Praktiskt tält i Gustav Adolfs kyrka – en symbol för Gud

I Gustav Adolfs kyrkan i Helsingborg pågår arbetet med att handikappanpassa kyrkan. För närvarande är det några trappsteg upp till den östra delen av kyrkan, berättar kyrkoarbetaren och informatören Jakob Sunnliden.

Här uppe i koret firas en del gudstjänster. För att öka tillgängligheten mura man därför två stycken ramper. I samband med detta kommer den upphöjning som det centrala altaret står på att tas bort. Därför har det nu byggts ett tält över upphöjningen för att förhindra damm och för att man ska  kunna ha kyrkan öppen även under ombyggnaden. Bra och praktiskt. Nu kommer det tillägg som är en bonus: Jakob låter byggtältet bli en anledning för att berättar om tro och koppla till det bibeln berättar. Han skriver:

Inom kristendomen förknippas tält över det allra heligaste (altaret) med uppenbarelsetältet. Det var i uppenbarelsetältet som gudstjänsten firades på gamla testamentets tid. Det kom sedermera att ersättas med templet i Jerusalem och idag fungerar våra kyrkobyggnader som gudstjänstlokaler. Det är i kyrkan vi bland annat kan möta Gud. Symbolerna och bilderna hjälper oss att koncentrera oss på Gud. Tältet i GA kyrkan kommer att rivas under fredagen för att ge plats åt arbetet med ramperna.

Se dig omkring i din församling: Vad finns det för praktiska anordningar, för jordiska ting att ta som utgångspunkt för att berätta om tro och liv, om bibeln och det kyrkan bekänner?

Johannes evangelium börjar med en beskrivning av hur Gud i Jesus blir människa, inkarneras. Där står om Ordet som tar sin boning bland människor. Det grekiska ordet i grundtexten för ”ta sin boning”, det som aposteln och evangelisten Johannes noga valde, skulle kunna översättas med att ”tältar”. Att Gud tältar mitt i sin mänsklighet, visst är det en vacker bild? Och just nu är ett tält rest mitt i Helsingborg. Som ett tecken på att Gud lever mitt ibland oss.

Gustav Adolfs församling i Helsingborg

Statistiken får tolkas. Och hur den används skiljer agnarna från vetet

Helt nyligen publicerade kyrkostyrelsens kansli den samlade statistiken för Svenska kyrkan för 2010, med jämförelser i siffrorna för föregående år.

Svenska kyrkans tidning har rapporterat ett urval av de nya siffrorna på sin webbplats måndag 16 maj och följde upp torsdagens papperstidning samma vecka med en artikel om den glada nyheten att söndagsskolan fått en renässans i flera församlingar runt om i landet.

Den webbsida där det finns mest att hämta finns på Svenska kyrkans gemensamma webbplatswww.svenskakyrkan.se/statistik

I ett läge där 7 av 10 svenskar är medlemmar i Svenska Kyrkan och inte fler än 9 av 10 som för en generation sedan, då blir det riktigare att jämföra t.ex antalet konfirmander som en andel av medlemmarna och inte alla unga i åldersgruppen. Så görs oftast i de sammanställningar som kyrkostyrelsens kansli visar upp. Procenttalen behöver sättas in i ett sammanhang.

11.500 skolklasser tas emot varje år av Svenska Kyrkans församlingar. Kyrkorummen är den naturliga mötesplatsen och berättelserna som barnen och ungdomarna får ta del av är en del undervisningen.

Statistiken är ett viktigt mått – även om det inte är det enda – på tillståndet i Svenska Kyrkans församlingar. Vad som mäts kan behöva ändras med tiden och i takt med hur församlingslivet förändras.

