Kyrkomötes-Tv om barn och ungdomar

I flera år har man kunnat se sändningar från kyrkomötets plenarförhandlingar på webben. Det är Runow Media som svarat för sändningarna hela tiden. I år med. Nytt 2012 är att Svenska Kyrkans Unga och Frimodig Kyrka och Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan tillsammans sänder ett magasin med reportage och intervjuer i studio om kyrkomötet. Varje kväll kl 20. Det var premiär dagen före kyrkomötet.

Kyrkomötets-TV görs med en helt annan budget än det påkostade projektet Svenska Kyrkan Play. Innehållet är viktigt. Formatet har också betydelse. Det är en ideologisk fråga för Svenska Kyrkan att använda sig av den teknik och de arbetsformer som också är tillgängliga för församlingarna.

Se premiärsändningen här

I det första programmet intervjuas ärkebiskop Anders om det möte om barn och ungdomar som han bjöd in till och som gångna helgen samlade fler än 1000 deltagare i Uppsala. Mötet ligger i tiden för avslutningen för ett flerårsprojekt om 0-18-åringar i Svenska Kyrkan. Förhoppningen är att mötet sätter fart på en nödvändig föryngring av livet i Svenska Kyrkans församlingar.

Visst är det som Amanda Carlshamre från Svenska Kyrkans Unga säger i programmet: ”Det finns församlingar där det fungerar topptopp för barn och ungdomar”. Men hon påpekar också att det finns andra församlingar där det verkligen inte är okey. Biskop Anders önskar sig att unga medlemmar ska säga sin mening tydligare och – som jag förstår det – vara mer högröstade.

Jag tror biskopen tänker tillbaka på sin egen ungdomstid i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Då var Kyrkans Ungdom en progressiv rörelse som drev teologiska frågor, kyrkopollitiska frågor och internationella frågor. Utan de unga hade det dröjt ännu längre innan dopet ställning stärktes i Svenska Kyrkan, innan skilsmässan från staten och innan församlingenssyn med plats för ett myndigt lekfolk hade brutit fram.

Kyrkomötes-Tv sänds med Bambuser. Därmed kan sändningar mycket lättare spridas av människor som tittar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,