget presenteras i en familjegudstjänst. Fram till dess är alla bilderna utställda i församlingshemmet.

– Barnen har verkligen lagt ned sin själ i detta, berättar församlingspedagogen Carina Adrian för Arvika Nyheter.

Artikel i Arvika Nyheter

Kyrkparvel är en ny webbplats för de yngsta

I Trollhättans församling finns Skogshöjdens kyrka. Nyligen har församlingen begåvats med en särskild webbplats om livet i församlingen för de allra yngsta. Kyrkparvel heter den nya sajten. Här finns en kalender med alla händelser under veckan och tiden framöver för barnen och deras familjer. På samma webbplats finns länkar till filmer om dopet och ljudberättelser från bibeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,