Antalet gudstjänstfirare i församlingarnas huvudgudstjänst har halverats sedan 1990. Det är allvarligt. Församlingen samlad till gudstjänst är en nödvändighet. Orsakerna till minskningen är flera. Att antalet församlingar minskat drastiskt sedan 2000 är en förklaring. Att kyrkoherdar och kyrkoråd inte tillräckligt prioriterar huvudgudstjänsterna spelar också roll. För i församlingar där gudstjänstlivet ställs i centrum, så vänds en negativ trend. Det har dokumenterats på flera sätt. Bäst i Fredrik Modéus böcker. Senast i Längta efter liv – Bläddra i ett smakprov här

Det återstår för många kyrkoarbetare att kommentera och dra slut av den nya siffrorna. En som är snabb i sina kommentarer är prästen Dag Sandahl. Han skriver i sin blogg för tidningen Östran om söndagsskolan som för nådde så många fler barn. Dag Sandahl uppskattar att varje barn kom till kyrkan 20 gånger under ett år och att antalet besök i söndagsskolan under ett år borde ha nått 1 miljon. Det är lika många som deltagare i åldern 0-3 år som räknades in 2010. Barn- ungdomsverksamheten har föryngrats. Dag Sandahl har i en annan bloggpost nyligen frågat sig hur det ligger till med de anställda medarbetarnas kyrkogång.

I den klassiska boken Lekman tar ansvar finns en hel del siffror som berättar om Svenska Kyrkans läge på mormors och farfars tid. Boken från 1963 berättar om 136.000 barn i  söndagsskolan och 7.000 ideella söndagsskollärare. I samma bok räknas 41.000 vuxna körsångare till de aktiva lekfolket i Svenska Kyrkan. Knappt 50 år senare sjunger 61.000 vuxna i kör i Svenska Kyrkans församlingar.

Till de ideella räknades också 20.000 kyrkorådsledamöter. Trots att antalet församlingar är ett ett helt annat och mindre nu nästa 50 år senare är det ungefär lika många rådsledamöter. Kyrkoråden har fått fler ledamöter.

1963 gladdes många i Svenska Kyrkan över en nattvardsväckelse som under 1950-talet och lett till att nattvardsfirarna i många församlingar fördubblats. 90.000 barn och ungdomar deltog i det som kallades juniorverksamhet och olika slags ungdomsgrupper. 2010 räknas antalet deltagare varje gång de kommer till en aktivitet och det ger 850.000 besök för åldarna 7-19 år för 2010. En ökning med mer än 30% sedan 2001.

Nyligen var prästerna i Göteborgs stift samlade och prästen Jonas Eek bok Stanna i vattnet stod i centrum. Carina Etander Rimborg refererar ett föredrag med Jonas Eek på sin blogg och berättar att var femte gudstjänstbesök har med konfirmanderna att göra. Det är mycket det. Carina Etander Rimborg tar upp Dag Sandahls fråga om de anställda medarbetarnas kyrkogång.

Det är klart att om inte de som har förmånen att få leva församlingsliv på arbetstid inte firar gudstjänt tillsammans med den församling de sagt ja till att tjäna, då befinner sig den församlingen och de medarbetarna i en onödig uppförsbacke. Eller är metaforen ”sluttande plan” mer passande?

Det gäller att mäta rätt saker och inte det som är lätt att räkna på. Och det gäller för församlingens styrelse och ledning att använda siffrorna på ett rätt sätt. Ja, för det första att använda dem och inte stoppa undan. För det andra, att jämföra egna siffror med andra församlingars och analysera materialet. För det tredje att dra slutsatser som får konsekvenser för hur församlingen utför sitt uppdrag.

Tillägg torsdag 19 maj kl. 18:14 – på den romersk-katolska tidskriften Signums blogg finns en kommentar om statistiken för Svenska Kyrkan 2010. ”Eftersom andelen konfirmander är nere på är omkring 30 % idag (32,5 % år 2010) bör alltså omkring 30 % av alla barn komma att döpas i Svenska kyrkan år 2025 (detta taget mellan tummen och pekfingret).”

 

 

 

Positiv konfirmationstrend: Nu också i Västerås stift

Att färre och färre ungdomar väljer att delta i Svenska Kyrkans konfirmationsundervisning är ingen naturlag. Det här nu också bevisats i Västerås stift. För andra året i rad ökar antalet konfirmander sammantaget i stiftets församlingar. En ökning av andelen konfirmander är också ett faktum i Visby stift. Tidigare har Härnösands stifts visat samma vändning av en negativ trend. Och det sägs att Stockholms stift är på väg att göra detsamma.

Fler konfirmander är resultatet av pedagoger, prästers och andra ledares medvetna satsning. Med större kunskap om vad det är som motiverar ungdomarna att välja svara ja på församlingens erbjudande, en utvecklingen av innehållet i undervisningen och en bättre kommunikation med de unga och deras föräldrar, så blir det resultat. Bra för de unga, roligt för de vuxna som lagt ned tid och engagemang. Och en välsignelse för varje församling och för hela Svenska Kyrkan.

Magsin24 är en nättidning för västra Mälardalen. Här rapporterar de om ökningen av konfirmander i Västerås stift Även Sveriges Radio Västmanland har uppmärksammat vändningen. Tidningen VLT har valt en antik bild för att illustrera en modern händelse. Måste ses.

Och här ett längre utdrag ur ett pressmeddelande från Västerås stiftkansli:

Trenden fortsätter: Allt fler konfirmander i Västerås stift

Efter några års nedgång vänder nu konfirmandsiffrorna för andra året i rad uppåt igen i Västerås stift. Det visar Svenska kyrkans verksamhetsstatistik som presenteras idag. Redan förra året fanns en ökning och den trenden fortsätter. Var tredje 15-åring konfirmeras och därmed är konfirmationen en av de största organiserade ungdomsaktiviteterna i Sverige.

– Det är positivt, kul och glädjande, säger biskop Thomas Söderberg i en kommentar till att allt fler väljer att konfirmeras. Det visar att hårt arbete, kreativitet och långsiktighet ger effekt.

Västerås stift har målmedvetet arbetat med konfirmationsfrågan b l a i kampanjen ”Inte som du tror”. Med hemsidor, via Facebook och med olika kampanjer har konfirmationen lyfts fram samtidigt som utvärderingar och undersökningar bland konfirmander visar att verksamheten betyder mycket för de unga. Konfirmationstiden är en viktig möjlighet att med andra vuxna än sina föräldrar få prata om livsfrågor. Fler flickor än pojkar väljer att konfirmeras.

Även i övrigt visar verksamhetsstatistiken att Svenska kyrkan i Västerås stift har en stabil ställning. 75 procent är medlemmar vilket i fasta tal betyder att Svenska kyrkan i Västerås stift har drygt 431 000 medlemmar. Stiftets siffror är högre än riksgenomsnittet som visar ett medlemstal på 70 procent.

85 procent av alla avlidna begravs i Svenska kyrkan (rikssiffran är 80 procent) och 75 procent av alla barn döps (barn där en eller båda föräldrarna är medlemmar i Svenska kyrkan). 41 procent av alla vigslar ägde rum i Svenska kyrkan. Däremot att antalet samkönade vigslar i Svenska kyrkan i stiftet få, totalt 7 samkönade vigslar. Totalt vigdes 159 samkönade par i Svenska kyrkan år 2010. Här finns ingen jämförande statistik över borgerliga vigslar då SCB inte har den statistiken.

”Inte som du tror”-kampanjen har används för att rekrytera nya konfirmander. Säkert har den också haft betydelse för att motivera och stärka ledarna i deras arbete. Se kampanjens webbplats och Facebook-sida

Se en video från Konfirmanddag i Västerås 2011 tidigare i vår.

Ledarutbildning är ett betydelsefullt inslag i satsningen på konfirmanderna. Det visar Härnösands stift tydligt.

Tidningen Dagen har fångat upp en artikel från en lokaltidning i Gnosjö. Också här kan församlingen glädjas åt fler konfirmander.

 

 

Barnens egna krattor på kyrkogården i Gunnarsbyn

På den årliga kyrkogårdsdagen i Gunnarsbyn i lördags fanns de nya trädgårdsredskapen i barnstorlek på plats för första gången. Håkan Sjunnesson som är redaktör vid stiftskansliet i Luleå intervjuar kyrkogårdsvaktmästaren Svante Öberg om initiativet:

-Vi vill att kyrkogården skall vara ett naturligt ställe för alla att vistas på. Därför känns det helt naturligt för oss att barnanpassa kyrkogården, säger kyrkogårdsvaktmästare i Gunnarsbyn, Svante Öberg.

Idén med en barnanpassad kyrkogård kom efter en artikel i Kyrkans Tidning under fjolåret om en församling i södra Sverige, som hade valt att sätta barnen i centrum. Läs mer på Luleå stifts webbplats

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Ideell stiftsföreningen med talarforum

I Göteborgs stift verkar den ideella föreningen POSK, en stiftavdelning av Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. På sin webbsida erbjuder man just nu tre föreläsare med tre helt olika ämnen. Vilken bra hjälp för en församling som söker efter någon som kan komma som gäst och medverka i ett program. På samman gång lyfter föreningen fram goda krafter i Göteborgs stift och bland sina egna medlemmar.

En av de tre som finns i det här föredragsforumet under uppbyggnad är Marianne Nilsson. Hon bor nu i Linköping. Jag gissar att hun studerar där. Marianne är utbildad i ett program inom Svenska kyrkans internationella arbete som avslutades med en resa till Israel och Palestina. Så därför kan hon erbjuda sig att  berätta om sina erfarenheter av konflikten, visar bilder och diskuterar hur vi som privatpersoner och kyrka kan påverka.

Faktum är att ingen av föreläsarna begär mer än ersättning för sina resekostnader. Talar och berättar gör de gratis.

Nedladdningsbar kyrka

Norrstrands församling är sen tidigare känd för Barnens Katedral i Kroppkärrskyrkan. Nu presenterar samma församling den nedladdningsbara Skaparkyrkan. Det här är en riktigt bra grej, inspirerad av Joel Henriques Paper City. Skaparkyrkan är ritad av Louise Andersson, informatör  i församlingen.

Skaparkyrkan kan man måla och pynta precis som man vill – både byggnaden, inredningen och människorna. Sedan är det fritt fram för dop, vigsel och begravning. I Skaparkyrkan är alla alltid välkomna. Här finns det två präster som hjälper till när det finns sug att leka dop, vigsel eller begravning.

Församlingen tar gärna emot förslag på nya saker att lägga till Skaparkyrkan. Och de vill gärna se bilder och höra berättelser om hur Skaparkyrkan används i andra församlingar. Så du som nu skriver ut Skaparkyrkan, ta gärna en bild och skicka till louise.andersson@svenskakyrkan.se så lägger hon upp den på webben.

Ladda ner Skaparkyrkan från församlingens webbplats.

Svenska kyrkans tidning hakar på och berättar också om Skaparkyrkan från Norrstrands församling.

Foto: Louise Andersson

70 länkar för församlingslivet

Den här bloggen hade ett liv innan den flyttade in i Svenska Kyrkans webbvärld och samlingen av bloggar under den gemensamma adressen blogg.svenskakyrkan.se

Alla tidigare inlägg – fler än 270 stycken – är medflyttade hit till den nya bloggen. Ännu återstår att flytta med de fler än 70 länkar till olika svenskkyrkliga webbplatser som jag samlat på mig sedan bloggstarten hösten 2009. Länkarna är samlade i högerspalten på den gamla bloggen. Direkt under rutan som leder till nätverket Livet i Svenska Kyrkan.

Länklistan gör inget anspråk på att vara heltäckande, så det finns alla chanser att du som läser den här bloggposten kan tipsa mig om webbsidor som skulle passa bra in i sammahanget och som skulle läggas till listan för att göra den bättre. Sänd mig ett mejl med ditt bidrag. Skriv till martin.garlov@svenskakyrkan.se